Page 133

betrekking tot dit thema zijn beschikbaar63 voor de sociale partners. Het is dan ook een aanbeveling dat zij zich verder buigen over de gesignaleerde problemen rond deze stelsels. Met betrekking tot de wetgeving rond roostering, blijkt dat de wetgever de praktische haalbaarheid hiervan voor medewerker en wetgever onder de loep dient te nemen.

11.5. Maak gebruik van diverse beproefde technieken en instrumenten Verschillende HR- en managementtechnieken en -instrumenten bestaan en worden door de medewerker positief geëvalueerd, als ze correct en gericht op de doelgroep worden gebruikt. Momenteel geven medewerkers nog regelmatig aan dat ze te weinig, inconsequent of onvoldoende ingebed in de organisatie, gebruikt worden. Denk hierbij aan            

Taak- en jobrotatie, taakverbreding Functionerings- en ontwikkelgesprekken (eventueel aan de hand van bijvoorbeeld de knipperlichtmeter) Een goed VTO-beleid en VTO-gesprekken Onthaalbeleid Competentie- en talentmanagement Een doordacht vervang- en stagiairebeleid Agressiebeleid Loopbaangesprekken Ondersteuning voor medewerkers rond ergonomisch werken Goede competentieprofielen en duidelijk omschreven takenpakketten Visie en missie De (occasionele) mogelijkheid tot telewerk

Heel wat goede technieken werden al beproefd, waarbij een zee aan materiaal beschikbaar is voor directie en leidinggevenden. Het loont de moeite hier in te duiken. Toepassing van de technieken en instrumenten heeft duidelijk voelbare effecten op de medewerker. Het is belangrijk in te blijven zetten op verspreiding en onderricht in het gebruik van deze technieken en instrumenten64.

63

Zie Lamberts M. et. Al. Versterking van het arbeidsvolume in de social profit sector in Vlaanderen. HIVAKULeuven. 64 Websites die hierbij een belangrijke bijdrage leveren voor de sector zijn www.lerenindesocialprofit.be, www.competentindesocialprofit.be, www.leeftijdindesocialprofit.be, www.icoba.be, www.vivosocialprofit.org, www.werkbaarwerk.be, www.HRwijs.be en www.straffekoppen.be

133

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement