Page 112

8. Wanpraktijken aangekaart door medewerkers De onderstaande aangekaarte elementen zijn door de band genomen, normaal gezien, niet aanwezig in de organisaties in de social profit. Een aantal respondenten nam de vragenlijst wel aan als kans om ernstige wanpraktijken binnen de organisatie aan te kaarten. Aangezien dit extreme gevallen zijn, waar de meeste organisaties niet mee kampen, worden ze in dit aparte hoofdstuk gezet. Onder deze categorie vallen ernstige inbreuken op de arbeidswetgeving en ongeoorloofd gedrag van leidinggevenden en directie. Uiteraard hebben deze gevallen, ondanks hun –vermoedelijk- beperkte frequentie, een enorme impact op de arbeidskwaliteit. Daarom verdienen ze zeker een plaats in dit rapport. Aangezien het zware aantijgingen zijn naar organisaties toe, wensen we te benadrukken dat onderstaande zaken aantijgingen zijn vanuit medewerkers, waarbij waarachtigheid moeilijk te achterhalen is, en we maar een kant van het verhaal kennen. 

Beschutte werkplaats: o Via een krantenartikel moet men vernemen dat er ontslagen zullen komen in de organisatie, waarna geen extra informatie wordt gegeven. Ontslagenen zijn enkel die medewerkers waarvoor geen subsidies worden ontvangen. Tegelijkertijd worden wel nieuwe aanwervingen gedaan. o Vakbonden zijn vertegenwoordigd maar de doelgroepwerknemers zetelend in de overlegorganen worden zo beïnvloed door de grootspraak en moeilijke zinnen en woorden van de algemeen directeur dat zij meestal niet weten waar het over gaat. o De algemeen directeur wordt aangeduid als een despoot die ook in het dagelijks bestuur en de raad van bestuur oppositie-gerichte medewerkers de mond snoert, of deze zelfs hun functie verliezen. o De directeur verstopt zich achter de sluiting van een andere organisatie om “verlieslatende” afdelingen te sluiten, maar ondertussen wordt geïnvesteerd in nieuwe gebouwen en aanwervingen.

Gezondheidsinstellingen en –diensten: o Een nieuwe medewerker kreeg bij aanwerving geen toegang tot informatie rond de werking, visie en het gemeenschappelijk therapeutisch kader. Na een ontslaggesprek na de 6 eerste maanden op basis van drie informele contacten met de leidinggevende die twijfelt aan de ‘persoonlijkheid’, krijgt de medewerker toegang tot de informatie. De bijsturing en feedback tijdens zes daarop volgende maanden is dermate grondig, dat ook collega’s gewag maken van pesten. Bij het inkijken van evaluatiedocumenten blijkt de leidinggevende de medewerker slecht te evalueren op basis van futiliteiten als het verkeerd spellen van een woonplaats. Deze persoon verliest binnenkort het werk. Socioculturele organisatie: o Op de laatste dag van de proeftijd krijgt een medewerker een contract van een jaar in plaats van de beloofde onbepaalde duur. o Economische werkloosheid werd ingevoerd wegens de slechte financiële situatie van de organisatie. Toch blijkt dat een externe zelfstandige het werk van de werkloze medewerker overneemt.

112

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement