Page 127

medewerkers soms niet mogelijk de nodige zaken door te nemen om up-to-date te blijven en zich inhoudelijk te verdiepen. Een belangrijk element om de werkdruk naar beneden te halen is het verhogen van efficiëntie. Bijvoorbeeld op vlak van administratie en vergaderingen valt zijn nog efficiëntiekansen.

10.2.2. Emotioneel belastend werk

De emotionele belasting is vooral in de jeugdhulp, gehandicaptensector en het welzijnswerk enorm. Bijna de helft van de medewerkers doet emotioneel belastend werk, leren we uit de werkbaarheidsmonitor. De belasting komt voort uit het nauwe contact met personen met eventueel zware persoonlijke verhalen, maatschappelijke problemen, omgaan met diversiteit en diverse persoonlijkheden, veeleisende cliënten, ziekte en sterfte… Medewerkers ervaren ook schuldgevoelens tegenover cliënten omwille van de verminderde dienstverlening door verhoogde werkdruk/slecht materiaal/wachtlijsten/... Bovendien komen heel wat medewerkers in contact met agressief gedrag en is men zich bewust van de mogelijkheid hierop. Deze emotionele lading en de verantwoordelijkheid die de job vergezellen, hebben een invloed op het welzijn van de medewerkers tijdens en na het werk. Na de werkuren blijkt men soms prikkelbaarder te zijn en ondersteuning nodig te hebben van een partner om gebeurtenissen om het werk te verwerken. Wat hier een groot verschil in kan maken, is voldoende contact met collega’s, een ondersteunende en open houding van een aanwezige leidinggevende, afwisseling in type cliënt of type werk. Ook preventie van agressie en hulp bij het hier mee omgaan zijn er belangrijk. Dit zowel voor als na incidenten en voor een breed spectrum aan medewerkers.

10.2.3. Routinematig werk

Medewerkers met een te routinematig takenpakket hebben minder leermogelijkheden, wat de nodige gevolgen heeft voor de motivatie en inzetbaarheid. Oorzaken hiervan liggen in het takenpakket zelf, onvoldoende autonomie en een hoge werkdruk. Vooral in de gezins- en bejaardenhulp en bij deeltijds werkenden is er te veel routinematig werk, hoewel het gebrek aan autonomie daar zeker minder speelt. Er zijn medewerkers die aangeven dat werk met weinig taakvariatie hen bevalt. Het routinematige en voorspelbare biedt hen veiligheid. Het gevaar dat ontstaat bij een te comfortabel routinematig werk is dat de leer- en bijgevolg ook de arbeidsmarktmogelijkheden hierdoor afnemen. Hoewel niet iedereen het zo ziet, zijn er dus medewerkers die het routinematig werken als een bedreiging zien voor de inzetbaarheid in de toekomst, zowel binnen, als buiten de eigen organisatie.

127

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement