Vītolu fonda ziņas JŪNIJĀ/2022

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS JŪNIJĀ 2022 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

Jūnijs pagājis ugunskuru liesmu un Jāņu zāļu smaržu zīmē. Svētku sajūtu stipendiātiem sagādājušas ne tikai Līgo dziesmas, bet arī labi padarīta darba sajūta, eksāmenos apliecinot semestra laikā apgūto. Īpaši saviļņojošs jūnijs ir tiem jaunajiem cilvēkiem, kuru rokās iegulst apliecinājums par augstākās izglītības iegūšanu. Tik plāns dokuments, bet tik daudz spēka, laika, enerģijas, domu un

DIBINĀTAS STIPENDIJAS SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES

resursu... Tas ir rezultāts, kas nebūtu iespējams bez Jums, ziedotāji! Jūnijā šī gada ziedojumu kopsumma pārsniegusi 2 miljonu atzīmi,

ZIEDOJUMI

kas ir ievērojams spēcinājums šajā lielās nestabilitātes un svārstību laikmetā! Paldies par uzticību!

DIBINĀTAS STIPENDIJAS

SAŅEMTS TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS - 2 MILJONI AUSTRĀLIJAS DOLĀRI Kad dod sirds, prāts klusē – šādā noskaņā fondā 29. jūnijā saņemts ļoti liels ziedojums. Novēlējumā rakstīts, ka ziedotājas vārdu nedrīkst atklāt.

2021. gada decembrī Vītolu fonds saņēma

testamentāro novēlējumu 1 miljona Austrālijas dolāru apmērā, tagad pēc pusgada no šīs pašas personas pēdējas gribas apliecinājuma saņemti vēl divi miljoni Austrālijas dolāru jeb 1,3 miljoni eiro, kas iegūti, pārdodot labdarei piederošo nekustamo īpašumu. Kundze, kas jauniešu izglītošanai vēlējusi visu savu dzīvē sakrāto, nāk no Austrālijas, kur viņas vecāki bija ieradušies pēc Otrā pasaules kara, meklējot patvērumu trimdā. Pēc došanās pensijā viņa pārvācās uz dzīvi Latvijā, izjūtot milzīgu piederību šai zemei, kuru mīlēja no visas sirds, lai arī nebija te dzimusi. Savu patriotismu viņa bija spējusi apliecināt dzīves laikā, bet vēl vairāk dodoties mūžībā. Šo var saukt par dāvinājumu visai tautai, kas tiks ielikts pašā vērtīgākajā kapitālā, kas mums pieder, – Latvijas cilvēkos, Latvijas nākotnē. Vītolu fonds ar dziļu cieņu piemin un godina ziedotāju!

BRĀĻU ZANDBERGU FONDA STIPENDIJA Kanādā dzīvojošais Modris Zandbergs, godinot savus brāļus,

jūnijā ziedojis 50 000 Kanādas dolāru, dibinot

jaunu stipendiju (2018. gadā izveidota Modra un Gintas Zandbergu stipendija). Paldies Modrim Zandbergam par ievērojamo Latvijas sadarbību

atbalstu,

jaunatni! un

kas

stipendiju

Paldies

Aldim

atbalstu!

Paldies

veidā

sasniegs

Zandbergam Latvia

Relief

par and

Development Fund, kas palīdzēja ziedojumam nonākt Latvijā!


ULDIS CAUNE DIBINA STIPENDIJU UKRAINAS STUDENTIEM Uldis Caune ir zemnieku saimniecības īpašnieks, kurš biznesu attīsta Sesavas pagasta Bērvircavā un kopj vairāk nekā 2100 ha zemes. Reaģējot uz situāciju pasaulē, Uldis ir lēmis dibināt jaunu stipendiju, kā otro stipendiātu izraugoties jaunieti no Ukrainas, studēs Latvijas augstākās izglītības iestādē. vislielāko

paldies

ziedotājam

Uldim

kurš Sakām

Caunem,

kura

krietnums ir spēcīgs savas zemes patriotisma un kopējās cilvēcības apliecinājums.

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI JŪNIJĀ

ZINĀMI SIA "LSC" STIPENDIJAS SAŅĒMĒJI

Jau astoto gadu atbalstu topošajiem jūrniekiem nodrošina uzņēmums SIA “LSC”. Jūnijā izraudzīti desmit jaunieši, kas jaunajā studiju semestrī saņems “LSC” stipendiju. Tie ir: Ints Pātaga, Kārlis Ulpe, Tomass Šakālis, Pēteris Glušaks, Juris Sinkins, Dans Lileiko, Andrejs Vasiļkovs, Emirs Ali Salmanovs, Deniss Dzenis, Artjoms Malkovs! Paldies SIA "LSC" un Ģirtam Apsītim par sadarbību!

LATVIJAS ZONTU KLUBU STIPENDIJAS PASNIEGŠANA 30. jūnijā izlaiduma pasākumā Latvijas Zontu klubu stipendijas koordinatore Iveta Rībena apliecinājumu par stipendijas saņemšanu pasniedza Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas absolventei Paulai Pelēkai! Paldies Ivetai Rībenai un visām Latvijas Zontām par lielo atbalstu!

PASNIEGTA SEB BANKAS STIPENDIJA GLEZNIECĪBĀ

PASNIEGTA VIĻŅA PLŪMES PIEMIŅAS STIPENDIJA

Šogad jau 14. reizi tika pasniegta SEB bankas stipendija glezniecībā, ko par konkursam iesniegtajiem darbiem saņēma Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmas, glezniecības specialitātes, šī gada absolvente Alise Builevica. Jāatzīmē, ka līdz ar stipendijas iegūšanu Alise dāvanā saņēmusi braucienu uz kādu no Eiropas laikmetīgās mākslas mesām un iespēju piedalīties radošajās darbnīcās mesas norises pilsētā. Sakām vislielāko paldies "SEB bankai" un prezidentei Ievai Teterei par sadarbību un cēlo mērķi atbalstīt talantu attīstību mākslas jomā! Sveicam Alisi ar stipendijas iegūšanu!

18.

jūnijā

Pļaviņu

vidusskolas

12.

klases

izlaidumā viesojās Plūmju ģimenes pārstāvji – Artūrs Plūme un Ramona Salmiņa, lai pasniegtu Viļņa Plūmes piemiņas stipendiju, ko šogad ieguva

Andis

Daugavietis,

kurš

mācībās

apliecinājis augstus rezultātus un plāno studēt RTU mehatroniku vai mašīnbūvi. Viļņa Plūmes vārdā nosauktā stipendija dibināta pirms 12 gadiem. Paldies Plūmju ģimenei par ilgstošo atbalstu un Pļaviņu vidusskolas direktorei Ilzei Luksai par sadarbību!


JEGERMAŅU ĢIMENES TIKŠANĀS AR STIPENDIĀTI Šogad pirmā Jegermaņu ģimenes stipendiāte Dārta Anda Šenberga absolvēja RTU Arhitektūras fakultāti, to atzīmējot, ziedotāji Andu aicināja uz tikšanos restorānā “Kolonāde”. Paldies Gintam Jegermanim un Sanitai UplejaiJegermanei par tikšanos!

DAINA BĪRIŅA TIKĀS AR SAVIEM STIPENDIĀTIEM

28. jūnijā uz jauku pēcpusdienas tikšanos restorānā "Rossini" savus stipendiātus - Aināru Kiserovski un Karīnu Kolendo - bija aicinājusi ziedotāja Daina Bīriņa. Paldies Dainai Bīriņai par rūpēm un atbalstu!

LALITA MUIŽNIECE TIKĀS AR STIPENDIĀTI

15. jūnijā, atzīmējot un kopīgi priecājoties par izcili aizstāvēto bakalaura darbu, ziedotāja Lalita Muižniece tikās ar Valža Muižnieka piemiņas stipendijas saņēmēju Paulu Kļaviņu, kura šogad absolvē LU Humanitāro zinātņu fakultāti. Paldies ziedotājai par jauko satikšanoas!

SVEICAM SVĒTKOS

RADIO 1 RAIDĪJUMĀ PIEDALĀS VĪTOLU ĢIMENE Latvijas Radio 1 raidījumā “Globālais latvietis 21. gadsimts” klausāma saruna ar fonda dibinātāju Vili Vītolu, viņa meitu Māru Hrgetič un mazdēlu Vili Andreju Vītolu. Raidījumu iespējams noklausīties šeit.


LEPOJAMIES!

Ziedotājs LPKS "LATRAPS" saņēmis "Zaļās izcilības 2022" balvu, ko pasniedz Valsts vides dienests, cildinot uzņēmumus, kas aktīvi rīkojas, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz vidi.

Andrejs Gusačenko (Kluso varoņu fonda - Ulda Rozes stipendija 2018.-2020.) kā viens no pieciem LU doktorantiem saņēmis grantu sava zinātniski pētnieciskā darba izstrādei.

Elīna Juska (Egona un Ritas Kaimiņu stipendija 2018. 2021.) izcili absolvējusi LU matemātikas programmu un ar sirsnīgu dāvanu un pateicības rakstu iepriecinājusi savu ziedotāju Ritu Kaimiņu.

"Forbes Latvija" numurā publicēta intervija ar Ingu Pudžu (Edvīna Samuļa stipendija 2012. - 2015.).

ZIEDOJUMI ANONĪMAIS TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS NO AUSTRĀLIJAS, RITA KAIMIŅA, SIA "LSC", INGRĪDA ĶIRSE, AUSMA PĀVULĀNE, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, DAINA BĪRIŅA, MODRIS ZANDBERGS, LINDA EZERGAILIS, FRATERNITAS LATAVIENSIS KANĀDAS KOPA, DAUGAVAS VANAGU MELBURNAS NODAĻA, GUNĀRS UN INĀRA REIŅI, ANDRIS UN DACE DĀRZIŅI, SIA "ERNST & YOUNG BALTIC",

AS "SEB BANKA", MONTA UN ANSIS GRASMAŅI, ERGO LIFE INSURANCE SE LATVIJAS FILIĀLE, GUNĀRA ŠTERNA

TESTAMENTĀRAIS NOVĒLĒJUMS,

LATVIJAS ZONTA KLUBU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI RĪGAS ZONTA KLUBS, OGRES ZONTA KLUBS, JELGAVAS ZONTA KLUBS

"SEB BANKAS" IZAUGSMES STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI REINIS ĀBOLTIŅŠ

VALSTS PREZIDENTES VAIRAS VĪĶES-FREIBERGAS STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI SIA "WURTH"

DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI MĀRCIS PAULS, INĀRA KRŪMIŅA, ZANE TIMMA*, AIJA DREIMANIS, EDVARDS LORENCS, ANITA METLOVA*, AINĀRS KNOKS*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, SOLVITA RUBEZE*, ROBERTS VEINS*, ARTŪRS DĒVITS*, ANDRIS ĀZENS, AIVARS SINKA UN ZIEDOTĀJI PLATFORMĀ ZIEDOT.LV

*BIJUŠAIS STIPENDIĀTS

+1 410 931 EUR

KOPĀ 2022. GADĀ SAZIEDOTS

2,500,000

2 329 517 EUR 2,000,000

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

1,500,000 1,000,000 500,000 0

56 534 EUR

+426 485 EUR

JANVĀRĪ 26022856

FEBRUĀRĪ

+341 847 EUR

+14 242 EUR

MARTĀ

APRĪLĪ

info@vitolufonds.lv

+79 478 EUR

MAIJS

JŪNIJĀ

www.vitolufonds.lv


Jubilejas pielikums: Vītolu fondam

Nr.6.

20!

2022. gadā mēnešraksts papildināts ar jaunu rubriku, kas veltīta fonda apaļajai jubilejai. 12 iedvesmojošās intervijās iepazīstināsim ar cilvēkiem, kuru dzīves nesaraujami saistītas ar Vītolu fondu. Jūnijā savās domās dalījies Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdes priekšsēdētājs Māris Slokenbergs!

IZGLĪTĪBA UN LATVIETĪBA

ceļot izglītības līmeni ekonomikas

NO MĀCĪTĀJA PAR

jomā

SKOLOTĀJU Manas

studiju

gaitas

sākās

Oksfordā, kur apguvu teoloģiju, vēlāk studēju Upsalā Zviedrijā. Tēvs, kurš bija

Londonas

latviešu

draudzes

mācītājs, vēlējās, lai es turpinu viņa gaitas kā garīdznieks, tomēr es nejutu aicinājumu uz to un es negribēju izlikties, ka man tāds ir, tāpēc

teoloģiju

nomainīju

pret

izglītību. Apguvis zviedru valodu, guvu iespēju iestāties augstskolā un mācīties par skolotāju, šajā jomā arī saņēmu diplomu. Vasarās strādāju par

sporta

dabūju

un

peldēšanas.

Tad

štata vietu par ticības

mācības un angļu valodas skolotāju. Tomēr jutu, ka gribu sasniegt vairāk. Pēc neilga laika kļuvu par direktora vietnieku, pēc tam direktoru, kas, jāatzīst,

bija

vissarežģītākais

no

visiem darbiem. Latviešu sabiedrībā darbojos

Zviedrijas

un

mācot

demokrātiskas

domāšanas principus kopumā. Arī skolas

pārvalde

bija

lielā

demokrātiskā ģimenē, kur sapulcēs piedalījās visi, sākot no apkopējām līdz rektoram. Pie saviem darba pienākumiem

ķēros

ar

lielu

gandarījumu un prieku, jo tā bija iespēja Dzimtenē atvest ko jaunu, strādājot

“savās

mājās”

Latvijā.

Viena no lietām, ko šķita svarīgi nodot apziņa

latviešu par

to,

studentiem, kas

vispār

bija ir

Māris Slokenbergs

mācīšanās, jo ir divu veidu izglītība:

RUTKU FONDS

pirmā – iemācīties kaut ko un otrā –

Vēl viens no projektiem, kurā ņemu

saprast, kāpēc kaut kas vispār ir dalību, ir Jāņa un Elvīras Rutku fonds, jāmācās. Un iemācīt saprast, nevis kurā esmu viens no dibinātājiem un jau tikai iekalt ir bijusi viena no lielajām vairāk nekā 30 gadus arī priekšsēdis. izglītības pārmaiņām šo pēdējo Par fonda izveidi pateicīgiem jābūt četrdesmit man

gadu bijusi

laikā,

kurā bijušajam LU Ģeogrāfijas fakultātes iespēja docentam Jānis Rutkim, kurš uz savas

piedalīties.

Latviešu

apvienības Izglītības sekcijā, kur tika organizētas 3*3 nometnes, Eiropas Vasaras skolas.

INOVĀCIJAS IZGLĪTĪBĀ 1993. gadā saņēmu piedāvājumu dibināt jaunu augstākās izglītības iestādi Latvijā – Rīgas Ekonomikas augstskolu [Stokholmas Ekonomikas augstskolas paspārnē], kur darbojos kā prorektors un nostrādāju līdz 2002.

gadam.

Šīs

augstskolas

dibināšana vistiešākajā mērā bija mēģinājums

palīdzēt

latviešiem,

Māris Slokenbergs pasniedzot stipendijas Jāņa Rutka vārdā nosauktajā auditorijā 2012. gadā


nāves gultas visu mantu novēlēja fondam,

kurš

jaunatnes

darbosies

labā.

nu

Rutka

kunga

māju

un

mantas, tika iegūtas aptuveni 1 000 000 zviedru kronas (aptuveni 100 00 EUR).

Jāatzīmē,

ka,

pateicoties

veiksmīgai ieguldīšanai, pēc vairāk nekā

trīsdesmit

gadiem

bankā

joprojām ir viens miljons kronu, bet izmaksāta

aptuveni

desmitkārt

lielāka summa, kas sākumā ļāvusi piešķirt

stipendijas

jauniešiem

Minsteres latviešu ģimnāzijā, vēlāk jauniešiem Zviedrijā

no un

Latvijas tad

arī

studijām projektiem

sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas fakultāti, atjaunojot telpas, izdodot grāmatas un atbalstot profesorus, kopš 2004. gada aizsākta sadarbība ar Vītolu fondu.

Liels

ieguldīšanā

nopelns bijis

veiksmīgā

Rutku

VAIRĀKI CEĻI

radās

nepieciešamība šādu fondu izveidot. Pārdodot

VIENS MĒRĶIS -

latviešu

fonda

grāmatvedei un valdes loceklei Vijai Blumbergai.

Ar

Vītolu

fondu

mani

iepazīstināja draugs un lielais latvietis Ādolfs Sīlis. 1993. gadā Ādolfs mani kā Anglijas Daugavas vanagu fonda (DVF) mūža biedru uzaicināja strādāt viesnīcas “Radi un draugi” valdē. Ādolfam mūsu jaunatnes izglītība bija sirds lieta, tāpēc

jau

no

paša

sākuma

viesnīcas valde atbalstīja Vītolu fondu. Mans ceļš uz Vītolu fondu gan

aizvijas

pa

dažādiem

maršrutiem – caur Rutku fondu, ziedojot Rotari kluba stipendijām un arī kā stipendiju dibinātājam – caur tēva piemiņas un savu 80 gadu

jubilejas

stipendiju.

Man

ziedošana ir gandarījuma sajūta par to, ka varu būt līdzdalīgs mērķa piepildīšanā.

Domāju,

ka

ir

latviska vērtība vienoties kaut kā kopīga labā. Un to arī varu ieteikt

Māris Slokenbergs kopā ar šī gada Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendijas saņēmējām

visiem

jauniešiem,

kuri

vēlas

būt

veiksmīgi savā dzīvē, pētīt savu vēsturi un izzināt saknes, lai apzinātu patiesās vērtības.

Vītolu

fondu

uzskatu

par

vērtīgāko fondu Latvijā, kurš spēj atrast īstos jauniešus, jo atzīmes ir svarīgas, bet cilvēkam jāpiemīt arī empātijai, palīdzot citiem, un tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Arī darbinieki, kas strādā fondā, ir vieni no laipnākajiem un pretimnākošajiem, kādus esmu saticis, un tam ir liela nozīme fonda darbībā.

Vēlu, lai fonds turpina pildīt savu misiju, apvienojot aizvien vairāk cilvēkus, īpaši bijušos stipendiātus, un sniedzot atbalstu visiem, kam tas nepieciešams. Māris Slokenbergs viesnīcas "Radi un draugi" 15 gadu jubilejā

Neatkarīgi no tā, vai esi ziedotājs, stipendiāts vai kā citādi saistīts ar fondu, ja vēlies dalīties savās atmiņās un pieredzē, droši raksti uz info@vitolufonds.lv RADĪSIM SVĒTKUS KOPĀ!