Page 1

Expertisecentrum ZORGINNOVATIE Bij het expertisecentrum Zorginnovatie

Contact

kan je terecht voor:

Tine Vanderplancke Coördinator expertisecentrum Zorginnovatie

ü praktijkgericht onderzoek

Katholieke Hogeschool VIVES Expertisecentrum Zorginnovatie

ü onderwijsontwikkelingsonderzoek

Doorniksesteenweg 145, B-8500 KORTRIJK tel. +32 56 26 41 10 +32 56 27 05 67 gsm +32 495 86 68 34

ü advies

e-mail: tine.vanderplancke@vives.be

ü opleidingen op maat

Erik Blomme diensthoofd onderzoek en valorisatie Katholieke Hogeschool VIVES Dienst Onderzoek en Valorisatie Doorniksesteenweg 145, B-8500 KORTRIJK tel. +32 56 26 41 60 fax. +32 56 26 41 75 e-mail : erik.blomme@vives.be

10/2013/01

vives.be/research


I-care

zorg en technologie Technologische innovaties openen nieuwe perspectieven voor de gezondheidszorg van de 21ste eeuw. Ze kunnen de dienstverlening faciliteren, het werk van zorgverleners lichter maken, het comfort en het welzijn van patiënten/cliënten verhogen. In de onderzoeksgroep Zorg en Technologie werken onderzoekers van de studiegebieden Gezondheidszorg en Industriële Wetenschappen & Technologie nauw samen. Ze ontwikkelen praktijkgerichte kennis over de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën. In samenwerking met ondernemingen en de social profit worden oplossingen op maat uitgewerkt en geïmplementeerd.

Expertisecentrum ZORGINNOVATIE

I-support

zorgorganisatie en leefomgeving In de gezondheidszorg wint de integrale zorgbenadering veld. In integrale zorg werken verschillende zorgechelons en disciplines met elkaar samen, en nemen de patiënt/cliënt en zijn omgeving mee verantwoordelijkheid op voor het goede verloop en de effectiviteit van de zorg. Ook voor de invloed van de materiële omgeving op het welzijn van de patiënt is er aandacht. De onderzoeksgroep I-support

Het expertisecentrum Zorginnovatie wil bijdragen aan kwaliteits-

werkt vernieuwende concepten, methodieken en tools uit waarmee alle betrokkenen aan de slag kunnen.

verbetering in de gezondheidszorg en aan een toekomstgerichte opleiding tot gezondheidswerker. Daartoe zet het praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkelingsonderzoek op. Het stelt zijn expertise ter beschikking via dienstverlenende activiteiten. De onderzoekers hechten veel belang aan een continue wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. Ze werken dan ook nauw samen met partners in binnen- en buitenland: wetenschappelijke instellingen, ondernemingen, zorginstellingen, overheden en professionals. Heel de werking is gericht op het welzijn van patiënten/ cliënten en hun omgeving, die als gelijkwaardige partners in de gezondheidszorg worden beschouwd.

Binnen het centrum zijn drie onderzoeksgroepen actief: I-care, I teach & I-learn, en I-support.

I-teach & I-learn

onderwijsinnovatie in de gezondheidszorg Innovatie in de zorg moet worden ondersteund door een toekomstgerichte opleiding van gezondheidswerkers. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor de zorgbehoeften, evoluties in de gezondheidszorg, veranderingen in de studentenpopulatie en nieuwe onderwijskundige inzichten, vormen samen de basis voor planmatige, wetenschappelijk onderbouwde onderwijsontwikkeling.

Expertisecentrum Zorginnovatie  
Expertisecentrum Zorginnovatie  
Advertisement