Page 101

Uit de vragen naar de gebouwen waarin wordt gewerkt, blijkt dat heel wat medewerkers de kwaliteit van hun werkplek ondermaats vinden. Met betrekking tot de temperatuur komen de oude gebouwen aan bod, die in de zomer te heet en de winter te koud zijn. Hierbij worden in alle sectoren problemen gemeld rond luchtkwaliteit, vochtproblemen, schimmels en slecht werkende ventilatie. Ook muizen vonden blijkbaar de weg naar de social-profit. “Ik wou dat ik zicht had op de manier waarop een instelling voor gehandicapten haar middelen verzamelt. Ik vind het niet kunnen dat er bij ons geen geld is voor warm water op de kamers van sommige bewoners, dat de verf van de muren bladert en de warmte de gebouwen uitstroomt wegens gebrek aan isolatie. Dat we geen deftig materiaal kunnen kopen om te werken en er geen geschikte ruimtes zijn. Dat er geen geld is om een behoorlijke tillift aan te kopen en dat we dus maar onze rug moeten kapot heffen.” (vrouw, 31j., ondersteuning van personen met een handicap)

Naast de verouderde gebouwen worden ook nieuwbouw- werkplekken besproken. In deze gebouwen zijn er bij heel wat respondenten problemen met airco, droge lucht, het niet zelf instellen van de temperatuur en ramen die niet kunnen worden geopend “De verlichting en verwarming van het lokaal zijn niet optimaal en soms moeilijk te regelen, dit kan wel een invloed hebben op de moraal. De stoelen zullen volgend jaar vervangen worden en dit zal al veel verhelpen. Vooral de kleine ruimte waar we met velen samen zitten, kan het psychisch welbevinden beïnvloeden. Je wordt ook constant gestoord en kan dan niet verder geconcentreerd werken.” (vrouw, 42j., GID)

Ook beperkte hygiëne of rommeligheid van bepaalde locaties wordt vermeld door personen die op verschillende werkplekken werken. Het ondersteund worden in het omgaan met problematische situaties is voor medewerkers belangrijk en kan frustraties voorkomen. “Ik denk dat ik in naam van meerdere collega's mag zeggen, dat het ergste probleem zich voordoet wanneer we negen uur in een echt héél vuil gezin moeten verblijven, maar daar is ondertussen volgens het bureau een oplossing voor: het staat vermeld in de computer. WE VOELEN ONS NIET ECHT GEHOLPEN MET DEZE MANIER VAN OPLOSSEN;” (vrouw, 46j., GID) “Doordat onze verwarming stuk was, hebben we een aantal maanden in de koude gewerkt. Er was geen sprake van om naar huis te mogen gaan om daar te werken (vreemd!) maar er werd ook niet echt ingegrepen om het werken aangenamer te maken. We moesten dan maar zelf in actie schieten en namen verwarmingselementen van thuis mee.” (man, 26j., socioculturele sector)

We noteren een grote invloed van de werkplek op motivatie en hoeveel voldoening respondenten uit hun werk halen. Dit komt doordat de ruimte waar men in werk een belangrijke invloed uitoefent op het concentratievermogen. “De bureaus zijn veel te klein. We zitten met 6 collega's gepropt in één bureau. Dit heeft een nefaste invloed op de kwaliteit van werk. Denk maar aan het maken van verslagen over jongeren als je in een overvol bureau zit. Ook is het vaak moeilijk om je te concentreren op wat je bezig bent. Ik ben hierdoor minder productief en mijn leidinggevende weet dit ook.” (vrouw, 30j. jeugdhulp)

Ook de relatie met collega’s kan onder druk komen te staan door de eigen werkplek. Met te veel collega’s een kleine ruimte moeten delen zorgt er voor dat men het eigen werk uitstelt, of thuis doet. Anderen die niet permanent op ‘de bureau’ zijn, stellen werk uit tot momenten waarop de collega(‘s) afwezig zijn. Een voordeel van het delen van bureauruimtes is het nauwe contact met collega’s, waar 101

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement