Page 125

Daarnaast moeten het onderwerp en de leervorm toegespitst zijn op de medewerker en de kennis en vaardigheden die al aanwezig zijn. Dit komt soms te weinig voor bij deeltijds werkenden en oudere medewerker. Vooral medewerkers met veel ervaring hebben nood aan andere vormen van leren. Figuur 3: Onvoldoende leermogelijkheden en risico’s in de arbeidssituatie in de gezondheids- en welzijnssector (2013)

10.1.4. Werk-privébalans

De werk-privébalans is voor 8,6% van de medewerkers uit de sector niet in evenwicht. In de volledige Vlaamse arbeidsmarkt is dit 10,8%. Volgens de werkbaarheidsmonitor zijn een hoge werkdruk en emotionele belasting de belangrijkste risicofactoren voor de werk-privé-balans. Deze risicofactoren komen frequent voor in de sector (resp. 29,8% en 35,4%). In ons onderzoek zien we dat medewerkers shiftwerking en onregelmatige uren op zich geen probleem vinden. De balans werk-privé wordt vooral moeilijk wanneer men niet lang op voorhand kan plannen. Tijdig plannen met de mogelijke flexibiliteit voor het onderling wisselen in uren is voor de medewerker optimaal. Bij het bespreken van de roostering in organisaties die werken in shiften, blijkt dat de roostering die wettelijk wordt opgelegd zowel voor leidinggevenden als voor medewerkers negatief wordt onthaald. Er worden nadelige effecten aangehaald op de balans werk-privé en op de hulpverlening naar cliënten toe. Binnen organisaties worden de regels liever ruim geïnterpreteerd, aangezien ze bij strikte interpretatie als onhaalbaar worden beschouwd (zie paragraaf 4.3). Andere oorzaken van een slechte werk-privébalans zijn het moeilijk afbakenen van de grenzen van privé/werk, door persoonlijk contact met de cliënt, overuren en de emotionele belasting.

125

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement