Page 1

CREIX AMB INTERNET

Mètriques Web Curs Analítica Web amb Google Analytics Bàsic


Mètriques Web Index •

• • •

Qué és la Analítica web – El bon analista – Per qué mesurar? – Fonts d’informació – Cicle analítica web Cóm començar – Introducció Analytics – Qué mesurar Anàlisi tràfic web – Definicions – Segments i visualització – Context Segments avançats Etiquetatge de campanyes Configuració d’un objectiu bàsic


Mètriques Web

Web Analytics = Mètriques Web = Analítica Web "Web Analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of Internet data for the purposes of understanding and optimizing Web usage." Web Analytics Association, WAA


Mètriques Web El bon analista ¿Qué necessita saber o tenir un bon analísta?

#1 Tenir curiositat

i…per qué?


Mètriques Web El bon analista

#1 Tenir curiositat Han baixat les ventes

i…per qué?

Ahhh! Per que ha caigut la conversió en CPC Ahhh! Per que hi ha hagut un canvi d’estrategia en aquest canal: el responsable SEM ha canviat l’estructura de kw Ahhh! Per qué el responsable del projecte va demanar més volum de tràfico

CONCLUSIÓ: S’ha de revisar l’estratègia SEM i la selecció de paraules clau i parlar amb el responsable del projecte


Mètriques Web El bon analista

#2 Els números absoluts no serveixen per res !Som els millors ¡ 5.000 visites avui

Hmm, ahir vam tenir 10.000

!!!OUCH¡¡¡


Mètriques Web El bon analista

#2 Hem de fixar-nos en tendències i comparar-les amb períodes anteriors


Mètriques Web El bon analista

#3 Ser pacient i perseverant 8 dies i encara no he pescat res


Mètriques Web El bon analista

#4 Relacionar les dades amb els objectius Jejeje, les meves campanyes de Adwords han aconseguit 20.000 visitas i la teva campanya de Newsletter només 1.000

Hmm, però les meves visites compren el 90% de les vegades i les teves el 0.2%

!!!OUCH¡¡¡


Mètriques Web El bon analista

#5 Tenir capacitat deductiva

Se ha fijado Holmes, la palabra más usada en el buscador interno es “buscar” eso quiere decir que la gente no sabe cómo se usa

Elemental querido Whatson elemental


Mètriques Web El bon analista

#7 L’objetiu és donar insights que permetin prendre decisions i accions no donar informes


Mètriques Web El bon analista

# 7 L’objetiu és donar insights que permetin prendre decisions i accions no donar informes El 90% de les visites l’abandonen per la pàgina del carret de la compra,

Qué tal si posem un botó de “començar la compra”?

Hmm, podría funcionar Inicio

Catálogo

Disco duro

Contacto

Carrito de la compra

90€


Mètriques Web El bon analista

# 8 Usa sempre el sentit comú

!!!Deu meu les visites estàn baixant ¡¡¡

Hmm ¿avui 12 no és festiu? Això podria explicar-ho

Llavors Qué fem treballant ?


Mètriques Web Per qué mesurar?

Per garantir que el nostre site està complint els seus objectius

Un rendimient baix del teu web afectarà negativament a les teves conversions i resultats. I si no estàs continuament mesurant les estadístiques del teu lloc web… No podràs optimitzar les teves estrategies de marketing online, la navegabilitat del teu lloc web i el seu contingut.


Mètriques Web

¿Per qué mesurar?

L’ analítica web és un termómetre que constantement està revisant i monitoritzant la salut del teu lloc web.


Mètriques Web

Per qué mesurar?

Els usuaris troben la informació que busquen? Els usuaris fan allò que volem que facin? (descàrrega d’un catàleg, registrarse, realitzar una compra, etc…) Quins són els punts crítics en el procès fins a la consecució de l’objetiu?


Mètriques Web

Quines fonts d’informació tenim ?

Informació Transaccional Web

Rendiment Servidor Web

Informació d’usuaris Enquestes, formularis, CRM, ERP, altres


Mètriques Web

Quines són les nostres fonts d’informació? •

Què han fet ? – Eines d’analítica web: Google Analytics, Yahoo! Analytics, Omniture, … – Eines d’interacció: Clicktale,… Funciona tot bè? – Test de rendiment del site/servidor – Test d’abast/disponibilitat El pitjor que han fet ? – Enquestes (VOC) – Panells – Focus groups – Test d’usuaris Altres eines – Software transaccional – ERP, CRM, BI,…


Mètriques Web Cicle Analítica web Quan es té una necessitat s'intenta satisfer aquesta necessitat fins que sorgeix una nova necessitat i el cicle comença de nou

Un procés d'Analítica Web és igual: primer es defineixen uns objectius (necessitats), es mesuren, s'analitzen, es actuen en conseqüència per millorar (satisfacció) i de nou comença el cicle


M猫triques Web

C贸m comencem


M猫triques Web C贸m comencem

Google Analytics Tracking Code

<script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-8457364-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.googleanalytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>


Mètriques Web Cóm comencem Qué passa quan tenim el tag a totes les pàgines

Google Analytics identifica que l’usuari ve de Google


Mètriques Web Cóm comencem Què passa quan No tenim el tag a totes les pàgines

Google Analytics identifica que l’usuari ve d’una autoreferència


Mètriques Web

Àrea Administració Analytics Compte Google

Amb aquest compte accedeixo als serveis de Google

Compte Analytics UA-123456

Compte de Google Analytics, aquí estaran les meves webs

Web property

A cada web-property tindré una web

UA- 123456-1

Perfil 1

Aquí estaran les meves dades

Perfil 2

Aquí estaran les meves dades


Mètriques Web

Àrea Administració Analytics Compte de google Cuenta de Analytics

Web property

Perfiles


M猫triques Web

Gestor de filtres Configuraci贸 del perfil

Perfil nou

Definir objectius

Gestionar usuaris


Mètriques Web

Un perfil és un conjunt de regles o filtres que defineix les dades que anem a visualitzar en els informes, per exemple: Seguiment de subdominis de forma separada. Seguiment d'un tipus concret de trànsit (CPC, Orgànic), o d'una part concreta del site Controlar l'accés a la informació permetent que els usuaris vegin únicament la i nformació rellevant per a ells

Característiques: No mostreja Segmenta per contingut no per visita No és retrospectiu. Comencem a tenir dades des del dia en què es crea el perfil.


Mètriques Web

Qué mesurar ?


Mètriques Web

Qué mesurar ?

• Es pot mesurar tot?


Mètriques Web

Qué mesurar ?

• S’ha de mesurar tot ?


Mètriques Web

Qué mesurar ? Un dels avantatges d’Internet és que es pot mesurar tot.

Aquesta utopia per el mon offline es pot convertir en un malson si realment volem arribar a fer-ho .

Intentar abarcar –ho tot és una despesa de temps i diners .

Els objectius són la clau El primer pas a l’hora de decidir que mesurar és preguntar-se quina és la misió del lloc web i que es vol aconseguir . DEFINIR OBJECTIUS

Un cop definits els objectius aconseguirem escollir els indicadors principals, optimitzant tempos i recursos.


Mètriques Web

Anàlisi del trànsit WEB


Mètriques Web

Qué mesurar? Definicions Visitant Unic/Visitant/Usuari Unic: Persona que visita la teva Web, independientment del número de vegades que ho faci i els dies.

Visita: Una visita, correspon a una seqüència de sol·licituts o visualitzacions de pàgines des d’un mateix navegador durant: un temps determinat o fins que es tanqui el navegador.


Mètriques Web

Qué mesurar ? Definicions Pàgines Vistes PVs (Page View): Equival a la sol·licitut o visualització d’una pàgina del site que estic mesurant

Objectiu: És l’acció que desitgem que l’usuari faci al site. Representa la raó per la que s’ha creat el site i la seva medició és fonamental per a conèixer l’éxito d’un site.


Mètriques Web

Qué mesurar ? Definicions Conversió: Quan 1 visitant arriba al objectiu que hem definit, diem que es produeix una conversió (per exemple, realitzar una compra)

Taxa o ratio de conversió:

Nº visites que realitzen l’acció desitjada Nº visites que aariben al teu web


Mètriques Web

Qué mesurar ? Definicions

Rebot: Succeeix quan un visitant entra al site i abandona el mateix després de veure una única pàgina (no realitza cap acció) Un bounce rate elevat reflecteix que el contingut de la pàgina no satisfà les necessitats de l'usuari. Absència d'una crida a l'acció clara Massa contingut Contingut poc persuasiu i que no reflecteix els beneficis per a l'usuari del producte o servei Contenido poco persuasivo y que no refleja los beneficios para el usuario del producto o servicio En el cas d'arribar des d'un banner, o adwords, que el contingut no s'ajusti amb el que es promet a la publicitat Contingut genèric a partir d'una promesa concreta (vols barats a canàries)


Mètriques Web

Qué mesurar ? Definicions

Visitant Unic/Visitant/Usuari Unic: Persona que visita el teu Web, independentment del número de vegades que ho faci i els dies

Visita: Una visita, correspon a una seqüència de sol·licituts o visualitzacions de pàgines des d’un mateix navegador durant: un temps determinat o fins que es tanqui el navegador.


Mètriques Web

Qué mesurar ? Definicions Pàgina d’entrada Una pàgina d’entrada és aquella utilitzada per l’usuari per arribar a un lloc


Mètriques Web

Qué mesurar ? Definicions Pàgina d’entrada Podem veure les pàgines utilitzades en l’informe de “top landing page” de Google Analytics


Mètriques Web

Qué mesurar? Definicions Pàgina d’entrada Donat que amb una pàgina d’entrada pretenen que l'usuari estigui al portal, el paràmetre més important per detectar si una pàgina és bona o dolenta és el bounce rate.


Mètriques Web

Qué mesurar ? Definicions Taxa de sortida Indica el percentatge d’usuaris que surten per una determinada pàgina

Una taxa d'abandonament elevada en una pàgina on hauria de ser sota reflecteix que hi ha algun problema amb el contingut de la pàgina. Absència d’una crida a l’acció clara En un procés, sol·licitut de massa informació personal Augments de preus imprevistos al llarg del procés Obligació de registrar-se per continuar Massa informació o poc rellevant


Mètriques Web

Qué mesurar? Definicions Buscarem aquellas pàgines per les que no és “normal” que un usuari abandoni, o al menys no hauría d’abandonar.


Mètriques Web

Etiquetat de campanyes


Mètriques Web

Seguiment de campanyes • Google Analytics medeix referrals i recerques orgàniques de manera automàtica

Referral

Organic Search

Analytics Report

• Per diferenciar aquests orígens d’altres enllaços com per exemple cpc (adwords), banners, emails, widgets/gadgets i d’altres és necessari agregar etiquetes a les URLs de destí


Mètriques Web

Seguiment de campanyes


Mètriques Web

Seguiment de campanyes

Campanya no etiquetada


Mètriques Web

Seguiment de campanyes •

Per etiquetar les URLs de destí s’han d’utilitzar les següents etiquetes: – utm_source: Correspon a l’origen (referrer: google, citysearch, newsletter4) – utm_medium: Correspon al mig (marketing medium: cpc, banner, email)

ampanya(product, promo code, or slogan)

– utm_campaign: Nom de la C

Etiquetes de campanya opcionals: utm_term: Es la Keyword en el cas de CPC (adwords, yahoo, msn) utm_content: S’utilitza per diferenciar les versions d’un anunci Exemple d’ URL: http://www.cajasdecarton.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=new


Mètriques Web

URL no-etiquetada

http://www.cajasdecarton.com

URL etiquetat descriptiu

http://www.cajasdecarton.es.com/?utm_source=yahoo &utm_medium=ppc&utm_campaign=summerpromo

URL auto-etiquetada per adwords

www.cajasdecarton.com/?gclid=123xyz


Mètriques Web

Buscar en Google: campaign url generator


Mètriques Web

Exercici: Donada la newsletter com marcarĂ­as la newsletter?


Mètriques Web

Exercici: Donat el següent banner al web del país, cóm ho marcaríes?


Mètriques Web

Seguiment de campanyes Exercici: Trackear el següent enllaç com una campanya d’ e-mail per promocionar aquest event. L’ e-mail s’envía al mes d’agost de 2012 http://www.googleanalyticsconference.es http://www.googleanalyticsconference.es/


Mètriques Web

Configuració d’un objectiu bàsic


Mètriques Web

Objectius Es produeix un objectiu quan l’usuari realitza l’acció que dessitgem que faci en el nostre site.

Home

Fitxa de producte

Carret

Pas 1

Confirmació


Mètriques Web

Objectius


Mètriques Web

Objectius


Mètriques Web

Objectius


Mètriques Web

Objectius Exercici: Cóm marcaríes un objectiu a www.enfermeras-domicilio.com?


Mètriques Web

Objectius Exercici: Quins objectius marcaríes a www.render-arquitectura.com?


Mètriques Web Índex: Curs d’Analítica Web amb Google Analytics - Avançat

• Perfils i filtres • Definició d’ Objectius – Configuració d’objectius en GA – Configuració de l’embut • Events – Exemples d’us – Implementació • Expresions regulars • KPIs i quadres de comandament


Mètriques Web

Finalizació del curs

Moltes gràcies!! Contactos: Marta Garriga marta@metriplica.com

Metriplica Plaza Tirant Lo Blanc, 7 08005 Barcelona Telf: 93 224.04.84 C/ San Agustín 12, 2º piso 28014 Madrid Telf: 91.429.98.68 www.metriplica.com


Mètriques Web

Barcelona Activa, Octubre 2012

GOOGLE ANALYTICS  

GOOGLE ANALYTICS