Page 27

“De sfeer is goed. We menen het goed met elkaar en we kunnen samen ook wel plezier maken. Samenwerking en communicatie zijn niet altijd makkelijk. Het is goed dat we samen koffie- en middagpauze nemen, zodat we elkaar op een informele manier ontmoeten.” (vrouw, 32j., socioculturele sector)

Een goede sfeer heeft gevolgen voor de stress, de samenwerking, het algemeen welbevinden en de geleverde kwaliteit. De goede verstandhouding met collega’s houdt het verloop in bepaalde gevallen zelfs tegen. “Misschien nog wel van job veranderen. Momenteel niet direct vanwege de goede sfeer onder de directe collega's” (man, 39 j., socioculturele sector)

Wanneer ze conflicten en spanningen of gewoon een verminderde sfeer beschrijven, hebben medewerkers het over roddels, een minder vlotte samenwerking, onzekerheden, moeilijkheden bij roostering, en “klikgedrag naar leidinggevenden”. De meest voorkomende oorzaak van een minder goede sfeer zijn werkstress en deadlines die gehaald moeten worden. Ook een gebrek aan waardering heeft een negatieve invloed. Veranderingen in de organisatie en de sector kunnen zorgen voor defensieve reacties, onduidelijkheden, onzekerheden, frustraties en een verhoogde werkdruk. Dit heeft dus ook gevolgen voor de werksfeer. Daarnaast komen ook verschillen in arbeidsvoorwaarden en gevoelens van ongelijke behandeling aan bod als oorzaak van conflict en spanning. Indien de sfeer in een organisatie niet goed zit, heeft dit gevolgen voor de samenwerking. Veel zaken worden minder bespreekbaar, waaronder ook werkdruk. “Door stress gaat de sfeer naar beneden, niemand voelt zich gezien, gehoord, ... iedereen wordt korter van stof, e.d. Verveling bestaat er niet, er is steeds meer werk op het lijstje. Er wordt moeite gedaan om iets aan de werkdruk te doen. Maar lange duur. Waardoor ondertussen een heel team bijna verdwenen is.” (vrouw, 30j., GID) “Gespannen sfeer waar veel onderling gepraat/geroddeld wordt. Iedereen heeft zijn eigen waarheid... Klik-gedrag naar het beleid toe van enkelingen en ontslagen tot gevolg. Mensen trachten zich op een negatieve manier te bewijzen naar het beleid toe. Egoïstische manier van werken, niet samenwerken!” (vrouw, 31j., zorg voor personen met een beperking) “”[…] Binnen onze organisatie als geheel behoort niet iedereen tot dezelfde cao en dit zorgt voor wrevel.” (vrouw, 57j., socioculturele sector)

Oplossingen voor conflicten en spanningen op de werkvloer zijn open communicatie, het onthaal- en vervangbeleid en beleid rond tijdelijke werkkrachten, bemiddeling, duidelijke afspraken, vorming rond goede omgang met collega’s en eventueel verandering van team of ploeg. “Rechtstreeks niet, doch de voorbije maanden zijn er enkele voorbeelden geweest, waarbij collega's bepaald gedrag van een andere collega niet konden op prijs stellen. Er zijn toen enkele gesprekken geweest met de personen in kwestie en er zijn toen duidelijke afspraken gemaakt over wat kan en wat niet kan. Sindsdien schijnt de situatie OK.” (man, 59j., socioculturele sector)

27

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement