Page 39

2.2.4. De leidinggevende in een sandwichfunctie

De positie van leidinggevenden in alle geledingen van een organisatie is lang niet altijd evident. Binnen verschillende sectoren kwam aan bod dat bepaalde leidinggevenden of medewerkers gespleten worden door diverse verwachtingen en loyaliteiten. Dit geldt zeker voor teamleiders uit de beschutte en sociale werkplaatsen, de sectorverantwoordelijken in de gezins- en bejaardenhulp, teamverantwoordelijken in centra voor geestelijke gezondheidszorg,… De leidinggevende blijkt vaak te kampen met tegenstrijdige verwachtingen vanuit verschillende hoeken. Ook de medewerker lijkt dit te merken. Door deze ‘sandwichfunctie’ die regelmatig gepaard gaat met overbelasting, ontstaat vaak onduidelijkheid. De leidinggevende moet keuzes maken tussen verwachtingen vanuit de medewerker, directie, raad van bestuur, klant en overheid. “[…] We hebben nog altijd mensen die ook doelgroepverantwoordelijke zijn en therapeut ook. Dus de combinatie van de twee. Met als gevolg dat ze enerzijds in het team zitten als teamlid, maar ook zich ja… gedragen als teamlid, maar anderzijds ook wel de mogelijkheid moeten hebben om beslissingen te nemen om dingen te rangeren en zo. En dat maakt het dikwijls wel moeilijk. […]. Ik voel wel aan dat het momenteel bij de doelgroepverantwoordelijken wel leeft. Die spagaatpositie waar ze in zitten.” (directie gezondheidsinstellingen en -diensten) “Soms de onduidelijkheid van wat beslist moet/kan worden door mijzelf als coördinator versus raad van bestuur. Botst wel eens.” (vrouw, 34j., socioculturele sector) “Zeker werkdruk en stress, monitoren staan altijd tussen hamer en aambeeld. Want ze hebben een klant en een overste die zegt van dat moet op tijd en kwaliteit enzoverder… En ze werken met een doelgroep die niet altijd gemakkelijk is, die er niet altijd is … […]Conflicten die er zijn in een afdeling. En toch moet die job af zijn op ’t einde van de dag… “ (directie beschutte werkplaats)

2.3.

Verhouding tot cliënt / patiënt / doelgroep

De verhouding van de medewerker tot de cliënt hangt af van de directe impact die de medewerker kan hebben op de situatie of vraag van de cliënt. Positieve contacten, succesverhalen en goede relaties met cliënten zijn voor het merendeel van de bevraagde medewerkers wat hen drijft. De verhouding met de cliënt is bepalend voor het gevoel bij het werk. Op het werk ben ik trots op… “de goede band met de meesten van onze doelgroepmedewerkers” (vrouw, 46j., beschutte werkplaats) Op het werk ben ik trots op… “hetgeen ik doe voor de kinderen. Kleine zaken die ze thuis niet konden doen en waardoor je een glimlach op hun gezicht tovert.” (vrouw, 24j., jeugdhulp)

De resultaten van de hulpverlening en de ervaren dankbaarheid van de cliënt zijn bepalend. Ze hebben een grote invloed op de motivatie van de medewerker. Daarnaast speelt ook de mate waarin hulp/zorgverlening gewenst is een rol. Hulpverleners kunnen als ongewenst beschouwd worden en niet inspelen op een directe vraag van een cliënt, bijvoorbeeld bij plaatsing van kinderen in de jeugdhulp. Medewerking is in die gevallen niet vanzelfsprekend. Zo is het voor werknemers uit de jeugdhulp vaker zo dat ze zich machteloos voelen. Ze komen (onder meer) in aanraking met 39

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement