Page 106

5.3.

Deelconclusie arbeidsomstandigheden

Bij de arbeidsomstandigheden bekeken we de kwaliteit en beschikbaarheid van de werkplek en het werkmaterieel. Heel wat organisaties kampen met materiële tekortkomingen, waarvan de oorzaak veelal budgettair is. We zien verouderde gebouwen met heel wat problemen rond temperatuurregeling, vocht, ongedierte,… Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van de medewerkers. In sommige gevallen zoeken medewerkers zelf inventieve oplossingen, zoals het zelf meebrengen van verwarmingselementen. Structurele oplossingen zijn hier geboden. Daarnaast zijn er tekortkomingen zoals een gebrek aan vergaderruimtes met voldoende privacy, overvolle bureauruimtes, en problemen rond toegankelijkheid. Dit alles heeft gevolgen voor de dienstverlening en de gezondheid van de medewerker. Met betrekking tot de communicatiemogelijkheden blijkt dat mensen graag contact wensen met collega’s, leidinggevenden, vrijwilligers en cliënten, maar enkel op momenten dat het hen uitkomt en niet te veel. Wanneer materiaal een oorzaak is van belasting, spreken we over ergonomie, waarbij tilliften in de gehandicaptenzorg problematisch zijn. Andere medewerkers klagen over tweedehands, verouderd of onvoldoende materiaal. In sommige gevallen liggend de materiële arbeidsomstandigheden buiten de onmiddellijke invloedssfeer van de organisatie. Daardoor kunnen ze niet rechtstreeks worden aangepakt. In de gezins- en bejaardenhulp is de assertiviteit van de medewerkers een continu aandachtspunt. Goede arbeidsomstandigheden hebben een invloed op hoe gerespecteerd ze zich voelen door directie en leidinggevenden.

106

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement