Page 144

54. Is er een sfeer van vertrouwen met je collega's, bij je team en tussen teams? Hoe denk je hierover en kan je een voorbeeld geven dat duidelijk maakt waarom je er zo over denkt? Zijn er dingen die gedaan worden om het vertrouwen te bevorderen? Zie je zelf nog mogelijkheden? 55. Wil je hier verder nog iets aan toevoegen?

60. Wat vind je van de manier van werken van je leidinggevende? Staat je leidinggevende open voor feedback? 61. Heb je ĂŠĂŠn of meer directe leidinggevende? Is het voor jou duidelijk wat je van je leidinggevende mag verwachten? Gebeurt het dat er tegenstrijdige signalen komen van verschillende personen? Hoe komt dat, wat zijn de gevolgen en welke oplossingen zie jij? 62. Wil je hier verder nog iets aan toevoegen?

Mijn baas of leidinggevende Wat vind je van je baas en/of leidinggevende? Mocht je hieromtrent meer willen meegeven dan in deze vragenlijst mogelijk is, kan je me altijd mailen op ld@vivosocialprofit.org.

56. Wat vind je van je baas/leiding gevende? Waarom ben je tevreden of ontevreden? Wat waardeer je en waar erger je je aan? 57. Hoe communiceert hij/zij? Is het duidelijk of onduidelijk wat wordt gezegd? Kan de manier waarop boodschappen worden overgebracht beter? 58. Toont hij/zij betrokkenheid bij je werk? Is er werkelijk interesse in hoe je werk verloopt, obstakels, overwinningen, de resultaten,... of wordt er gefocust op een klein deel of algemeen te weinig aandacht gegeven aan wat je doet? Kan je je leidinggevende om hulp vragen als je dat zou willen? 59. Krijg je voldoende vrijheid? Heb je inspraak in hoe je doet wat je doet? Heb je het gevoel onnodig gecontroleerd te worden?

Doorgroeimogelijkheden en ambities Mocht je hieromtrent meer willen meegeven dan in deze vragenlijst mogelijk is, kan je me altijd mailen op ld@vivosocialprofit.org.

63. Ben je soms bang je job te verliezen? Hoe komt dit? Aan wie of wat ligt het dat je dit al dan niet vreest? 64. Zie je jezelf groeien binnen je job? Heb je zelf ambities binnen je organisatie of eerder naar een volgende job? Heeft dit een invloed op je werkmotivatie? 65. Zijn je ambities op het werk bespreekbaar met je leidinggevende? Krijg je ondersteuning en aanmoediging bij het plannen van volgende stappen? 66. Krijg je de mogelijkheid bij te leren tijdens of door het werk? Gebeurt dit door het mogen volgen van een bepaalde opleiding, tijd om nieuwe

144

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement