Page 121

Tabel 20: De werkbaarheidsrisico’s en –indicatoren in de social-profitsectoren. Bron: Werkbaarheidsmonitor 2013

Sector60

Vlaamse Volledige welzijnsDeelsectoren arbeidsmarkt en Gezins- en Kinderopvang Jeugdhulp, Ziekenhuizen gezondheidssector% bejaardenhulp en CGG % gehandicaptensector, welzijnswerk

Rusthuizen

Werkbaarheidsrisico’s Hoge werkdruk

29,0

29,8

14,1

16,9

23,1

36,6

39,9

Emotioneel belastend werk Routinematig werk

20,0

35,4

22,3

23,7

49,6

40,9

35,4

23,7

22,9

28,8

11,8

11,8

21,3

35,2

Onvoldoende autonomie Onvoldoende steun directe leiding Belastende arbeidsomstandigheden

19,0

23,5

7,4

20,5

9,5

28,7

31,7

14,4

13,2

6,7

13,0

11,6

14,9

16,4

12,9

14,7

15,5

9,1

6,7

15,4

23,6

Werkbaarheidsindicatoren Werkstress

29,3

29,6

23,5

24,6

22,2

32,7

35,3

Motivatieproblemen Gebrek aan leerkansen

18,1 18,0

11,8 14,9

13,4 19,4

9,5 11,8

9,3 7,2

10,9 12,8

13,6 21,2

Problemen om werkprivé op elkaar af te stemmen

10,8

8,6

6,4

10,7

5,9

9,3

9,9

60

Voor de deelsectoren van de beschutte en sociale werkplaatsen en de socioculturele sector, zijn in de werkbaarheidsmonitor geen aparte cijfers beschikbaar met betrekking tot de werkbaarheidsrisico’s en werkbaarheidsknelpunten. Deze sectoren zitten wel vervat in de algemene cijfers van de volledige welzijns- en gezondheidssector, net als de federale sectoren (PC330)

121

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement