Page 1

Vitaal journaal Volg ons op Facebook en Twitter

■ Súdwest-Fryslân 4e jaargang, nr. 4, december 2016

Goede voorbereiding essentieel voor afwikkeling nalatenschap Het komt regelmatig voor dat nabestaanden bij overlijden van een dierbare, in het duister tasten over de wensen van de overledene met betrekking tot zijn uitvaart en nalatenschap. Brink Nalatenschappen uit Heerenveen heeft hiervoor een nieuwe dienstverlening opgezet. Woordvoerster Gabriëlla Nauta licht toe:

Boordevol nieuws over zorg, welzijn en lifestyle

“Wij richten ons op het voorbereiden en het afwikkelen van de nalatenschap. Ik ben van mening dat een goede voorbereiding essentieel is om de nalatenschap op een goede manier af te wikkelen. Je zou kunnen zeggen: registratie aan de voorkant met ons als ‘personal assistant’. Samen met de klant kijken we naar de huidige situatie: Is er een testament? Zo ja, is de inhoud nog passend bij de situatie? Klopt het fiscaal? Financiële zaken worden in een testament bij de notaris vastgelegd en wij kunnen daarbij als executeur worden benoemd.

lidmaatschappen en andere verplichtingen. We leggen, in samenspraak met de klant, wensen vast met betrekking tot de uitvaart. Daarnaast leggen we persoonlijke wensen vast, zoals wat er met een huisdier en persoonlijke bezittingen moet gebeuren. Alle wensen worden geregistreerd in een persoonlijk Digitaal Nalatenschapsdossier, dat voor de klant toegankelijk is. Vanuit dit registratiesysteem kunnen we alles regelen. Ons doel is de nabestaanden te ontzorgen.

Samen met de klant maken we afspraken over de Digitale Kluis. De Digitale Als register executeur Kluis is onderdeel van het registreren we financiële Nalatenschapsdossier en zaken zoals bijvoorbeeld enkel toegankelijk voor de lopende verzekeringen, klant en de door hem of haar leningen, bankaangewezen vertrouwensrekeningen, persoon. In de Digitale Kluis staat informatie als wachtwoorden voor bijvoorbeeld web“Ons sites, mailaccounts, doel is de pincodes, en nabestaanden dergelijke. De klant is zelf bewaarder ontzorgen.” van de sleutel tot de Digitale Kluis en kan dus zelf zijn of haar eigen digitale kluis beheren.

DEZE ZORGKRANT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR

www.anbo.nl

www.timpaanwelzijn.nl

www.kbofryslan.nl

www.pcob.nl

www.gemeentesudwestfryslan.nl

www.thuiszorg-slippens.nl

Een andere functie is de zogenaamde ‘brugfunctie’. In persoonlijke gesprekken met de klant kan duidelijk worden dat er behoefte is aan contact met een derde partij. Als zelfstandig onderdeel van de Arie Brink Groep maken we gebruik van de aanwezige expertise van advocaten, financieel adviseurs en bewindvoerders. Tevens beschikken wij over een uitgebreid netwerk van onder andere notarissen, makelaars en uitvaartondernemers. Om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen, zijn wij aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur.”

Editie SúdwestFryslân www.littenseradiel.nl

www.mijnantonius.nl

Helaas zijn er veel eenzame ouderen, die niet altijd meer goed contact hebben met familie. In onze werkwijze kunnen we ook ouderen helpen door van te voren samen met hen vast te leggen wat hun wensen zijn en wie er na het overlijden gebeld moet worden. Nabestaanden die wettelijk belast zijn met de uitvaart en dergelijke, weten door middel van ons registratiesysteem, wat van hen verwacht wordt. Hiermee voorkom je misverstanden.

www.patyna.nl


Pagina 2

De lekkerste verse maaltijden Op uw gemak genieten van een gevarieerde maaltijd

• Ruim 40 jaar ervaring • Bezorging aan huis • Iedere dag uw eigen maaltijd samenstellen • Geen abonnement • Altijd een vertrouwd gezicht

KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN - WARME MAALTIJDEN - BOODSCHAPPENSERVICE Van Smaak | Richterlaan 5 | 9207 JT Drachten | t 088 511 5400 info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl


Pagina 3

Horeca toegankelijk voor mensen met een beperking?

Informatie van: Himmelsjek: extra huishoudelijke hulp ook beschikbaar in 2017 Ook volgend jaar kunnen inwoners gebruik maken van Himmelsjeks. Met deze cheques kunnen inwoners extra huishoudelijke hulp inkopen bij een zorgaanbieder. Een Himmelsjek kost 5 euro en is in te wisselen voor één uur huishoudelijke hulp. De himmelsjeks zijn beschikbaar voor:

- Alle inwoners die zorg krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); - Inwoners die zich melden bij het gebiedsteam en geen huishoudelijke hulp kunnen krijgen; - Mantelzorgers van de twee groepen hierboven. Voor meer informatie ga naar www.sudwestfryslan.nl (zoek op Himmelsjek).

Cursus elektronische overheid in bibliotheek Sneek In januari (2017) gaat bibliotheek Sneek van start met cursussen Digisterker. ‘Werken met de e-overheid’ ondersteunt inwoners die moeite hebben met het gebruik van de elektronische overheid. Deelnemers worden digitaal

vaardig en zelfredzaam. Meer informatie over de inhoud van de cursus en de data vindt u op www.bibliothekenmarenfean.nl. U kunt uw vragen ook stellen in bibliotheek Sneek of via 0515 43 52 40.

Nationale Sportweek ook in Workum een blijvend succes! Eind september vond voor de vijfde keer de Nationale Sportweek plaats in SúdwestFryslân. De Nationale Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. In Workum werden alle senioren uitgenodigd om mee te doen met een gratis beweegactiviteit zoals, Nordic walking, rollator wandelen en ontspannen wandelen. Na de kennismakingsles van het Nordic walking voor senioren waren de deelnemers zo enthousiast dat er een nieuwe groep is gestart. Elke donderdagmiddag om 15.00 uur starten zij vanaf Nij Mariënacker en lopen ze richting het park. Tijdens de les leren de deelnemers meer

over de stokhouding, het armzwaaien en waar Nordic walking zo goed voor is. Wist u dat bij Nordic walking 90% van alle spieren in actie is? Voor meer informatie kunt u terecht bij de Buurtsportcoaches van de gemeente via 140515 of stuur een e-mail naar sport@sudwestfryslan.nl

Doe nu ook mee met Nordic walking!

Extraatje van 75 euro voor mantelzorgers in Súdwest-Fryslân Het college van burgemeester en wethouders van SúdwestFryslân wil alle mantelzorgers hartelijk bedanken voor hun inzet. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de gemeenschap en leveren een zeer waardevolle bijdrage. Door

de inzet van mantelzorgers kunnen mensen (zorgvragers) langer thuis blijven wonen.

Extraatje aanvragen Mantelzorgers in SúdwestFryslân kunnen een extra waardering van 75 euro

Is uw favoriete restaurant toegankelijk voor iemand met een beperking? Veel inwoners en horecaondernemers staan hier niet altijd bij stil. De CIG (Cliëntenparticipatie Integraal gehandicaptenbeleid) is een commissie van de gemeente en zet zich in voor de verbetering van de toegankelijkheid naar en in gebouwen. Drie bestuursleden van de CIG spraken onlangs over toegankelijkheid met Ger van Dillen, eigenaar van Hotel Café Restaurant De Groene Weide in Bolsward. “Mensen met een beperking moeten gewoon mee kunnen doen en in veel horecagelegenheden levert dat problemen op”, zegt Joute de Graaf, voorzitter van de CIG. “Hoge drempels voor mensen die slecht ter been zijn, slechtzienden die tegen een glazen designerdeur lopen, een rolstoeler die niet bij een tafel kan aanschuiven omdat de stoel er niet onder past. Maar denk ook eens aan een verlaagde kapstok voor rolstoelers. Het is een kleine aanpassing, maar het betekent wel dat een rolstoeler zelf de jas kan ophangen.”

Zelfredzaam De kapstokken van De Groene Weide hangen op dit moment allemaal nog op een onbereikbare hoogte voor rolstoelers. Veel andere zaken heeft Van Dillen al wel goed geregeld. “We hebben een brede ingang, onze toiletten zijn groter, urinoirs hangen wat lager, er is een apart invalidentoilet, er zijn geen drempels en we hebben geen gladde vloeren.

Ger van Dillen, eigenaar van De Groene Weide in Bolsward en de CIGbestuursleden Henk Eiling, Joute de Graaf en Peter Gardien.

Informatie en contactgegevens Mevrouw A. Lichthart-Beintema, secretaris van de CIG, 0515 - 42 58 36 of agaathlichthart@home.nl. Meer informatie over de CIG en een checklist van punten waar een gebouw aan moet voldoen om goed toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking vindt u op www.sudwestfryslan.nl (zoek op CIG).

Sneek Beweegt. Doe ook vier keer gratis mee! Wilt u graag samen bewegen, fit zijn en gezelligheid? Dan is ‘Sneek Beweegt’ iets voor u! in januari kunt u vier keer gratis meedoen met een een activiteit en ontekken wat het beste bij u past. Slechts één op de zes mensen van 65 jaar en ouder krijgt dagelijks voldoende lichaamsbeweging. Terwijl regelmatig trainen juist voor ouderen zo belangrijk is. Het houdt de botten sterk en het vermindert de kans op bepaalde ouderdomsziekten. Ook is het goed voor coördinatie en kracht.

Voor wie is ‘Sneek beweegt!’? De activiteiten van Sneek beweegt! zijn voor iedereen

aanvragen. Ga naar www.sudwestfryslan.nl voor de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Ondersteuning mantelzorgers Mantelzorgers kunnen ook terecht bij de Stipepunten voor een luisterend oor en om vragen te stellen.

Mensen met rolstoelen, rollators en zelfs scootmobielen kunnen hier terecht.” Henk Eiling: “Niet iedereen staat er bij stil dat het veel uitzoekwerk is als je een feest of bijeenkomst wilt organiseren waar iemand bij is met een zwaardere handicap.” Het aantal gelegenheden waar dat kan is heel beperkt. Een locatie die bekend staat als goed toegankelijk, kan rekenen op meer klandizie.”

vanaf ongeveer 60 jaar.

Welke beweegactiviteiten zijn er? Voor de actievere ouderen zijn er sport- en spelgroepen in de gymzaal (gymnastiek, volksdansen en aerobics) en sportief wandelen in de buitenlucht. Voor mensen die niet zo goed ter been zijn, zijn er beweeggroepen die oefeningen afwisselend staand en op de stoel doen.

Doe vier keer gratis mee In januari kunt u 4x gratis kennismaken met de groepen Sneek Beweegt. Wilt u hier gebruik van maken neem dan contact op met de buurtsportcoaches via 14 0515 of sport@sudwestfryslan.nl.

Daarnaast kunnen ze een beroep doen op de gebiedsteams voor bijvoorbeeld zogeheten respijtzorg. Dit is het tijdelijk overdragen van de zorg aan een ander, zodat de mantel-zorger even rust kan nemen en niet overbelast raakt. Ook kunnen mantelzorgers

Buurtsportcoach Dorien op bezoek bij beweeggroep Eekmolen “Donderdagochtend in wijkgebouw De Eekmolen in de wijk Sperkhem in Sneek. Vijf dames en Ali de lesgever zitten in een kring en doen allemaal oefeningen op een stoel. Ik kijk en luister aandachtig mee. Het is gezellig. Ik zie rollators staan… en ik denk wat mooi dat dit er is en dat iedereen ook mee kan doen. Na de les schuif ik bij de dames aan voor koffie en thee. Ik praat met mevrouw Bron. Ze zit al 31 jaar bij deze groep. Het geeft haar vooral geestelijke en lichamelijke ontspanning. Ze geeft aan dat de groep wel wat nieuwe leden kan gebruiken. Ik geef aan dat mensen het in januari gratis mee kunnen doen om te zien of het wat voor ze is.”

voor het op orde houden van hun eigen huis gebruik maken van Himmelsjeks. Meer informatie over ondersteuning van mantelzorgers en contactgegevens van de stipepunten staat op www.sudwestfryslan.nl onder Ondersteuning voor mantelzorgers.


Pagina 4


Pagina 5

Herbestemming basisschool Oosthem

Eastkime: appartementen met het mooiste uitzicht Oosthem, een prachtig terpdorp in Zuidwest Fryslân, telt ongeveer 400 inwoners. Net als veel andere Friese dorpen, heeft het dorp te kampen met toenemende vergrijzing. De basisschool van Oosthem heeft zijn deuren moeten sluiten. Om leegstand in het pand te voorkomen en de leefbaarheid van het dorp te behouden, voert BouwCollectief Sneek een woonproject uit: de Eastkime.

In de voormalige basisschool worden zes appartementen voor ouderen gerealiseerd. Elk appartement wordt voorzien van een woonkamer, een slaapkamer en een badkamer. Ouderen kunnen er zelfstandig wonen. In het pand is ook een gezamenlijke ruimte waar ze samen kunnen koffie drinken en samen activiteiten kunnen ondernemen. ‘In de Eastkime kunnen mensen zelfstandig blijven wonen, zonder dat ze vereenzamen. Ze kunnen elkaar gemakkelijk opzoeken,

met elkaar afspreken en er is wekelijks een welzijnsactiviteit,’ vertelt Marcel van der Meulen, locatiemanager van Patyna. Ouderenzorgorganisatie Patyna verzorgt deze activiteiten.

Verbinding met het dorp Eén keer in de week zal er een welzijnsactiviteit georganiseerd worden in de gezamenlijke ruimte door een professionele activiteitenbegeleider van Patyna. De activiteiten sluiten aan bij de behoefte van de ouderen. Regelmatig worden er ook uitstapjes gemaakt. De

activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van de Eastkime, alle ouderen die in Oosthem wonen zijn van harte welkom. Soms zal zelfs het hele dorp bij de activiteit worden betrokken. Op die manier komt er contact tussen de bewoners van de Eastkime, de oudere bewoners, lokale verenigingen en vrijwilligers van Oosthem. Van der Meulen: ‘Het contact en de verbindingen die worden gelegd zijn ontzettend belangrijk. Zo vereenzamen ouderen niet en ontlasten we de mantelzorgers even.’

De zorgmogelijkheden Naast het activiteitenprogramma, biedt Patyna ook thuiszorg aan in de appartementen. ‘Als bewoners zorgbehoevend worden, kunnen ze er blijven wonen. Het thuiszorgteam van Patyna levert dan de juiste zorg. Er is ook alarmering in de appartementen. Als er iets is, kunnen bewoners altijd een beroep doen op hulp. Bewoners kunnen met één druk op de knop contact maken met hulpverleners,’ aldus Van der Meulen.

Patyna is ook verantwoordelijk voor de bemiddeling van de appartementen. Met het woonproject van BouwCollectief Sneek blijven ouderen onderdeel van het dorp en blijven ze hun vertrouwde mensen en omgeving zien. Door het hele dorp bij Easkime te betrekken, neemt de leefbaarheid toe en wordt jong en oud in Oosthem met elkaar verbonden. Als alles via de planning verloopt, zijn alle appartementen op 1 maart 2017 klaar voor verhuur.

Marcel van der Meulen:

“Als er iets is, kunnen bewoners altijd een beroep doen op hulp. Met één druk op de knop maken ze contact met hulpverleners.”

29 december staat het u vrij om de Eastkime te bekijken van 10:00 – 15:00. Appartement 1 en de gemeenschappelijke ruimte zijn te bezichtigen op de open dag. De overige appartementen worden afgebouwd of casco gelaten zodat potentiële bewoners hun eigen wensen nog kunnen doorvoeren. Wilt u meer weten over het wonen en de zorg van Patyna in de Eastkime? Kijk op onze website www.patyna.nl of neem contact op via 0515 853 853.


Pagina 6


Pagina 7

Hartfalen steeds groter probleem SNEEK - Hartfalen wordt een steeds groter probleem in Nederland. Hartfalen ontstaat onder andere door een hartinfarct, een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen of bijvoorbeeld een hartklepprobleem. Door het succes van betere medicijnen en nieuwe technieken, zijn de overlevingskansen hoger en komen er steeds meer nieuwe gevallen van hartfalen bij. Hartfalen lijkt daarom onder hartziekten de epidemie van de 21ste eeuw te gaan worden. Momenteel kampen ongeveer 140.000 Nederlanders met deze aandoening die - op uitzonderlijke gevallen na - niet te genezen, maar wel te behandelen is.

Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans is om hartfalen te krijgen. Hartfalen is een aandoening waarbij het hart niet meer voldoende bloed door het lichaam kan pompen lichaam. Dat kan ernstige gevolgen hebben. De behandeling is er op gericht om het proces te vertragen of een halt toe te roepen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het hart van iemand met hartfalen weer krachtig als vanouds. Daarvoor moet de oorzaak herstelbaar zijn, zoals een hartritmestoornis die op te lossen is met de juiste medicatie of behandeling. De meeste mensen met hartfalen blijven echter de rest van hun leven onder medische behandeling. Patiënten moeten bovendien leren leven met de wetenschap dat zij kans hebben om eerder te overlijden, dat ze lichamelijk minder kunnen, medicijnen moeten nemen en niet meer alles mogen eten en drinken. De klachten bij hartfalen zijn deels afhankelijk van de resterende pompfunctie van het hart. Veel voorkomende klachten zijn vermoeidheid en kortademigheid. Dit wordt veroorzaakt doordat de weefsels en spieren

Risicofactoren en behandelingen van hartfalen.

in het lichaam onvoldoende zuurstofrijk bloed krijgen aangeleverd. Daarnaast kan zich op verschillende plaatsen in het lichaam vocht ophopen. Wanneer dat in de longen gebeurt kan ook dat voor benauwdheid zorgen. Risicofactoren voor hartfalen zijn roken, suikerziekte, stress, te hoog cholesterol en weinig bewegen. Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op hartfalen, zoals: kortademigheid, hoesten/piepende ademhaling, gewichts-toename, dikke enkels, vermoeidheid, duizeligheid en bijvoorbeeld verminderde eetlust.

Behandeling In veel gevallen zal de cardioloog een dieetadvies geven aan patiënten met hartfalen. Dit kan bestaan uit een

zoutarm dieet en een vochtbeperking. Ook is het belangrijk om voorzichtig te zijn met de inname van alcohol. Alcohol vermindert namelijk de pompfunctie van het hart en verhoogt de bloeddruk. Om de kans op verdere schade aan de hartspier te vermijden, wordt rokers geadviseerd om te stoppen met roken. De behandeling met medicijnen is gericht op verlaging van de bloeddruk, het verbeteren van de pompkracht en het afvoeren van het teveel aan vocht. Bij mensen met ernstig hartfalen kan een speciaal soort pacemaker soms uitkomst bieden. Zo’n pacemaker zorgt voor een normale hartslag en is zo ingesteld dat de hartkamers gelijktijdig samentrekken. Wanneer hartfalen wordt veroorzaakt door een vernauwing of lekkage van een hartklep kan een hartklepoperatie verbetering geven. Als de oorzaak ligt in een verminderde doorbloeding van de hartspier kan een bypass- of

omleidingsoperatie nodig zijn. In een heel enkel geval komt de patiënt in aanmerking voor een harttransplantatie.

Begeleiding bij hartfalen Het Antonius Ziekenhuis biedt patiënten met hartfalen begeleiding bij het omgaan met hun ziekte. Op de hartfalenpoli krijgt de patiënt inzicht in zijn ziekte, leefstijladvies en medicatie op maat. Hierdoor kan de behandeling sneller bijgesteld worden en kan soms een ziekenhuisopname worden voorkomen. Dat leidt tot een betere kwaliteit van leven en een gunstiger toekomstverwachting.

Antonius College over hartfalen Bij het Antonius College dat eind oktober werd gehouden in Sneek stond in het teken van hartfalen. Cardioloog Maarten Joosten vertelde er deze avond meer over. “Wie hartfalen heeft, kan wel zaken blijven doen als werken, naar de sauna en bijvoorbeeld met vakantie gaan. Het kan vermoeiend zijn, maar zoek de grens maar op en bespreek deze met de huisarts of cardioloog,” vertelde Joosten. Daarnaast was er aandacht voor de psychologische kant van het verhaal. Klinisch psycholoog Josta Hofstee ging daarbij in op de impact die hartfalen kan hebben op de persoon in kwestie en zijn naasten, in het dagelijks leven en voor de toekomst. Jeanette Stamps, regioconsulent Noord-Nederland van de Hart en Vaatgroep (www.hartenvaatgroep.nl) ging in op belangenbehartiging van deze patiëntenvereniging. Vanuit het ziekenhuis waren verder fysiotherapeut Bernard Vossenberg en diëtiste Nelleke Dinkla aanwezig. Op 27 februari 2017 wordt het Antonius College over hartfalen in Emmeloord gehouden.


Pagina 8

Prijswinnaar Puzzel Vitaal journaal

SWF september 2016 Op de vorige puzzel mocht de redactie vele inzendingen in ontvangst nemen, zowel per mail als per post.

Winnaar van de september-editie is

mw. de Boer-de Ruiter uit Wommels.

Wij feliciteren de winnaar van harte met de gewonnen prijs (deze prijs is u aangeboden door Vitaal journaal).


Pagina 9

Column Henk van der Veer In het Vitaal Journaal geeft Henk van der Veer elk kwartaal als columnist zijn visie en mening op alledaagse zaken die hem opvallen en hem vervolgens voeding geven tot het schrijven van ongetwijfeld interessante teksten met soms een lach en soms een traan. Hij schrijft de teksten vaak in het Snekers, de taal die het dicht bij zijn (herstelde) hart ligt.

s www.henkvanderveer.nl

Onthaaste Nadat ik in september 2013 in ut Sneker Sint Antonius Sikenhús terecht kwam en de wònderdòkters op de afdeling Cardiologie fan ut MCL in 058 mij súksesfol drie bypasses gaven, hew ik noait wear un hòrloazy om had. Ik hew sinds de herst fan tweedúzend & 13 helemaal niks mear met hòrloazy’s, òf ut nou un goëdkoop kermesklòkje òf un perperdure Rolex is. Ut seit mij niks. Wat dat angaat bin ik gyn Westerling mear. Earder un Afrikaan, dy’t faak

sêge dat Westerlingen hòrloazy’s hewwe, mar sij de tiid. Dat het úteraard un bitsje wech fan de relativiteitsteory: alle waarnimmings binne relateard an de omstandechheden wêrin’t se sich foardoën. Foar Afrikanen is tiid un oneindech begrip, ut laat um nyt fastlêge. At Afrikanen al òf nyt frijwillech in oans Westerse maatskappij komme en hun fraagd wurdt wannear’t se geboaren binne, mutte je der nyt raar fan opkieke dat se ut antwoard skuldech bliëve. Faak staat der bij un Afrikaan dan ok as geboartedatum 1 jannewary in offisjele Westerse dokúmenten te lezen.

Tiid speult bij un Afrikaan helemaal gyn ròl in syn bestaan. Hij maakt deel út fan de eindeloasheid en dus is hij, in syn beleving, onsterfelek en onkwetsber. De datum wêrop’t un Afrikaan overleden is , is dan ok nyt belangryk. Nou wil ik nyt sêge dat ik na dat by-passkunstwerk un euforys gefoël fan onsterfelekheid had, earder ut teugenoverstelde. Om over myn onkwetsbere gefoëlens mar te swijgen. En tòch draach ik nou al rúm dry jaar gyn klòkje mear en ik mut sêge dat befalt mij poerbêst. At ik wete wil hoe laat ut is, hoef

ik mar even te koekeloeren op ut skermpke fan myn mobyltsje. Deur de digitale klòk en de afwezechheid fan wizers hew ik ok nòch us leard om écht te klòksiën. Dat geeft mij un feul groater perspektyf op de tiid, dan un rappe blik op de tiid dy’t mij nòch rest. Ik bin wel un bitsje un anhanger fan de Take Back Your Timedach-groepearing. Ik had un antal jaren leden mij nyt indenke kannen, dat ik oait nòch us an yoga doën sú. Dat was allienech mar yts foar sweefteven en geite-wollesokke-lui, niks foar mij. Mar ut

wònder is geskied, ik bin elke frijdachmòrren an de Liwwarderwech in ut Body & Mind Center fan Harriët te finen. Dêr wring ik mij onder leiding fan goeroe Chris H. in de núverste bochten. Ik doën dêr de Squat, de Sleeping-Swan, de Frog en hoe’t al dy houdingen ok mar hite magge met as enech doël: ONTHAASTE! At ik na su’n Yin-Yoga sessy wear naar hús toe fyts, fliege de butterflies mij deur de bealech, ok al is ut hartsje winter! Ik hew dan gyn benul mear fan tiid! Ik wêns jum feul heil & segen en un fitaal 2017 toe.

Henk van der Veer ( 1954 ) is onder meer bekend als actief blogger ( www.henkvanderveer.nl ) en onofficiële stadsdichter van Sneek, redactioneel medewerker van diverse media, waaronder Groot Sneek, Groot Heerenveen en de Friesland Post. Na een aantal gedichtenbundels verscheen vorige jaar zijn eerste roman: Blauwe engel over mijn borst (uitgeverij Louise). Een deels autobiografische roman ( eigenlijkschetsen ) over wat hem overkwam toen bypasses nodig bleken.

Panklaar Sneek zoekt het in kwaliteit

Een product dat straalt hoef je niet te verkopen Oktober jongstleden zag een nieuw bedrijf het levenslicht in onze regio. Panklaar Sneek verzorgt maaltijden aan huis in een straal van circa tien kilometer rondom Sneek. De markt met een aantal grote aanbieders lijkt al redelijk vol, maar daar zijn eigenaar Ali Sijtzema en chef kok Andries Bruinsma juist blij mee. Het vormt een extra mooie uitdaging en motivatie om je te kunnen onderscheiden. Kwaliteit en eerlijkheid vormen daarbij de drijfveren.

Het landschap van wat van oudsher “tafeltje dekje” genoemd werd is breed ingevuld. Zoals gezegd vormt dat voor panklaar Sneek geen beletsel. Ali Sijtzema: “We worden er alleen maar sterker van. Het imago van de grootschalige maaltijdverstrekkers aan huis loopt nu niet bepaald over van positivisme. Dat was één van de redenen waarom ik dit initiatief heb genomen. Ook mensen die om welke omstandigheden dan ook niet meer zelf willen of kunnen koken hebben recht op een kwalitatief hoogstaande en bovenal eerlijke maaltijd. Daar geven wij invulling aan. Overigens zijn er meerdere redenen waarom ik gestart ben met deze nieuwe tak (Andries bestiert met zijn keukenbrigade eveneens het bekende Hegemer restaurant Lands Welvaeren, red.) dat bijvoorbeeld de trend om mensen langer thuis te laten wonen op zich al meer vraag creëert. Daarnaast is het duidelijk dat de keuken van het restaurant in de winter uiteraard capaciteit over heeft.”

Onderscheidend Kwaliteit en eerlijkheid zijn rekbare begrippen. Waarin kan de klant nu merken dat maaltijden van Panklaar Sneek anders en,

vooral, beter smaken? Andries Bruinsma: “Ten eerste omdat ik niet grootschalig kook met grote ketels en pannen. Alles wordt bereid in klein keukengerei. Dat maakt echt verschil. Ten tweede is alles dagvers. We koken de maaltijden ’s ochtends en serveren deze dezelfde dag uit. Er zijn geen conserveringsmiddelen nodig en dat verschil proef je. Last but not least betrekken we de ingrediënten zoveel mogelijk direct bij de boer uit de omgeving. Daarmee kun je de kwaliteit zelf beoordelen en garanderen. En alles zoveel mogelijk op biologische basis, maar dat spreekt voor zich als je onze filosofie volgt.” Ali Sijtzema vervolgt: “We bieden dagelijks drie menu’s aan die voor “elck wat wils” bieden. Men kan kiezen uit drie verschillende porties, variërend in prijs van vijf tot negen en een halve euro. De meeste senioren kiezen voor de middelste oplossing. Opvallend is dat ook ouderen nog steeds nieuwe menu’s willen uitproberen. Ook is

vegetarisch eten in opkomst. Dat wisten we al vanuit het restaurant, maar ook senioren eten minder traditioneel als je wellicht verwacht. Wij vinden het prachtig.” Andries Bruinsma: “Wat te denken van de zogenaamde “vergeten groenten” zoals schorseneren en pastinaak. Fantastisch om mee te werken.”Ali vertelt dat het streven erop gericht is om circa veertig tot vijftig maaltijden per dag te bezorgen. “Als ik het mag inschatten, denk ik dat we daar in april al aan toe zijn. Dat komt dan ideaal uit. Panklaar Sneek krijgt namelijk een nieuwe eigen keuken in een woonboerderij in Osingahuizen. We zijn dan helemaal klaar voor de toekomst.”


Pagina 10

Renée de Vries van ANBO:

“Langer thuis wonen vergt een geïntegreerde aanpak van alle partijen” Anticiperen op de nieuwe werkelijkheid waarbij zo lang mogelijk zelfstandig wonen de basis vormt. Een onderwerp dat velen bezighoudt. Dat geldt zeker ook voor ouderenbelangenorganisatie ANBO. Woordvoerder Renée de Vries benadrukt dat een geïntegreerde zorgvisie een voorwaarde is bij het oplossen van het uitdagende probleem. Overheden, ontwikkelaars, financiers en de ouderen zelf zullen zich actiever moeten opstellen dan nu het geval is.

Renée de Vries: “ Op een congres van het CAK in Utrecht sneed onze ANBO directeur- bestuurder Liane den Haan een onderwerp uit een brief aan die zij kort daarvoor aan de Tweede kamerleden en het kabinet had gestuurd: “Essentieel in het slagen van langer zelfstandig wonen is dat gemeenten toewerken naar een geïntegreerde woon-zorgvisie. Er moet rekening worden gehouden met de consequenties van vergrijzing voor de woonbehoeften van burgers. Ook de manier waarop je de lokale zorg, buurtzorg en bijvoorbeeld Wmo organiseert moet je in die visie betrekken.” En dat gaat verder dan het bijbouwen van woningen voor het middensegment, waar wij overigens ook van zeggen dat het broodnodig is. Levensloopbestendige woningen zijn nodig om de toenemende vraag op te vangen. ANBO ziet diverse knelpunten op de woningmarkt, die een goede doorstroom van senioren naar geschikte(re) woningen belemmeren. Renée de Vries: “Gelukkig gaat het er voor mensen met een koopwoning die last hadden van onderwaarde er langzaamaan beter uitzien. De koopmarkt herstelt zich weer langzaam. Maar in het huursegment zien wij dat veel senioren geen geschikte woning kunnen vinden. Ze voelen zich daardoor vaak gedwongen in een ongeschikte woning te blijven wonen, zelfs als ze beperkingen beginnen te krijgen. Er is onvoldoende betaalbaar

Renée de Vies van ANBO

aanbod. De verhuurderheffing aan woning-corporaties helpt wat dat betreft niet mee: corporaties kunnen nu minder snel investeren in betaalbare (zorg)woningen. Wij blijven gemeenten én het rijk aansporen het beleid beter vorm te geven met senioren in gedachten! Gemeenten hebben ook nog een duidelijke slag te maken. Tachtig procent van de gemeenten heeft een weliswaar beleid ontwikkeld, maar de helft start nu pas met het nadenken over de specifieke problemen op de seniorenwoningmarkt terwijl men eigenlijk een spilfunctie heeft. Dat “ontslaat” overigens senioren ook niet van de noodzaak om tijdig aan de toekomst te denken en daar, waar mogelijk, ook naar te handelen. Het blijkt uit de praktijk dat het nou typisch zo’n voorbeeld is van “ik schuif dat liever vooruit”. Als het moment daar is, is het soms te laat en kunnen noodzakelijke investeringen aan de woning om welke reden dan ook niet meer te kunnen plaatsvinden. Dat besef is er over de hele linie onvoldoende. Ook dat trachten we onze leden, maar ook via de media aan alle senioren, duidelijk te maken. Bij ons zijn ook voorbeelden bekend van mensen die gezamenlijk een woonvorm willen opzetten. Dergelijke onderwerpen doen het vaak goed op verjaardagsfeestjes en vergelijkbare situaties. Ook tegen die mensen zegt de ANBO “wacht daar niet te lang mee”. We hebben er onderzoek naar laten doen en daaruit bleek dat vanaf de prilste gedachtenvorming en de eigenlijke realisatie gemiddeld acht jaar zit. Dat is lang, zo niet té lang.


Pagina 11

Helft gemeenten verwacht tekort seniorenwoningen in 2020

Financiering woningaanpassingen blijft probleem

Meer dan de helft van de onderzochte gemeenten

Het minst vaak (28%) hebben

verwacht een tekort aan geschikte seniorenwoningen

deelnemende gemeenten zicht

in 2020. Dat blijkt uit de vijfde editie van het onderzoek

op de woningen die relatief eenvou-

‘Lokaal beleid seniorenhuisvesting’ van Ipso Facto in

dig aangepast kunnen worden voor

opdracht van seniorenorganisatie ANBO.

mensen met een beperking.

Aan het onderzoek deden 114 van de 390 gemeenten in Nederland mee (29% respons), met een mooie verdeling van bevolkingsgrootte. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het verschil in inzicht verschilt per gemeente enorm. Verbazend, want instrumenten om huisvestingsbeleid te onderbouwen zijn heel belangrijk. Vooral nu het overheidsbeleid gericht is op langer zelfstandig wonen.” Het onderzoek is sinds 1998 met intervallen van vier jaar uitgevoerd.

Daar maken wij ons echt zorgen over: wanneer senioren met beperkingen niet naar een geschikte woning kunnen verhuizen is er geen andere keuze dan een woningaanpassing. Maar veel gemeenten hebben slecht zicht op de aanpasbare woningvoorraad en uit eerdere ANBO-onderzoeken blijkt dat financiering voor woningaanpassingen uit de Wmo vaak moeilijk los te krijgen is. Zelf betalen is vaak geen optie voor senioren. Dit knelpunt moet volgens de ANBO de komende jaren worden aangepakt.

Waar veel gemeenten de feiten over wonen van senioren op een rij hebben, heeft een aanzienlijk deel dat overzicht niet: een nipte meerderheid van 55% weet hoeveel woningen in de gemeente nu al geschikt zijn voor senioren. De helft (49%) kan een inschatting geven van het aantal geschikte woningen. “Dat bevestigt het beeld dat het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen in haar eindrapportage geeft: er moet meer structureel zicht zijn op gemeenteniveau over zorgvraag, het aantal geschikte woningen en over sociale veiligheid,” licht Den Haan toe. “Het Aanjaagteam stelt voor dat de Rijksoverheid een onderzoeksprogramma gaat uitvoeren voor meer inzicht op gemeentelijk niveau.”

Om langer zelfstandig wonen tot een succes te maken moeten partijen op lokaal niveau intensief samenwerken. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten en woningcorporaties dat vaak al doen: in drie kwart van de gevallen zijn er prestatieafspraken gemaakt over te behalen resultaten. “Maar met zorgaanbieders of met andere gemeenten of projectontwikkelaars worden door minder dan 20% van de gemeenten prestatieafspraken gemaakt. Daar moet de cultuuromslag dus nog plaatsvinden om de behoefte aan zorg en wonen te kunnen voorzien.

Stekkie van de Maand Met de nieuwe, maandelijkse rubriek ‘Stekkie van de Maand’ zetten woonwebsite Woonz.nl en ANBO elke maand een andere woonvorm voor senioren in het zonnetje. In Nederland bestaan veel verschillende manieren waarop senioren kunnen wonen: een hofje, fje, een appartementencomplex met gezamenlijke ruimte, een flat waar studenten en ouderen samen wonen en nog veel meer. Er komen elk jaar nieuwe initiatieven bij, maar nog lang niet et genoeg. ANBO ziet dat, hoewel de behoefte aan geschikte woonruimte groot is, senioren vaak tegen drempels aanlopen om daadwerkelijk te verhuizen. Stekkie van de Maand laat maandelijks een nieuw initiatief zien, belicht vanuit een bewoner én een initiatiefnemer. Op de websites van Woonz.nl en ANBO leest u interviews en ziet u korte filmpjes over deze mensen: ANBO en Woonz.nl zien dat er een groot tekort is op de woningmarkt voor senioren. Er zijn wel steeds meer verrassende woonmogelijkheden, maar deze zijn vaak niet bekend bij het publiek.Met het ‘Stekkie van de Maand’ laten de woonwebsite en de seniorenorganisatie zien wat er mogelijk is. Dat is leuk voor senioren zelf, maar ook voor beleidsmakers en projectontwikkelaars. Gemeenten, woningcorporaties en investeerders moeten meer aandacht krijgen voor verschillende woonvormen. Door de hindernissen waar initiatiefnemers tegen aan lopen aan te kaarten, helpen ANBO en Woonz.nl mee in de toekomst meer projecten mogelijk te maken.


Pagina 12

Activiteiten

VELE ACTIVITEITEN VOOR U!

Agenda Sneek beweegt! Gymnastiek Dag Maandag Dinsdag Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Waar

Tijd

Kaatsland

09.45 tot 10.30 uur

‘t Roefke

11.00 tot 11.45 uur

‘t Skûlplak

09.30 tot 10.15 uur

Poort 20

09.15 tot 10.00 uur

Poort 20

10.15 tot 11.00 uur

Schuttersheuvel

09.30 tot 10.15 uur

Schuttersheuvel

10.30 tot 11.15 uur

Eekmolen

09.00 tot 09.45 uur

‘t Roefke

10.15 tot 11.00 uur

‘t Roefke

11.10 tot 11.55 uur

Dorpshuis Ysbrechtum

09.30 tot 10.15 uur

Sportief Wandelen Dag Dinsdag Vrijdag

Waar

Tijd

Burg. Rasterhoffpark

13.30 tot 14.30 uur

Burg. Rasterhoffpark

13.30 tot 14.30 uur

In balans Sneek gaat starten

Volksdansen Dag Maandag Donderdag

Waar

Tijd

Frittemahof

15.30 tot 16.45 uur

Poort 20

10.00 tot 11.15 uur

Waar

Tijd

Poort 20

11.15 tot 12.00 uur

Waar

Tijd

Julianaschool

15.15 tot 16.30 uur

Aerobics Dag Woensdag

Sport en spel Dag Donderdag

Interesse? Vragen? Neem dan contact op met: Gemeente Súdwest-Fryslân, afdeling Sport. Telefoon: 140515.

Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dantelefonisch contact op met de gemeente Súdwest-Fryslân, via het telefoonnummer 140515. Of u kunt kijken op onze website: www.sudwestfryslan.nl E-mail: sport@sudwestfryslan.nl U kunt ons ook volgen op: Facebook (Sport SWF) en Twitter (@sportswf).

Start: 11 januari (laatste les 15 maart) Wanneer: elke woensdag Waar: Bibliotheek Sneek Wijde Noorderhorne 1 Tijd: 14.00 - 15.00 uur Kosten: € 20,- per persoon Opgeven: sport@sudwestfryslan.nl

De cursus bestaat uit 10 lessen


Pagina 13

Hindoestaans leven in hartje Leeuwarden Woongroep Bharti Bhawan, officieel opgericht in 2009

Ouderen hebben tegenwoordig meer keuzes dan oud worden in een verzorgingstehuis. Van kangoeroewoningen tot thuiszorg, en begeleid wonen tot woongroepen: alles is mogelijk.

Een van de lokale voorzieningen in seniorenwoningen is de woongroep Bharti Bhawan in Leeuwarden. Boven winkelcentrum Bilgaard zorgen zij er voor dat een groep Hindoestaanse ouderen bij elkaar kan wonen.

De stichting achter de woongroep is officieel opgericht in 2009, maar het idee bestond al langer. “Zo’n jaar of twintig, vijfentwintig geleden al”, vertelt oprichter Robby Karamat. ”Er bleek binnen de gemeenschap vraag te

bestaan naar een gezamelijke woongroep zodat de gemeenschap bij elkaar bleef. Dus werd er een ruimte gekocht in Leeuwarden en samen met WoonFriesland opgeknapt. Eigenlijk hebben we mazzel gehad met het opnieuw opbouwen na de brand in Bilgaard. Toen zijn we meegetrokken en is er een speciaal deel voor ouderen gebouwd”, legt Robby uit. Nadat het oude winkelcentrum in Leeuwarden afbrandde is daar nieuwbouw voor in de plaats gekomen, inclusief

een speciale ruimte voor de stichting. Nu bestaat dat deel uit twee verdiepingen met daarin tien woningen. De redenen om apart te gaan wonen zijn vooral omdat de gemeenschap niet uit elkaar wil. Ze delen de cultuur, de taal en eetgewoontes. Er wordt geen Hollandse pot op tafel gezet. “Roti en alle lekkernijen uit Suriname”, vertelt hoorbaar blij wanneer er wordt gevraagd naar het menu. Er is in ieder geval genoeg te doen. Elke dinsdag komen de bewoners bij elkaar om koffie te drinken en te kletsen, “want ze zijn toch een beetje eenzaam en zo kunnen ze bij elkaar hun verhaal doen. Er wordt gepraat over dingen van Suriname, over dingen van vroeger toen ze

jong waren. Over hoe hard er gewerkt moest worden.” Maar er is meer. De bewoners krijgen bijvoorbeeld les, zoals een computercursus. Donderdag is kookdag. De hele middag geurt en kleurt de keuken dan naar het Suriname van vroeger. Ook op zondag is er nog een bijeenkomst. Op woensdag worden er lezingen georganiseerd over bijvoorbeeld cultuur. Ook actuelere onderwerpen komen aan bod. Er wordt voorlichting gegeven over de nieuwe AOW-regels, of over mantelzorg. Of denk aan de verandering in de WMO-regels. Deze bijeenkomsten zijn overigens niet voor een select clubje. De woongroep huurt een gastspreker in, en iedereen is welkom bij zo’n lezing.

De woongroep staat veel in contact met de gemeenschap. “Het is niet eens nodig om te adverteren”, zegt Karamat daar over. De groep geeft bijvoorbeeld interviews, en staat nog wel eens in de wijkkrant van Bilgaard. Wie bij de doelgroep past en zich wil aanmelden, moet dan rekening houden met een flinke wachtlijst. Op dit moment staan er in Leeuwarden 55 mensen op. Bewoners blijven er ongeveer vijf tot zes jaar wonen dus u staat helaas wel even in de wacht. Voor het inschrijven wordt u verzocht éérst contact op te nemen met voorzitter Robby Karamat, en dáárna met de woningbouw. Dit kunt u doen via de mail (r.karamat@hotmail.com) of telefonisch via 06 5119 6228.


Pagina 14

Het karakteristieke pand van het voormalige gemeentehuis in Witmarsum is bijna klaar om nieuwe bewoners te ontvangen.

Senioren vinden warm thuis in gemeentehuis Witmarsum

Nog steeds apparteme nten beschikbaa r in Woonhu is Witmarsum !

Het oude gemeentehuis van Witmarsum aan de Arumerweg 53 is vanaf december een liefdevol huis voor ouderen met geheugenproblemen. Geen verzorgingshuis, geen verpleeghuis, maar een huis waar ouderen zichzelf kunnen zijn en waar medewerkers ook écht alle tijd hebben voor de bewoners. De verbouwing is bijna klaar. Daarna wordt de inrichting afgerond met mooie schilderijen, stijlvolle gordijnen, meubelen en een pracht van een keuken.

