Vītolu fonda ziņas novembrī 2020

Page 1

NOVEMBRIS {VĪTOLU FONDA ZIŅU LAPA 2020}


NOVEMBRIS {VĪTOLU FONDA ZIŅU LAPA 2020)

SADARBĪBU TURPINA

MĒNEŠA CITĀTS

SADARBĪBU TURPINA Saņemts Jāņa Vilgerta ziedojums 10 000 EUR. Jānis Vilgerts ir uzņēmējs, kurš vēlas ne tikai ar savu darbu uzlabot dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi, bet jau vairāk nekā 8 gadus atbalsta jaunus, zinošus topošos ķīmiķus. “Vairākus gadus esmu darbojies nozarē, kas rūpējas par Latvijas vides kvalitātes paaugstināšanu - mūsu uzņēmums palīdz minimalizēt lauksaimniecības ķimikāliju radītās sekas. Mēs dalāmies savā pieredzē un zināšanās ar apkārtējiem, un stipendiāti, savā ziņā, ir dzinējspēks būt un kļūt labākiem, turpināt attīstīties un nepārtraukti augt.” Paldies par ziedojumu! Saņemts Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda ziedojums 6000 EUR.

TIKŠANĀS PUBLICITĀTE LEPOJAMIES AKTUĀLI

SVEICAM

novembra jubilārus

ZIEDOJUMI Seko jaunumiem: @Vitolufonds www.vitolufonds.lv

26022856

“Paņemiet visu to vērtīgāko no šī laika - vai tā ir pieredze, vai sevis iepazīšana nestandarta apstākļos. Veidojiet paši savu ceļu, jo nauda te ir un te nav, bet cilvēks paliek. Tā arī ir dzīvē - nauda vienmēr visos laikos ir bijusi svarīga, bet galvenais ir neļaut, lai tā valda pār jums. Cilvēcīgums, dvēseliskums un spēja būt patiesam, nelokāmam tajā, kam jūs ticat - tas virzīs jūs uz priekšu. Nekad nepārstājiet sapņot! Vai tie ir mazi sapņi, vai lieli, jo, ja nav sapņu, tad jūs vienkārši eksistējiet. Lai arī cik tālu jūsu likteņa vējš aizpūtīs, neaizmirstiet par savām saknēm - kā par vecākiem, tā par dzimto Neretas novadu. Jo ozolu jau var nocirst un tas pārstās augt, bet kārkli - tos nocērtot tie dzen jaunus dzinumus un turpina augt. ESIET KĀ Kārkli dzīvē.” -

Kaspars Adams

Neretas novada uzņēmēju stipendijas dibinātājs vēstulē saviem stipendiātiem.

Neilgi pirms aiziešanas mūžībā Jānis Rutkis lūdza uzrakstīt testamentu, kurā bija aizgājēja pēdējā vēlēšanās: “Es, Jānis Rutkis, vēlos, lai no manas atstātās mantas nodibina fondu latviešu skolēnu un studentu atbalstam, kas kaut ko strādā tautiskā darbā.” Elfrīdas un Jāņa Rutku stipendija tiek piešķirta LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes bakalaura un maģistrantūras studentiem. Ik gadu svinīgā sarīkojumā Rutku fonda valdes priekšsēdis Māris Slokenbergs piešķir stipendijas labākajiem kandidātiem. Paldies Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdei par ziedojumu! Saņemts Matīsa Kukaiņa ziedojums viena gada stipendijai. Matīss Kukainis kopā ar sievu Līgu ik gadu atbalsta vienu studentu. Viņi ar fondu sadarbojas ilgu laiku - sākumā kā Draugu stipendijas ziedotāji, vēlāk - dibinot savu stipendiju. Matīss Kukainis ir zvērināts advokāts, kurš ar savu darbu palīdzējis fondam saņemt testamentos novēlētos līdzekļus. Paldies Matīsam Kukainim par sadarbību un ziedojumu! Saņemts AS “Citadele banka” ziedojums 10 000 EUR. AS “Citadele banka” atbalsta spējīgus, zinātkārus un talantīgus jauniešus. Šogad stipendiju saņem pieci jaunieši, kuri studē dažādās nozarēs: medicīna, tiesību un komunikāciju zinātnes, valodniecība. Paldies AS “Citadele bankai” par ziedojumu!


LEPOJAMIES

SARĪKOJUMI UN TIKŠANĀS

01.-30.

06.11.

17.11.

Fondā viesojās ziedotāji Rita Kaimiņa, Arnis Apsītis, Māris Slokenbergs, Andris Kļaviņš.

Annas Olavs-Grambergs un Andra Stakļa tikšanās ar stipendiātiem.

SEB bankas prezidentes Ievas Teteres tikšanās ar stipendiātu.

- SEB bankas prezidentes Ievas Teteres tikšanās ar stipendiātu. 17. novembrī ziedotāja, SEB bankas prezidente Ieva Tetere tiešsaistē tikās ar savu stipendiātu Rūdolfu Pikšenu. Par tikšanos viņš raksta: “Google Teams vidē satikos ar savu ziedotāju Ievu Teteri. Ļoti augstu novērtēju viņas sniegtos padomus par to, ka studiju gadi jāizmanto, lai izmantotu pēc iespējas vairāk iespēju pilnveidoties un mācīties Esmu neizsakāmi pateicīgs par ziedotājas sniegto atbalstu - gan finansiālu, gan morālu. Paldies!”

ATVADU VĀRDI Novembrī fondu sasniedza ziņa par ilggadēja ziedotāja Raimonda Kraukļa (04.03.1924.-24.10.2020.) aiziešanu Mūžībā. Tik neparasti gaišs un skanīgs ir bijis Raimonda Kraukļa mūžs, kurā ne mazums dziesmu izdziedātas, nošu rindas sarakstītas un daudz sirsnības dotas līdzcilvēkiem. 2013. gadā Vītolu fonds saņēma ziņu par divu draugu Raimonda Kraukļa un Pētera Strungas vēlēšanos dibināt stipendiju Elgas Rodzes-Ķīselis piemiņai. Abi kungi Elgu Rodzi-Ķīseli satika Sidnejas latviešu sabiedrībā un viņu draudzību piepildīja sirdij tuvā dzeja, mūzika un latviskās vērtības. Elgai Rodzei-Ķīselis aizejot mūžībā, Raimonds Krauklis un Pēteris Strungs izlēma kundzes testamentā atstātos līdzekļus nepaturēt sev, bet godināt viņas mūžu, dibinot piemiņas stipendiju studentiem Latvijā. Ar patiesu cieņu pieminām Raimonda Kraukļa dzīves ceļu!

11.

- Ziedotājs, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas priekšsēdis Atis Otto Bredovskis saņem Triju Zvaigžņu ordeni. Šogad aprit 70 gadi Daugavas Vanagu Toronto nodaļai. Daugavas Vanagu rindās stājās tie latvieši, kuru sirdis pieder Latvijai, latviešu tautai un valodai. Jubilejas gadā organizācijas un tās biedru ieguldītais darbs ir ticis novērtēts – Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020. gada 30. oktobrī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 11. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni ilggadējo Kanādas latviešu sabiedrisko darbinieku un mecenātu, organizācijas Daugavas Vanagi Toronto nodaļas vadītāju Ati Otto Bredovski. Sveicam ar augsto apbalvojumu! - Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols saņem Ministru kabineta balvu. 3. novembrī Ministru kabinets piešķīris apbalvojumu piecām izcilām personībām un vienai sabiedriskai organizācijai par nozīmīgiem nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā. Ministru kabineta balva piešķirta uzņēmējam un mecenātam Vilim Vītolam par mūža ieguldījumu latviskās pašapziņas veidošanā un mecenātisma kustības veicināšanu Latvijā. Sirsnīgi sveicam Vītolu fonda dibinātāju ar augsto novērtējumu! - Ērika Brītiņa piemiņas stipendijas saņēmējs - GADA AKTIERIS. Ik gadu tiek rīkota “Spēlmaņu nakts” ceremonija, kurā tiek paziņoti gada labākie Latvijas skatuves mākslas pārstāvji un to veidotie darbi. Šogad par labāko aktieri Latvijā atzīts Kārlis Reijers (Latvijas Nacionālais teātris). 2014. gadā uzsākot studijas Latvijas Kultūras akadēmijā, Kārlis saņēma Andra Kļaviņa dibināto krusttēva Ērika Brītiņa piemiņas stipendiju. Sveicam ar panākumiem! - AS “Citadele banka” stipendijas saņēmēja - GADA UZDRĪKSTĒŠANĀS. Lepojamies ar AS “Citadele banka” stipendiāti (2017.-2019.) Baibu Baikovsku, kura saņēmusi augstu novērtējumu konkursā “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam". Nominācijā “Uzdrīkstēšanās” Baiba Baikovska saņēmusi galveno balvu, bet nominācijās “Sociālo tīklu balss” un “Izglītotājs” - atzinības rakstus. No sirds sveicam ar panākumiem!


AKTUĀLI - Stipendiātu palīdzība ziedotājai Astrīdai Jansonei. Medicīnas studenti Dins Mironovs un Katrīna Freimane veic brīvprātīgo darbu, palīdzot ziedotājai Astrīdai Jansonei. Abi jaunieši ar lielu atbildību palīdz medicīnas jautājumos un sarūpē siltas ēdienreizes. Mīļš paldies Dinam un Katrīnai par labo darbu un sirsnību pret mūsu ziedotāju! - Ziedotāja Vaira Vīķe-Freiberga izveido jaunu rotu kolekciju un ziedo ienākumus stipendijām. Par godu Latvijas dzimšanas dienai un uzņēmuma "Grenardi" 20. jubilejai papildināta unikālā rotaslietu kolekcija "Rotājies, Latvija", kas tapusi sadarbībā ar Vairu Vīķi-Freibergu. No katra kolekcijas izstrādājuma 10 eiro tiks ziedoti stipendijai spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem Latvijas augstskolās. Paldies Vairai Vīķes-Freibergas kundzei! - Turpinās projekts “Atbalsts” mūsu studentiem. Jauno talantu izaugsmes programmā “Atbalsts” piedalās 12 Vītolu fonda stipendiāti, kuri vēlas apgūt līderprasmju attīstību. Šobrīd apmācības notiek attālināti un apmācībās tiek apgūta gan teorētiskā, gan praktiskā puse. Pirmajā apmācības reizē studenti iepazīstināja ar sevi, prezentēja vērtības caur savu personisko “ģērboni”, veidoja komandas un izvirzīja idejas sociāliem projektiem, kas tiks realizēti programmas gaitā. Studenti ir izvirzījuši divas sociālu projektu idejas - viena būs saistīta ar atbalstu skolēniem attālināto mācību procesā, savukārt otrs projekts saistīts ar skolēnu izglītošanu vides jautājumos.

- Vītolu fonda personalizētas sejas maskas. Esam saņēmuši skaistu dāvanu no uzņēmuma SIA "Connect Baltic Group" - 100 personalizētas Vītolu fonda sejas maskas. Paldies uzņēmuma izpilddirektoram Mikum Ieviņam un Vladimiram Juženko par skaisto un tik vajadzīgo ziedojumu! - Uzņēmēju pateicības pusdienas 2020. Šogad valstī pieņemto ierobežojumu dēļ, bijām spiesti nerīkot gadskārtējās Pateicības pusdienas fonda ziedotājiem. Lai neskumtu un atgādinātu, cik svarīgs ir ikkatrs ziedotājs, sagatavojām sirsnīgas dāvaniņas - tajās ielikām visu gaišumu un siltumu, kuru ik gadu saņemam no jums, ziedotāji. Paldies uzņēmumam “Emīlijas bišu vasks” par sadarbību!

PUBLICITĀTE 18. novembrī Latvijas Televīzijas ziņu dienests pārraidīja svētku raidījumu, kurā īpašais viesis bija fonda dibinātājs Vilis Vītols. Viņš dalījās atmiņās ar 18. novembra svinībām un patriotisma nozīmi. Tika publicētas preses relīzes par ziedotāja Raimonda Kraukļa aiziešanu mūžībā, Ata Otto Bredovska saņemto Triju Zvaigžņu ordeni, ilgtermiņa sadarbību ar Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti.

- Ziemassvētku kartīšu akcija jau 10. reizi! Par īpašu tradīciju kļuvusi studentu Ziemassvētku kartīšu veidošana ziedotājiem. Ik gadu mūs pārsteidz jauniešu radošās spējas un sirsnīgums, rakstot novēlējumos kartītēs. Tradīcija tika uzsākta 2010. gada novembrī, tādēļ šogad kartītes pie ziedotājiem ceļos jau desmito reizi. Stipendiāte Elīna Ivanovska raksta: “Jau otro gadu piedalos Ziemassvētku kartīšu projektā. Tas man liek atgriezties bērnībā, kad ikkatru decembri cītīgi veidoju kartītes visiem ģimenes locekļiem. Paldies, ka rīkojat šādas akcijas un ļaujat nodot svētku novēlējumu ziedotājam!”

11.

SVEICAM! - Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā! Paldies visiem ziedotājiem, kuri sveica fondu šajos svētkos! Ziedotājs Gints Jegermanis rakstīja: “Latvijas karogam uzvijoties Svētā Gara tornī, gribētos cerēt, ka, svinot mūsu valsts dibināšanas gadadienu, Ieva Tetere iedomāsieties ko tādu, kas Jūs spēcinās un uzmundrinās.Man gribas (Ievas Teteres stipendija; ticēt, ka vairākums no mums strādā ar pārliecību un apziņu, ka mēs SEB stipendija) katrs atsevišķi un visi kopā gādājam par mūsu tautas un valsts labklājību un drošu izaugsmi.


Lai arī mēs piedzīvojam ļoti sarežģītu laiku, lielu neziņu par Covid-19 iespaidu uz mums pašiem, uz mūsu tuviniekiem un kolēģiem, es ticu, ka mēs atradīsim spēkus radoši turpināt savu darbu un misiju - strādāt Latvijas tautas un valsts labā. Lai Jums visiem priecīga un emocionāli bagāti svētki! Dievs, svētī Latviju!” Fonda apsveikums ziedotājiem un sadarbības partneriem:

- Sveicam novembra jubilārus!

Inese Auziņa-Smita (Ineses Auziņas-Smitas un Rodžera Smita stipendija)

Ieva Tetere (Ievas Teteres stipendija; SEB stipendija)

Andris Zālīte (Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendija)

Selga Beņķe (Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija)

Kluso varoņu fonda stipendijai ziedojuši: anonīms ziedojums, Ārija Aile. Latvijas Zonta klubu stipendijai ziedojuši: Kristīne Sirmā. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai ziedojuši: SIA “Given Latvija”, SIA “Grenardi”. DRAUGU STIPENDIJAI ziedojuši: Mārcis Pauls, Gunta Priedcēlāja*, Roberts Veins*, Arvīds Maurāns, Inta Lemešonoka, Ilja Podolskis, Diāna Grakovča, Helge Lodziņš, Raitis Kalpiņš, Kristīne Irtiševa*, Marita Pērkone, SIA “Viridi Lux”, Ingūna Hartmane, Vilnis Šķipars*, Ilze Litiņa*, Aivija Tapiņa, Gatis Rūtiņš, Rambadagallu ģimene, Inese Statkus, Kalvis Kreituzis, Ieva Bisniece, Baiba Riekstiņa, Rihards Ābols, Elīna Bārbale, Eva Mārtuža, Egils Fuksis, Lelde Latkovska, Kārlis Livkišs, Gints Freibergs, Sandra Kirilkina, Zanda Zaļuma*, Nikolajs Hļevnojs*, Kristaps Kalniņš, Kristaps Babrovskis*, Gatis Locāns*, Dace Barkāne, Ieva Opmane*, Paula Kaufelde*, Kristina Gromova*, Mečislavs Maculēvičs*, Zane Rone, Irina Novosjolova*, Ieva Everte*, Lauris Kundziņš, Inta Rozenšteine, Egils Fuksis, Liene Jakobsone*, Gunita Lūkina, Jānis Palkovs, Anda Diasa, Ieva Muze, Laura Feldberga, Jevgenija Ovsjanikova, Uldis Silinevics, Aivars Junga, Uldis Siliņš, Gunārs Valeniks, Ilmārs Kašs, Inese Tamisāre, Elvijs Bogdanovs, Edgars Strazds, Arnis Lasmanis, Ričards Alans Miezītis, Leonīds Stepanovs, SIA “B2B Smart Solutions”, Edvards Lorencs, Pauls Rudzītis, Juris Brūklis, Mārtiņš Knipšis, Elīna Deksne*, Agnese Treimane, Sandis Eglavs, Ilmars Grants, Elza Seile, Aija Gargune, Jānis Vinklers, Leons Mačs, Evija Šturca, Jānis Pizičs, Ilmārs Grants, Edvarts Lorencs, Gustavs Bārbals, Ieva Muze, Jānis Ārmanis, SIA “Techhelp”, Ronalds Skudra, Guntis Lagzdiņš, Laura Feldberga, Egils Fuksis, Ginta Jaunzeme, Zane Timma*, Anots Zakalkins, Dace Freimane, Aija Dukaļska, Ina Šmite, Jānis Eglītis, Juris Ročāns un 216 anonīmi ziedojumi. +60 159

EUR

+181 494

1 100 000 1 000 000

+109 824

MILJONS

900 000 800 000 700 000

+55 413

600 000

+363 775

500 000

11.

Ziedojuši: SIA “Kokpārstrāde 98”, Andris un Dace Dārziņi, ERGO, Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane, Matīss un Līga Kukaiņi, Nodibinājums “Novum Riga Charitable Foundation”, Sandra Kalniete, Lalita Muižniece, Sarmīte Janovska, Lia Heistere, Dzintra Bungs, AS "Citadele banka", Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds, Jānis Vilgerts, SOS stipendijas ziedotāji un tuvinieku ziedojumi Ģirta Zeidenberga piemiņas stipendijai.

EUR

+58 005

+148 113

EUR

Augusts

Septembris

+84 541

EUR

EUR

EUR

EUR

400 000

ZIEDOJUMI NOVEMBRĪ

EUR

EUR

300 000 200 000 100 000

31 105 EUR

Janvāris

+46 290 +14 320 EUR

EUR

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

2020. GADĀ SAZIEDOTS

1 153 039 EUR

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM! Nodibinājums "Vītolu fonds" Reģ.Nr. 40008066477 Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija

Konta numurs: LV48UNLA0050020101491 AS “SEB banka” SWIFT:UNLA LV 2X

Oktobris Novembris

Decembris