Viu tarragona 35

Page 88

Lluis Espuis i Padró Gestalia Assessors www.gestaliagrup.com

Cooperatives de facturació

Les anomenades "cooperatives de facturació" han sigut tema d'actualitat per la sanció i tancament decretat pel Ministeri de Treball el qual considera que la seva activitat no és la d'una autèntica cooperativa per l' incompliment del art.116 de la Llei de Cooperatives

ASSESSORIA EMPRESA

88

Octubre 2017

La tasca d'aquestes entitats, constituïdes legalment com a cooperatives de treball associat, és actuar com intermediaris entre els professionals i la Seguretat Social i Hisenda, facturant els seus treballs a canvi d'una comissió. D'aquesta manera, el professional freelance, es fa soci a canvi d'una petita quota d'entrada, la cooperativa el dóna d'alta al règim general de la Seguretat Social com si fos un treballador de la cooperativa durant uns dies, o hores, el temps que duri el projecte que necessita facturar. La cooperativa s'encarrega de totes les gestions i emet la factura que s'encarrega de cobrar i liquidar al soci posteriorment, descomptant una comissió pels serveis prestats entre un 3% i un a 7% de el import facturat. A final de l'exercici el professional rep un certificat amb els imports rebuts de la cooperativa, i les corresponents retencions del 6,4% per seguretat social i un 2% a compte d' IRPF. Per contra l'altre opció que li queda al professional és donar-se d'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA), cosa que li suposarà un cost de 50.€ els sis primers mesos, sempre que no hagi sigut autònom els cinc anys anteriors, ja que es perd la bonificació i el cost passa a ser aproximadament 275.€ mensuals, facturis o no. També li caldrà afegir l'alta com a empresari a Hisenda, amb la corresponent declaració trimestral d'Iva, i el 15% de retenció a les factures emeses, més alguna declaració de resum anual. Si bé és cert que també tindrà dret a deduir-se les despeses necessàries, pensem que estem parlant de professionals que venen serveis, principalment emprenedors inicials i petits treballs puntuals o projectes molt concrets, que es realitzen des de els seus domicilis, pel que tant la despesa com l'IVA és baix, ja que hisenda sempre a posat dificultats per poder deduir subministraments i despeses de la pròpia llar a on es treballa, despeses de vehicles, dietes i fins i tot el cost del mòbil i ADSL, encara que tinguis tarifa plana.

Així doncs les avantatges econòmiques de les Cooperatives de Facturació per aquesta tipologia de professionals és molt clara, i per aquesta raó han sorgit amb força donant sortida a una realitat laboral que permet treballar legalment, amb les cobertures i assegurances pertinents, sense complicacions ni costos elevats; evitant alhora una part d'economia submergida. L'altra cara de tot plegat, la defensa el Ministeri de Treball dient que aquestes entitats no són realment una cooperativa perquè no tenen com objecte la col·laboració dels socis per realitzar un objectiu comú mitjançant el seu treball, amb la base de l'ajuda mútua i un patrimoni comú; i una part important de raó tenen.

«El professional freelance, es fa soci a canvi d'una petita quota d'entrada, la cooperativa el dóna d'alta al règim general de la Seguretat Social com si fos un treballador de la cooperativa»

Tal vegada el més greu no és que aquestes entitats s'hagin aprofitat de les avantatges de la figura legal de la societat cooperativa de treball associat, sinó que aquells que varen utilitzar els seus serveis poden ser acusats de frau a la seguretat social, obligant-los a regularitzar amb l'alta i baixa d'ofici en el Reta, amb les corresponents quotes i el seu 20% de recàrrec. El cert és que els temps canvien, i és necessari un sistema més just per als emprenedors, joves i professionals amb iniciativa al mercat laboral, però amb un marc legal que els permeti treballar sense riscos burocràtics ni grans costos fixes. Sembla que el camí de les cooperatives no ho serà, però el projecte de Llei de reforma "urgent" dels Autònoms tampoc.

Col·laborem amb vostè per tal d’aconsellar-lo en totes les solucions fiscals i comptables que beneficiïn el màxim la seva empresa o patrimoni Cristòfor Colom, 11 - 1er2a. 43001 Tarragona Tel. 977 232 882 | info@gestaliagrup.com

www.gestaliagrup.com