ecodan 2013

Page 1

Sistemi toplotnih Air-to-water Heat črpalk Pump zrak-voda Systems Split type sistem

Čas jetozachange Time pametno to smart ogrevanje… heating… Izboljšajte Starting living bivanjske a better pogoje life with še danes ecodan s črpalko ecodan

Keep on evolving!

Auto Adaptation


Toplotna črpalka ecodan ogreva prostore in sanitarno toplo vodo, obenem izboljša udobje bivanja in prihrani energijo. “ecodan” - ogrevalni sistem nove generacije je gospodaren in ekološko ozaveščen Ecodan je energetsko varčen in varen za okolje, saj ima vgrajen zelo učinkovit sistem toplotnih črpalk, ki s pomočjo električne energije zajema “toploto iz zraka”, obnovljivega vira energije. Opremljen je s sodobno invertersko tehnologijo, ki z optimalnim prilagajanjem grelne moči omogoča zelo natančno nadziranje ciljne sobne temperature in zagotavlja udobno ogrevanje. Notranja enota “vse v enem” zavzema malo prostora, instalacija je enostavna. Energetska varčnost, izjemno udobje ogrevanja in enostavna instalacija so lastnosti, zaradi katerih je ogrevalni sistem ecodan v središču pozornosti.

Odlična zmogljivost ogrevanja tudi ob nizkih zunanjih temperaturah!

Skrivnost visoke učinkovitosti toplotne črpalke je v zajemanju toplote iz zraka. Sistemi toplotnih črpalk postajajo vse bolj zanimivi. Z novo tehnologijo izkoriščamo toploto iz zunanje okolice: toploto dobimo iz zraka in jo uporabimo kot vir za zelo učinkovit sistem ogrevanja. Na primer, toplotna črpalka s koeficientom učinkovitosti oz. grelnim številom(COP) 4.0 porabi 1kW električne energije in prenese 3kW toplotne energije iz zunanjega zraka v toplotno črpalko, da nam zagotovi zavidljivih 4 kW izhodne grelne moči.

Poraba električne moči

Hladilno sredstvo se stisne, da se temperatura zviša

Izhod vroče Toplota vode

4kW Toplota, zajeta iz zraka

3kW

1

Kompresor

-

Delovanje toplotne črpalke zrak-voda (v ogrevanju)

Kroženje hladilnega sredstva in toplote < Primer COP 4.0 >

1kW

Ekspanzijski ventil razširi hladilno sredstvo, da se temperatura zniža

Uparjalnik

Ekspanzijski ventil

Toplotni izmenjevalec


Proizvede 4-kratno količino vložene energije

1kW

Vložene energije

3kW

Iz zraka zajete toplote

4kW

Izhodne toplotne moči

2


Avtomatsko prilagajanje ecodan – izjemen prihranek energije ob stalnem zagotavljanju udobnega ogrevanja

Settings can be performed using an SD card.

Nastavitev ogrevalne krivulje (primer)

Mitsubishi Electric ponosno predstavlja revolucionarno, novo krmiljenje sistema, katerega namen je še povečati udobje in energetski prihranek. Naše izhodišče so podatki, ki kažejo, da z znižanjem temperature ogrevne vode za 1°C izboljšamo koeficient učinkovitosti (COP) sistema zrak-voda kar za 2%. To pomeni, da na energetski prihranek močno vpliva krmiljenje temperature dovoda v sistemu.

Temp. dovoda

Če se temp. dovoda zniža za 1°C

60ºC

Pri tradicionalno krmiljenih sistemih je temperatura dovoda določena na podlagi predhodno nastavljene ogrevalne krivulje in odvisno od dejanske zunanje temperature. Vendar pa je nastavitev v tem primeru precej zahtevna, da bi dosegli optimalno ogrevalno krivuljo.

se COP izboljša za 2%

30ºC

.

-15ºC

Zunanja temp.

10ºC

Mitsubishi Electric ponuja funkcijo Avto. prilagajanje, ki avtomatsko sledi spremembam dejanske sobne temperature in zunanje temperature ter ustrezno prilagodi temperaturo dovoda. Inovativna funkcija Avto. prilagajanja meri sobno temperaturo in zunanjo temperaturo ter na tej podlagi izračuna potrebno moč za ogrevanje sobe. Če pojasnimo poenostavljeno: temperatura dovoda je krmiljena avtomatsko glede na zahtevano zmogljivost ogrevanja, medtem ko je v sobi stalno vzdrževana optimalna temperatura. Na ta način je zagotovljena ustrezna moč ogrevanja, izognemo se trošenju energije. Poleg tega sistem ocenjuje bodoče spremembe sobne temperature in preprečuje nepotrebno dviganje in zniževanje temperature dovoda. Funkcija samodejnega prilagajanja povečuje udobje in energetski prihranek in obenem ne zahteva zapletenih nastavitev.

Ocena bodoče sobne temperature

Sobna temp.

Ciljna temp.

(a) Višja od ciljne sobne temp.

znižati temp. dovoda

(b) Približno enaka kot ciljna temp.

ohraniti temp. dovoda

(c) Nižja od ciljne sobne temp.

dvigniti temp. dovoda

Sprememba temperature dovoda s primerjanjem dejanske in ocenjene sobne temperature. 3 točke

T0

Bodoča

T1 Trenutna

Čas

Avto prilagajanje – krmiljenje sobne temperature

0 -5

-10 °C

-10

b) Ciljna temperatura dovoda

Ciljna temp. dovoda se postopno znižuje.

40

Ciljna temp. dovoda se dviga glede na ogrevalno krivuljo.

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

0:00

-15

-6 °C

3:00

3) Podatki iz februarja 2011

a) Zunanja temperatura se postopno znižuje…

2:00

2) Samostojna hiša s talnim gretjem

[Primer]

1:00

1) Lokacija instalacije: Južna Švedska

36.6 °C

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

0:00

25

1:00

34.6 °C at A-6 °C

30

30.0 °C at A-10 °C

8:00

35

S funkcijo Avto. prilagajanje se temperatura dovoda lahko zniža četudi zunanja temp. pada. c ) Sobna temperatura 23 22

Ponovi VKLOP/IZKLOP termostata in sobna temp. ni več stabilna.

Sobna temp. ostane stabilna in na ravni ciljne temperature.

Dejanska z Avto.prilagajanjem

21

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

19

0:00

20

S funkcijo Avto. prilagajanje se temperaturo dovoda lahko zniža brez zniževanja bivalnega udobja.

Dejanska zunanja temperatura Ocena na podlagi ogrevalne krivulje (referenca) Dejanska z Avto. prilagajanjem Ciljna sobna temperatura

3


Dvoobmočno krmiljenje Settings can be performed using an SD card.

Istočasno oblikovanje dveh območij z različno temperaturo zagotavlja še bolj prijetno in varčno ogrevanje

ecodan omogoča nastavitev dveh temperatur, ki sta nujni zaradi dveh različnih vrst oddajnikov toplote v sistemu. Sistem omogoča prilagoditev temperatur, ko je to nujno, na primer temperatura 40°C za radiatorje v dnevni sobi in temperatura 30°C za talno gretje. Poleg tega je urnik za vsako območje možno nastaviti ločeno s pomočjo glavnega upravljalnika.

Dve temperaturni območji

40°C Radiator

Hydro box Krmiljenje mešanja Črpalka Mešalni ventil

FTC*

Senzor pretoka

Pump

Mešalni rezervoar

*FTC = Flow temperature controller

30°C Senzor pretoka

Talno gretje

*mešalni rezervoar, mešalni ventil, senzor pretoka in črpalke, niso zajeti v dobavi in jih je treba nabaviti posebej.

Inteligentna povezava z obstoječim kotlom Settings can be performed using an SD card.

Obstoječega kotla ni treba zamenjati! Avtomatski preklop zagotavlja še bolj učinkovito delovanje Zaradi prilagodljivosti inteligentnega krmiljenja toplotnih črpalk ecodan je sistem možno kombinirati s kotli, ki so trenutno v uporabi. Poleg tega takšen sistem krmiljenja oceni, kateri vir ogrevanja (ecodan, ali kotel) se uporabi glede na različne situacije. Kupci, ki uporabljajo tudi kotel, lahko izkoristijo prednost prihranka energije z ecodanom.

Inteligenten sistem kombiniranja kotla s toplotno črpalko ecodan Inteligenten sistem kombiniranja kotla s toplotno črpalko ecodan Inteligenten sistem kombiniranja kotla s toplotno črpalko ecodan

Hydro box

FTC *Uporabiti je možno tudi termostat (lokalna dobava).

Elektrika Radiator

Vklop/izklop kotla glede na delovne pogoje.

Drug vir (plin, olje, itd.)

Radiator

Črpalka

Mešalni rezervoar

Kotel

*Artikli kot so mešalni rezervoar in črpalke, niso zajeto v dobavi in jih je treba nabaviti posebej.

Preklop med toplotnimi viri - Izbira ustreznega sistema glede na potrebe 4 logike preklopa med toplotnimi viri Preklop na podlagi dejanske zunanje temperature Preklop med toplotnimi viri se izvede ko zunanja temperatura pade na predhodno nastavljeno vrednost. Preklop na podlagi obratovalnih stroškov Preklop med toplotnimi viri se izvede upoštevaje optimalno delovanje glede na stroške obratovanja. *Predhodno je treba vnesti strošek elektrike, plina ali olja za proizvodnjo 1 kWh energije.

Preklop na podlagi ravni izpusta CO2 Preklop med toplotnimi viri se izvede s ciljem zmanjšanja izpusta CO2 v okolje. *Predhodno je treba vnesti količino izpusta CO2 pri elektriki in plinu ali olju.

Preklop je možno sprožiti tudi z zunanjim vnosom. Na primer signal elektrodistribucijske družbe o omejitvi med največjo porabo elektrike.

4


Krmiljenje več enot

- KASKADNI SISTEM Settings can be performed using an SD card.

Priključitev do 6 enot Avtomatsko krmiljenje več enot za zagotavljanje večje zmogljivosti

Glede na ogrevalne zahteve objekta je možno povezati do največ 6 ecodan enot*. Najučinkovitejše število kombiniranih enot se določi avtomatsko glede na ogrevalne zahteve. Ecodan na ta način zagotovi optimalno krmiljenje sobne temperature in večje udobje za osebe v prostorih. Vgrajena je tudi funkcija izmenjevanja enot (rotacijska funkcija), ki uravnovesi obratovalne ure in prepreči, da bi bilo delovanje odvisno od katerekoli posamezne enote. *Na voljo samo z enakimi modeli (enake zmogljivosti).

Ecodan zlahka ogreva velike prostore, ki jih je bilo prej težko segreti. Istočasno nudi presenetljivo udobje in energetski prihranek. Zahvaljujoč krmiljenju več enot naenkrat je ecodan primeren tudi za večje objekte. Na primer, celo za površine, ki zahtevajo veliko zmogljivost ogrevanja, kot so večstanovanjski kompleksi, pisarne in trgovine, je instalacija več ecodan enot, upravljanih z enim sistemom krmiljenja, ustrezna rešitev in zagotovi optimalno nadzirano ogrevanje, neverjetno udobje in energetski prihranek.

Krmiljenje več enot COP razmerje (%)

100 Vedno zelo učinkovito delovanje! Neučinkovito delovanje ob nizki zmogljivosti.

0

Krmiljenje več enot Krmiljenje ene velike enote

Zmogljivost

14 kW + 14 kW + 14 kW + 14 kW + 14 kW + 14 kW FTC

FTC

FTC

FTC

FTC

FTC

podrejen

podrejen

podrejen

podrejen

podrejen

podrejen

Krmiljenje več enot

FTC glavni

Glavni DU

Rezervna zmogljivost v primeru nepravilnosti Če se pojavijo težave z eno od enot, ki je krmiljena skupaj z več drugimi enotami, se avtomatsko požene druga enota kot rezerva in prepreči popolno zaustavitev sistema.

Krmiljenje več enot

Podporno delovanje Rezervna enota se avtomatsko požene

FTC

FTC

glavni

podrejen

Glavni DU

Črpalka

Zunanja enota

FTC podrejen

Mešalni rezervoar

Zunanja enota Nenadoma nastopi težava

5


SD KARTICA* *Logotip SD je blagovna znamka podjetja SD-3C, LLC Settings can be performed using an SD card.

Razvoj ecodana se nadaljuje! Za lažje nastavitve in beleženje podatkov

Začetna nastavitev ecodana je sedaj še bolj enostavna kot kdajkoli. Posebna programska oprema omogoči, da se nujne začetne nastavitve shrani na SD kartico s pomočjo osebnega računalnika. Nastavitev sistema je res enostavna: SD kartico prenesete iz računalnika v režo za SD kartico na notranji enoti. V primerjavi s prejšnjim postopkom vnašanja nastavitev preko glavnega upravljalnika na kraju instalacije je doseženo znatno skrajšanje časa za nastavitev. Idealno za prezaposlene inštalaterje. *SD kartico uporabi le inštalater.

Vnos nastavitev je enostaven in beleženje delovnih podatkov na SD kartico se lahko potrdi preko osebnega računalnika.

Hydro box notranjost

Plošča tiskanega vezja

Krmilna in električna omarica

Reža za SD kartico

SD kartica

SD kartica

Postavke, ki se jih lahko predhodno nastavi Enostavno kopirate predhodno nastavljene podatke na SD kartico, in iste nastavitve vnesete v več enot. • Začetne nastavitve (prikaz časa, kontaktna številka, itd.) • Nastavitve ogrevanja -Avto. prilagajanje -Ogrevalna krivulja -Dve različni temperaturni območji • Dve različni temperaturni območji • Nastavitve načina Počitnice • Nastavitve urnika • Nastavitve sanitarne tople vode • Nastavitve preprečevanja legionele

Vse postavke, ki se jih lahko nastavi s pomočjo glavnega upravljalnika, je možno nastaviti preko osebnega računalnika.

Podatki, ki se jih lahko shrani Beležke delovnih podatkov oz. zgodovine za cel mesec je možno shraniti na SD kartico (2GB). • Obratovalni čas • Čas odmrzovanja • Dejanska temperatura - Sobna - Temperatura dovoda - Temperatura povratka - Temperatura sanitarne tople vode - Zunanja temperatura • Beležke napak • Signal vnosa itd.

6


Daljinski upravljalniki / Notranja enota

Daljinski upravljalnik Sodobno oblikovan, svetel LCD zaslon za lažje branje, z ergonomsko zasnovanim intuitivnim vmesnikom Glavni upravljalnik • Velik, osvetljen zaslon za izjemno vidljivost tudi v temnih okoljih • Več jezikovnih variant podpore (11 jezikov) • Lahko ga odstranite z glavne enote in instalirate na oddaljeni lokaciji (do 500 m razdalje) • Širok izbor praktičnih funkcij zadosti vsem zahtevam uporabnika Nastavitve funkcij NOVO - Dvoobmočno krmiljenje -Povezava s kotlom -Sušenje tal - Tedenski timer -Način Počitnice -Preprečevanje legionele -Šifre napak in podatki za servisiranje • Hitro branje delovnih podatkov (7.5-krat hitreje kot pri predhodnem modelu)

Glavni upravljalnik

Brezžični daljinski upravljalnik (opcija) • Vgrajen senzor sobne temperature; enostavno se namesti na ustrezen položaj za zaznavanje sobne temperature • Delo z ožičenjem ni več potrebno • Enostaven dizajn in uporaba • Oddaljeno krmiljenje iz katerekoli sobe, iskanje ustreznega mesta instalacije odpade • Osvetljen zaslon in velike tipke olajšajo delo z upravljalnikom • Prednost in preklic prednosti sanitarni topli vodi • Poenostavljen način Počitnice

PAR-WR51R-E (opcija) Sprejemnik

PAR-WT50R-E (opcija) Brezžični daljinski upravljalnik

Kompakten dizajn, vse v enem Enote so majhnih dimenzij, zato jih je lažje prevažati, instalirati in vzdrževati • Poenostavljeno: Vsi ključni sestavni deli so vgrajeni v enoto. • Enostavno servisiranje: Pomembni deli so montirani v sprednjem delu enote zaradi lažjega dostopa. • Prevoz in instalacija sta enostavna zahvaljujoč priloženemu ročaju tako spredaj kot zadaj (Cylinder unit) ter na zadnji plošči (Hydro box). • Embalažo se enostavno odpira brez uporabe noža.

Kompakten Cylinder unit

Kompakten Hydro box MANOMETER

*EKSPANZIJSKA POSODA (zadaj)

*EKSPANZIJSKA POSODA ROČAJI (zadaj)

KRMILNA IN EL. OMARICA

GLAVNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

KRMILNA IN EL. OMARICA

3-POTNI VENTIL

POMOŽNI GRELEC ZAPORNI VENTIL

VODNA ČRPALKA

PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE

REZERVOAR GLAVNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE

POMOŽNI GRELEC

FILTER POTOPNI GRELEC*

FILTER

MANOMETER

INDIKATOR PRETOKA (zadaj) VENTIL ZA SPROŠČANJE TLAKA (zadaj) (IZPUSTNI VENTIL)

INDIKATOR PRETOKA

*Odvisno od modela REGULACIJA

ROČAJ

Reverzibilni modeli (Hydro box za hlajenje / ogrevanje) Ne le ogrevanje, pač pa tudi udobno hlajenje • Funkcija avtomatskega preklopa omogoči prehod na hlajenje in proizvodnjo tople sanitarne vode. • Odcedni podstavek je priložen kot standardna oprema. • Hitra in enostavna priključitev cevi z MATICO G1.

7


POWER INVERTER Načrtovane za optimalno ogrevanje Zunanja enota

Sedaj so na voljo zunanje enote nove zasnove. Z osredotočanjem na uporabo v ogrevanju smo sedaj izboljšali naslednje elemente: Visoka temperatura dovoda (ogrevalna voda dosega celo do 60°C) Izboljšan koeficient učinkovitosti (COP) Vse enote dosegajo Poraba toka v stanju pripravljenosti je skoraj razpolovljena temperaturo dovoda 60ºC. zaradi uvedbe ogrevanja kompresorja z izmeničnim tokom.

ZUBADAN Nova generacija Izboljšana zmogljivost ogrevanja z večjo učinkovitostjo ZUBADAN je opremljen z enkratnim krogotokom “Flash Injection Circuit” ki omogoča učinkovito ogrevanje tudi pri nizkih temperaturah v mrzlih regijah. Še bolj izpopolnjen “ZUBADAN Nova generacija” ima vgrajen nov, bolj učinkovit kompresor, ki še poveča zmogljivost ogrevanja ob nizkih zunanjih temperaturah. Nazivna zmogljivost ogrevanja je ohranjena tudi pri temperaturi -15°C, vključno z odmrzovanjem, kar omogoča udobno ogrevanje tudi v mrzlih območjih.

Nazivna zmogljivost je ohranjena pri -15ºC !

15

65

ZUBADAN Nova generacija 4HP

14

Max. možna temp. dovoda (st C)

Dopolnjena zmogljivost (kW)

Pribl. 22% višja kor pri našem predhodnem modelu!

13 12 11 10

ZUBADAN 4HP

9

-25°C

-20°C

-15°C

-7°C

60

ZUBADAN Nova generacija

55

Idealen za STV

Sedanji Power INV

50 45 40 -20°C

0°C

A-15/W55 možno je!

-15°C

Temperatura zunanjega zraka na vhodnem vodu W45 (skladno z EN 14511)

-10°C

-5°C

-0°C

5°C

10°C

Zunanja temp.

Mitsubishi Electric tehnologija Flash Injection Rešitev za visoko zmogljivost ogrevanja pri nizkih zunanjih temperaturah Krogotok Flash Injection

ZUBADAN Nova generacija

Vbrizgalni kompresor (vbrizgalna odprtina)

Krogotok Flash Injection

Notranja HEX

Zunanji Outdoor HEX

Sprejemnik moči

B LEV A

LEV B LEV C Refrigerant flow

A Toplotni izmenjevalnik (HIC)

A

Toplotni izmenjevalnik (HIC)

B Kompresor z vbrizgalno odprtino

Krogotok Flash Injection

Krogotok Flash Injection je izvirna tehnologija in plod razvoja v podjetju Mitsubishi Electric. V procesu izmenjave toplote v točki A (toplotni izmenjevalnik) se tekoče hladilno sredstvo spremeni v dvofazno, plinasto-tekoče stanje, nato se stisne v točki B (vbrizgalni kompresor). Ta krogotok zagotovi zadostno hitrost pretoka hladilnega sredstva za ogrevanje tudi ob zelo nizkih zunanjih temperaturah. Pri ZUBADAN Nove generacije je krogotok Flash Injection močnejši, ker je izboljšan toplotni izmenjevalnik in je tako povečana učinkovitost izmenjave toplote, vgrajen je tudi nov vbrizgalni kompresor, zato je učinek stiskanja še večji. Ti dve najnovejši izboljšavi ZUBADAN Nove generacije zagotavljata učinkovito ogrevanje pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah.

8


Predstavitev Tehnični podatki (split sistem) Notranja enota < Cylinder unit integrirana enota za pripravo ogrevalne in sanitarne vode z 200l inox rezervoarjem > Ime modela

EHST20C-VM6EB

EHST20C-YM9EB EHST20C-VM6SB Samo ogrevanje

Tip Potopni grelec

-

-

-

Ekspanzijska posoda

-

-

×

-

×

-

Sončni krogotok Dimenzije Ohišje

H×W×D RAL koda

-

RAL 9016

Material

-

Prevlečena kovina

Teža proizvoda (prazna)

kg

Tip instalacije Grelec

122

122

Pomožni grelec

Napajanje (V / faze / Hz)

230/enofazno/50 400/trifazno/50 230/enofazno/50

kW

6 (2/4/6)

9 (3/6/9)

6 (2/4/6)

Tok

A

26

13

26

Varovalka

A

32

16

32

Rezervoar Volumen (neto) sanitarne Material tople vode Pogoji delovnega okolja* Gretje

128

Talna stoječa

-

Zmogljivost

Razpon ciljne temperature

1600×595×680

mm

L

200

-

Duplex nerjavno jeklo (EN10088)

ºC

0~35

Sobna temperatura

ºC

10~30

Temperatura dovoda

ºC

25~60

STV

ºC

40~60

Preprečevanje legionele

ºC

Max 70

Raven hrupa (SPL)

28

dB (A)

*Okolje mora biti brez zmrzali.

< Hydro box enota za pripravo ogrevalne in sanitarne vode > EHSC-VM6B

Ime modela Ekspanzijska posoda Ohišje

53

Napajanje (V / faze / Hz)

54

53

-

Tip instalacije

Montaža na steno 230enofazno/50

400/trifazno/50

230/enofazno/50

kW

6 (2/4/6)

9 (3/6/9)

2

Tok

A

26

13

9

Varovalka

A

32

16

16

0~35

0~35

0~35*2

-

N/A -

-

5~25 -

Zmogljivost

Rezervoar Volumen (neto) sanitarne Material tople vode Pogoji delovnega okolja*1 Gretje

860×530×360

kg

Teža proizvoda (prazna)

Razpon ciljne temperature

800×530×360

-

RAL koda

Pomožni grelec

×

×

mm

Material

Grelec

ERSC-VM2B Ogrevanje in hlajenje

×

H×W×D

Dimenzije

EHSC-YM9B

Samo ogrevanje

Tip

L ºC Sobna temperatura

Gretje

ºC

Hlajenje

ºC

Temperatura dovoda Gretje Hlajenje STV Preprečevanje legionele Raven hrupa (SPL)

-

ºC -

ºC ºC

40~60

ºC

Max 70

dB (A)

28

*1 Okolje mora biti brez zmrzali. *2 Hlajenje pri nizkih zunanjih temperaturah ni dovoljeno (minimalno 10°C).

Zunanje enote

H×W×D

Dimenzije Teža proizvoda

PUHZ-

SW40VHA (-BS)

SW50VHA (-BS)

mm

600×800×300

600×800×300

kg

42

42

Napajanje (V / faze / Hz) Gretje

Zmogljivost

(A7/W35)

COP

Zubadan

Power inverter PUHZ-

Ime modela

PUHZ-

PUHZ-

PUHZ-

SW75VHA (-BS) SW100V/YHA (-BS) SW120V/YHA (-BS)

SHW80VHA

SHW112V/YHA

SHW140YHA

943×950×330

1350×950×330

1350×950×330

1350×950×330

1350×950×330

1350×950×330

75

118 / 130

118 / 130

120

120/134

134

230V ali 400V

400/trifazno/50

230/enofazno/50

400/trifazno/50

400/trifazno/50 14.00

PUHZ-

230/enofazno/50 230/enofazno/50 230/enofazno/50 kW

PUHZ-

PUHZ-

4.10

6.00

8.00

11.20

16.00

8.00

11.20

4.80

4.42

4.40

4.45

4.10

4.65

4.46

4.22

Odvzem moči

kW

0.854

1.357

1.819

2.517

3.903

1.721

2.512

3.318

Gretje

Capacity

kW

4.00

5.00

7.50

10.00

12.00

8.00

11.20

14.00

(A2/W35)

COP

3.24

2.97

3.40

3.32

3.24

3.55

3.34

2.96

kW

1.235

1.684

2.206

3.009

3.704

2.254

3.354

4.730

Raven hrupa (SPL) Gretje

dB (A)

45

46

51

54

54

51

52

52

Raven hrupa (PWL) Gretje

dB (A)

62

63

69

70

72

69

70

70

Odvzem moči

Opomba: na podlagi EN 14511(vključen je odvzem moči za obtočno črpalko). Možno odstopanje glede na konfiguracijo sistema.

9


Opcijski deli Ime modela

Ime dela

Specifikacija

Cylinder unit

Hydro box

EHST20C- EHST20C- EHST20C-

EHSC-

EHSC- ERSCYM9B VM2B

VM6EB

YM9EB

VM6SB

VM6B

BREZŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK PAR-WT50R-E

×

×

×

×

×

×

BREZŽIČNI SPREJEMNIK

PAR-WR51R-E

×

×

×

×

×

×

TERMISTOR

PAC-SE41TS-E

Za sobno temp.

×

×

×

×

×

×

PAC-TH011-E

Za varovalo in območno (temp. dovoda in povratka)

×

×

×

×

×

×

PAC-TH011TK-E

Za temp. v rezer.

-

-

-

×

×

×

PAC-TH-011HT-E

Za kotel (temp. dovoda in povratka.)

×

×

×

×

×

×

POTOPNI GRELEC

PAC-IH03V-E

1Ph 3kW

×

×

×

-

-

-

CEVNI SPOJ

PAC-SH30RJ-E

Za PUHZ-SW40/50VHA (-BS) φ9.52

×

×

×

×

×

×

PAC-SH50RJ-E

ZaPUHZ-SW40/50VHA (-BS) φ15.88

×

×

×

×

×

×

PAC-SH71DS-E

Za zunanjo enoto

×

×

×

×

×

×

KRMILNIK TEMPERATURE DOVODA (glavni) PAC-IF051B-E

×

×

×

×

×

×

KRMILNIK TEMPERATURE DOVODA (podrejeni) PAC-SIF051B-E

×

×

×

×

×

×

IZPUST

φ6.35 φ12.70

Diagrami odmikov za potrebe servisiranja Le 530 mm širok in 800 mm visok.

Le 595 mm širok in 1600 mm visok.

Cylinder unit

Hydro box

a

Dostop za servisiranje

a

Dostop za servisiranje

Parameter

Dimenzija (mm)

Parameter

Dimenzija (mm)

a

300

a

200

b

150

b

150

c (razdalja za enoto)

10

c

500

d

500

d

500

b

b

b

b

d NUJNO je zagotoviti dovolj prostora za izvedbo izpustnega cevovoda skladno z nacionalnimi lokalnimi gradbenimi predpisi. Cylinder unit mora biti instaliran v notranjem prostoru ter v okolju, kjer ni zmrzali, na primer v pralnici ali shrambi, da se zmanjša izgubo toplote iz skladiščene vode .

c

NUJNO je zagotoviti dovolj prostora za izvedbo izpustnega cevovoda skladno z nacionalnimi lokalnimi gradbenimi predpisi.

d

Hydro box mora biti instaliran v notranjem prostoru ter v okolju, kjer ni zmrzali, na primer v pralnici ali shrambi.

Le 530 mm širok in 860 mm visok.

Hydro box (reverzibilen)

a

Dostop za servisiranje Parameter

Dimenzija (mm)

a

200

b

150

c

500

d

500

b

b

d NUJNO je zagotoviti dovolj prostora za izvedbo izpustnega cevovoda skladno z nacionalnimi lokalnimi gradbenimi predpisi.

c

Reverzibilen hydro box mora biti instaliran v notranjem prostoru ter v okolju, kjer ni zmrzali, na primer v pralnici ali shrambi.

10


Eco changes je slogan družbe Mitsubishi Electric, s katerim ponazarja družbeno odgovorno ravnanje do okolja.

Uvoz in distribucija

Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 NOVA VA GORICA VA Informacije o dobavi: tel.: 05 3384999, fax.: 05 3384990, e-pošta: vitanest@vitanest.si L-179-1-C9105-B SI-1302 Natisnjeno na Japonskem (MDOC)

Revised publication, effective Nova publikacija velja odFeb. dec.2013. 2012. publication of L-179-1-C9105-A Dec.obvestila. 2012. Pridržujemo si pravicoSuperseding spremeniti tehniène podatke brez predhodnega Specifications are subject to change without notice.