__MAIN_TEXT__

Page 1

Index • Spis treści

1

Home • Dom .........................................................................................................................................................................................................................2 Travel • Podróż

.....................................................................................................................................................................................................

33

Writing • Do pisania ................................................................................................................................................................................. 47 Notepad • Notes .............................................................................................................................................................................................. 67 Office and more • Biuro i ne tylko .................................................................................................................... 75

EneyCatalog_2016_PL8.indd 1

5/02/16 14:47


2

EneyCatalog_2016_PL8.indd 2

Home • Dom

5/02/16 14:47


Home • Dom

page 11

page 15

page 22

page 22

page 23

page 21

52 C007 B00

52 C010 B00

51 К038 P00

51 К019 P00

51 К018 P00

page 20

page 19

page 19

page 18

page 17

51 К032…

51 К023 P00

51 К001 E90

51 К059 500

51 К001…

page 17

page 16

page 15

page 14

51 К029 C00

51 К028 C00

51 К036 C00

51 К051 C00

51 К011 C00

51 К012 C00

page 13

page 13

page 12

page 10

page 9

51 К034 C00

51 К004 C00

51 К006…

51 К001…

page 8

page 7

page 6

51 К022…

51 К020…

51 К052…

51 К058…

51 К025…

EneyCatalog_2016_PL8.indd 3

3

page 24

page 25

5/02/16 14:47


4

Home • Dom

page 26

page 28

page 31

page 31

52 F252 302

page 30

page 29

page 30

52 C005 902

52 F005 902

52 C004 902

52 F004 902

EneyCatalog_2016_PL8.indd 4

page 29

page 28

page 27

52 F252 502

52 F005 B00

52 C005 B00

52 C004 B00

page 27

page 26

52 F003 C00

52 F002 C00

52 C002 C00

52 F001 ‌

52 C001 C00

page 32

page 32

5/02/16 14:47


Home • Dom

5

Transfer outside print Nadruk kalkomanią zewnątrz

Transfer inside print Nadruk kalkomanią wewnątrz

Transfer handle print Nadruk kalkomanią na uchu

CMYK transfer print Nadruk kalkomanią CMYK

Silver transfer print Nadruk kalkomanią platyną

Gold transfer print Nadruk kalkomanią złotem

Frost print on glass Nadruk frost na szkle

Sublimation Nadruk sublimacyjny

Laser engraving on glass Grawer laserowy na szkle

Sublimation on Magie Mugs Nadruk sublimacyjny na Kubkach Magicznych

EneyCatalog_2016_PL8.indd 5

5/02/16 14:47


6

Home • Dom Ceramic mug, silicon band, high quality polymer material lid Kubek ceramiczny, silikonowa opaska, przykrywka z wysokiej jakości tworzywa polimerowego H = 125 mm D = 88 mm V = 400 ml

51 К025 ...

Individual packaging Opakowanie jednostkowe

C50

C00

C10

C20

C70

C80

CH0

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 40 × 31 × 43 cm, weight – 13.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 6

5/02/16 14:47


Home • Dom

7

Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 108 mm D = 90 mm V = 300 ml

51 К058…

51 К058 Т99

Usually this product is bought with the following packaging Z tym towarem zamawiają pakowanie

C00

C10

C30

C60

22К113KPB

22K114KPB

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 41 × 28 × 32 cm, weight – 14 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 7

5/02/16 14:47


8

Home • Dom Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 104 mm D = 85 mm V = 280 ml

51 К052…

Individual packaging Opakowanie jednostkowe

C00

C01

C02

C03

C05

C07

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 48.5 × 29 × 36 cm, weight – 13 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 8

5/02/16 14:47


Home • Dom

9

Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 95 mm D = 75 mm V = 350 ml

51 К020…

Usually this product is bought with the following packaging Z tym towarem zamawiają pakowanie

C00

C10

C30

C60

C80

22К113KPB

22K114KPB

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 40 × 28 × 31 cm, weight – 13 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 9

5/02/16 14:47


10

Home • Dom Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 100 mm D = 78 mm V = 250 ml

51 К022…

Usually this product is bought with the following packaging Z tym towarem zamawiają pakowanie

C00

М10

М30

М60

М90

22К113KPB

22K114KPB

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 41 × 28 × 32 cm, weight – 14 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 10

5/02/16 14:47


Home • Dom

11

Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 95 mm D = 80 mm V = 340 ml Usually this product is bought with the following packaging Z tym towarem zamawiają pakowanie

51 К001…

22К102KPB

22K107KOO

22К108KOO

22K113KPB

22K114KPB С00

С10

С22

С33

С30

С44

С60

С90

С55

С77

С92

С99

М99

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 40 × 28 × 31 cm, weight – 13 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 11

5/02/16 14:47


12

Home • Dom Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 80 mm D = 95 mm V = 340 ml

51 К006…

C00

C10

C30

C60

C90 Usually this product is bought with the following packaging Z tym towarem zamawiają pakowanie

22К113KPB C22

C33

C77

22K114KPB

C88

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 41 × 28 × 32 cm, weight – 12 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 12

5/02/16 14:47


Home • Dom

13

Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 100 mm D = 74 mm V = 320 ml

51 К004 C00

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 40 × 28 × 31 cm, weight – 13 kg

Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 93 mm D = 85 mm V = 240 ml

51 К034 C00

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 41 × 28 × 32 cm, weight – 13.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 13

5/02/16 14:47


14

Home • Dom Ceramic mug Kubek ceramiczny 51 K012 C00

51 K011 C00

51 K001 C00

51 K051 C00

H = 110 mm D = 130 mm V = 800 ml

H = 108 mm D = 98 mm V = 540 ml

H = 95 mm D = 80 mm V = 340 ml

H = 55 mm D = 50 mm V = 30 ml

51 К051 С00 51 К001 С00 51 К011 С00

Packing details / Dane do opakowania: 51 K012 C00 24 pcs / box 49 × 39,5 × 32 cm, weight – 21 kg

51 К012 С00

51 K011 C00 36 pcs / box 50 × 32 × 40 cm, weight – 19 kg 51 K001 C00 36 pcs / box 40 × 28 × 31 cm, weight – 13 kg 51 K051 C00 120 pcs / box 38 × 23 × 32 cm, weight – 14 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 14

5/02/16 14:47


Home • Dom

15

Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 108 mm D = 98 mm V = 540 ml

51 К011 C00

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 50 × 32 × 40 cm, weight – 19 kg

Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 55 mm D = 50 mm V = 30 ml

51 К051 C00

Packing details / Dane do opakowania: 120 pcs / box – 38 × 23 × 32 cm, weight – 14 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 15

5/02/16 14:47


16

Home • Dom Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 90 mm D = 76 mm V = 400 ml

51 К036 C00

C90 Individual packaging Opakowanie jednostkowe

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 41 × 28 × 32 cm, weight – 14.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 16

5/02/16 14:47


Home • Dom

17

Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 110 mm D = 83 mm V = 300 ml

51 К028 C00

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 41 × 28 × 32 cm, weight – 14.5 kg

Ceramic mug Kubek ceramiczny H = 110 mm D = 95 mm V = 400 ml

51 К029 C00

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 41 × 28 × 32 cm, weight – 14.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 17

5/02/16 14:47


18

Home • Dom Sublimation mug Kubek sublimacyjnyy

Usually this product is bought with the following packaging

H = 95 mm D = 80 mm V = 340 ml

Z tym towarem zamawiają pakowanie

22K102KPB

51 К001… 22K107KPB

22К108KPB

S00

SFF

SEE

S01

S03

S04

22K113KPB

S10

S30

S40

22K114KPB

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 40 × 28 × 31 cm, weight – 13 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 18

5/02/16 14:47


Home • Dom

19

Sublimation mug Kubek sublimacyjny H = 95 mm D = 86 mm V = 350 ml

51 К059 500

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 40 × 28 × 31 cm, weight – 13 kg

Sublimation Magic Mug Kubek Magiczny sublimacyjny H = 95 mm, D = 80 mm, V = 340 ml

51 К001 E90

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 40 × 28 × 31 cm, weight – 13 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 19

5/02/16 14:47


20

Home • Dom Porcelain set Zestaw porcelanowy

Saucer Podstawek

H = 140 mm D = 110 mm V = 220 ml

D = 145 mm

51 К023 P00

Usually this product is bought with the following packaging Z tym towarem zamawiają pakowanie

22K111KBB

Packing details / Dane do opakowania: 24 pcs / box – 66 × 32.5 × 43 cm, weight – 19.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 20

5/02/16 14:47


Home • Dom

21

Ceramic set Zestaw ceramiczny

Saucer Podstawek

H = 90 mm D = 70 mm V = 250 ml

D = 160 mm

Usually this product is bought with the following packaging Z tym towarem zamawiają pakowanie

22 K104 KBB

51 К032...

22 K106 K00

C00

C10

C30

C40

C70

C80

C90

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 46 × 21 × 56.5 cm, weight – 20.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 21

5/02/16 14:47


22

Home • Dom Ceramic espresso set. Cup and saucer Zestaw ceramiczny filiżanka z podstawkiem Espresso

Saucer Podstawek

H = 55 mm D = 62 mm V = 70 ml

D = 122 mm

51 К018 P00

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 35 × 27.5 × 26.5 cm, weight – 11 kg

Ceramic coffee set. Cup and saucer Zestaw ceramiczny filiżanka z podstawkiem Coffee

Saucer Podstawek

H = 60 mm D = 80 mm V = 150 ml

D = 130 mm

51 К019 P00

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 43.5 × 35.5 × 28 cm, weight – 20 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 22

5/02/16 14:47


Home • Dom

23

Ceramic cappuccino set. Cup and saucer Zestaw ceramiczny filiżanka z podstawkiem Cappuccino

Saucer Podstawek

H = 85 mm D = 95 mm V = 240 ml

D = 150 mm

51 К038 P00

Packing details / Dane do opakowania: 36 pcs / box – 44 × 38.5 × 30 cm, weight – 22 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 23

5/02/16 14:47


24

Home • Dom Glass set, cup and saucer, double wall light weight glass Zestaw filiżanka z podstawkiem, lekkie szkło z podwójnymi ściankami

Saucer Podstawek

H = 75 mm D = 100 mm V = 250 ml

D = 125 mm

52 C010 B00

Individual packaging Opakowanie jednostkowe

Packing details / Dane do opakowania: 24 pcs / box – 59 × 30.5 × 35 cm, weight – 9.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 24

5/02/16 14:47


Home • Dom

25

Glass mug Kubek szklany H = 141mm D = 75 mm V = 215 ml

52 C007 B00

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 52.5 × 35.5 × 23 cm, weight – 16 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 25

5/02/16 14:47


26

Home • Dom Glass mug Kubek szklany H = 95 mm D = 80 mm V = 340 ml

52 C001 C00

Packing details / Dane do opakowania: 25 pcs / box – 20 × 30 × 50 cm, weight – 10 kg

Glass mug frost Kubek szklany frost H = 95 mm D = 80 mm V = 340 ml

52 F001 ...

C77

C99

C44

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 54.5 × 38.5 × 25 cm, weight – 16,8 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 26

5/02/16 14:47


Home • Dom

27

Glass mug Kubek szklany H = 102 mm D = 94 mm V = 350 ml

52 C002 C00

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 57.5 × 40.5 × 24 cm, weight – 15.96 kg

Glass mug frost Kubek szklany frost H = 102 mm D = 94 mm V = 350 ml

52 F002 C00

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 57.5 × 40.5 × 24 cm, weight – 15.96 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 27

5/02/16 14:47


28

Home • Dom Glass mug frost Kubek szklany frost H = 103 mm D = 80 mm V = 350 ml

52 F003 C00

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 50 × 37,5 × 28,5 cm, weight – 10 kg

Glass mug Kubek szklany H = 97 mm D = 84 m V = 265 ml

52 C004 B00

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 52.5 × 35.5 × 23 cm, weight – 16 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 28

5/02/16 14:47


Home • Dom

29

Glass mug Kubek szklany H = 97 mm D = 82 mm V = 250 ml

52 C005 B00

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 52.5 × 35.5 × 23 cm, weight – 11 kg

Glass mug frost Kubek szklany frost H = 97 mm D = 82 mm V = 250 ml

52 F005 B00

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 52.5 × 35.5 × 23 cm, weight – 11 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 29

5/02/16 14:47


30

Home • Dom Glass beer mug frost Kufel szklany frost H = 155 mm D = 88 mm V = 530 ml

52 F252 502

Packing details / Dane do opakowania: 24 pcs / box – 40.5 × 31,5 × 33 cm, weight – 10 kg

Glass beer mug frost Kufel szklany frost H = 150 mm D = 82 mm V = 330 ml

52 F252 302

Packing details / Dane do opakowania: 24 pcs / box – 57.5 × 40,5 × 24 cm, weight – 15.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 30

5/02/16 14:47


Home • Dom

31

Tumbler frost Kieliszek szklany frost H = 60 mm D = 52 mm V = 60 ml

52 F004 902

Packing details / Dane do opakowania: 144 pcs / box – 30.5 × 30.5 × 29 cm, weight – 12.5 kg

Tumbler Kieliszek szklany H = 60 mm D = 52 mm V = 60 ml

52 C004 902

Packing details / Dane do opakowania: 144 pcs / box – 30.5 × 30.5 × 29 cm, weight – 12.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 31

5/02/16 14:47


32

Home • Dom Shot glass frost Kieliszek szklany frost H = 105 mm D = 43 mm V = 110 ml

52 F005 902

Packing details / Dane do opakowania: 144 pcs / box – 36 × 26 × 36 cm, weight – 19 kg

Shot glass Kieliszek szklany H = 105 mm D = 43 mm V = 110 ml

52 C005 902

Packing details / Dane do opakowania: 144 pcs / box – 36 × 26 × 36 cm, weight – 19 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 32

5/02/16 14:47


Travel • Podróż

EneyCatalog_2016_PL8.indd 33

33

5/02/16 14:47


34

Travel • Podróż

page 36

page 37

page 39

page 40

page 42

page 40

page 43

page 42

page 41

34 N403 9F1

34 N20...

page 43

page 39

34 N70P 493

34 N71P ...

34 N001 CF1

34 N004 CF2

34 N705 ...

page 38

page 37

34 N704 DF2

34 N703 CF2

34 N707 ...

34 N706 CF2

34 N708 ...

34 N702 0F2

34 N709 5F2

35 N701…

page 44

page 45

34 N401 AF1

page 46

EneyCatalog_2016_PL8.indd 34

5/02/16 14:47


Travel • Podróż

35

Laser engraving Grawer laserowy

Screen print Sitodruk

Label Wkładka drukowana

Pad print Tampodruk

EneyCatalog_2016_PL8.indd 35

5/02/16 14:47


36

Travel • Podróż SS vacuum fiask Termos ze stali nierdzewnej H = 250 mm D = 70 mm V = 500 ml

35 N701 ...

1F2

5F2

6F2

9F2

Packing details / Dane do opakowania: 24 pcs / box – 47 × 32 × 28.5 cm, weight – 9.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 36

5/02/16 14:47


Travel • Podróż

37

SS vacuum fiask Termos ze stali nierdzewnej 34 N709 5F2 – H = 210 mm, D = 70 mm, V = 350 ml 34 N702 0F2 – H = 320 mm, D = 80 mm, V = 1000 ml

34 N702 0F2

34 N709 5F2

Packing details / Dane do opakowania: 34 N709 5F2 – 25 pcs / box – 38 × 39 × 23.5 cm, weight – 8.28 kg 34 N702 0F2 – 25 pcs / box – 45 × 44.6 × 35.5 cm, weight – 15.58 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 37

5/02/16 14:47


38

Travel • Podróż SS vacuum fiask Termos ze stali nierdzewnej H = 255 mm D = 45 mm V = 450 ml

34 N708 ...

DF2

D61

Packing details / Dane do opakowania: 20 pcs / box – 40 × 33 × 29 cm, weight – 9.2 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 38

5/02/16 14:47


Travel • Podróż

39

Double wall SS mug Kubek ze stali nierdzewnej, podwójna ścianka

Double wall SS mug Kubek ze stali nierdzewnej, podwójna ścianka

H = 215 mm, D = 80 mm, V = 350 ml

H = 195 mm, D = 74 mm, V = 400 ml

34 N706 CF2

34 N707 ...

DF2

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 55 × 40 × 25 cm, weight – 14.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 39

D61

D91

Packing details / Dane do opakowania: 24 pcs / box – 50.5 × 35 × 23.5 cm, weight – 7.6 kg

5/02/16 14:47


40

Travel • Podróż Thermo mug Kubek termiczny

Double wall SS mug Kubek ze stali nierdzewnej, podwójna ścianka

H = 168 mm, D = 87 mm, V = 400 ml

H = 178 mm, D = 82 mm, V = 450 ml

34 N703 CF2

Packing details / Dane do opakowania: 24 pcs / box – 42 × 39 × 37.5 cm, weight – 7 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 40

34 N704 DF2

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 56.5 × 52 × 40 cm, weight – 13.8 kg

5/02/16 14:47


Travel • Podróż

41

Plastic thermo mug Kubek plastikowy izolacyjny z pokrywką H = 165 mm D = 78 mm V = 400 ml

34 N71P ...

401

461

411

441

431

Packing details / Dane do opakowania: 24 pcs / box – 42 × 39 × 37.5 cm, weight – 6.5 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 41

5/02/16 14:48


42

Travel • Podróż Plastic thermo mug with printed paper insert Kubek plastikowy z wkładką drukowaną

Thermo mug Kubek termiczny

H = 169 mm, D = 77 mm, V = 450 ml

H = 126 mm, D = 88 mm, V = 400 ml

34 N70P 493

34 N705 ...

410

Packing details / Dane do opakowania: 48 pcs / box – 57 × 39 × 40.5 cm, weight – 10.2 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 42

4H0

460

Packing details / Dane do opakowania: 60 pcs / box – 42 × 42 × 31 cm, weight – 9.5 kg

5/02/16 14:48


Travel • Podróż

43

Metal mug Stalowy kubek H = 85 mm D = 75 mm V = 300 ml

34 N004 CF2

Packing details / Dane do opakowania: 100 pcs / box – 57 × 44 × 43 cm, weight – 14 kg

Metal mug Stalowy kubek H = 85 mm D = 75 mm V = 300 ml

34 N001 CF1

Packing details / Dane do opakowania: 100 pcs / box – 57 × 44 × 43 cm, weight – 14 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 43

5/02/16 14:48


44

Travel • Podróż Hip fiask, matt finish Piersiówka, satynowe wykończenie 34 N201 CF2

34 N202 MF2

34 N203 LF2

L = 93 mm W = 26 mm H = 100 mm V = 150 ml

L = 93 mm W = 26 mm H = 108 mm V = 180 ml

L = 92 mm W = 26 mm H = 136 mm V = 240 ml

34 N203 LF2

34 N202 MF2

34 N201 CF2

Packing details / Dane do opakowania: 34 N201 CF2 100 pcs / box – 94 × 32 × 12 cm, weight – 12 kg 34 N202 MF2 100 pcs / box – 50 × 30 × 31 cm, weight – 14 kg 34 N203 LF2 100 pcs / box – 50 × 30 × 31 cm, weight – 14 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 44

5/02/16 14:48


Travel • Podróż

45

Set of 4 shot cups in case Zestaw metalowy: 4 kieliszki w etui H = 40 mm, D = 25 mm, V = 30 ml

34 N403 9F1

Packing details / Dane do opakowania: 100 pcs / box – 45 × 16 × 18 cm, weight – 11 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 45

5/02/16 14:48


46

Travel • Podróż Telescopic cup in case Metalowy kieliszek w etui H = 70 mm, D = 60 mm, V = 150 ml

34 N401 AF1

Packing details / Dane do opakowania: 100 pcs / box – 49 × 32 × 12 cm, eight – 12 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 46

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

EneyCatalog_2016_PL8.indd 47

47

5/02/16 14:48


48

Writing • Do pisania 11 N03B ...

page 50

page 51

page 53

page 54

page 58

page 63

EneyCatalog_2016_PL8.indd 48

page 55

page 59

page 64

page 53

11 0100 ...

page 56

page 60

page 57

CAMELLIA F01

11 0060 ...

page 61

page 62

PR910

PR013

VIOLET F03

SUNFLOWER F02

page 52

11 0080 ...

11 0070 ...

11 0090 ..1

11 0090 ..3

page 52

11 0050 ...

11 N02B …

11 N01X 990

11 N03B …

11 2004 99X

11 N04B …

11 N01…

11 N01…

page 65

page 66

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

49

Laser engraving Grawer laserowy

Pad print Tampodruk

Screen print Sitodruk

CMYK pad print Tampodruk CMYK

EneyCatalog_2016_PL8.indd 49

5/02/16 14:48


50

Writing • Do pisania Metal ballpoint pen Długopis metalowy

11 N01...

B FF2

B KE2

B 9E2

B F72

S FF2

S 9F2

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 49 × 32 × 12 cm, weight – 12 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 50

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

51

Pen with rubberized surface. Could be customized with a metallized logo Długopis z gumową powierzchnią. Z możliwością nanoszenia lustrzanego logo

11 N01...

B 0F5

B 3F5

B 4F5

B FF5

B GF5

B NF5

B OF5

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 49 × 32 × 12 cm, weight – 12 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 51

5/02/16 14:48


52

Writing • Do pisania Stainless steel balipoint pen Długopis ze stali nierdzewnej

11 N04B ...

FF2

Gift box for balipoint pen Etui na długopis

1F2

6F2

9F2

11 2004 99X

Packing details / Dane do opakowania: 500 pcs / box – 42.5 × 32 × 11 cm, weight – 11 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 52

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

53

Aluminium ballpoint pen Długopis aluminium

11 N03B ... GF2

Case for balipoint pen Etui na długopis NF2

IF2

HF2

9F2

11 N01X 990

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 45 × 16 × 18 cm, weight – 11 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 53

5/02/16 14:48


54

Writing • Do pisania Aluminium ballpoint pen Długopis aluminium

11 N02B ...

1F2

KF2

2F2

4F2

6F2

0F2

9F2

HF2

EF2

OF2

TF2

Packing details / Dane do opakowania: 500 pcs / box – 32 × 27 × 16 cm, weight – 8 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 54

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

55

Plastic ballpoint pen Długopis plastikowy

11 0050 ...

F12

F22

F42

F62

F02

F92

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 45 × 31 × 19 cm, weight – 13 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 55

5/02/16 14:48


56

Writing • Do pisania Plastic ballpoint pen Długopis plastikowy

11 0080 ...

F01

F11

F91

F41

F61

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 40 × 30 × 17 cm, weight – 10 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 56

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

57

Plastic ballpoint pen Długopis plastikowy

11 0100 ...

912

922

942

962

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 40 × 30 × 17 cm, weight – 10 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 57

5/02/16 14:48


58

Writing • Do pisania Plastic ballpoint transparent pen Dlugopis plastikowy, transparentny

11 0090 ..3

6F

0F

1F

4F

3F

2F

9F

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 40 × 30 × 17 cm, weight – 7 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 58

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

59

Plastic ballpoint pen Długopis plastikowy

11 0090 ..1

OF

9F

2F

4F

6F

1F

3F

0F

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 40 × 30 × 17 cm, weight – 10 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 59

5/02/16 14:48


60

Writing • Do pisania Plastic ballpoint pen Długopis plastikowy

11 0070 ...

011

021

041

061

091

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 40 × 30 × 17 cm, weight – 10 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 60

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

61

Plastic ballpoint pen Długopis plastikowy

11 0060 ...

061

011

031

091

041

Packing details / Dane do opakowania: 500 pcs / box – 32 × 27 × 18 cm, weight – 8 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 61

5/02/16 14:48


62

Writing • Do pisania Plastic ballpoint pen with a trihedral body Długopis plastikowy L = 139 mm; D = 11 mm

CAMELLIA F01

Create your own pen / Stwórz własną długopis Сhoose color of any part / Wybierz kolor każdej części Sizes of application:

Three sizes of body – 50 × 7 mm Back part of cap – 45 × 7.9 mm Clip – 35 × 4.9 mm Shelf of clip – 8.4 × 7.0 mm

Packing details / Dane do opakowania: 1400 pcs / box – 50 × 31 × 21 cm, weight – 14.8 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 62

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

63

Plastic ballpoint pen Długopis plastikowy L = 140 mm; D = 12,4 mm

SUNFLOWER F02

Create your own pen / Stwórz własną długopis Сhoose color of any part / Wybierz kolor każdej części Sizes of application: Body – 50 × 6,85 mm Back part of cap – 35 × 6,85 mm Clip – 43 × 5,6 mm

Packing details / Dane do opakowania: 1400 pcs / box – 50 × 31 × 21 cm, weight – 11.9 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 63

5/02/16 14:48


64

Writing • Do pisania Plastic ballpoint pen Długopis plastikowy L = 145 mm; D = 10 mm

VIOLET F03

Create your own pen / Stwórz własną długopis Сhoose color of any part / Wybierz kolor każdej części Sizes of application:

Body – 50 × 6.85 mm Clip – 43 × 6.6 mm Back part of cap – 35 × 6.85 mm BLateral part of cap (next to a clip) – 35 × 6.6 mm Back shelf of clip – 5 × 5 mm

Packing details / Dane do opakowania: 1400 pcs / box – 50 × 31 × 21 cm, weight – 11.9 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 64

5/02/16 14:48


Writing • Do pisania

65

Plastic ballpoint pen Długopis plastikowy L = 135 mm; D = 13 mm

PR013

Create your own pen / Stwórz własną długopis Сhoose color of any part / Wybierz kolor każdej części Sizes of application: Body – 50 × 9,1 mm Clip – 20 × 5.6 mm

Packing details / Dane do opakowania: 1000 pcs / box – 50 × 31 × 21 cm, weight – 11.96 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 65

5/02/16 14:48


66

Writing • Do pisania Plastic ballpoint pen with a trihedral body Długopis plastikowy L = 129 mm; D = 12,4 mm

PR910 Create your own pen / Stwórz własną długopis Сhoose color of any part / Wybierz kolor każdej części Sizes of application / : Body – 50 × 9,1 mm Clip – 20 × 5.6 mm

Packing details / Dane do opakowania: 1200 pcs / box – 50 × 31 × 21 cm, weight – 10.3 kg

EneyCatalog_2016_PL8.indd 66

5/02/16 14:48


Notepad, office and more • Notes, biuro i ne tylko

EneyCatalog_2016_PL8.indd 67

67

5/02/16 14:48


68

Notepad, office and more • Notes, biuro i ne tylko

page 74

DC102, DC202, DC302

page 76

page 82

EneyCatalog_2016_PL8.indd 68

page 82

page 83

page 81

DPK02

DPT02

DPS02

DPT0S

DPS0S

page 81

page 80

page 80

page 79

page 79

DP00S

DP70S

DPN0S

DPQ0S

DP602

page 78

page 78

page 77

page 76

DP002

DC602, DC802

DC702, DC902

DC402, DC502

DCD0S

page 75

page 75

page 75

page 74

page 73

DCK02, DCL02

DCS0S

DCC02

DP802

page 73

page 72

page 71

DP902

D05

D03

DN1, DN2

DN3, DN4, DN6

page 83

page 84

5/02/16 14:48


Notepad, office and more • Notes, biuro i ne tylko

page 84

page 85

page 87

page 87

page 89

page 93

EneyCatalog_2016_PL8.indd 69

page 87

page 89

page 93

page 88

page 90

page 88

DS80S

page 91

page 92

DPY02

DH502

page 94

page 86

DS502

DS902

DH102, DH202

DS702

DS602

page 86

DPR02

DS102

DS302

DS202

page 85

DPA0S, DPB0S

DP402

DM20S

DPN02, DPM02

DP10S, DP20S

DP202

DP102

DPL02

69

page 95

page 95

5/02/16 14:48


70

EneyCatalog_2016_PL8.indd 70

Notepad • Notes A4 A5 B5 A6 B6

A5

A4 A5 B5 A6

A5

A4 A5 B5 A6

A5

A5

A5

A5

A5

5/02/16 14:48


Notepad • Notes

71

Notepad A6, white paper (DN3) / ivory coloured paper (DN4), 96 lined sheets Notes A6, biały papier (DN3) / kremowy papier (DN4), 96 kartek w linie 105 × 150 mm

DN3*

DN4*

Notepad A6, ivory coloured paper, 96 blank sheets Notes A6, kremowy papier, 96 czystych kartek 105 × 150 mm

DN6*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 71

5/02/16 14:48


72

Notepad • Notes Notepad A5, white paper (DN1) / ivory coloured paper (DN2),120 lined sheets Notes A5, biały papier (DN1) / kremowy papier (DN2), 120 kartek w lini* 150 × 210 mm

DN2*

DN1*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 72

5/02/16 14:48


Notepad • Notes

73

Organizer, 72 sheets / kartek 170 × 245 mm

D03*

Organizer, 72 sheets / kartek 120 ×175 mm

D05*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 73

5/02/16 14:48


74

Notepad • Notes Notepad, 50 sheets Notatnik, 50 kartek 120 × 230 mm

DP802*

Notepad, 50 sheets Notatnik, 50 kartek 100 × 140 mm

DP902*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 74

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko Credit card holder Etui na karty kredytowe

Credit card holder Etui na karty kredytowe

100 × 140 mm

84 × 110 mm

DCC02*

DCS0S*

75

Credit card holder and business card holder Etui na karty kredytowe i wizytówki 102 × 75 mm

DCK02*

DCL02*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 75

5/02/16 14:48


76

Office and more • Biuro i ne tylko Wallet Portfel 120 × 102 mm

DCDOS*

Credit card holder Etui na karty kredytowe 107 × 75 mm

DC202* DC102*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 76

DC302*

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko

77

Credit card holder and business card holder (40 pcs.) Etui na karty kredytowe i wizytówki (40 szt.) 110 × 73 mm

DC502*

Credit card holder with clip Etui na karty kredytowe z klipem 112 × 73 mm

DC402*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 77

5/02/16 14:48


78

Office and more • Biuro i ne tylko Standard credit card and business card holder (20 pcs.) Etui na karty kredytowe i wizytówki Standard (20 szt.)

De Luxe credit card and business card holder (20 pcs.) Etui na karty kredytowe i wizytówki de Luxe (20 szt.)

75 × 102 mm

75 × 102 mm

DC702*

Credit card and business card holder Etui na karty kredytowe i wizytówki

Credit card and business card holder (20 pcs.) Etui na karty kredytowe i wizytówki (20 szt.)

75 × 102 mm

75 × 102 mm

DC602*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 78

DC902*

DC802*

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko

79

Business travel wallet Portfel podróżny Business 120 × 230 mm

DP002*

Travel wallet Portfel podróżny 120 × 230 mm

DP602*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 79

5/02/16 14:48


80

Office and more • Biuro i ne tylko Travel wallet de Lux Convenient pocket for tickets, plenty of pockets for credit cards and documents Portfel do podróżny de Lux Wygodna kieszeń na bilety, duźa ilość kieszonek na karty kredytowe i dokumenty 107 × 210 mm

DPQ0S*

Travel wallet Pockets for passport, tickets, insurance policy and credit cards Portfel do podryży Kieszenie na paszport, bilety, ubezpieczenie i karty kredytowe 110 × 220 mm

DPN0S*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 80

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko

81

Star Line travel wallet Portfel podróżny Star Line 120 × 240 mm

DP70S*

Business Star Line travel wallet Portfel podróżny Business Star Line 120 × 240 mm

DP00S*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 81

5/02/16 14:48


82

Office and more • Biuro i ne tylko De Luxe passport holder STAR LINE 2 pockets for cards Etui na paszport de Luxe STAR LINE 2 kieszenie na kartki 100 × 140 mm

DPS0S*

De Luxe documents holder STAR LINE 2 pockets for cards, plastic insert for the driver’s documents Etui na dokumenty de Luxe STAR LINE 2 kieszenie na kartki, wkładka z tworzywa sztucznego na dokumenty kierowcy 100 × 140 mm

DPT0S*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 82

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko

83

De Luxe passport holder 2 pockets for cards Etui na paszport de Luxe 2 kieszenie na kartki 100 × 140 mm

DPS02*

De Luxe documents holder 2 pockets for cards, plastic insert for the driver’s documents Etui na dokumenty de Luxe 2 kieszenie na kartki, wkładka z tworzywa sztucznego na dokumenty kierowcy 100 × 140 mm

DPT02*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 83

5/02/16 14:48


84

Office and more • Biuro i ne tylko Standard passport holder Etui na paszport Standard 100 × 140 mm

DPK02*

Standard documents holder Etui na dokumenty Standard 100 × 140 mm

DPL02*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 84

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko

85

De Luxe passport holder Etui na paszport de Luxe 100 × 140 mm

DP102*

De Luxe documents holder Etui na dokumenty de Luxe 100 × 140 mm

DP202*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 85

5/02/16 14:48


86

Office and more • Biuro i ne tylko De Luxe Star Line passport holder Etui na paszport de Luxe Star Line 100 × 140 mm

DP10S* DP20S*

Tablet 8" holder Etui na tablet 8”

Tablet 7" holder Etui na tablet 7”

150 × 220 mm

125 × 200 mm

DPN02*

DPM02*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 86

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko Modern key holder Etui na klucze Modern 130 × 85 mm

DM20S*

6 pcs. key holder Etui na 6 kluczy 85 × 120 mm

DP402*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 87

87 Luggage tag Birka do walizki 70 × 105 mm

DPA0S*

Luggage tag Birka do walizki 70 × 105 mm

DPB0S*

5/02/16 14:48


88

Office and more • Biuro i ne tylko Document organizer «RENT CAR» Convenient pocket for documents Snap hook for keys Organizer na dokumenty «RENT CAR» Wygodne kieszenie na dokumenty Karabinek do kluczy 115 × 250 mm

DPR02*

Conference folder A5 with a notepad (50 sheets) Teczka konferencyjna A5 z notatnikiem (50 kartek) 150 × 210 mm

DS502*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 88

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko

89

Conference folder A4 with a notepad (50 sheets) Teczka konferencyjna A4 z notatnikiem (50 kartek) 235 × 317 mm

DS202*

Conference folder A4 with a notepad (50 sheets) Teczka konferencyjna A4 z notatnikiem (50 kartek) 225 × 317 mm

DS302*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 89

5/02/16 14:48


90

Office and more • Biuro i ne tylko Conference folder A4 with a notepad (50 sheets) Teczka konferencyjna A4 z notatnikiem (50 kartek) 235 × 317 mm

DS102*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 90

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko

91

Business card folder A4 for 200 cards Wizytownik A4 na 200 szt. 240 × 317 mm

DS902*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 91

5/02/16 14:48


92

Office and more • Biuro i ne tylko Star Line Business card folder for 80 cards Wizytownik Star Line na 80 szt. 125 × 240 mm

DS80S*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 92

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko

93

Business card folder for 120 card Wizytownik na 120 szt. 145 × 210 mm

DS602*

Business card folder for 120 card Wizytownik na 120 szt. 145 × 270 mm

DS702*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 93

5/02/16 14:48


94

Office and more • Biuro i ne tylko Folder A4 235 × 317 mm

DH102*

DH202*

*Product is available in all bookbinding materials / Towar jest dostępny we wszystkich materiałach introligatorskich Pages 96-99

EneyCatalog_2016_PL8.indd 94

5/02/16 14:48


Office and more • Biuro i ne tylko

95

Folder 120 × 230 mm

DH502*

Jewelry travel wallet Zippered pockets, Soft lining, Ring bar Portfel dla biżuterii kieszenie na suwak, miękka wyściółka, uchwyt dla pierścieni 90 × 175 mm

DPY02*

EneyCatalog_2016_PL8.indd 95

5/02/16 14:48


96

Bookbinding materials • Materiały introligatorskie

VENICE ...В...

VINTAGE ...А...

...К...

...6...

burgundy

navy blue

...A...

...1...

brown

red

...9...

purple

DIARIO ...D... ...6... navy blue

...7... indigo

...1... red

EneyCatalog_2016_PL8.indd 96

...M... crimson

...L... deep-brown

...A... brown

...I... light green

...S...

black

...0... violet

...2... orange

...H... grey

...4... green

EMPIRE ...E... ...4...

green

...9... black

...1... red

...4... green

...К...

...6...

burgundy

navy blue

...A... brown

...F... silver

...9... black

5/02/16 14:48


Bookbinding materials • Materiały introligatorskie

DENIM ...І... ...4... green

...1... red

...H...

NEBRASKA ...N... ...O... white

...N...

grey

blue

...6...

orange

MADERA ...M... ...B... cream

...4... green

...7... indigo

EneyCatalog_2016_PL8.indd 97

...К... burgundy

...9... black

...L... deep-brown

...1... red

...К... burgundy

...2...

navy blue

97

...6... navy blue

...7... indigo

...4... green

...A... brown

...Y... light blue

...U... turquoise

...S... purple

...3... yellow

...0... violet

...9... black

TEXAS ...T... ...1... red

...A... brown

...4... green

...К... burgundy

...9... black

...6...

...H...

navy blue

light grey

5/02/16 14:48


98

Bookbinding materials • Materiały introligatorskie

FLASH ...L... ...F... silver

...К... burgundy

JAKAR/READER ...J...

...6...

...4...

navy blue

green

...9...

...К...

black

burgundy

...4...

...6...

green

navy blue

...4... green

...H... grey

PRINT ...R...

...9...

JACQUARDO ...G...

black

...3... yellow

...2... orange

...A... brown

EneyCatalog_2016_PL8.indd 98

...G... pink

...1... red

...M... crimson

...К... burgundy

...N... blue

...6... navy blue

...0... violet

...I... light green

...J... olive

...8... lemon

...Y... light blue

...5... fallow

...3... yellow

...2... orange

...A... brown

...G... pink

...1... red

...M... crimson

...К... burgundy

...N... blue

...6... navy blue

...0... violet

...I... light green

...J... olive

...4... green

...H... grey

...9... black

5/02/16 14:49


Bookbinding materials • Materiały introligatorskie

PRINT/SOFT ...P... ...К...

VOYAGE ...V... ...4...

burgundy

green

...6...

...7...

navy blue

indigo

...4...

99

...К... burgundy

...9... black

...L...

green

deep-brown

FUTURA ...F... ...3... yellow

...4... green

...1... red

...6... navy blue

EneyCatalog_2016_PL8.indd 99

5/02/16 14:49


100

EneyCatalog_2016_PL8.indd 100

Notes • Notatki

5/02/16 14:49

Profile for vitaliy

Eneycatalog2016 polska  

Eneycatalog2016 polska  

Profile for vitaliyz
Advertisement