Page 142

De middelen die je hebt om je werk te doen Dit kan gaan over het materiaal dat je gebruikt, regels die er zijn,... Mocht je hieromtrent meer willen meegeven dan in deze vragenlijst mogelijk is, kan je me altijd mailen op ld@vivosocialprofit.org.

33. Heb je het materiaal dat je nodig hebt om je taken tot een goed einde te brengen ter beschikking? Zou je beter kunnen werken als je extra of ander materiaal had? Wat is er mis met het materiaal waar je nu mee werkt? Welk materiaal zou je wensen? 34. Beschik je over het juiste materiaal? Is het materiaal dat je ter beschikking hebt van een degelijke kwaliteit? Lijdt de kwaliteit van je werk onder het soort materiaal waar je mee moet werken? Heb je bijvoorbeeld de juiste software op een goede computer ter beschikking of zijn er bepaalde zaken onveilig? Kan je vertellen over welk materiaal het gaat, wat er precies ontbreekt en welke gevolgen dit heeft? 35. Kan je vlot werken met het materiaal dat je Hebt? Heb je soms fysieke klachten nadat je iets hebt moeten doen omwille van het materiaal? Of heeft het materiaal een invloed op je psychisch welbevinden? 36. Heb je het gevoel dat je inspraak hebt in het materiaal waar je mee werkt? Kan je het bij iemand aankaarten als je suggesties hebt rond materiaal en ruimte? Hoe zou u hier de reactie op omschrijven? 37. Werkt je wel eens op verplaatsing? Wat vind je daarvan? Liggen de verschillende plekken ver van elkaar? Op welke manier 'reis' je van de ene naar de andere plek? Zou je die verplaatsingen liever anders doen? Merk je grote verschillen tussen de verschillende plekken waar je werkt? Wat

vind je positief aan bepaalde plaatsen en wat heeft een negatieve invloed op uw werktevredenheid? 38. Wat vind je van de ruimte waarin je werkt? Vind je dat er genoeg ruimte is? Zijn de ruimtes geschikt voor het werk dat er moet gebeuren? Is de infrastructuur op uw werk veilig? Wat maakt de ruimte aangenaam? Aan welke dingen stoor je je wel eens? Bestaan hier oplossingen voor? 39. Heeft jouw werkplek een invloed op jouw concentratie? Op welke manier heeft de indeling van de werkplek een invloed op het contact met leidinggevenden, collega's, cliĂŤnten? Wat vind je daarvan? Zijn er initiatieven genomen die het contact vergroten of verkleinen? Heb je voldoende privacy? 40. Wil je hier verder nog iets aan toevoegen?

De sfeer op het werk 41. Hoe zou je de sfeer op het werk omschrijven? Is deze over het algemeen eerder goed of slecht? Verschilt de sfeer tussen verschillende teams? Hoe komt het dat de sfeer goed of slecht is? Wat draagt er op dit moment aan bij dat de sfeer goed is, of wat zou hiervoor kunnen worden gedaan? 42. Word je op je werk wel eens of meer geconfronteerd met ongepaste seksuele of seksistische opmerkingen of gedrag? Kan je deze situaties beschrijven of een voorbeeld geven? Graag krijg ik ook informatie over de gevolgen voor jouw werksituatie en persoonlijk welzijn. Als je dit wel ziet bij collega's kan je dat hier ook weergeven. 142

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement