Page 24

Tabel 9: Gekozen thema’s per deelsector

16

Algemeen welzijnswerk n=28

De personen waar je bij het werk mee in contact komt (klanten, patiënten, de omgeving van klanten of patiënten, ...) De combinatie van je werk met je privéleven De inhoud van je werk De middelen en mogelijkheden die je hebt om je werk te doen en je werkplek De samenwerking met collega's en externen De sfeer op het werk en je collega's Je baas of direct leidinggevende Je doorgroeimogelijkheden, ambities en opleidingsmogelijkheden

Eindtotaal

16 17

Beschutte werkplaatsen n=40

Jeugdhulp n=63

Gezins- en bejaardenhulp n=129

Gezondheidsinrichtingen en –diensten n= 45

Kinderopvang n=27

Ondersteuning van personen met een handicap n=360

Sociale werkplaatsen n=68

Socioculturele sector n=204

Eindtotaal n=1046

7,1

27,5

20,6

33,3

13,3

7,4

13,9

7,4

7,4

15,97

17,9 17,9

17,5 25,0

36,5 20,6

13,2 30,2

17,8 20,0

29,6 48,1

32,2 25,8

19,1 57,4

38,2 18,6

28,30 27,82

42,9

12,5

12,7

5,4

15,6

18,5

18,6

11,8

19,1

17,40

3,6

12,5

12,7

10,1

2,2

18,5

7,5

10,3

9,3

9,37

10,7

27,5

15,9

11,6

8,9

18,5

17,5

7,4

12,3

14,44

3,6

17,5

20,6

7,8

2,2

14,8

9,2

4,4

8,8

9,18

32,1 135,7%17

25,0 165,0%

20,6 160,3%

19,4 131,0%

24,4 104,4

6,7 166,7%

18,1 142,8%

25,0 142,6%

14,7 128%

18,64 141,12%

We benadrukken dat deze cijfers van de deelsectoren niet representatief zijn voor de deelsectoren, maar een indicatie geven, waarbij voorzichtigheid zeker geboden is bij de interpretatie. De eindtotalen zijn hier niet gelijk aan 100%, aangezien men de kans kreeg om de vragen over meerdere onderwerpen te beantwoorden.

24

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement