Page 114

9. Specifieke aandachtspunten per sector Hieronder lijsten we kort de specifieke elementen per deelsector uit de social profit op.

9.1.

Gezins- en bejaardenhulp

De hoge werkdruk wordt in de werkbaarheidsmonitor aangegeven voor 15,1% van de medewerkers. In de kwalitatieve bevraging werd dit toch regelmatig aangekaart, samen met een recente stijging van de werkdruk. Specifieke oorzaken hiervan zijn een gestegen zorgzwaarte bij het cliënteel en een verhoging in file- en parkeerproblemen. Het emotioneel belastend werk ligt lager dan voor de volledige zorg- en welzijnssector. Toch ligt dit nog steeds erg hoog, met 22,3% van het personeelsbestand dat emotioneel belastend werk doet. Een belangrijk aandachtspunt in dit kader is het contact met collega’s. De vermindering van wijkwerkingen en contact met collega’s zorgt voor minder mogelijkheden in het omgaan met deze belasting. Binnen de gezins- en bejaardenhulp is het routinematige werk problematisch voor 28,8%. De medewerkers wensen een uitbreiding van hun takenpakket en een optimale benutting van hun competenties. Deze wens werd meermaals expliciet gesteld in de bevraging. Dit routinematig werk betekent een inperking van de leermogelijkheden voor de medewerkers. Aandacht voor opleidingen en hun plaats in de organisatie zijn belangrijk. Dit geldt voor alle medewerkers. Op vlak van autonomie scoort de sector enorm goed. Medewerkers zijn veelal zelf verantwoordelijk voor hoe ze hun taken uitvoeren en beschikken over voldoende privacy. Een stijging van de werkdruk zorgt er echter voor dat de bewegingsvrijheid kan verminderen naar de toekomst toe. Met betrekking tot ondersteuning van de leidinggevende zien we dat 6,7% van de medewerkers onvoldoende ondersteuning heeft. Uit de focusgroepen bleek dat het een uitdaging kan zijn functioneringsgesprekken in deze sector op maat van de medewerker te houden. Dit gebeurt momenteel regelmatig aan de hand van de knipperlichtmeting. De belastende arbeidsomstandigheden liggen in deze deelsector iets hoger dan in de volledige zorgen welzijnssector. Het knelpunt is hier de beperktere invloed van organisaties en medewerkers op de werkplekken en het ter beschikking gestelde materiaal, aangezien men bij cliënten thuis dient te werken. Op dit vlak is assertiviteit van de medewerker erg belangrijk. Het materiaal en het takenpakket worden soms informeel uitgebreid of gewijzigd in het nauwe contact tussen de cliënt en de medewerker, met gevolgen voor de arbeidsomstandigheden. Een andere belangrijke oorzaak van ongevallen in deze sector komt voort uit de vele verplaatsingen.

114

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement