Page 1

VISUEL


www.visuel.one


Forord Vi opfatter alle verden med afsæt i, hvad livet har bragt os hver især. Vi oplever derfor verden med forskellige øjne og ud fra forskellige forudsætninger. Vores verden er fælles, men det er virkeligheden ikke. Virkeligheden er individuel. Vi danner os indtryk. Vi ser det, vi ønsker at se – eller det, vi ikke ønsker at se. Vi har hver vores virkelighed. For at kunne forstå den verden, vi deler, - for at kunne forstå og finde plads i os selv til at acceptere hinandens virkeligheder, må vi som udgangspunkt vove at se indad og søge at kunne forstå os selv og vores egen subjektive virkelighed. Fælles for de udstillende kunstnere på udstillingen VISUEL er, at de alle tør rette blikket indad og skildre det, de hver især ser og oplever. De visualiserer deres ”virkelighed” og udstiller den, så andre kan betragte den, forholde sig til den og lade sig inspirere af den og måske endda glædes eller væmmes ved den. De udstillende kunstnere er hver især meget synlige i forskellige sammenhænge på den danske kunstscene og i denne konstellation repræsenterer de en yngre generation af danske billedkunstnere, som i høj grad bidrager konstruktivt til dansk samtidskunst. Kunstnerne og deres værker til VISUEL er således ikke udvalgt efter farveholdninger eller udtryksformer med henblik på at skulle harmonere i en pæn helhedsoplevelse, ligesom virkeligheden heller ikke er en pæn helhedsoplevelse. De er derimod udvalgt ud fra den dybde og de spor, deres visuelle udtryk skaber. Uden løftede pegefingre og docerende formaninger, viser VISUEL kunstnernes individuelle virkeligheder og deres med og modspil i forhold til hinanden i den fælles verden og den samtid, de agerer i. Anne Juul Christophersen


Når det sker, kan alting ske Visuel betyder synlig, men et syn kan også være en vision, et billede, der endnu ikke er i verden, men som skabes i mødet med den. Og når det sker, kan alting ske! Se bare Jonas Phils tredelte værk, hvor science fiction, trompe l’oeil, tegneserieæstetik og østerlandske traditioner ubesværet finder sammen. Også Anne Juul Christophersen leger med referencerne, både dem, der går i retning af eventyret og dem, der peger tilbage gennem kunstens historie. Kristian Vodder Svensson er en anden kunstner, der kender til tidligere tiders udtryk og han lader sine værker vibrere mellem todimensionalt papirklip fra 1800-tallet og tre meget nutidige dimensioner. I Mette Rishøjs malerier anlægges mange perspektiver og synsvinkler på en og samme tid, hvilket gør værkerne så facetterede som en erindring. De skrånende perspektivlinjer genses hos både Rama King Nash, hvor de skaber nærmest mytiske rum, og Pabi Chulo, der lader alting eksplodere på billedfladen. Alligevel er alt ikke kaos, for Chulos komposition holder det hele på plads, præcis som det sker, når Claes Otto Jennow viser os collager af vores samtid i brand eller Caroline Krabbe tager på besøg i en verden, hvor alting på én gang er enkelt og kompliceret.


Hos andre opstår kompleksiteten når vidt forskelligartede elementer sammenstilles, sådan som det sker i Lene Winthers skulpturelle værker, der sender fortællingen i flere retninger. Tina Helleshøjs kalejdoskopiske syner er næsten overvældende, mens Ann-Lisbeth Sanvig sammensætter billeder i billedet og dermed fører os frem mod helt nye synsvinkler. Alting er altså i bevægelse. Er synet stadig sløret, som så man gennem et vådt vindue, skyldes det måske Niels Corfitzen, der drømmer med åbne øjne. Blink tre gange, så er du med Rasmus Bjørn et sted, hvor barndommens land igen ligger åbent. Sikke nogle syner man får!

Trine Ross


Rasmus Bjørn • Sailing The Sea • olie på lærred • 80 x 80 cm


Anne Juul Christophersen • Stor Opstandelse • akryl på lærred • 150 x 150 cm


Pabi Chulo • Balance Bridge • akryl på lærred • 80 x 60 cm


Niels Corfitzen • Garden of Uniformed Creatures I • olie på lærred • 50 x 50 cm


Tine Helleshøj • Shut up, you’re disturbing my 3. eye • mixed media • 100 x 100 cm


Claes Otto Jennow • Civil ulydighed I • collage • 68 x 48 cm


Caroline Krabbe • Lilla hund • akryl på lærred • 73 x 100 cm


Rama King Nash • Refleksion • emaljemaleri • 75 x 60 cm


Jonas Pihl • Triptykon: Livscyklus I - III • akryl på lærred • hver 150 x 40 cm


Mette Rishøj • BISHOP • akryl på lærred • 95 x 95 cm


Ann-Lisbeth Sanvig • Come Fly with Me • mixed media • 100 x 120 cm


Kristian Vodder Svenson • Uden titel • akryl på lærred • 120 Ø


Lene Winther • Archimedes´ Lov • stentøj • 25 x 35 x 14 cm


Rasmus Bjørn Anne Juul Christophersen Pabi Chulo Niels Corfitzen Tine Helleshøj Claes Otto Jennow Caroline Krabbe Rama King Nash Jonas Pihl Mette Rishøj Ann-Lisbeth Sanvig Kristian Vodder Svenson Lene Winther

www.visuel.one

Visuel  

Kunstnergruppen Visuel

Visuel  

Kunstnergruppen Visuel

Advertisement