Page 1

e m a


e m a JEDEN den


e m a NULA let; DEVĚD měsíců


e m a JEDEN rok a JEDEN měsíc


e m a JEDEN rok a TŘI měsíce


www.e-g-e.eu/visuin © 2012

ema  

Mapovanie malej Emy od narodenia po súčasných Rok a Pol.