Andere kijk op ouderenhuisvesting Klinkt allemaal een beetje als een sprookje. Maar de organisatie ‘Wonen bij September’ maakt deze manier van wonen op verschillende plekken in Nederland waar. En straks dus ook in het Friese Witmarsum. Hoe zit dat? Oprichter Michiel van Putten: “Wij doen kennelijk iets nieuws met ouderenhuisvesting. We hebben geen ingewikkelde organisatie en geen dure zorgmanagers. Onze inzet is om mensen met dementie te helpen met een prettig en zinvol bestaan in fijne huizen. Dat doen we met een team dat alle tijd neemt. We werken met zowel gediplomeerde als ongediplomeerde medewerkers.

Wij vinden het vermogen om warme aandacht te geven belangrijker dan diploma’s. Onze bewoners en de kinderen van bewoners zijn vaak verbaasd dat het zo allemaal ook kan. Het draait om liefde en aandacht. In de ouderenzorg in Nederland lijken we dat een beetje te zijn vergeten.”

Gezelligheid en aandacht Het bijzondere is dat nieuwe medewerkers van Wonen bij September net zo enthousiast zijn als de bewoners zelf. Monique Willemsen die als één van de eersten Wonen bij September aan de slag ging, stelt: “Ik heb in verschillende verpleeghuizen gewerkt en zag hoe mensen met Alzheimer geïsoleerd dreigden te raken. Daardoor weet ik hoe belangrijk het is

om in een huis te wonen dat voelt als een gezin. Geen vervelende protocollen of bezoektijden. Wel gezelligheid en aandacht.”

komen wonen. Inclusief huur, servicekosten, eten en drinken, wassen, strijken en andere huishoudelijke werkzaamheden. De eventuele verpleegkundige

Michiel van Putten:

“Onze inzet is om mensen met dementie te helpen met een prettig en zinvol bestaan in fijne huizen” Zeer betaalbaar Klinkt als een dure aanpak. Toch valt dat door de eenvoudige organisatie enorm mee. Mensen met AOW en een klein aanvullend pensioen kunnen in Witmarsum vanaf 1.250 euro per maand

zorg begeleiding worden betaald vanuit het persoonsgebonden budget. Wonen bij September kan helpen bij het aanvragen van dat budget. Na een goed bezochte informatie-

bijeenkomst vanvorige maand hebben zich al heel wat mensen voor een appartement in het gerenoveerde gemeentehuis van Witmarsum opgegeven. “Er zijn nog een paar appartementen beschikbaar”, zegt Caroline Krol die In Witmarsum in december de nieuwe bewoners en hun familie zal onthalen. Zij gaat ook graag in op vragen van geïnteresseerden over het wonen in dit bijzondere woonhuis in Witmarsum.

Contactgegevens woonhuis Witmarsum: telefoonnummer: 06 44 85 79 20, E-mailadres: caroline@ wonenbijseptember.nl


Pagina 15

Column De Wit en Dijkstra Notarissen Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Vellinga, notaris van De Wit en Dijkstra Notarissen.

Van eigen huis naar verzorgings- of verpleeghuis De overgang van uw eigen huis naar een verzorgings- of een verpleeghuis brengt de nodige zorgen met zich mee. Bijvoorbeeld zorgen over wie er nu verder voor uw huis zorgt. Als u zich op tijd voorbereidt op deze situatie hoeft u deze zorgen niet te hebben. Dat kan met een levenstestament. Als u definitief in een verzorgings- of een verpleeghuis wordt opgenomen en u bent (mede-) eigenaar van een huis, dan is de vraag wat er met uw huis moet gebeuren. Woonde u in een te groot huis voor uw achterblijvende partner alleen, of was u alleenwonend, dan zal het huis verkocht moeten worden of verhuurd. Ook als er een partner is dan nog is uw handtekening nodig om het huis te kunnen verkopen. Als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen (u bent ‘wilsonbekwaam’) en dus uw handtekening niet meer kunt zetten, dan heeft u

iemand nodig die dat namens u doet. Als u niets regelt dan kan er via de rechter een bewindvoerder worden benoemd. De bewindvoerder regelt dan voortaan al uw zaken en kan uw huis verkopen. Voor het verkopen van uw huis heeft hij dan wel de toestemming van de rechter nodig.

alle zaken voor u te regelen als u dat zelf niet meer kunt. Volmacht betekent dat iemand namens u uw administratie kan doen, belastingaangiften kan indienen, financiële zaken regelen, handtekeningen zetten etc. In het levenstestament kunt u zelf aangeven wat er met uw huis moet gebeuren als u blijvend in een Nu al maatregelen nemen verzorgings- of verpleeghuis bent U kunt nu al voor die situatie opgenomen. Of het huis vermaatregelen nemen. U bent dan huurd moet worden of verkocht, niet afhankelijk van wie de rech- wat er met de inboedel moet ter als bewindvoerder aanwijst. In gebeuren etc. een levenstestament dat u bij de notaris maakt kunt u iemand die Andere zaken regelen In een levenstestament kunt u vertrouwt volmacht geven om

u ook andere zaken regelen. Bijvoorbeeld welke medische behandelingen u wel of juist niet wilt ondergaan, of u euthanasiewensen hebt etc. In de praktijk zien we dat het voor familieleden en anderen in de omgeving van de persoon die wilsonbekwaam wordt heel prettig is met het levenstestament een ‘leidraad’ te hebben waarin staat wat die persoon wil in die situatie. Hierdoor ontstaan er bijvoorbeeld geen conflicten in de familie bij verschil in inzicht over wat u ‘had gewild’.

onderwerp, dan kunt u bij ons terecht voor een vrijblijvende afspraak. De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie zie www.dewit-dijkstra.nl of bel 0515 - 41 78 85.

Wilt u meer informatie over dit

Uitgever, vormgeving, redactie en advertenties

BC Uitgevers BV, Postbus 416, 8600 AK Sneek, Bezoekadres Graaf Adolfstraat 36d, 8606 BT Sneek, Telefoon 0515 - 429 429 E-mail redactie@vitaal-journaal.nl, Website www.vitaal-journaal.nl Facebook www.facebook.com/vitaaljournaal Twitter @VitaalJournaal Partners dragen geen verantwoording betreffende de redactionele inhoud in deze krant.


Vitaal Journaal Súdwest-Fryslân december 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you