Page 105

“Het gebeurt dat er iets in mijn rug schiet nadat ik weer maar eens een scherpe bocht heb moeten nemen met een mastodont van een tillift.” (vrouw, 44j., zorg voor personen met een beperking)

De medewerkers die gebruik maken van computers vermelden de traagheid van computers, softwareproblemen, het delen van computers, een slecht netwerk, … deze zaken zorgen voor een verlies van efficiëntie en frustraties. “Tegenwoordig gebeurt bijna alles met de computer maar als je een halve dag moet wachten voordat een computer opgestart is, laat staan er een webpagina geopend is dan zorgt dit zowel bij mij als bij mijn jongeren voor de nodige frustratie.” (man, 31j., algemeen welzijnswerk)

Twee respondenten geven aan dat ze het waarderen ondersteuning te krijgen bij het (ergonomisch) leren werken met materialen, bij anderen wordt niet aan deze behoefte tegemoetgekomen. “[…] Bij upgraden van programma's niet altijd voldoende ondersteuning waardoor tijd verloren gaat om uit te zoeken hoe een nieuw programma/upgrade werkt.” (vrouw, 53j., jeugdhulp)

Binnen de gezins- en bejaardenhulp is het materiaal dat cliënten ter beschikking stellen van de medewerkers een continu aandachtspunt. De ergonomie van het materiaal is in grote mate afhankelijk van de assertiviteit van de medewerkers zelf. Leidinggevenden hebben na verloop van tijd geen zicht op het materiaal waar medewerkers mee poetsen. De medewerker moet dit zelf in handen nemen. “[…] ge zijt een stuk afhankelijk van die klant en die situatie in dat huis. En ge probeert uw mensen te wapenen, geef ze opleiding ergonomisch poetsen. Ge leert ze goede technieken aan. […] In een fabriek kunt ge continu sturen. Bij wijze van spreken ik kan daar rond lopen en een arbeider of werknemer er op wijzen van “ge zijt niet goed bezig”. Maar in een thuissituatie is dat onmogelijk. […] “3[…]. En daar zitten we met problemen. De betrokkenheid is zo groot, dat men gewoon werkt met het materiaal dat er is. De zorg voor de cliënt is groter dan de zorg voor zichzelf.” “Lees je verslagen van het comité met arbeidsongevallen erop na en dan stel je altijd wel een aantal arbeidsongevallen vast waarvan je zegt, dat is nu typisch iets dat al tot vervelens toe op een comité op is aangehaald, van… Huisdieren is er zo eentje. En dan gaan we een brochure maken naar onze cliënten toe. Zorg dat hij dat huisdier, hoe braaf dat dat beestje ook is, niet in huis laat als de medewerker er is. Dan lees je dat ze gebeten is terwijl ze de hond aan het wassen was. En dat is dan uit betrokkenheid naar die klant toe. “ (focusgroep leidinggevenden gezins- en bejaardenhulp)

105

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement