Page 96

Lluis Espuis i Padró Gestalia Assessors www.gestaliagrup.com

Temps difícils

A resulta de la crisi, i d'un dia per altre, resulta que a les finances públiques passem de tenir superàvit públic a tenir dèficit públic i un endeutament galopant Racionalització de les despeses, retallades, i pujades d'impostos, fins al 2015 que la tan pregonada reforma fiscal baixa una mica la pressió fiscal, però només a les rendes molt baixes i a les altes, mantenint-se a les rendes mitjanes, aquella rara espècie en vies d'extinció. Però la pressió real es manté i augmenta via control i exigència, amb plantejaments fins ara desconeguts per al pobre contribuent, o contribuent pobre, que no sigui per això. Així, aquell agosarat que en plena paràlisis econòmica es va acollir al plà PIVE, consistent en una subvenció de 2.000€ per canviar el seu vell automòbil, descobreix temps després que l'administració tributària li envia una notificació de tràmit d'al·legacions i proposta de liquidació provisional, en fi una paral·lela, reclamant-li la tributació de l'ajuda publica, que per cert no constava a l'esborrany ni li varen comentar res al concessionari.

com han de tributar les compres d'objectes de segona mà entre particulars fetes mitjançant una plataforma d'internet; la resposta és el que diu la Llei, les transmissions de béns mobles entre particulars tributen al 4% per l'impost de transmissions patrimonials oneroses, que mai s'han exigit als contribuents però que ara, com tot queda registrat a internet, veurem que passa. I si la venda ha generat un guany, diferencia entre el cost de compra i preu de venda del bé, aquesta plusvàlua haurà de tributar a renda, mínim el 19%, amb l'agreujant de poder demostrar que realment es un guany o una pèrdua. Amb aquestes mesures va augmentat la presio fiscal, i amb moltes altres com la tributació en espècie de tot allò que es mou, com el lot de nadal; les retencions als premis de loteria; la pressió sobre les associacions sense ànim de lucre per de-

I el mateix passa amb les ajudes al lloguer, que a més de tributar, sumen a la teva renda anual, podent fer que el tipus mitja a pagar es vegi incrementat, i a més redueixi, o perdi el dret a la deducció per arrendament de vivenda. I podem afegir l'exigència del pagament de l'IVA per les subvencions culturals, no sol·licitades mai per l'administració tributaria, però que arran d'una consulta en la qual es declaren exemptes en endavant, no se'ls acut un altre que mirar pel retrovisor.

VIUDES2017 | EMPRESA

En una altra consulta, algú pregunta

96

Col·laborem amb vostè per tal d’aconsellar-lo en totes les solucions fiscals i comptables que beneficiïn el màxim la seva empresa o patrimoni Cristòfor Colom, 11 - 1er2a. 43001 Tarragona Tel. 977 232 882 | info@gestaliagrup.com

www.gestaliagrup.com

clarar i tributar al impost de societats per rendes superiors als 2000 €; o els requeriments de comprovació de domicili habitual, quan portes anys llargs aplicant la deducció que ja li han posat data de termini. Davant tot això només ens resta apurar el que queda d'any per calcular si podem aprofitar al màxim els límits de les poques avantatges fiscals en vigor encara; sempre i quan es disposi d'algun diner estalaviat per a poder fer una amortització parcial d'hipoteca fins arribar als 9040 € anuals, o una aportació a teu pla de pensions, o al del teu cònjuge si te ingressos inferiors a 8000€ anuals. També podem intentar equilibrar els guanys i perdues patrimonials, o valorar el canvi de règim fiscal si fem una activitat empresarial, o fer donacions a entitats solidaries... i sobre tot tenir molta calma i esperar a temps millors.

Profile for VIU A FONS

Viutar37  

Viutar37