Page 28

2.1.2. Gebrek aan contact met collega’s

Respondenten die niet samenwerken met collega’s kaarten aan dat ze zich wel eens eenzaam voelen bij het uitvoeren van hun taken. Ze missen een klankbord bij moeilijke beslissingen, steun bij lastige situaties en gesprekken met personen die hun situatie begrijpen en kennen. Contact met collega’s is uitermate belangrijk voor medewerkers die vanuit hun job een hoge emotioneel belasting ervaren. Indien men op diverse locaties werkt, is contact met collega’s een aandachtspunt. Door minder aanwezig te zijn op de werkplek is het mogelijk dat men moeilijker aansluit en zich minder betrokken voelt. “Het betreft een eerder solitaire functie... waarbij je met iedereen samenwerkt en tegelijk ook met "niemand" (geen eigen vast team). Risico op vereenzaming loert hier om de hoek!” (vrouw, 37j., jeugdhulp)

Binnen de gezins- en bejaardenhulp, waar men individueel bij gezinnen thuis werkt, is dit gebrek aan contact met collega’s een frequent voorkomende klacht. Ook om deze reden zijn wijkteams en vergaderingen met collega’s voor de medewerkers van belang. Wanneer dit gebrek aan contact duidelijk voelbaar is, is het mogelijk dat men na de werkuren toch nog informeel contact zoekt met collega’s om zaken te bespreken. Dit gebeurt meestal niet face-to-face maar via mail, telefoon of facebook. Eén leidinggevende gaf aan dit te willen inperken, maar hier nog geen echte oplossing voor te hebben. “Neen, absoluut niet. Ik zou liever anderen betrekken bij het werk dat we doen. Per twee of zo, zodat je ook eens kunt ventileren over wat je meemaakte.” (vrouw, 32j., gezins- en bejaardenhulp)

2.1.3. Samenwerking

Collega’s werken samen op verschillende manieren. Ze vallen voor elkaar in bij afwezigheden, zijn een klankbord, zijn een steun bij emotionele belasting en zetten leerprocessen in gang. Bij een goede samenwerking zijn taken evenredig verdeeld. Dit biedt de mogelijkheid op meer variatie in taken en cliënten, waardoor medewerkers gemotiveerd blijven. Respondenten die gewag maken van een minder vlotte samenwerking met collega’s verwijzen hierbij naar slecht lopende communicatie. Ook een groot verloop, onderbemanning, regelmatige wissels in teams en slecht begeleide nieuwe teamleden zijn erg belemmerend voor een goede samenwerking. Personen die expliciet tevreden zijn over het functioneren van hun team of de samenwerking met collega’s, wijzen regelmatig op het belang van open communicatie en een open feedbackcultuur. Als de communicatie in een organisatie stroef verloopt, raken medewerkers gefrustreerd omdat dit verstrekkende gevolgen heeft voor de dienstverlening, de sfeer binnen de organisatie en de motivatie. Door middel van korte, directe communicatielijnen kan men misverstanden, onduidelijkheden en ook roddels en pestgedrag voorkomen. “Het gebrek aan collegialiteit en het eerder concurrentiegedrag tussen collega's werkt stresserend en maakt dat je alles alleen moet verwerken. Open communicatie en vertrouwen tussen collega's zou het veel aangenamer en minder zwaar maken. Ik zou

28

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement