Page 1

13

VITA nyt November 2009 Fonden VITA – center for socialt arbejde har siden den 1. januar 2008 været med i et projekt under organisationen Børn & Familier, der handler om at kvalitetsudvikle anbringelser af børn og unge med minoritetsbaggrund i familiepleje. Projektet, der er støttet af Egmont Fonden, hedder ”Rekruttering af plejefamilier med etnisk minoritetsbaggrund”.Formålet er ikke, at alle minoritetsbørn- og unge skal i plejefamilier med deres egen etniske baggrund. Formålet er at udvide viften af muligheder, når en forvaltning skal træffe beslutning om en anbringelse. CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Hollændervej 2 6000 Kolding Tlf. 7552 7044 kolding@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

Projektet er ikke afsluttet endnu. Men de deltagende organisationer har høstet vigtig

det er vigtigt, at en plejefamilie – uanset etnicitet – er nysgerrig overfor plejebarnets og forældrenes etniske baggrund, kultur og religion.

• CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Lindsnakkevej 3a 6200 Aabenraa Tlf. 7469 4433 aabenraa@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

ds e n å m : e n n De tema

viden om emnet. Blandt andet, at:

det er vigtigt at tackle sprogudfordringen, så plejebarnet ikke mister evnen til at tale med sine forældre og sin slægt.

der synes at være et behov for flere plejefamilier med minoritetsbaggrund. Og der er nysgerrighed blandt ressourcestærke familier med minoritetsbaggrund for at lære mere om, hvad det vil sige at blive plejefamilie.

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Bakkevej 1 6700 Esbjerg Tlf. 7545 1044 esbjerg@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

Socialt arbejde familier med etnisk minioritetsbaggrund

Den 26. januar afholder Børn & Familier, Servicestyrelsen og Københavns Kommunes Center for Familiepleje, konferencen ”Familiepleje for børn og unge med minoritetsbaggrund” på Hotel Nyborg Strand. Se mere på www.servicestyrelsen.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Elkærvej 38 8230 Åbyhøj Tlf. 8625 7077 aarhus@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

Ring, mail eller skriv til en af vores afdelinger. På gensyn.

VITA´s værdisæt Respekt - for vores samarbejdspartnere, brugerne og den enkelte medarbejder i organisationen. Udvikling - en stadig udvikling og evaluering af projekter og arbejdsmetoder og af den enkelte medarbejders kompetencer. Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i arbejdet. Omsorg - empati og involvering i brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld personalepolitik.

VITAnyt udkommer næste gang februar og omhandler vores aflastningstilbud. C E N T E R

F O R

S O C I A L T

A R B E J D E


13 Det er ikke kun fodboldspillere, der har spidskompetencer.. ”At ligestille mennesker i det sociale system er at anerkende deres forskellighed”. Denne indstilling til mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund lægger lektor i socialt arbejde på Aalborg Universitet Marianne Skytte frem i bogen ”Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde”. Marianne Skytte mener, at socialarbejdere bør bruge deres professionalisme og sensitivitet til at give hvert enkelt menneske og hver enkelt familie, der er i kontakt med det sociale system, lige netop det, de har behov for på baggrund af deres etnicitet, kultur, religion og sprog. Det er denne professionalisme og sensitivitet, Fonden VITA – center for socialt arbejdes medarbejdere har oparbejdet gennem arbejdet med etniske minoritetsfamilier på mange forskellige måder. Og det er disse (spids-) kompetencer, Fonden VITA lægger ind i de ydelser, der præsenteres nedenfor. Et ensidigt fokus på etnicitet er en dårlig måde at møde mennesker på. Derfor vil vi normalt heller ikke opremse de ydelser, hvor vi arbejder med mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. Når vi gør det i dette nyhedsbrev, tjener det kun ét formål: Nemlig at fortælle jer, at vi i mødet med de børn, unge og familier med minoritetsbaggrund, som I betror os, er i besiddelse af kompetencer og viden, der giver etnicitet, sprog, kultur og religion den rette plads.

Det starter med en ydelse For Fonden VITA er indgangen til dette arbejde den samme som i alle andre sager. Det starter med, at en forvaltning kontakter os, fordi den gerne vil have os til at løse en konkret opgave. Det kan være matchning af barn og plejefamilie, tilsyn i familiepleje, en §50-undersøgelse, samvær, støtteordninger til hele familier eller kun til børnene eller mentorordninger.

”Vi er i besiddelse af kompetencer og viden…

Udgangspunktet kan være en familie, der ikke fungerer – og nedenunder ligger uvidenheden om det danske uddannelsessystem, manglende mestring af de små men afgørende nuancer i det danske sprog og uvidenheden om det danske forenings- og klubliv. Familiens børn og unge kan som andre unge have problemer med skolen, uddannelse,

…der giver etnicitet, sprog, kultur og religion den rette plads”

Den store udfordring i mødet med borgeren eller familien med anden etnisk baggrund end dansk, er i en dialog at få afdækket de mangeartede behov og udfordringer, der kan komme af at have en anden etnicitet, en anden kultur, et andet modersmål eller en anden religion, end de fleste af de borgere vi ellers møder.

kriminalitet og trivsel – men de kan samtidig have behov for at drøfte særlige problemstillinger igennem, for eksempel ægteskabstilbud, 24-årsreglen eller særlige teenageproblemer.

I matchningen af barn og plejefamilie kan det være at finde netop den plejefamilie, der bor i nærheden af en større by, hvor plejebarnet kan få sprogtimer i sine forældres modersmål. Eller den plejefamilie, der har lyst og nysgerrighed til at lære noget om plejebarnets forældres etniske baggrund. Og som hurtigt får sat en parabol op i baghaven, så man i fællesskab kan se tv fra Somalia, Mellemøsten eller Asien og derigennem lære nyt.

I sagerne om mentorordninger i forhold til børn og unge med minoritetsbaggrund ser vi, at disse unge kan have brug for særlig støtte for at kunne gennemføre et efterskoleophold, en ungdomsuddannelse eller et arbejdsforhold.

I sagerne omkring støtte til en hel familie dukker behovene op efterhånden.

Vi har god erfaring med at tale med flere søskende sammen om de problemer, de står i.

I § 50-undersøgelserne kan der dukke særlige aspekter op, der handler om etnicitet, sprog, kultur og religion. For eksempel har Fonden VITA for nylig peget på, at der i en konkret familieplejeanbringelse i dansk plejefamilie, kunne knyttes en

familie med minoritetsbaggrund som brobygger mellem to kulturer. Et område som har vores bevågenhed, er støttepersoner til forældre med minoritetsbaggrund, der har deres børn i familiepleje eller anden anbringelse. Vores erfaring er, at ikke mange af disse forældre har en støtteperson. Det kan der være mange grunde til. Men vi er sikre på, at behovet vil vokse blandt forældrene og dermed i kommunerne for gode støttepersoner, der selv har minoritetsbaggrund. Den opgave ruster vi os til at kunne løfte – også.

Det gode sociale arbejde Skal der særligt fokus på etnicitet, når en sårbar borger eller en hel familie med flygtninge- eller indvandrerbaggrund skal have hjælp? Ja og nej. Menneskers etnicitet må aldrig stå i vejen for, at socialarbejderen ser og hører det, der bliver sagt og kommunikeret. Men den samme socialarbejder skal være parat til at bruge sin kreativitet og sensitivitet og finde på løsninger, der også favner sproglige, etniske, kulturelle og religiøse problemstillinger – hvis og når det er til borgerens bedste. Det er det, vi i Fonden VITA bestræber os på at gøre.

VITA nyt November 2009


13 Det er ikke kun fodboldspillere, der har spidskompetencer.. ”At ligestille mennesker i det sociale system er at anerkende deres forskellighed”. Denne indstilling til mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund lægger lektor i socialt arbejde på Aalborg Universitet Marianne Skytte frem i bogen ”Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde”. Marianne Skytte mener, at socialarbejdere bør bruge deres professionalisme og sensitivitet til at give hvert enkelt menneske og hver enkelt familie, der er i kontakt med det sociale system, lige netop det, de har behov for på baggrund af deres etnicitet, kultur, religion og sprog. Det er denne professionalisme og sensitivitet, Fonden VITA – center for socialt arbejdes medarbejdere har oparbejdet gennem arbejdet med etniske minoritetsfamilier på mange forskellige måder. Og det er disse (spids-) kompetencer, Fonden VITA lægger ind i de ydelser, der præsenteres nedenfor. Et ensidigt fokus på etnicitet er en dårlig måde at møde mennesker på. Derfor vil vi normalt heller ikke opremse de ydelser, hvor vi arbejder med mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. Når vi gør det i dette nyhedsbrev, tjener det kun ét formål: Nemlig at fortælle jer, at vi i mødet med de børn, unge og familier med minoritetsbaggrund, som I betror os, er i besiddelse af kompetencer og viden, der giver etnicitet, sprog, kultur og religion den rette plads.

Det starter med en ydelse For Fonden VITA er indgangen til dette arbejde den samme som i alle andre sager. Det starter med, at en forvaltning kontakter os, fordi den gerne vil have os til at løse en konkret opgave. Det kan være matchning af barn og plejefamilie, tilsyn i familiepleje, en §50-undersøgelse, samvær, støtteordninger til hele familier eller kun til børnene eller mentorordninger.

”Vi er i besiddelse af kompetencer og viden…

Udgangspunktet kan være en familie, der ikke fungerer – og nedenunder ligger uvidenheden om det danske uddannelsessystem, manglende mestring af de små men afgørende nuancer i det danske sprog og uvidenheden om det danske forenings- og klubliv. Familiens børn og unge kan som andre unge have problemer med skolen, uddannelse,

…der giver etnicitet, sprog, kultur og religion den rette plads”

Den store udfordring i mødet med borgeren eller familien med anden etnisk baggrund end dansk, er i en dialog at få afdækket de mangeartede behov og udfordringer, der kan komme af at have en anden etnicitet, en anden kultur, et andet modersmål eller en anden religion, end de fleste af de borgere vi ellers møder.

kriminalitet og trivsel – men de kan samtidig have behov for at drøfte særlige problemstillinger igennem, for eksempel ægteskabstilbud, 24-årsreglen eller særlige teenageproblemer.

I matchningen af barn og plejefamilie kan det være at finde netop den plejefamilie, der bor i nærheden af en større by, hvor plejebarnet kan få sprogtimer i sine forældres modersmål. Eller den plejefamilie, der har lyst og nysgerrighed til at lære noget om plejebarnets forældres etniske baggrund. Og som hurtigt får sat en parabol op i baghaven, så man i fællesskab kan se tv fra Somalia, Mellemøsten eller Asien og derigennem lære nyt.

I sagerne om mentorordninger i forhold til børn og unge med minoritetsbaggrund ser vi, at disse unge kan have brug for særlig støtte for at kunne gennemføre et efterskoleophold, en ungdomsuddannelse eller et arbejdsforhold.

I sagerne omkring støtte til en hel familie dukker behovene op efterhånden.

Vi har god erfaring med at tale med flere søskende sammen om de problemer, de står i.

I § 50-undersøgelserne kan der dukke særlige aspekter op, der handler om etnicitet, sprog, kultur og religion. For eksempel har Fonden VITA for nylig peget på, at der i en konkret familieplejeanbringelse i dansk plejefamilie, kunne knyttes en

familie med minoritetsbaggrund som brobygger mellem to kulturer. Et område som har vores bevågenhed, er støttepersoner til forældre med minoritetsbaggrund, der har deres børn i familiepleje eller anden anbringelse. Vores erfaring er, at ikke mange af disse forældre har en støtteperson. Det kan der være mange grunde til. Men vi er sikre på, at behovet vil vokse blandt forældrene og dermed i kommunerne for gode støttepersoner, der selv har minoritetsbaggrund. Den opgave ruster vi os til at kunne løfte – også.

Det gode sociale arbejde Skal der særligt fokus på etnicitet, når en sårbar borger eller en hel familie med flygtninge- eller indvandrerbaggrund skal have hjælp? Ja og nej. Menneskers etnicitet må aldrig stå i vejen for, at socialarbejderen ser og hører det, der bliver sagt og kommunikeret. Men den samme socialarbejder skal være parat til at bruge sin kreativitet og sensitivitet og finde på løsninger, der også favner sproglige, etniske, kulturelle og religiøse problemstillinger – hvis og når det er til borgerens bedste. Det er det, vi i Fonden VITA bestræber os på at gøre.

VITA nyt November 2009


13

VITA nyt November 2009 Fonden VITA – center for socialt arbejde har siden den 1. januar 2008 været med i et projekt under organisationen Børn & Familier, der handler om at kvalitetsudvikle anbringelser af børn og unge med minoritetsbaggrund i familiepleje. Projektet, der er støttet af Egmont Fonden, hedder ”Rekruttering af plejefamilier med etnisk minoritetsbaggrund”.Formålet er ikke, at alle minoritetsbørn- og unge skal i plejefamilier med deres egen etniske baggrund. Formålet er at udvide viften af muligheder, når en forvaltning skal træffe beslutning om en anbringelse. CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Hollændervej 2 6000 Kolding Tlf. 7552 7044 kolding@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

Projektet er ikke afsluttet endnu. Men de deltagende organisationer har høstet vigtig

det er vigtigt, at en plejefamilie – uanset etnicitet – er nysgerrig overfor plejebarnets og forældrenes etniske baggrund, kultur og religion.

• CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Lindsnakkevej 3a 6200 Aabenraa Tlf. 7469 4433 aabenraa@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

ds e n å m : e n n De tema

viden om emnet. Blandt andet, at:

det er vigtigt at tackle sprogudfordringen, så plejebarnet ikke mister evnen til at tale med sine forældre og sin slægt.

der synes at være et behov for flere plejefamilier med minoritetsbaggrund. Og der er nysgerrighed blandt ressourcestærke familier med minoritetsbaggrund for at lære mere om, hvad det vil sige at blive plejefamilie.

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Bakkevej 1 6700 Esbjerg Tlf. 7545 1044 esbjerg@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

Socialt arbejde familier med etnisk minioritetsbaggrund

Den 26. januar afholder Børn & Familier, Servicestyrelsen og Københavns Kommunes Center for Familiepleje, konferencen ”Familiepleje for børn og unge med minoritetsbaggrund” på Hotel Nyborg Strand. Se mere på www.servicestyrelsen.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Elkærvej 38 8230 Åbyhøj Tlf. 8625 7077 aarhus@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

Ring, mail eller skriv til en af vores afdelinger. På gensyn.

VITA´s værdisæt Respekt - for vores samarbejdspartnere, brugerne og den enkelte medarbejder i organisationen. Udvikling - en stadig udvikling og evaluering af projekter og arbejdsmetoder og af den enkelte medarbejders kompetencer. Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i arbejdet. Omsorg - empati og involvering i brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld personalepolitik.

VITAnyt udkommer næste gang februar og omhandler vores aflastningstilbud. C E N T E R

F O R

S O C I A L T

A R B E J D E

Nyhedsbrev nr 13  

Nyhedsbrev nr. 13 november 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you