Page 1

VÍT FENDRYCH - ATELIÉR PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU - ZS - VŠUP - 2013

Lopatka na smetí vyrobená tažením plechu za studena Popis výrobního postupu s jeho omezeními a přesahy Tažení plechu je tou nejklasičtější metodou výroby lopatek na smetí, kterou tento produkt v průběhu času prošel. Jedná se o běžné plechové lopatky se zarulovanou válcovitou rukojetí prodávané v mnoha barvách, ale v omezeném tvarovém repertoáru. Její výrobní postup má 7 základních procedur, kterými musí projít před tím, než se stane produktem. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

stříhání z plechu na přibližný rozměr Vyseknutí do obrysu na výsekovém lisu Vytvoření lemu rukojeti + vyseknutí otvoru kapky pro zavěšení Samotné tváření tažením pomocí lisu s matricí a patricí, kdy dostaneme finální profil s hotovou tvarovou pevností Dokončení tvaru rukojeti zarolováním (zvýší pevnost držadla a vytvoří ergonomii) Bodové svaření rukojeti lopatky 3x (provádí se jen u některých typů, někdy je dřevěná rukojeť vložená a zalisovaná) Stříknutí lopatky zapékací práškovou barvou + zapečení

Pozn.: Postup se trochu liší pri výrobě jednotlivých typů a hlavně gramáží materiálu. Při použití nejnižších gramáži je dobrým zvykem obroubit lemy na rukojeti, aby nedošlo k pořezání.

260

5 15

10

3.5

28

102

Materiál: 0,4 - 0,7mm 0,4mm je ideální lehká lopatka se skvělou nosností (2kg nejsou problém) Nerez, černý plech (železo s výbornou tažností, nejlepší pro zpracování), pozinkovaný plech

310

312

70

9

10°

120

50

50

45

Popis techniky obecně Tváření za studena (tváření pod rekrystalizační teplotou, pod hodnotou 30% teploty tání tvářeného materiálu), kdy dochází ke zpevňování materiálu a zrna se deformují ve směru tváření, vytváří se textura. Zpevněním se zvyšují mechanické hodnoty (mez pevnosti a mez kluzu) a klesá tažnost. Výhodou je vysoká přesnost rozměrů, kvalitní povrch (nenastává okujení) a zlepšování vlastností zpevněním. Nevýhodou je nutnost používat velké tvářecí síly, nerovnoměrné zpevňování a omezená tvárnost materiálu. Tažení se dělí na mělké a hluboké, s nebo bez tenčení stěny, může být rotační a nebo vícestupňové (to je velmi výhodné u složitějších tvarů, nebo potřeby přidání detailů na větších kusech)1

36

Klady: Tato technika dává do značné míry velkou možnost pro vyladění tvaru produktu. Vše, co se nachází v prostoru mezi patricí a matricí, je na imaginaci designéra. I když designér dodrží technická omezení, může využít množství detailů a prolisů ke zlepšení jak estetických, tak pevnostních kvalit produktu. Když máme formu, můžeme chrlit produkty po tisících a jeden výrobek je hotov v rámci milisekund. V porovnání s plastem spotřebujeme minimum hmoty.

35 24 40 140

50 80

Zápory: Omezení konkávních i konvexních tvarů do kónických forem. Omezená hloubka tažení plechu. Krabacení okrajů při nedostatečně důmyslném tvarování podle technologických omezení. Možnost pouze dvoudílné formy. M: 1:2

Definice postupem vzniklého tvarosloví a charakteru Je až neuvěřitelné, jak ohromě nedotčený je moderní vývoj tvaru plechových lopatek. Za posledních 100 let se na jejich formě neudálo mnoho inovací. Netvrdím však, že tyto tvary nejsou kvalitní, konec konců jsou prověřeny čtyřmi generacemi uživatelů. Nejmodernější inovace je stará 40 let, návrháři však byli strojní inženýři. Přesto má lopatka zvláštní, možná zvykovou poetiku, založenou na fenomenologickém vnímání světa.


VÍT FENDRYCH - ATELIÉR PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU - ZS - VŠUP - 2013

Tvarová studie koštěte a lopatky TÉMA: Úklid Redesign plechové klasické lopatky

VÍT FENDRYCH - ATELIÉR PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU - ZS - VŠUP - 2013


36

50

260

24 40 140


50

310

9

3.5 28

10


36

50

12

0

70

26 2 31

0

50

35

80

24 40 0 14 50

2 10

9

5

3.5

15

45

Lopatka antikoro - Vít Fendrych  
Lopatka antikoro - Vít Fendrych  
Advertisement