Page 3

vanuit het perspectief van de werknemer worden besproken. Het beschrijven van werkbaarheid is een belangrijke eerste stap om werkpunten aan het licht te brengen en inzicht te geven in problematische situaties enerzijds en goede praktijken anderzijds. Met deze analyse als basis, willen we de sociale partners van deze sectoren ondersteunen en bewegen tot het bepalen van prioriteiten en het vormen van een visie rond werkbaarheid in de sector. Voorliggend onderzoek is de basis van diverse acties die Vivo in samenwerking met haar partners nu en in de toekomst onderneemt om de kwaliteit van de arbeid in de social profit te verbeteren.

3

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement