Page 1

02

vitaNYT oktober 2008

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Hollændervej 2 6000 Kolding Tlf. 7552 7044 kolding@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Gråstenvej 1, Felsted 6200 Aabenraa Tlf. 7469 4433 aabenraa@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Bakkevej 1 6700 Esbjerg Tlf. 7545 1044 esbjerg@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Elkærvej 38 8230 Åbyhøj Tlf. 8625 7077 aarhus@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

En voksen til et barn

Aflastning på hverdage

Hvis barnet har massive adfærdspro-

Der er også mulighed for at etablere

blemer og har svært ved ind gå i sociale

aflastning på hverdage, for en gruppe

relationer/være sammen med andre, er

af børn/unge.

der også mulighed for at tilbyde barnet

Her kan børnene/de unge få hjælp til

1 til 1 kontakt. Det vil sige, at barnet er

lektier, får gode fælles oplevelser, blive

alene sammen med en pædagog i en

støttet i deres fritidsinteresser.

hel weekend.

Der vil også være mulighed for enkelte

ds e n å m : e n n De tema

overnatninger. Dette tilbud er etableret i en lejlighed i Esbjerg og i et hus i Bjerre ved Horsens.

Mulighed for aflastning på hverdage

Også her er weekenden nøje planlagt,

Hvis der ønskes yderligere informa-

så barnet hele tiden ved, hvad der skal

tioner om aflastningstilbuddene kan

ske. Erfaringsmæssigt ved vi, at disse

der rettes henvendelse til Fonden

børn har mange negative oplevelser

VITA – center for socialt arbejde.

med sociale kontakter, og at de meget

Se endvidere vores hjemmeside

ofte er ”skældud børn” i deres hverdag.

www.vita-csa.dk

Aflastningshuse og Særlige Aflastningstilbud

Til tilbuddet 1 til 1 er det også uddannet VITA´s værdisæt Respekt - for vores samarbejdspartnere, brugerne og den enkelte medarbejder i organisationen. Udvikling - en stadig udvikling og evaluering af projekter og arbejdsmetoder og af den enkelte medarbejders kompetencer. Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i arbejdet. Omsorg - empati og involvering i brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld personalepolitik.

personale, der er tilknyttet det enkelte barn.

Næste måneds tema: I august måned 2008 fejrede fritidsfamilietilbuddet 10 års jubilæum. Det fejer vi med en særudgave af vores nyhedsbrev for november 08, hvor vi beskriver tilbuddet indgående. Mange børn og familier i det sønderjyske har profiteret af dette særlige tilbud, som er udviklet af konsulenter fra VITA. Målet er at udbrede konceptet til det øvrige Jylland og Fyn.

C E N T E R

F O R

S O C I A L T

A R B E J D E


02 Aflastningshuse og Særlige Aflastningstilbud Fonden VITA – center for socialt

skal i aflastning har det tidligere

har brug for. For at fastholde den samme

arbejde har stor erfaring med at tilbyde

været således, at familien har fået

struktur hele weekenden er det de samme

kommunerne aflastning til:

tilbudt en aflastningsfamilie. Dette

2-3 pædagoguddannede personale, der

• Børn og unge, der har brug for en

har i mange tilfælde givet problemer

er til stede hver gang og er sammen med

weekend, hvor de kan få nogle

i aflastningsfamilierne. Det har vist sig,

børnene og de unge i hele weekenden.

gode oplevelser.

at børnene ikke har brug for at indgå

Inden weekenden starter sendes der

• Familier der har brug for et

i et familieliv med følelsesmæssige

en aktivitetsplan til forældrene og

pusterum og få tid til hinanden,

relationer og med andre børn, som

barnet så weekenden kan blive så

således at en døgnanbringelse

der skal tages hensyn til. Børnene har

forudsigelig som muligt.

kan undgås.

haft mere brug for en tydelig og fast

• Søskende som har brug for at

struktur i en forudsigelig hverdag,

Weekenden starter fredag eftermiddag

foretage sig noget med mor og

hvilket kan være svært for en familie

og slutter søndag eftermiddag.

