Page 111

7. Haalbaarheid pensioenleeftijd Uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat minder werknemers uit de gezondheids- en welzijnssector de pensioenleeftijd haalbaar achten. Voor 60% is de leeftijd haalbaar, voor 5,4% niet en voor 34,4% moeten er aanpassingen gebeuren in het werk om deze te halen.

Haalbaar Haalbaar mits aanpassingen Niet haalbaar

Vlaamse Gezondheids- Kinderopvang Jeugdbijstand Gezinsen arbeidsmarkt en en CGG zorg voor bejaardenhulp welzijnssector personen met een beperking welzijnswerk 64,7 60 67,9 58,1 59,8 29,9 34,4 25,5 35,2 35,3

5,4

5,4

6,6

6,8

4,9

Tabel 15: Bron: werkbaarheidsmonitor 2013

De redenen die door medewerkers worden aangehaald indien ze hun pensioenleeftijd niet haalbaar achten binnen hun huidige functie, zijn        

de fysieke belasting de emotionele belasting de wens te zorgen voor kleinkinderen doelgroep indien men werkt met jongeren roosters met weekend- en/of nachtwerk een gebrek aan uitdagingen en/of doorgroeimogelijkheden een gebrek aan remotiemogelijkheden. de leeftijdskloof met jongere collega’s

De mogelijkheden en hulpmiddelen die medewerkers zien om de pensioenleeftijd te halen, zijn      

deeltijds werken ADV-maatregelen ergonomische hulpmiddelen en –materiaal opleidingen rond hef- en tiltechnieken aanpassingen rond werktempo een loonsverhoging.

111

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement