Page 120

10.

Conclusies

In deze conclusie vatten we eerst de belangrijkste bevindingen van de werkbaarheidsmonitor samen, waarna we een aanvulling doen met aanbevelingen van het eigen onderzoek voor verschillende niveaus. De werkbaarheidsgraad (de mate waarin men last heeft van één of meer van de vier werkbaarheidsknelpunten (negatieve scores op de werkbaarheidsindicatoren59)) ligt in de volledige zorg- en welzijnssector iets hoger dan in de volledige Vlaamse arbeidsmarkt. Enkel in de beschutte en sociale werkplaatsen en de rust- en verzorgingstehuizen ligt de werkbaarheidsgraad lager. Tabel 19: Werkbaarheidsgraad

Werkbaarheidsgraad Social profit Vlaamse arbeidsmarkt Ziekenhuizen Rusthuizen Gezins- en bejaardenhulp Jeugdbijstand, gehandicaptenzorg, welzijnswerk Kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg Sociaal cultureel werk Beschutte en sociale werkplaatsen

58,8 54,6 57,4 51,4 62,9 68,9 64,4 57,0 51,9

Bron: Werkbaarheidsmonitor 2013

Het belangrijkste knelpunt voor de sector is werkstress. Hiermee scoren we niet veel hoger dan de volledige Vlaamse arbeidsmarkt. Op vlak van motivatieproblemen scoren we dan weer beter dan de volledig Vlaamse arbeidsmarkt, net als op leerkansen en werk-privébalans. Wat de werkbaarheidsrisico’s betreft, zien we dat de emotionele belasting in de sector heel wat hoger ligt dan op de volledige Vlaamse arbeidsmarkt. Het tweede belangrijkste werkbaarheidsrisico is de werkdruk, die iets hoger ligt dan in Vlaanderen, waarna de mate van autonomie en het routinematig werk volgen. Tegenover de Vlaamse arbeidsmarkt, scoort de sector ook iets hoger op belastende arbeidsomstandigheden. Eerst worden de werkbaarheidsknelpunten besproken. In de werkbaarheidsmonitor werden risicoprofielen opgesteld, waaruit duidelijk wordt welke werkbaarheidsrisico’s een invloed hebben op de werkbaarheidsknelpunten en in welke mate. De werkbaarheidsrisico’s worden eveneens apart besproken. Knelpunten en risico’s vullen we aan met de eigen bevinding uit het kwalitatief onderzoek.

59

1. Werkstress 2. motivatieproblemen 3. onvoldoende leermogelijkheden 4. onevenwichtige werk-privébalans

120

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement