VIU TARRAGONA 46

Page 123

Lluis Espuis i Padró Gestalia Assessors www.gestaliagrup.com

ASSESSORIA FISCAL

SISTEMA TRIBUTARI Lluís Espuis

Ho va dir Ronald Regan "El contribuent és l'únic que treballa per l'Administració sense haver d'aprovar oposicions". El fet és que fins el passat 27 de juny els contribuents varen treballar per a l'Estat, un total de 177 dies, dels quals van dedicar a les cotitzacions socials una mitja de 102 dies; segueixen les 35 jornades dedicades a l'IRPF, altres 25 jornades a l'IVA, 11 per Impostos Especials, i finalment 5 jornades per diferents tributs tant estatals, com autonòmics i municipals, la resta de l'any està fiscalment alliberat. Avui dia tothom té assumit que s'han de pagar impostos, Benjamí Franklin, deia "A la vida hi ha dues coses ineludibles: la mort i els impostos". A l'igual que a la mort, el que genera debat en els impostos és el quan i el com arriben; quina part aprofita el Govern i amb quina freqüència es malbaraten; com es recapten i amb quines complexitats normatives, i per altra banda quines llacunes i indefensions es generen. Això els pot fer menys eficients, injustos, i més propensos a entrar en conflicte amb les prioritats de la societat i el seu govern. Problemes com l'accés a la habitatge, la deslocalització de les multinacionals, elevada exponencialment pels canvis tecnològics; o la creixent desigualtat entre els que guanyen molt i els altres, no estan obtenint respostes satisfactòries en l'actual sistema tributari, tot i ser considerat un sistema amb figures tributàries estables, amb una important evolució tècnica que permet un creixent control del

contribuent, i dissenyat sota els principis de justícia, generalitat, igualtat, progressivitat, equitativa distribució i no confiscadora que cita la llei general tributària. Els esforços locals davant els problemes citats només incrementen l'elevada complexitat de la normativa impositiva actual. Els esforços internacionals de cooperar per evitar la fugida de tributació han progressat, però els desacords de com tractar a les empreses tecnològiques i la competència per les inversions frenen d'obtenir un resultat final òptim. En l'àmbit intern cal evitar les grans contradiccions del sistema. Si es dissenya un sistema en el qual l'electricitat recapta un 5,1% d'"impost especial", més un 21% d'IVA, des del primer a l'últim kilowatt consumit o no, per què els mínims tarifaris no perdonen, no té sentit queixar-se del preu Kilowatt màxim de l'agost, tenint a la butxaca una recaptació màxima; o omplir-se la boca per lluitar contra la pobresa energètica, o de la baixa competitivitat energètica de les empreses. Quan el sistema permet la congelació de salaris, no és admissible queixar-se davant la continua la baixada de l'índex de vendes del comerç detallista, quan els preus dels carburants, electricitat, lloguers, assegu-

FINS EL PASSAT 27 DE JUNY ELS CONTRIBUENTS VAREN TREBALLAR PER A L'ESTAT, UN TOTAL DE 177 DIES rances... no paren de pujar. Què podem esperar amb un salari mínim de 736€?. El Col·legi d'economistes de Catalunya reclama un salari de suficiència, que no una renda bàsica, de com a mínim 1.000€, simplement perquè les persones que treballen puguin viure amb el seu salari, estem davant d'una nova, o vella figura, "el treballador pobre". Cal redissenyar la política econòmica i tributària mirant més enllà que les pròximes eleccions, sense presses per obtenir bons titulars, mirant al segle XXI.

Col·laborem amb vostè per tal d’aconsellar-lo en totes les solucions fiscals i comptables que beneficiïn el màxim la seva empresa o patrimoni Cristòfor Colom, 11 - 1er2a. 43001 Tarragona Tel. 977 232 882 | info@gestaliagrup.com

www.gestaliagrup.com

123