Page 110

Ook tijdens de focusgroepen bleek dat leidinggevenden niet louter positief ten opzichte van hun oudere medewerkers staan. Enerzijds brengen oudere medewerkers vaak heel wat ervaring en rust binnen in de organisatie. Anderzijds zijn ze vaak minder bestand tegen lawaaierige omgevingen, kunnen ze minder goed tegen tijdsdruk en zouden ze soms minder open staan voor veranderingen. Vooral bij doelgroepmedewerkers kampt men met deze problematiek. Ook de personeelskost van deze medewerkers speelt een duidelijke rol. “Bij ons speelt dat [ADV-dagen]geen rol. Maar ik denk omdat wij niet met die rimpeldagen zitten. Ik vind dat soms een meerwaarde. Die rust soms rust. Die brengen soms rust. Naar de jongskes die zo, weet wel, het moet allemaal direct. En al die kleintjes… naar de baby’s toe hebben die soms toch meer…” “Een kat een kat noemen, iemand van 65 jaar die daar tussen al die kadees zit. Dat is toch niet meer doenbaar. Ge moogt dan nog een vlotte en een springlevende zijn, maar…” (leidinggevenden kinderopvang) “Het psychische is moeilijker te ondersteunen, ge merkt ook dat de oudere werknemers niet meer zo goed meekomen met de tijdsdruk, de druk in ’t atelier, het lawaai rond hen, de grootte van de groepen. Dus dat is een probleem waar we heel sterk mee geconfronteerd worden niet dadelijk een oplossing hebben. Nu, we zijn heel flexibel m.b.t. tijdskrediet, halftijds werk, loopbaanonderbreking en die dingen. We zetten wel zo veel mogelijk in om ze aan het werk te houden. Qua werkaanpassing proberen we zo veel mogelijk het werk op te delen in deeltaken. Om zowel de zwakkere als de oudere werknemer samen met betere werknemer te zetten. Omdat we wel heel erg gelopen dat die twee groepen elkaar kunnen stimuleren. Ja… Ik denk dat dat zowat… (leidinggevende beschutte werkplaats)

Uit de focusgroepen blijkt dat leidinggevenden soms ten onrechte geloven dat oudere medewerkers niet openstaan voor veranderingen in hun takenpakket en leermogelijkheden. Als positieve reacties komen nadat een 50-plusser andere taken kon opnemen, reageert men vaak verbaasd. Hierbij speelt de perceptie van de ‘oudere medewerker’ door de omgeving een rol. Niet elke medewerker ouder dan 50 jaar, wordt gezien als een ‘oudere medewerker’, waardoor men aan stereotypes kan ontsnappen. Dit is ook niet zo verrassend, gezien de diversiteit binnen deze groep in de mate waarop de leeftijd een invloed heeft op de prestatiemogelijkheden. Hier speelt ook de houding en ingesteldheid van de medewerker zelf een belangrijke rol. Organisaties hebben de neiging minder te investeren in de opleidingen voor oudere medewerkers, omdat dit rendement lager wordt ingeschat. De redenen hiervoor zijn een verminderde aanwezigheid op de werkplek en een ‘naderend’ pensioen. Medewerkers tijdig informeren over mogelijkheden in veranderingen op arbeidsvlak kunnen hier zorgen voor andere oplossingen in geval van problemen dan het pensioen. Pensionering is niet voor alle medewerkers een uitsluitend positieve ervaring. Naast het werk dat wegvalt, vallen ook sociale contacten, tijdsbestedingen, een belangrijke bron van identiteit, zelfwaarde, respect en erkenning weg.

110

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement