Page 34

INFRA

KWALITATIEF VOLWASSEN GROEN ÉN GOEDKOOP IN BEHEER

T E K S T S A B I N A VA N D E R H O E V E N B E E L D F R I T S R U Y T E N

Rijkwaterstaat ziet voordelen van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten

Geld besparen met beplanten op eindbeeld, het kan. Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant liet een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van de zogenoemde Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IB-R). Een methode waarmee fors bespaard kan worden op het toekomstige beheer en onderhoud van groen langs onder andere snelwegen.

Bij de aanleg van een nieuwe rijksweg worden nog vaak nieuwe, jonge bomen en struiken in de berm langs de weg geplant. Deze jonge bomen en struiken worden vrij dicht op elkaar geplaatst, wat direct een fraai resultaat oplevert. Echter, ze hebben veel onderhoud nodig als ze gaan groeien: ze moeten tussentijds gesnoeid worden, het onkruid moet worden gemaaid en er moeten zelfs bomen tussenuit gehaald worden omdat deze na verloop van tijd te dicht op elkaar groeien. Het onderhoud aan bijvoorbeeld bomen wordt uitgevoerd door partijen die steeds minder gespecialiseerd zijn in de begeleidingssnoei. Efficiënter, goedkoper en beter ‘Al deze werkzaamheden tasten de natuurlijke ontwikkeling van flora en fauna aan’, vertelt Sabine Snippen, afgestudeerd bestuurskundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2011 deed ze in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant onderzoek naar de haalbaarheid van IB-R in de praktijk bij Rijkswaterstaat. ‘En dan heb ik het nog niet over de CO2-uistoot die dit onderhoud met zich meebrengt’, vervolgt ze. ‘De aannemers die de bomen planten en onderhouden moeten immers meerdere keren naar de locatie toe met materieel voor beheer en onderhoud (B&O).

In

PAGINA 34

V I TA L E G R O E N E S TA D

|

JAARGANG

01 | NUMMER 01

Profile for Magazine Vitale Groene Stad nummer

Vitale Groene Stad  

Het doel van het magazine is het tot stand brengen van de samenwerking, kennisdeling en netwerken tussen de wereld van de stedelijke ontwikk...

Vitale Groene Stad  

Het doel van het magazine is het tot stand brengen van de samenwerking, kennisdeling en netwerken tussen de wereld van de stedelijke ontwikk...

Advertisement