far, hvor de er i centrum.

uden at ændre meget på deres måde at være sammen på i de weekender,

Fredagen står i hyggens tegn, mens

hvor aflastningsbørnene er der.

lørdagen altid er en ”ud af huset

Børnene er fordelt i små hold efter alder og

der gør brug af vores tilbud ofte er

aktivitetsdag”. Det kan være netcafé,

modenhed. Børn med Aspergersyndrom

ensomme børn, der ikke har nogle at

svømmehal, strandtur, gokart, spille

er i grupper på max 6 deltagere. Børn med

lege med. De får en aflastningsweekend

rollespil osv. Søndagen er en mere stille

ADHD og børn med andre sociale vanske-

med succesoplevelser.

dag, hvor børnene bruger faciliteterne

ligheder er i grupper på max 8 deltage-

i og omkring huset.

re. Der er altid tilknyttet 2 pædagoger til

Erfaringsmæssigt ved vi, at de børn,

Weekenden tilbyder både barnet og forældrene et pusterum fra hverdagen Aflastningstilbuddene henvender sig

Efter at vi har talt med de unge, forældre

til børn og unge med særlige behov,

og plejeforældre om, hvad der skulle til for

herunder børn og unge med Asper-

at give barnet en så tryg og oplevelsesrig

gersyndrom, ADHD eller lign. diagno-

weekend som muligt har vi oprettet

ser samt børn og unge med sociale

weekendaflastning

vanskeligheder i øvrigt.

Weekenderne bliver tilrettelagt efter, hvad

i

aflastningshuse.

det enkelte barn kan magte med hensyn Når det er kommet på tale, at et barn

gruppen.

Aflastningstilbuddet foregår i hele Jylland. Fonden VITA kan tilbyde en plads, der hvor det passer bedst

til aktiviteter og hvilken struktur barnet

vitaNYT Oktober 2008


02 Aflastningshuse og Særlige Aflastningstilbud Fonden VITA – center for socialt

skal i aflastning har det tidligere

har brug for. For at fastholde den samme

arbejde har stor erfaring med at tilbyde

været således, at familien har fået

struktur hele weekenden er det de samme

kommunerne aflastning til:

tilbudt en aflastningsfamilie. Dette

2-3 pædagoguddannede personale, der

• Børn og unge, der har brug for en

har i mange tilfælde givet problemer

er til stede hver gang og er sammen med

weekend, hvor de kan få nogle

i aflastningsfamilierne. Det har vist sig,

børnene og de unge i hele weekenden.

gode oplevelser.

at børnene ikke har brug for at indgå

Inden weekenden starter sendes der

• Familier der har brug for et

i et familieliv med følelsesmæssige

en aktivitetsplan til forældrene og

pusterum og få tid til hinanden,

relationer og med andre børn, som

barnet så weekenden kan blive så

således at en døgnanbringelse

der skal tages hensyn til. Børnene har

forudsigelig som muligt.

kan undgås.

haft mere brug for en tydelig og fast

• Søskende som har brug for at

struktur i en forudsigelig hverdag,

Weekenden starter fredag eftermiddag

foretage sig noget med mor og

hvilket kan være svært for en familie

og slutter søndag eftermiddag.

far, hvor de er i centrum.

uden at ændre meget på deres måde at være sammen på i de weekender,

Fredagen står i hyggens tegn, mens

hvor aflastningsbørnene er der.

lørdagen altid er en ”ud af huset

Børnene er fordelt i små hold efter alder og

der gør brug af vores tilbud ofte er

aktivitetsdag”. Det kan være netcafé,

modenhed. Børn med Aspergersyndrom

ensomme børn, der ikke har nogle at

svømmehal, strandtur, gokart, spille

er i grupper på max 6 deltagere. Børn med

lege med. De får en aflastningsweekend

rollespil osv. Søndagen er en mere stille

ADHD og børn med andre sociale vanske-

med succesoplevelser.

dag, hvor børnene bruger faciliteterne

ligheder er i grupper på max 8 deltage-

i og omkring huset.

re. Der er altid tilknyttet 2 pædagoger til

Erfaringsmæssigt ved vi, at de børn,

Weekenden tilbyder både barnet og forældrene et pusterum fra hverdagen Aflastningstilbuddene henvender sig

Efter at vi har talt med de unge, forældre

til børn og unge med særlige behov,

og plejeforældre om, hvad der skulle til for

herunder børn og unge med Asper-

at give barnet en så tryg og oplevelsesrig

gersyndrom, ADHD eller lign. diagno-

weekend som muligt har vi oprettet

ser samt børn og unge med sociale

weekendaflastning

vanskeligheder i øvrigt.

Weekenderne bliver tilrettelagt efter, hvad

i

aflastningshuse.

det enkelte barn kan magte med hensyn Når det er kommet på tale, at et barn

gruppen.

Aflastningstilbuddet foregår i hele Jylland. Fonden VITA kan tilbyde en plads, der hvor det passer bedst

til aktiviteter og hvilken struktur barnet

vitaNYT Oktober 2008


02

vitaNYT oktober 2008

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Hollændervej 2 6000 Kolding Tlf. 7552 7044 kolding@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Gråstenvej 1, Felsted 6200 Aabenraa Tlf. 7469 4433 aabenraa@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Bakkevej 1 6700 Esbjerg Tlf. 7545 1044 esbjerg@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE Elkærvej 38 8230 Åbyhøj Tlf. 8625 7077 aarhus@vita-csa.dk www.vita-csa.dk

En voksen til et barn

Aflastning på hverdage

Hvis barnet har massive adfærdspro-

Der er også mulighed for at etablere

blemer og har svært ved ind gå i sociale

aflastning på hverdage, for en gruppe

relationer/være sammen med andre, er

af børn/unge.

der også mulighed for at tilbyde barnet

Her kan børnene/de unge få hjælp til

1 til 1 kontakt. Det vil sige, at barnet er

lektier, får gode fælles oplevelser, blive

alene sammen med en pædagog i en

støttet i deres fritidsinteresser.

hel weekend.

Der vil også være mulighed for enkelte

ds e n å m : e n n De tema

overnatninger. Dette tilbud er etableret i en lejlighed i Esbjerg og i et hus i Bjerre ved Horsens.

Mulighed for aflastning på hverdage

Også her er weekenden nøje planlagt,

Hvis der ønskes yderligere informa-

så barnet hele tiden ved, hvad der skal

tioner om aflastningstilbuddene kan

ske. Erfaringsmæssigt ved vi, at disse

der rettes henvendelse til Fonden

børn har mange negative oplevelser

VITA – center for socialt arbejde.

med sociale kontakter, og at de meget

Se endvidere vores hjemmeside

ofte er ”skældud børn” i deres hverdag.

www.vita-csa.dk

Aflastningshuse og Særlige Aflastningstilbud

Til tilbuddet 1 til 1 er det også uddannet VITA´s værdisæt Respekt - for vores samarbejdspartnere, brugerne og den enkelte medarbejder i organisationen. Udvikling - en stadig udvikling og evaluering af projekter og arbejdsmetoder og af den enkelte medarbejders kompetencer. Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i arbejdet. Omsorg - empati og involvering i brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld personalepolitik.

personale, der er tilknyttet det enkelte barn.

Næste måneds tema: I august måned 2008 fejrede fritidsfamilietilbuddet 10 års jubilæum. Det fejer vi med en særudgave af vores nyhedsbrev for november 08, hvor vi beskriver tilbuddet indgående. Mange børn og familier i det sønderjyske har profiteret af dette særlige tilbud, som er udviklet af konsulenter fra VITA. Målet er at udbrede konceptet til det øvrige Jylland og Fyn.

C E N T E R

F O R

S O C I A L T

A R B E J D E

Nyhedsbrev nr. 2  

Nyhedsbrev nr. 2 oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 2  

Nyhedsbrev nr. 2 oktober 2008

Advertisement