Page 104

“Niet bang om mijn werk te verliezen. Eerder van plan om zelf weg te gaan doordat het te fysiek werk is en rug en schouderprobleem krijg en nog jong ben.” (vrouw, 30j., zorg voor personen met een beperking)

De kwaliteit, kwantiteit en regels rond materiaal beïnvloeden in grote mate de tevredenheid van de medewerkers met de leidinggevenden. Het bepaalt in grote mate of medewerkers zich gerespecteerd en gehoord voelen. Het aanvragen van materiaal is in vele gevallen problematisch. Leidinggevenden lijken inspraak rond materiaal te blokkeren, hanteren bureaucratische procedures, of investeren niet. Transparante methodes van aanvragen en het vermijden van willekeur in bedelen van werkmiddelen dragen bij tot de arbeidssatisfactie. Ook rond de verwachtingen vanuit leidinggevenden rond resultaten en het naleven van regels die niet realistisch zijn omwille van beperkingen in materiaal kunnen zich frustraties en risico’s voordoen. “Op mijn werk is er veel aandacht en zorg voor het personeel. Dit vertaalt zich in degelijk materiaal en voldoende mogelijkheden om hierrond iets aan te kaarten of bij te sturen.” (vrouw, 35j., jeugdhulp)

De kwaliteit van het materiaal blijkt omwille van budgettaire overwegingen in veel gevallen ondermaats. Dit omdat veel organisaties enkel investeren in tweedehands materiaal dat sneller stuk gaat. Om dezelfde economische reden wordt materiaal regelmatig te laat vervangen. Dit zorgt ook voor een verlaagde arbeidssatisfactie, stress en in sommige gevallen komen ook de veiligheid en gezondheid van de medewerkers hierdoor in het gedrang. “Ik heb zelf voldoende materiaal om mijn job uit te oefenen en moet dit meestal ook niet delen met collega’s. Ik merk wel dat er regelmatig problemen zijn over het gereedschap dat onze arbeiders moeten gebruiken. Vaak niet voldoende en met koopt ook regelmatig 2de hands machines die dan vaker breuk hebben” (vrouw, 37j., sociale werkplaats)

Het moeten delen van materiaal, of gewoon onvoldoende materiaal ter beschikking hebben is voor medewerkers een bron van frustraties. Er moet meer materiaal verhuisd worden wat niet ergonomisch is. Daarnaast moet er meer gepland worden bij het delen van materiaal met collega’s en verhindert het efficiënt werken. “De pc / bureau moet gedeeld worden met 4 collega's. We zijn soms met 3 personen op hetzelfde moment op bureau. Het is niet altijd evident om alle 3 even efficiënt te werken met slechts 1 pc die is aangesloten op het intranet en 1 laptop - wens: meerdere pc's waar je op intranet kan” (vrouw, 34j., jeugdhulp) “Voor mijn werking is het noodzakelijk dat de jongeren ook werken met allerhande materiaal: boormachine, figuurzaag, vijsmachine, decoupeerzaag, frees, ... . Gelukkig is dit materiaal wel aanwezig in de organisatie het is enkel spijtig dat er niet voldoende materiaal van alles aanwezig is. Nu moeten we creatieve oplossingen zoeken zodat het voor de jongeren niet frustrerend werkt. We moeten de jongeren bij wijze van spreken misleiden om hen niet te demotiveren.” (man, 31j., algemeen welzijnswerk)

Voor medewerkers die (onder meer) administratief werk doen is de ergonomie van de bureaustoel en tafel belangrijk. Omwille van een hoge kostprijs wordt vaak niet geïnvesteerd in ergonomische stoelen, ook niet bij medewerkers die al medische klachten hebben. In dit kader wordt in de zorg voor personen met een beperking meermaals melding gemaakt van een gebrek aan tilliften of verouderde modellen die te zwaar zijn. “Alles is recuperatiemateriaal... graag nieuwe deftige bureaustoelen e.d. zodat we niet constant nek en rugklachten hebben...” (vrouw, 27j., beschutte werkplaats)

104

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement