Vītolu fonda ziņas JŪNIJĀ/2021

Page 1

VĪTOLU FONDA ZIŅAS JŪNIJĀ 2021 "FINIŠA NAV, IR TIKAI STARTS"

DIBINĀTA STIPENDIJA SADARBĪBU TURPINA IN MEMORIAM STIPENDIJU KONKURSI SVARĪGĀKIE NOTIKUMI LEPOJAMIES ZIEDOJUMI

Jūnijs fondā nāk ne tikai ar vībotņu smaržu, bērza meiju dzīvību un ugunskuru siltumu, bet arī labi padarīta darba sajūtu - kādam šis ir vēl tikai pirmā studiju gada noslēgums, bet cits pie krūtīm lepni spiež diplomu, kas iegūts, pateicoties Jums, mīļie! Bet aiz skolas durvīm sākas dzīves ceļš! Mēs liekam tik daudz cerību uz jaunatni - pārticīgas, izglītotas un sirdsgudras Latvijas nākotni! Un ne velti tā! Liecību labajam netrūkst - jūnijā ziedotāju pulkam pievienojies bijušais stipendiāts Roberts Molotanovs, un tikko kā iznākušajā grāmata "Trimdas izskolotie" lasāms daudz iedvesmojošu interviju ar fonda stipendiātiem.

DIBINĀTA STIPENDIJA

RIHARDA PECHOLCA PIEMIŅAS STIPENDIJA Jūnijā, godinot vectēvu - bijušo Ventspils pašvaldības vadītāju Rihardu Pecholcu -, stipendiju dibinājis Roberts Molotanovs. Roberts ir Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) stipendiāts, kurš atgriezies, lai palīdzētu citiem. "Izveidojot stipendiju, ar ģimeni vēlamies sniegt atbalstu Ventspils pilsētas un novada jaunajai paaudzei augstākās izglītības ieguvē. Nereti tikai viens solis cilvēku šķir no izdošanās. Tāpēc atbalstām šī soļa speršanu pareizo lēmumu pieņemšanas virzienā, " teic ziedotājs.

SADARBĪBU TURPINA

DAUGAVAS VANAGU MELBURNAS NODAĻAS VANAGI UN VANADZES

ZVEJNIEKU ĢIMENE

KORP! “FRATERNITAS LATAVIENSIS”

GUNĀRS UN INĀRA REIŅI

SIA "ERNST & YOUNG BALTIC"

JĀNIS LUCS

RITA KAIMIŅA

ZANE STAITGARDNER

ZONTA KLUBS

VAIDA MIĶĪTE UN NEAL F. JORDAN

LINDA EZERGAILIS

SIA "LSC"

ADELAIDAS LATVIEŠU BIEDRĪBA


IN MEMORIAM "Savam mīļajam vīram Oskaram Dumpem tās saules mūžīgajā gaismā pievienojusies ziedotāja Irene Dumpe.. "

IRENE DUMPE

ATVADU VĀRDI->

STIPENDIJU KONKURSI LSC JAU SEPTĪTO GADU PIEŠĶIR STIPENDIJAS JŪRNIECĪBĀ STUDĒJOŠAJIEM

Atbalstot jūrniecības nozares attīstību Latvijā un jaunu speciālistu izaugsmi, SIA “LSC” jau septīto gadu piešķir stipendijas jūrniecības studentiem. Šogad tās saņem desmit jaunieši. Paldies SIA “LSC” un Ilzei Stangainei par sadarbību!

PIEŠĶIRTAS RĪGAS HANZAS ROTARI KLUBA STIPENDIJAS

Atbalstot topošos pedagogus, Rotari klubs piešķīris trīs papildus stipendijas, ko nākamajā studiju gadā saņems Elīza Anna Smilga (O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskola), Kristiāns Toms Saliņš (E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija) un Katrīna Adijāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 1.kurss). Paldies Rotari klubam un Margaritai Platacei!

PIEŠĶIRTAS VIĻŅA PLŪMES PIEMIŅAS STIPENDIJAS AIZKRAUKLES ATTĪSTĪBAI

Šogad jau 11. reizi tika pasniegtas Viļņa Plūmes piemiņas stipendijas Aizkraukles attīstībai. Šogad tās saņēma Elizabete Kočkere un Ņikita Forisjaks. Sirsnīgs paldies Plūmju ģimenei!

IZVĒLĒTI LEČU ĢIMENES STIPENDIĀTI

Vēloties atbalstīt Ozolnieku vidusskolas audzēkņus, Leču ģimene 2015. gadā dibināja stipendiju. Jūnijā izvēlēti trīs sekmīgākie jaunieši, kuriem septembrī tiks pasniegtas stipendijas. Paldies Leču ģimenei!

SVARĪGĀKIE NOTIKUMI JŪNIJĀ

PIEEJAMA VĪTOLU FONDA GADAGRĀMATA 2020 Iznākusi Vītolu fonda "Gadagrāmata 2020", kurā apkopotas aizvadītā gada aktualitātes. Paldies Annijai Bullei, izdevniecībai "Livonia Print" un Aldim Svjaščenkovam! Skatīt gadagrāmatu varat šeit.

VĪTOLU FONDĀ NOSLĒDZĀS INTERVIJU PIRMĀ KĀRTA

Pēc intensīva vairāku mēnešu darba fondā noslēgusies interviju pirmā kārta. Uz tikšanām attālināti bija aicināti vairāk nekā 300 jaunieši. Paldies par pacietību! JŪNIJĀ FONDĀ VIESOJĀS: RITA KAIMIŅA (RITAS KAIMIŅAS STIPENDIJU FONDS), ILZE GULĒNA (MIRDZAS UN VOLDEMĀRA GULĒNU PIEMIŅAS STIPENDIJAS), DIĀNA LAIPNIECE (IZM AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES UN INOVĀCIJU DEPARTAMENTS) LĪGA PEISENIECE ( BANKU AUGSTSKOLAS REKTORE).

IZVĒLĒTI MĀRAS DĀMES STIPENDIĀTI

Nākamajā mācību semestrī Māras Dāmes stipendiju, kas novēlēta dzimtās Smiltenes vidusskolas audzēkņiem, saņems Ance Pakalne, Kārlis Sīmanis un Santa Vintere. Stipendijas tiks pasniegtas septembrī. Paldies ziedotājai!

IZNĀKUSI ASTRĪDAS JANSONES GRĀMATA "TRIMDAS IZSKOLOTIE"

Astrīda Jansone mūžībā devās pagājušā gada decembrī, bet nu lasītāju rokās nonāk grāmata “Trimdas izskolotie”, kurā apkopotas Astrīdas intervijas ar jauniešiem – Vītolu fonda stipendiātiem, kuri studējot saņēmuši atbalstu no ziedotājiem latviešu diasporā. Paldies Ligitai Kovtunai un izdevniecībai “Laika grāmata”!


GUNĀRS UN INĀRA REIŅI TIEKAS AR STIPENDIĀTIEM

ANDRIS STAKLIS TIEKAS AR STIPENDIĀTIEM

Jau maijā rakstījām, ka Gunārs un Ināra Reiņi kā pirmie ziedotāji šogad ar stipendiātiem tikušies klātienē, jūnijā Reiņu ģimene nolēmusi turpināt šo skaisto tradīciju. Uz tikšanos saules pielietajās Rīgas ielās bija aicināti: Ramona Barkāne un Austris Eglītis. Paldies ziedotājiem!

Noslēdzot studiju gadu, V. Olava piemiņas stipendiātus - Lienu Gasiņu, Rūdolfu Baumani, Artūru Stīpnieku, Sandru Siliņu - uz tikšanos restorānā "Lidojošā varde" bija aicinājis ziedotājs Andris Staklis. Paldies par rūpību, sekojot līdzi jauniešu gaitām!

LEPOJAMIES! Inga Pudža (Edvīna Samuļa stipendija 2012. 2015. ) saņēmusi prestižo "Sievietēm zinātnē" balvu, ko L`ORÉAL Baltic sadarbībā ar Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām ik gadu piešķir talantīgām zinātniecēm.

Ziedotājs, “Daugavas Vanagi” Toronto nodaļas vadītājs, Kanādas latviešu sabiedriskais darbinieks Atis Bredovskis saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni, ko Valsts prezidenta uzdevumā pasniedza Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums. Foto: Atis un Balva Bredovski.

ZIEDOJUMI ROBERTS MOLOTANOVS*, SIA "ERNST&YOUNG BALTIC", VAIDA MIĶĪTE-JORDAN, NEAL F. JORDAN, LINDA EZERGAILIS, KORPORĀCIJAS “FRATERNITAS LATAVIENSIS” KANĀDAS KOPA, ZVEJNIEKU FONDS, GUNĀRS UN INĀRA REIŅI, ZANE STAIT-GARDNER, SIA "LSC", ADELAIDAS LATVIEŠU BIEDRĪBA, "DAUGAVAS VANADŽU" MELBURNAS NODAĻA, "DAUGAVAS VANAGU" MELBURNAS NODAĻA, GINTS JEGERMANIS UN SANITA UPLEJA-JEGERMANE, DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ, JĀNIS LUCS, RITA KAIMIŅA, DAINA MARIJA BĪRIŅA, ERGO, EVA PĒRLE*

LATVIJAS ZONTA KLUBU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

IVETA RĪBENA, JELGAVAS ZONTA KLUBS, SANITA ŠĶĒLE, RĪGAS ZONTA KLUBS, OGRES ZONTA KLUBS

DRAUGU STIPENDIJAI ZIEDOJUŠI

AGNIJA PAULA*, ZANE TIMMA*, SOLVITA RUBEZE*, AIJA DREIMANIS, ROBERTS VEINS*, KRISTĪNE ĀBELNIECE*, SIA "TECHHELP", GUNTA PRIEDCĒLĀJA*, ARTŪRS DĒVITS, KĀRLIS ZEMDEGA, AUSEKLIS ZAĶIS, ILZE OŠĀNE, ARTŪRS DZENIS, MADARA MEŽVIETE*, VITA DIĶE, ARMANDS BĒRZIŅŠ, AGNESE GRĪSLE, DACE FREIMANE, UĢIS BĀRBALS, HELGE LODZIŅŠ, ANTRA VIKSNA UN PETER BRUUN YDE, NAURIS SMAĻĶIS, LĪGA TREILIHA, AIVARS JUNGA, ARMANDS MORTUZANS, ILZE GRINŠPONA*, DACE FREIMANE, EGILS FUKSIS, ILZE LEJINA, GUNITA BUHL, EDIJS LANDZMANIS, INESE LOČMELE-JANSONE*, LINDA ANČUPĀNE, ANNIJA BULLE*, SIA "VIRIDI LUX", DIANA TITOVA, EDVARDS LORENCS, MĀRTIŅŠ GRANTS, INETA SOKOLOWSKI, GINTS RADZIŅŠ, RONALDS GUOGIS, ARTA HASKIEVIČA, ANNA LOSĀNE, LINDA ŪDRE*, ANDZELA NOVOJENKO, SVETLANA BORDOVSKA, ELĪNA NESIMIOGLU, LIENE JAKOBSONE*, JOSHKA FISHERS, RIMVYDAS STEPONAVIČIUS UN 60 ANONĪMI ZIEDOTĀJI *BIJUŠAIS STIPENDIĀTS


EUR

500,000 400,000

KOPĀ 2021. GADĀ SAZIEDOTS

300,000 +114 202 EUR

100,000 +30 965 EUR

JA N VĀ RĪ FE BR U ĀR Ī M AR TĀ AP RĪ LĪ M AI JĀ

0

37 318 EUR

+73 817 EUR

+65 469 EUR

+106 852 EUR

26022856

info@vitolufonds.lv

428 622 EUR MIĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

JŪ N IJĀ

200,000

www.vitolufonds.lv