Page 102

personen met een eigen bureauruimte soms wel een gebrek aan ervaren. Naast geluidsergernis kan het met te veel in een kleine ruimte zitten ook zorgen voor een ‘zuurstofgebrek’. Andere medewerkers ervaren het dan weer als positief in een landschapsbureau te werken en waarderen het contact met de collega’s. “Wat me meer stoort is de ruimte: overal in onze voorziening klaagt men van te weinig ruimte. De ateliers zitten overvol, wij zitten met 3 in een bureau van 12m² en de dinsdagmorgen zelfs af en toe met 4 personen. Er zou ook nog steeds een verpozingsruimte voor het personeel moeten komen maar dat betekent opnieuw dat iemand anders zijn ruimte kwijt is.” (personeel of bewoners) ...” (vrouw, 43j. Ondersteuning van personen met een handicap)

Medewerkers van de social profit die werken in leefgroepen en geen ruimte hebben om administratief werk te doen, geven aan dat dit een groot gebrek is. Zij kunnen zich vaak niet concentreren omdat ze worden gestoord door bewoners. “Er is nergens een rustige werkplek om je af te zonderen om bijvoorbeeld verslagen te maken. Door de veelheid aan verschillende taken en het feit dat ik maar beperkt aanwezig ben (landingsbaan-, kan ik niet alle taken op het werk afwerken: te veel onderbroken, te veel volk over de vloer, ... Daardoor werk ik ook van thuis uit, wat dan weer tot wrijvingen leidt door het creëren van overuren of niet voldoende aanwezig zijn op het werk.” (vrouw, 53j., jeugdhulp)

Ook de indeling van de ruimtes zorgt voor voor- en nadelen. Leidinggevenden en leefgroepen die ver van het bureau zitten, of onhandige indelingen ven de ruimte zorgen voor irritatie. De indelingen van de ruimtes hebben een invloed op de contactmogelijkheden met anderen op de werkplek, de concentratiemogelijkheden, de privacy en vergadermogelijkheden. “Ja, als ik te vaak onderbroken wordt door de deurbel/de telefoon/collega's van andere afdelingen die iets komen vragen/bezoekers/... kan ik mij soms niet meer concentreren op het werk dat ik moet doen: verslagen maken, complexere mails/brieven opstellen, boekhouding doen, planningen maken, ... Door ligging bij de deur van ons lokaal wordt je als eerste aangesproken door de collega's/bezoekers die binnenkomen. Soms leuk soms vervelend. Er is niet voldoende privacy. Gezien we onthaal doen moet de deur ook openblijven.” (vrouw, 53j. jeugdhulp) “Mijn bureau ligt ook ver van de leefgroep die ik ondersteun, waardoor ik veel tijd in de leefgroep en ver van mijn eigen bureau doorbreng. Dit vind ik wel lastig, ik had liever dichter bij de leefgroep gezeten.” (vrouw, 27j., jeugdhulp)

In geval van klachten omtrent privacy op het werk, wordt hierbij meestal verwezen naar privacy tijdens gesprekken en voor cliënten. Vergaderlokalen die onvoldoende zijn afgeschermd, waar mensen binnen en buiten komen en die te zichtbaar zijn of enkel toegankelijk via andere lokalen zijn een ergernis. Deze klachten hebben een invloed op de kwaliteit van gesprekken, vergaderingen en dienstverlening. Ook gedeelde bureauruimtes zorgen voor een verminderde privacy, die voornamelijk wordt ervaren bij het voeren van telefoongesprekken. “Als er meer en beter gerief was zou ik beter kunnen werken. Er is ook geen aparte gespreksruimte voor evaluatie en/of functioneringsgesprekken. Dit is vaak lastig omdat we constant gestoord worden tijdens gesprekken.” (vrouw, 24j., sociale werkplaats) “Vaak een tekort aan aparte vergaderruimte indien je een intern overleg hebt met een collega. Hiervoor gebruiken we dan meestal het koffielokaal (niet altijd ideaal omdat er anderen komen binnenlopen).” (vrouw, 42j. GID)

102

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement