Vītolu fonda ziņas SEPTEMBRĪ/2021

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS SEPTEMBRĪ 2021 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTAS STIPENDIJAS SADARBĪBU TURPINA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI IN MEMORIAM LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

Septembris atkal licis mums apjaust dzīves balto un melno taustiņu tuvumu, klātbūtni un straujo nomaiņu. Ar tik cerīgām gaidām iesāktais mācību gads ieguvis skumju noskaņu, pavisam īsā laika sprīdī liekot atvadīties no trīs brīnišķīgiem cilvēkiem. Latvija zaudējusi izcilas personības, remdē tikai doma, ka viss dzīvē paveiktais, tai skaitā arī nesavtīga jauniešu atbalstīšana, dos spēku un izturību labajam, lai tas nekad nepārtrūktu, augtu un nemitīgi pilnveidotos. Vairāk par dzīvi mums neiegūt, bet mūžs, darot un palīdzot citiem, ir kas pārlaicīgs, jo mūsu dzīves nav tikai mēs paši un brīdis, kurā dzīvojam, tas ir vārds, doma un darbs visa ceļa garumā, un droši var teikt, ka mūsu stipendiāti būs cienīgi šī ceļa turpinātāji. Paldies visiem, kas septembrī ļāvuši atvērt tik daudzu jauniešu durvis studijām! Paldies katram, kas arī šajā ne vieglajā laikā devis pa spēka kastanim, lai, to pirkstos virpinot, mēs vienmēr atcerētos, ka prieks, pat kamolā savēlies, reiz atkal plauks savā dāsnumā!

DIBINĀTAS STIPENDIJAS PAUĻA JĒKABA UN LEONTĪNES ANSTRATS PIEMIŅAS STIPENDIJA Dziļā mīlestībā pret vecākiem Pauli un Leontīni Anstratiem stipendiju dibinājusi Amerikā dzīvojošā ziedotāja Kristīne Anstrats. Stipendija veltīta jauniešiem no Kristīnes tēva dzimtā Jaunsvirlaukas pagasta Zemgalē vai arī topošajiem Latvija Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem. Mīļš paldies Kristīnei Anstrats par stipendijas dibināšanu! Foto: Leontīne, Kristīne un Paulis Anstrati JĀŅA APSĪŠA STIPENDIJA LILITAS OZOLAS PIEMIŅAS STIPENDIJA Jāņa Apsīša sadarbībai ar Vītolu fondu ir desmit gadus sena vēsture, jo jau 2011. Atvadoties no ilggadējās Latvijas gadā tika dibināta brāļu Jāņa un Arņa Lauksaimniecības universitātes Apsīšu vadītā uzņēmuma SIA “Kurekss” darbinieces Lilitas Ozolas, tika stipendija. Savukārt šogad Jānis ziedots piemiņas stipendijai, kas dibinājis stipendiju izcilam un talantīgam piešķirta LLU Pārtikas tehnoloģiju jaunietim! Paldies Jānim Apsītim par labo fakultātes studentei Baibai darbu turpināšanu! Lielcepurei. Paldies ziedotājiem!


SADARBĪBU TURPINA SIA "BYKO-LAT" SIA "COBALT"

ATIS ŠVINKA

SIA "APSĪTE"

TOMS UN ILZE SILIŅI

EDUARDS ANDERSS MONTA UN ANSIS GRASMAŅI

ANDRIS KĻAVIŅŠ

SIA SIA "PURATOS SIA "KUREKSS" "KOKPĀRSTRĀDE LATVIA" 98"

MĀRIS ZELTKALNS

VÄINO V.KEELMANN

STUDENŠU KORPORĀCIJA "GUNDEGA"

NATĀLIJA NEIBURGA

ZIEDOT.LV

KASPARS ĀDAMS

INESE AUZIŅASMITS UN RODŽERS SMITS

RĪGAS HANZAS ROTARI KLUBS

IN MEMORIAM

PĒTERIS BOLŠAITIS

12.07.1937. - 11.09.2021.

"Mūslaiku klusais varonis, kas savās zināšanās un talantos nekad nezaudēja dvēseles dzirdētspēju – neatkarīgi mazs čuksts vai skaļš sauciens – uz Pēteri varēja paļauties."

"Latvietības pīlārs trimdā, Latvijas valstiskuma un drošības stiprinātājs pasaulē, pilna laika latvietis ikdienā! [..} Goda vīrs, kas muguru bija gatavs locīt vienīgi Tēvzemes priekšā!" ATVADU VĀRDI->

EDVĪNS SAMULIS

14.09.1948. - 21.09.2021.

ATVADU VĀRDI->

JĀNIS KUKAINIS

12.06.1943. - 15.09.2021.

"Savā pašapziņā Edvīns neļāva citiem justies mazs, vēl vairāk – viņa domas, vārdi un vēlējumi kalpoja kā katalizators, kas piešķiļ guni tam potenciālam, kas apslēpts katrā no mums." ATVADU VĀRDI->


SVARĪGĀKIE NOTIKUMI SEPTEMBRĪ

PASNIEGTAS LEČU ĢIMENES STIPENDIJAS

Piešķirtas Leču ģimenes stipendijas Ozolnieku vidusskolas centīgākajiem skolēniem. 2021./2022. mācību gada 1. semestra stipendijas saņem Ieva Kļaviņa (12.klase), Evelīna Meijere (12.klase) un Sigita Vīnava (11.klase). Paldies stipendijas dibinātājiem Annai un Ilgvaram Lečiem par sadarbību!

PASNIEGTAS S!K! IMERIA G!FIL! VIĻA VĪTOLA STIPENDIJAS IMERIETĒM

6.septembrī tika pasniegta g!fil! Viļa Vītola stipendija imerietēm. 2021./2022.mācību gadā stipendiju 1500 eiro apmērā ieguva m! Nellija Nulle, kura studē RSU "Veselības vadības" maģistra programmas 1.kursā. Paldies ziedotājam!

ZIEDOTĀJS ANDRIS STAKLIS TIKĀS AR STIPENDIĀTIEM

ZIEDOTĀJA RITA KAIMIŅA TIKĀS AR STIPENDIĀTIEM

Uz tikšanos restorānā "Lidojošā varde" Andris Staklis bija aicinājis šī gada stipendiātus: Lienu Gasiņu, Rūdolfu Baumani un Sandru Siliņu. Paldies Andrim Staklim par uzmundrinājumu jaunajā mācību gadā!

Uz tikšanos restorānā "Martinelli" ziedotāja Rita Kaimiņa aicināja savus stipendiātus: Lauru Dičevu, Tomu Pulli, Elīnu Jusku un Marģeru Liepiņu. Paldies Ritai Kaimiņai par rūpēm un gaišo noskaņu!

STIPENDIĀTI PIEDALĀS "2X2" SEMINĀRĀ

No 29.augusta līdz 5.septembrim vairākiem fonda jauniešiem tika dota iespēja piedalīties "2x2" seminārā, kurš šogad norisinājās Kurzemē, pulcējot latviešu jauniešus no visas pasaules. Mīļš paldies organizatorei Līgai Rakstiņai un uzņēmējam Kārlim Cerbulim par dāvāto iespēju!

SVEICAM SVĒTKOS


LEPOJAMIES!

Fonda dibinātājs Vilis Vītols intervijā Ziedotājas Sandras Kalnietes grāmata DELFI PLUS stāsta par dimanta kāzu "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos" jubileju un savu dzīves pieredzi. izdota ungāru valodā. Kopumā grāmata lasāma vairāk nekā 15 valodās. Sveicam ziedotāju!

ZIEDOJUMI

Intervijā žurnālam "Skola un ģimene" Aleksandrs Vorobjovs ( Guntara Kokoreviča stipendija 2005. - 2008.) dalās pārdomās un sniedz noderīgus ieteikumus skolotājiem un skolēniem.

GINTS JEGERMANIS, SANITA UPLEJA-JEGERMANE, SIA "PHONIX", SIA "PURATOS LATVIA", ANDRIS KĻAVIŅŠ, SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98", SIA "APSĪTE", SIA "KUREKSS", NATĀLIJA NEIBURGS, GUNĀRS UN INĀRA REIŅI, VÄINO V. KEELMANN, INESE AUZIŅA UN RODŽERS SMITI, ATIS ŠVINKA, CĒSU PILS ĢILDES FONDS, SIA "DIDRIHSONS ARHITEKTI", EDUARDS ANDERSS, ERGO, RĪGAS HANZAS ROTARI KLUBS, JĀNIS APSĪTIS, KRISTĪNE ANSTRATS, LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENŠU KORPORĀCIJAS "GUNDEGA" FILISTRU BIEDRĪBA, SIA "BYKO-LAT", MĀRIS ZELTKALNS, TOMS UN ILZE SILIŅI NERETAS NOVADA UZŅĒMĒJU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI INGA APEINĀNE, SIA "LIELLOPU IZSOĻU NAMS" LILITAS OZOLAS PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI INGA CIPROVIČA, MĀRTIŅŠ ŠABOVICS COBALT STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI GATIS FLINTERS, INDRIĶIS LIEPA, DACE SILAVA-TOMSONE, TOMS ŠULMANIS, UĢIS ZELTIŅŠ, GUNTARS ZĪLE, LAURIS LIEPA, SANDIJA NOVICKA LATVIJAS ZONTA KLUBU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI SANDRA BRICE, KRISTĪNE SIRMĀ, RĪGAS ZONTA KLUBS, VALMIERAS ZONTA KLUBS, JELGAVAS ZONTA KLUBS VIĻŅA PLŪMES PIEMIŅAS STIPENDIJAI AIZKRAUKLES ATTĪSTĪBAI ZIEDOJUŠI SIA "VĪLANDS ASSOCIATES", IVARS DIMANTS, ILZE KUKUTE PĒTERA BOLŠAITIS PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI PBLA PĀRSTĀVNIECĪBA, ILZE MELGALVE, ARTŪRS LIGERS, EVITA FELDENTĀLE, INGRĪDA MEIEROVICA, KĀRLIS ĒRIKS KRIĶIS, NORA KRIĶE, LELDE NEIMANE, AGNESE ŠMITE, GATIS BAŽBAUERS, VITA DIĶE, IVARS LĀCIS, ARTŪRS DZENIS, JĀNIS VĪKSNE, DZINTRA BUNGS, INNA ROZENŠTEINA*, JURIS PĀRUPS, VALDIS UN ILZE-OZOLIŅA BĒRZIŅI, KRISTĪNE TJARVE, VALTERS NOLLENDORFS UN AIJA EBDENE, LĪGA KILMANE, STUDENTU KORPORĀCIJA "TERVETIA", MĀRTIŅŠ KALVĀNS EDVĪNA SAMUĻA PIEMIŅAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI VITA DIĶE DRAUGU STIPENDIJAI MĀRCIS PAULS, ARMANDSZIEDOJUŠI PRIEDE*, INĀRA KRŪMIŅA, ZANE TIMMA*, RAIMONDS RITUMS*, KĀRLIS ZEMDEGA*, AIVIS AGEJEVS*, SIA "TECHHELP", NODIBINĀJUMS"ZIEDOT.LV FONDS", KRISTĪNE ĀBELNIECE*, SOLVITA RUBEZE*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, ĀZENS ANDRIS, ROBERTS VEINS*, ARTŪRS DĒVITS*, AGNESE LŪSE UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT.LV EUR

908 746 EUR MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

1,000,000 750,000 500,000 250,000 0

*BIJUŠAIS STIPENDIĀTS

KOPĀ 2021. GADĀ SAZIEDOTS

37 318 EUR

+30 965 EUR

JANVĀRĪ FEBRUĀRĪ 26022856

+73 817 EUR

MARTĀ

+65 469 EUR

+114 202 EUR

APRĪLĪ

+180 774 EUR +263 136 EUR +180 674 EUR +263 163 EUR

+36 186 EUR

+106 852 EUR

MAIJĀ

info@vitolufonds.lv

+114 202 EUR

JŪNIJĀ

+36 186 EUR

JŪLIJĀ

AUGUSTĀ SEPTEMBRĪ

www.vitolufonds.lv


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.