Page 100

5. Arbeidsomstandigheden De arbeidsomstandigheden hebben betrekking tot de omgeving waar men werkt en het materiaal dat ter beschikking staat. Uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat 12,9% van de Vlaamse arbeidsmarkt kampt met belastende arbeidsomstandigheden. In de gezondheids- en welzijnssector is dit 14,7%. Het cijfer uit de zorg- en welzijnssector wordt voornamelijk naar boven geduwd door de belasting die men ervaart in de ouderenzorg. Een schrijnende 23,6% van de medewerkers heeft hier last van. Binnen de Vlaamse sectoren blijkt dit in de jeugdbijstand, gehandicaptenzorg en het algemeen welzijnswerk mee te vallen, met 6,7%. In de kinderopvang en centra voor geestelijke gezondheidszorg werkt 9,1% in belastende arbeidsomstandigheden. Binnen de gezins- en bejaardensector ligt het cijfer ook hoger. Hier rapporteert men dat 15,5% van de medewerkers belastende arbeidsomstandigheden ervaart51.

5.1.

Werkplek

Onderzoek, zoals de werkbaarheidsmonitor, leert ons dat de fysieke werkomstandigheden een invloed hebben op de arbeidssatisfactie. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: • • • • •

goede bereikbaarheid geconcentreerd kunnen werken voldoende privacy een aangenaam binnenklimaat qua temperatuur, luchtkwaliteit, (dag)licht en geluid Op het werk willen mensen graag contact met collega’s, leidinggevenden, vrijwilligers en cliënten, maar enkel op momenten dat het hen uitkomt en niet te veel. De werkplek heeft een invloed op de mogelijkheden tot contact.

Uit de bevraging komen al deze elementen ook naar voren. Met betrekking tot de bereikbaarheid van de werkplek kaarten de respondenten een stijging in fileen parkeerproblematieken aan. Gelukkig is de zorg- en welzijnszorg een sector waar de pendeltijd gemiddeld lager ligt dan die in de volledige Vlaamse arbeidsmarkt. In zorg en welzijn is drie kwart van de medewerkers binnen het uur op het werk, waar dit in Vlaanderen voor twee derden het geval is. Vooral in de gezins- en bejaardenhulp ligt de gemiddelde pendeltijd laag, met de helft van de medewerkers die minder dan een half uur verplaatsingstijd rekenen. Als medewerkers op verschillende locaties werken, houdt dit grotere verkeersrisico’s in. Met name binnen de gezins- en bejaardenhulp zijn verplaatsingen een grote oorzaak van arbeidsongevallen. Het gebruik van materiaal over verschillende werkplekken is in andere sectoren vermoeiend. 51

Voor de sectoren sociocultureel werk en de beschutte en sociale werkplaatsen zijn geen aparte cijfers van de werkbaarheidsmonitor beschikbaar, aangezien de respons uit deze sectoren te laag was om specifieke cijfers weer te geven. Deze sectoren zitten wel vervat in de algemene cijfers van de zorg- en welzijnssector.

100

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement