Page 1

CLIPPING2011


2011

Telefónica i Adrià en “Juntos para transformar” Mitjà: AMERICAS SOCIETY

Data de publicació: 22/03/2011


2011

Telefónica i Adrià en “Juntos para transformar” Mitjà: ABC

Data de publicació: 23/03/2011


La relació entre el menjar i l’art

2011 Mitjà: 3CAT24

Data de publicació: 25/03/2011


2011

L’Espai Armengol arrenca la seva programació fixa Mitjà : L’EMPORDÀ

Data de publicaciĂł: 26/04/2011

EMPORDÀ | DIMARTS, 26 D’ABRIL DEL 2011

ESPECIAL ROSESACTUALITAT

7

DIVULGACIĂ“

L’Espai Armengol arrenca la seva programació fixa  Ferran Clavell, director de continguts de la

CorporaciĂł Catalana de RĂ dio i TV Interactiva, explica aquest divendres el cas de ÂŤTV3 a la cartaÂť VILAJUĂ?GA/ROSES | REDACCIĂ“

Amb la presència de Ferran Clavell, director de continguts de CCRTV Interactiva, l’espai Armengol de VilajuĂŻga inicia un cicle estable de sessions divulgatives vinculades al sector audiovisual i de les noves tecnologies. L’Espai estĂ vinculat a l’empresa Visual 13. La sessiĂł tĂŠ lloc aquest divendres, 29 d’abril. Clavell parlarĂ  sobre “La televisiĂł a Internet, Internet a la televisiĂł. El cas de TV3 a la Cartaâ€?. L’Espai Armengol neix com a centre de referència del sector audiovisual i les noves tecnologies amb una voluntat de crear un projecte des del territori i pensant en l’enriquiment cultural i d’oportunitats d’aquest. DesprĂŠs de les obres de restauraciĂł de la planta baixa d’una casa pairal del segle XVIII de patrimoni familiar ubicada al centre de Vi-

Visual13 col¡labora amb elBulli i El grup Terraza Amb la posada en marxa de l’Espai Armengol, Visual13 dóna un pas important i consolida la seva voluntat d’establir-se com a empresa amb una ferma política de RSC (responsabilitat social corporativa). Visual13 tÊ entre els seus clients elBulli i el grup Terraza de Roses, amb els quals ha portat a terme importants treballs de creativitat audiovisual i comunicació.lajuïga, es posa en marxa l’anomenat Espai Armengol l’any 2010. El projecte Ês la iniciativa dels emprenedors Vicenç Asensio i Marta Puigsergur, directors de la productora audiovisual Visual13. L’edifici acull tres espais totalment

Generalitat de Catalunya

Departament dĘźEnsenyament

Una sessió divulgativa celebrada a l’Espai Armengol de la plaça de la Sardana de Vilajuïga. VISUAL13

equipats amb les últimes tecnologies per donar cobertura a les trobades professionals; així com a la investigació i el desenvolupament de l’audiovisual. L’objectiu de l’Espai Armengol Ês fer arribar a tots els públics els eixos de debat fundacionals d’aquest projecte (audiovisuals, tecnologia, Internet i territori) i que s’han establert com a punt de partida per a la programació anual del centre. La nostra línia de treball s’emmarca en la difusió d’informació, novetats, experiències professionals i casos d’èxit de recent actualitat a travÊs de l’organització de conferències, workshops i tallers amb la participació de professionals reputats del sector i ex-

CONFERĂˆNCIES PREVISTES

 Organitza www.visual13.com  29 d’abril “La televisiĂł a Internet, Internet a la televisiĂł. El cas de TV3 a la Cartaâ€? amb Ferran Clavell, director de continguts de CCRTV Interactiva  25 de maig “El mĂ rqueting 2.0 a les institucions. El cas del FC Barcelonaâ€? amb DĂ­dac Lee, director d’Àrea de Noves Tecnologies del FC Barcelona.

 17 de juny "L’Estratègia del VĂ­deo Online per empreses i institucions". Amb Miquel Baixas de Laboratori LED i Javier Lasa, R+D Manager digital area de Prisa.  30 de juny “Oportunitats d’e-commerce al sector hotelerâ€?, amb Joana SĂĄnchez, presidenta d’Incipy i Searchmedia.  Els actes començaran a 1/4 de deu del matĂ­.

perts en la matèria. La nostra voluntat Ês crear un espai de sinergies on poder compartir el coneixement i les experiències profes-

sionals exitoses per potenciar el desenvolupament i les oportunitats empresarials tant al nostre territori com a fora.

Institut Illa de Rodes Ctra. de les Arenes s/n (17480 ROSES) Tel.972154383 / Fax: 972257088 a/e: iesilladerodes@xtec.cat

TĂˆCNIC EN CONDUCCIĂ“ D’ACTIVITATS FĂ?SIQUES I ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL, CFGM


2011

L’Espai Armengol arrenca la seva programació fixa 28

Mitjà: HORA NOVA

Economia empresa

HORA NOVA 3 de maig de 2011

Data de publicació: 03/05/2011 Y reconeixement

Ramon Miquel rep la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball nn figueres. El Consell de Ministres va aprovar divendres lliurar la Medalla d’Or

al Mèrit en el Treball al fundador i president del grup d’empreses familiars Miquel Alimentació, S.A., Ramon Miquel i Ballart, que és conseller de més de vint societats. Aquest guardó premia el mèrit en l’exercici de qualsevol professió. n

Y empreses. fruit d’un ajut leader

Un nou espai de debat a l’Empordà La productora Visual 13 fa un pas més i crea l’Espai Armengol, un centre de reflexió i trobada de professionals

de les empreses”, afirma Puigsegur. Aquest projecte permetrà, també, a Visual13, contribuir en la difusió de la cultura audiovisual i donar suport a joves promeses. A la vegada que es crearan sinergies entre el coneixement i les experiències professionals dels ponents amb les oportunitats empresarials de l’Alt Empordà.

Berta Maspoch l ViLAJuÏgA nn “Som

petits, però ens agrada pensar com els grans”. Aquest és el lema de Visual13, una empresa creada el 2005 a Vilajuïga i dedicada a la producció audiovisual, el disseny i la comunicació. Amb aquest afany d’anar sempre més enllà, els directors, Vicenç Asensio i Marta Puigsegur, han impulsat l’Espai Armengol, un centre de referència del sector audiovisual i les noves tecnologies amb la voluntat d’endegar un projecte des del territori i pensant en el seu enriquiment cultural i d’oportunitats. Així, Visual13 amplia horitzons i ofereix un espai de debat i reflexió que fins ara era inexistent a la comarca i l’emmarca al voltant de quatre eixos: audiovisual, tecnologia, internet i territori. Les activitats que s’hi duran a terme seran

eL nom. L’Espai Armengol té capa-

ferran clavell. Divendres, el director de continguts del servei 3alacarta de Tv3 va encetar el cicle de conferències

conferències, tallers i workshops, obertes a tots els públics, algunes de les quals seran gratuïtes i altres de pagament. “Tot i així, en segons quines sessions, el públic serà molt especialitzat, per la temàtica en si”, concreta Marta Puigsegur.

EDICTE El Ple de l’Ajuntament de Pont de Molins va aprovar inicialment el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) en sessió de data 11 de gener de 2009. D’acord amb la normativa urbanística vigent en aquell moment, es va sotmetre a informació pública, a audiència i a consultes, i es va fomentar la participació ciutadana per a la comprensió dels objectius i del contingut del planejament. Des d’aleshores, el contingut del planejament ha sofert canvis substancials i, atès el disposat a l’article 112.1 del Reglament d’urbanisme (DECRET 305/2006, de 18 de juliol), s’ha de sotmetre a un nou tràmit d’informació pública prèvia aprovació novament inicial. En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 d’abril de 2011, va adoptar, entre d’altres, el següent acord: “Primer.- Aprovar inicialment el POUM de Pont de Molins, l’informe de sostenibilitat mediambiental i tota la resta de documentació que forma part del Pla. Segon.- Obrir un període d’informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi, als efectes de presentació de possibles al·legacions al POUM. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics. Així mateix, s’acorda donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb els del municipi que és objecte del pla, simultàniament als tràmits precedents. També s’acorda, pel que fa a l’informe de sostenibilitat mediambiental, obrir un període d’informació pública del mateix, de 45 dies, simultani al d’informació pública del POUM, per tal que es pugui examinar i es puguin formular observacions sobre el mateix, i consultar les administracions públiques i el públic interessat, d’acord amb les especificacions del document de referència elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge que consta a l’expedient.

La idea s’ha pogut materialitzar gràcies a un ajut Leader per al desenvolupament de microempreses en zones rurals. Es tracta de subvencions destinades a municipis rurals cofinançades per la Unió Europea i la Generalitat. L’ajut va consistir en una aportació del 35% del pressupost total, més un assessorament complet durant el desenvolupament del projecte. “El fet de tenir un economista que hi entén d’estratègies empresarials, que supervisa el pla d’empresa, permet treballar amb més garanties”, revela.

Y ocupAció

L’atur es va reduir un 1,3% al mes de març

nn El nombre de desocupats es va

reduir un 1,3% el passat mes de març, segons les dades fetes públiques per l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya la setmana passada. I és que si al febrer a l’Alt Empordà hi havia 10.991 persones sense feina, el març es va tancar amb 10.852 persones sense

VISUAL13

Ara no compten amb el suport econòmic de cap administració però, tot i així, han aconseguit reclutar professionals de renom perquè imparteixin les conferències. “Ho fan de manera altruista perquè creuen en el nostre projecte”, explica. Així, passaran per l’Espai Armengol Dídac Lee, director de l’àrea de Noves Tecnologies del FC Barcelona, o Joana Sánchez, presidenta d’Incipy i Searchmedia. eL proJecte. “Perquè creiem en la responsabilitat social corporativa

citat per a 25 persones i es troba ubicat en una masia familiar del segle XVIII, que es deia Ca l’Armengol. La part de dalt de l’habitatge està dedicada a allotjament rural, i la part de baix és on s’ha ubicat aquest centre, després de restaurar-la. Per això s’anomena Espai Armengol. L’edifici acull tres espais totalment equipats amb les últimes tecnologies per donar cobertura a les trobades professionals, així com a la investigació i el desenvolupament audiovisual. En aquest sentit, al juny tindrà lloc un workshop de tres hores de durada en el qual es donaran claus per a la implantació del vídeo on-line dins l’estratègia digital a les empreses i institucions. La introducció anirà a càrrec del fundador del Laboratori LED, Miquel Baixàs. I de cara al mes de juliol estan preparant un taller de guió. I per als que no puguin desplaçarse a Vilajuïga, aquesta setmana entrarà en servei el web de l’Espai Armengol, des del qual es podran seguir en directe les conferències. n

Y xxiii firA deL VAixeLL d’ocAsió d’empuriAbrAVA


2011

Canal Cocina emet la segona temporada de “Despensa Mediterránea” Mitjà: GASTRONOMIA SETMANAL

Data de publicació: 25/05/2011


2011

Visual13 produeix el vídeo promocional del Patronat de Turisme Costa Brava - Girona Mitjà: TELENOTÍCIES TV3

Data de publicació: 18/06/2011


Estratègies del vídeo a l’Espai Armengol

2011 Mitjà: EMPORDÀ

Data de publicació: 28/06/2011


2011

Claves de éxito de un negocio online en el sector hotelero Mitjà: ÍNCIPY.COM

Data de publicació: 30/06/2011


2011

L’Espai Armengol reuneix els hotelers gironins en una conferència sobre les claus del negoci online Mitjà: ARA GIRONA

Data de publicació: 30/06/2011


Documenting Documenta

2011 Mitjà: HOYESARTE.COM

Data de publicació: 03/07/2011


Llistes Twitter: també la ràtio de la teva reputació

2011 Mitjà: DOS 2.0

Data de publicació: 04/07/2011


2011

Les claus del negoci hoteler online a l’Espai Armengol Mitjà: EMPORDÀ

Data de publicació: 05/07/2011


2011

Visual13 recibe el premio al mejor joven empresario gerundense de año Mitjà: GSRURAL.ORG

Data de publicació: 11/07/2011


VII edició premis AjEG 2011

2011 Mitjà: DIARI DE GIRONA

Data de publicació: 14/07/2011


2011

Documenting Documenta: Ferran Adrià con lo mejor del arte actual Mitjà: THINKINGHEADS.COM

Data de publicació: 18/07/2011


Visual13 guardonada per AjEG

2011 Mitjà: EMPORDÀ

Data de publicació: 19/07/2011


Premi jove empresari de l’any

2011 Mitjà: EL PUNT

Data de publicació: 20/07/2011


Identitat digital a l’Espai Armengol

2011 Mitjà: HORA NOVA

Data de publicació: 04/10/2011


Identitat digital a l’Espai Armengol

2011

Més mobilitzacions del Vayreda

Mitjà: EMPORDÀ Data de publicació: 04/10/2011  Pàramo diu que la Generalitat s’ha compromès a licitar la redacció del projecte el 2011 ROSES | REDACCIÓ

Un centenar de persones van participar en la manifestació que el dilluns 26 de setembre es va convocar a Roses per tal de demanar la construcció de l’escola Montserrat Vayreda després de set anys en barracons. Durant l’acció, l’alcalde rosinc, Carles Pàramo, va ser increpat ja que tot i que va anunciar el compromís de la Generalitat de licitar aquest 2011 la redacció del projecte, els manifestants no se’l van creure.

Des de l’escola reclamen la construcció “imminent” de la nova escola després de set anys en barracons La concentració va començar al centre escolar i va recórrer els principals carrers del poble fins a la plaça de l’Ajuntament. Fa pocs dies, el director dels serveis territorials d’Ensenyament, Albert Bayot, va informar al consistori

que esperaven la licitació per aquest any. Aquest curs més de 300 alumnes ocupen els nous barracons del Montserrat Vayreda. Tot i que els mòduls havien de ser provisionals, des de l’AMPA recorden que “molts dels nostres fills hauran passat tota l’escolarització en barracons esperant l’escola promesa”. En un manifest insisteixen a reclamar el compromís ferm, més enllà del que va anunciar l’alcalde durant la mobilització del dilluns 26.

Xerrada sobre Identitat Digital a l’Espai Armengol

EMPORDÀ

 LA IDENTITAT DIGITAL VA SER L’EIX PRINCIPAL AQUESTA DARRERA SETMANA d’una nova sessió del cicle de conferències de l’Espai Armengol de Visual13. Un dels majors experts d’Espanya en aquesta temàtica, el vicepresident d’Arenas Entertainment i director de Territorio Creativo, Gonzalo Martín, va impartir a Vilajuïga la conferència titulada Identitat digital: presència i comunicació de les empreses a la societat de la informació.

ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació de l’acta anterior. 2. Situació actual del sector comercial a la ciutat. 3. Impacte del nou CC de La Jonquera. Estudi. 4. Impacte de la connexió amb TAV a BARCELONA. 5. Impacte de la nova Llei Òmnibus. 6. Noves estratègies i serveis de CF. 7. Modificació estatuts. 8. Precs i preguntes.

36407

 CONCRETAMENT ESTÀ PREVIST QUE L’ACTUACIÓ AFECTI el tram del Passeig Marítim comprès entre la riera de la Trencada i el carrer Bernat Metge. L’objectiu de l’acció, segons fonts municipals, passa per “posar fi a l’actual estat de deteriorament que presenten la majoria de fanals i balises i al baix rendiment de les seves lluminàries”. Els treballs s’aniran realitzant progressivament per fases, en funció dels imports i dels sectors.

convoca a tots els socis a l’Assemblea General Extraordinària que es portarà a terme el proper dilluns 24 d’octubre a les 20.00 h. en primera convocatòria i a les 20.30 h. en segona convocatòria al local del Cercle Esport del carrer Monturiol, 3 de Figueres.

Jordi Rotllan Torrent President Comerç Figueres Associació

28161

EMPORDÀ


“elBulli”, un proyecto revolucionario

2011 Mitjà: CADENA SER

Data de publicació: 07/2011


L’últim servei d’elBulli

2011 EL PUNT EL AVUIPUNT AVUI Mitjà: DIMARTS, 6 DE SETEMBRE DEL 2011

| 61

Data de publicació: 06/09/2011

Comunicació

El canal 3XL recupera ‘Sherlock’ de la BBC

Avui s’emet ‘Estudi en rosa’ (22.20 h). Es tracta d’una adaptació contemporània de l’heroi de Conan Doyle

TV3 emetrà a la tardor un documental coproduït per l’empordanesa Visual13 i Minoria Absoluta sobre el restaurant

L’últim servei d’El Bulli Gemma Busquets GIRONA

La productora empordanesa Visual13 està en procés de muntatge i postproducció del documental El Bulli, l’últim vals, que s’emetrà a TV3, dins l’espai Sense ficció, a l’octubre. El documental es va rodar durant l’últim servei, el 30 de juliol, i fa un relat detallat i exclusiu de les últimes hores d’El Bulli com a restaurant. Ferran Adrià, gran protagonista de la vetllada, es va fer acompanyar pels que avui són els millors cuiners del món, i que han passat com

a stagiers per El Bulli. Noms com ara René Redzepi, del Noma i actual número u del món; Joan Roca, d’El Celler de Can Roca i número dos; Andoni Luis Aduriz, del Mugaritz i tercer en el rànquing; Massimo Bottura, de l’Osteria Francescana i número quatre; Grant Achatz, xef de l’Alinea i sisè del món, i el mediàtic José Andrés. El documental, dirigit per Vicenç Asensio, està produït per Visual13 i la productora Minoria Absoluta. 800 hores La productora col·labora amb Ferran Adrià i El Bulli

des del 2005. En aquest sentit, Visual13 té més de vuit-centes hores enregistrades sobre el restaurant. El febrer del 2010 la productora empordanesa amb seu a Vilajuïga va gravar El Bulli, història d’un somni. Catàleg Audiovisual 1963-2009, format per nou capítols que narraven la història del restaurant. També va realitzar Un dia en El Bulli, un projecte produït amb TVE i que explicava 24 hores, la quotidianitat del restaurant de cala Montjoi. La productora executiva de Visual13, Marta Puigsegur, va destacar que el

Diferents moments del documental gravat el 30 de juliol ■ VISUAL 13

gruix d’ El Bulli, l’últim vals el formen les imatges enregistrades el dia de l’últim servei, “des de les vuit del matí fins a la matinada”, però que “s’han enriquit amb imatges històriques” de quan sis dels cuiners que ara són dels més

prestigiosos del món feien de stagiers. El documental, sense veu en off, té com a fil narratiu una entrevista “íntima” que els responsables de la productora van mantenir amb Ferran Adrià l’endemà de l’últim sopar. Puigsegur

explica que s’hi inclouen declaracions i testimonis presos durant la vetllada, moments amb “molta càrrega emotiva”, mentre que la conversa posterior amb Adrià és el moment del balanç i de la reflexió, “de com ho ha viscut”. ■

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Més mitjans

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

INTERNET

GASTRONOMIA

LOCUCIONS

La nova programació de TV3, a la xarxa

La 2 estrena dissabte l’espai ‘Made in Spain’

Gol TV suspèn l’àudio radiofònic dels partits


elBulli, el último vals

2011 Mitjà: GASTRONOMIA & CIA

Data de publicació: 07/09/2011


2011

“Oferim a les empreses la possibilitat de diferenciar-se de la competència” Mitjà: EMPRESARIAL GIRONA Data de publicació: 10/2011


Parlem amb el director d’”elBulli, l’últim vals”

2011 Mitjà: TV3

Data de publicació: 10/10/2011


L’últim sopar d’elBulli a TV3

2011 Mitjà: EMPORDA.INFO

Data de publicació: 11/10/2011


elBulli, El último vals

2011 Mitjà: GASTRONOMIA & CIA

Data de publicació: 12/10/2011


L’última xefla

2011 Mitjà: EL PUNT AVUI

Data de publicació: 12/10/2011


L’última xefla

2011 Mitjà: EL PUNT AVUI

Data de publicació: 12/10/2011

El Punt Avui - Notícia: L'última xefla

19/10/11 12:29

Comunicació

L'última xefla TV3 estrena el documental ‘El Bulli, l'últim vals', sobre les darreres hores del que ha estat considerat el millor restaurant del món 12/10/11 02:00 - SANT JOAN DESPÍ - REDACCIÓ

El que ha estat considerat durant cinc edicions el millor restaurant del món és, segurament, el més filmat i el que més produccions audiovisuals del món ha generat. El Bulli és el protagonista de la nit de TV3 amb el documental El Bulli, l'últim vals, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de les productores Visual 13 i Minoria Absoluta. El 30 de juliol va tancar les portes per convertir-se, el 2014, en fundació. El seu xef, Ferran Adrià, va servir un últim i espectacular sopar, acompanyat dels que avui són els millors xefs del món i que en els últims anys han passat per El Bulli: René Redzepi (Noma), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Grand Achat (Alinea), Massimo Bottura (Osteria Francescana) i José Andrés (Think Food Group). Junts van formar la millor brigada de la història de la cuina i van preparar l'últim menú, que es va cloure amb un últim plat, el préssec Melba, en homenatge al pare de la cuina moderna, Auguste Escoffier. El Bulli, l'últim vals mostra, des d'una òptica privilegiada, tots els detalls sobre l'últim dia del restaurant i descobreix, a través d'una entrevista íntima, com va viure l'experiència Ferran Adrià. La productora executiva de Visual 13, Marta Puigsegur, va destacar que el gruix del treball està format per les imatges enregistrades el dia de l'últim servei, “des de les vuit del matí fins a la matinada”, però que “s'han enriquit amb imatges històriques” de quan sis dels cuiners que ara són dels més prestigiosos del món feien de stagiers.

1

Màxima expectació en l'últim servei del restaurant. Foto: TV3.

Enllaços relacionats

TV3 Visual 13 Minoria Absoluta Canal: Televisió

Visual 13 col·labora amb Ferran Adrià i El Bulli des del 2005. En aquest sentit, té més de vuitcentes hores enregistrades sobre el restaurant. El febrer del 2010 la productora empordanesa amb seu a Vilajuïga va gravar El Bulli, història d'un somni. Catàleg audiovisual 1963-2009, format per nou capítols que narraven la història del restaurant. També va realitzar Un dia en El Bulli, un projecte produït amb TVE i que explicava 24 hores, la quotidianitat del restaurant de cala Montjoi. Darrera actualització ( Dimecres, 12 d'octubre del 2011 02:00 ) Publicat a El Punt Avui. Comarques Gironines 12-10-2011 Pàgina 61 El Punt Avui. Edició Nacional 12-10-2011 Pàgina 61


L’última xefla

2011 Mitjà: L’ECONÒMIC

Data de publicació: 12/10/2011

L'Econòmic - Notícia: L'última xefla

19/10/11 12:29

Comunicació L'última xefla TV3 estrena el documental ‘El Bulli, l'últim vals', sobre les darreres hores del que ha estat considerat el millor restaurant del món 12/10/11 02:00 - SANT JOAN DESPÍ - REDACCIÓ

El que ha estat considerat durant cinc edicions el millor restaurant del món és, segurament, el més filmat i el que més produccions audiovisuals del món ha generat. El Bulli és el protagonista de la nit de TV3 amb el documental El Bulli, l'últim vals, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de les productores Visual 13 i Minoria Absoluta. El 30 de juliol va tancar les portes per convertir-se, el 2014, en fundació. El seu xef, Ferran Adrià, va servir un últim i espectacular sopar, acompanyat dels que avui són els millors xefs del món i que en els últims anys han passat per El Bulli: René Redzepi (Noma), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Grand Achat (Alinea), Massimo Bottura (Osteria Francescana) i José Andrés (Think Food Group). Junts van formar la millor brigada de la història de la cuina i van preparar l'últim menú, que es va cloure amb un últim plat, el préssec Melba, en homenatge al pare de la cuina moderna, Auguste Escoffier. El Bulli, l'últim vals mostra, des d'una òptica privilegiada, tots els detalls sobre l'últim dia del restaurant i descobreix, a través d'una entrevista íntima, com va viure l'experiència Ferran Adrià. La productora executiva de Visual 13, Marta Puigsegur, va destacar que el gruix del treball està format per les imatges enregistrades el dia de l'últim servei, “des de les vuit del matí fins a la matinada”, però que “s'han enriquit amb imatges històriques” de quan sis dels cuiners que ara són dels més prestigiosos del món feien de stagiers.

1

Màxima expectació en l'últim servei del restaurant. Foto: TV3.

Enllaços relacionats TV3 Visual 13 Minoria Absoluta

Canal: Televisió Visual 13 col·labora amb Ferran Adrià i El Bulli des del 2005. En aquest sentit, té més de vuitcentes hores enregistrades sobre el restaurant. El febrer del 2010 la productora empordanesa amb seu a Vilajuïga va gravar El Bulli, història d'un somni. Catàleg audiovisual 1963-2009, format per nou capítols que narraven la història del restaurant. També va realitzar Un dia en El Bulli, un projecte produït amb TVE i que explicava 24 hores, la quotidianitat del restaurant de cala Montjoi. Darrera actualització ( Dimecres, 12 d'octubre del 2011 02:00 )

Publicat a El Punt Avui. Comarques Gironines 12-10-2011 Pàgina 61 El Punt Avui. Edició Nacional 12-10-2011 Pàgina 61


2011

“elBulli, l’últim vals”, el documental sobre el último día de elBulli como restaurante Mitjà: EMBELEZZIA

Data de publicació: 13/10/2011


2011

Estreno del documental “elBulli, El último vals”, que recoge el último servicio del restaurante de Ferran Adrià Mitjà: ELNORTEDECASTILLA.ES

Data de publicació: 13/10/2011


El val d’elBulli

2011 Mitjà: PLANETA IMAGINARI

Data de publicació: 13/10/2011


Audiències TV

2011 Mitjà: ARA.CAT

Data de publicació: 13/10/2011

La desfilada militar dóna el lideratge del dia a La 1

15/10/11 11:41

Sobre l'ARA

Ciència

Criatures

Vols

Ara Premium

Política ÚLTIMA HORA

Descobrir

Emprenem

Venda de cotxes

mpuigsegur

El meu perfil |

Cuina

Tanca sessió

Opinió

Món

Edició paper

Ara TV

Societat

Fotografies

Cultura

Mestres

Sàpiens

Time Out

VaDeJocs

Assegurances

Cursos

Subscripcions València 22ºC

Serveis

Economia

Esports

Cerca

Comunicació

Xarxes

Tarragona serà la seu dels Jocs del Mediterrani el 2017

0

Comentaris

4

M'agrada

ARA PREMIUM

0

AUDIÈNCIES

La desfilada militar dóna el lideratge del dia a La 1 TV3 s'imposa al 'prime time' gràcies al comiat d'El Bulli, que va reunir més de mig milió d'espectadors COMISSIÓ DE CONTROL DE LA CCMA

ARA Barcelona | Actualitzada el 13/10/2011 10:25

La 1 va ser la cadena més vista d'aquest dimecres, tot i que la seva presència al rànquing dels deu programes més vistos es redueix a la segona edició del Telediario i a la pel·lícula Mi monstruo y yo, que va omplir la sobretaula. De fet, qui més va contribuir a les bones xifres globals de la cadena va ser l'especial informatiu que va cobrir els actes de celebració del Dia de la Hispanitat, que tot i quedar-se amb només La desfilada militar va fregar el 28% de quota a Catalunya 268.000 espectadors va arribar al 27,9% de quota de pantalla entre les 10.00 i les 12.00.

Terribas avisa que els espectadors notaran les retallades a TV3 EL BITLLET: ÀLEX GUTIÉRREZ

Què fem amb 80 milions? DÍGITS I ANDRÒMINES: ALBERT CUESTA

Caigudes 2.0 CRÍTICA TV: MÒNICA PLANAS

Un país amb molt de colesterol Ampliar font

Reduir font

PUBLICITAT

Al prime time, en canvi, el domini va ser per a TV3, que va situar el Telenotícies vespre com l'espai més vist del dia, amb 611.000 espectadors i un share del 21,7%, i el documental El Bulli, l'últim vals en segona posició. El treball sobre l'últim dia del restaurant de Ferran Adrià, emès dins l'espai Sense ficció, va enganxar 546.000 catalans i va aconseguir un 17,4% de quota. La segona opció de la franja de màxima audiència va ser Antena 3, gràcies a les 399.000 persones que van seguir Tu cara me suena, mentre que l'estrena de The killing a La Sexta va reunir 329.000 persones, i va situar la cadena en tercera posició del prime time. TELEVISIÓ, AUDIÈNCIES, LA 1, TV3

ETIQUETES 4

Comparteix

PUBLICITAT

0

Envia a un amic

Sigues el primer dels teus amics a qui li agrada.

M'agrada

Imprimeix

Manipulador de Alimentos

ARA TV


Els vídeos més vistos - TV3

2011 Mitjà: TV3

Data de publicació: 13/10/2011


El último vals en elBulli

2011 Mitjà: DIRECTO AL PALADAR Data de publicació: 13/10/2011


Homenatge als cuiners

2011 Mitjà: BLOC DE L’EDUARD BATLLE

Data de publicació: 13/10/2011


elBulli, last waltz - The documentary

2011 Mitjà: 50 BEST RESTAURANTS

Data de publicació: 13/10/2011


Polònia de TV3

2011 Mitjà: TV3

Data de publicació: 13/10/2011


De last waltz per elBulli. El documental

2011 Mitjà: DECUINA.NET

Data de publicació: 13/10/2011


elBulli the last waltz l’Escribà i el Product placement

2011 Mitjà: MARKETINGKONG

Data de publicació: 13/10/2011


elBulli, vals a ritme de rock

2011 Mitjà: ARA.CAT

Data de publicació: 14/10/2011

El Bulli, vals a ritme de rock

15/10/11 10:57

Sobre l'ARA

Ciència

Criatures

Vols

Ara Premium

El meu perfil |

Claus del dia

Tanca sessió

Opinió Crònica

Descobrir

Emprenem

Mestres

Venda de cotxes

mpuigsegur

Política

Cuina

Món Debat

Ara TV

Fotografies

Societat Esports

Edició paper

Cultura

Ara tu

Cultura

Sàpiens

Time Out

Assegurances

VaDeJocs Cursos

Subscripcions Serveis

Girona

Economia

Esports

Mèdia

Passi-ho bé

Cerca

16ºC

Comunicació

Xarxes

Contraportada Hemeroteca

1

Comentaris

0

M'agrada

EL + VIST

0

CRÍTICA TV

El Bulli, vals a ritme de rock

Sexe que deixa en blanc

2

El director de Catalunya Ràdio creu que "no és òptim" que Fuentes presenti un ...

3

Què votaríeu en un hipotètic referèndum sobre la independència?

4

Un barceloní troba un bolet de 25 quilos a un poble de Salamanca

5

Foment admet que Espanya ha actuat com a nou ric en infraestructures "però tothom ...

Tots els articles de:

L'inici del documental reprodueix la sensació de bogeria, de ritme frenètic... Tot i que en alguns moments potser hauria estat convenient subtitular les paraules de Ferran Adrià, les càmeres han captat instants molt espontanis de conversa amb els seus col·laboradors més propers. Els diu: "Sóc conscient que tots voleu veure la vostra dona, tal... però és que jo fa anys que la veig quan puc. Esclar que jo sóc el Ferran Adrià i no hi ha problema. El Ferran Adrià ja s'espavilarà, i els meus pares..." En una altra ocasió, els pares tornen a ser mencionats quan explica el moment en què es va adonar que ja n'hi havia prou. Adrià recorda com fins i tot els seus pares després de veure'l a la televisió li van dir: "Però tu altra vegada?"

Mònica Planas

Ampliar font

Reduir font

EL + NOU

1

MÒNICA PLANAS | Actualitzada el 14/10/2011 00:00

Dimecres TV3 va emetre El Bulli, l'últim vals . El documental recull les darreres hores del restaurant de Ferran Adrià abans de tancar. El punt de vista de què gaudim durant tot el procés de comiat és privilegiat. Un compte enrere molt íntim i a la vegada multitudinari.

EL + COMENTAT

PUBLICITAT

Doncs sí, hem tingut Ferran Adrià altra vegada a la tele d'aquest país. Un país on ens agrada tenir un cuiner, un poeta, una model, un actor, un cantautor, un metge, un escriptor, un humorista... un de cada cosa per convertir-los en abanderats i referents de tots. Malgrat tot, merescut i lògic tribut. Fantàstic poder observar la màgia de convertir un pinyol de préssec en comestible i la devoció dels seus deixebles. Però potser L'últim vals no ens aporta res de nou de Ferran Adrià: hi ha un punt de reiteració de l'elogi col·lectiu que de vegades cau en un cert tòpic i esnobisme. Un bucle de definicions del cuiner que ja hem esgotat en altres entrevistes i reportatges. I un desgast de la insistència amb l'"això continua". Si Ferran Adrià ha sentit la necessitat de reinventar-se, a partir d'ara els mitjans haurem de replantejar-nos la conveniència de reformular la nostra manera d'abordar la figura de Ferran Adrià.

EL MÉS DESTACAT DE L'ARA PREMIUM CRÒNICA

Aquest és un contingut exclusiu de l'ARA. Avui encara podeu consultar dos articles més de l'ARA Premium.

1/3

Ofensiva diplomàtica per les segrestades

La Unesco proposa incentius salarials per als bons mestres


elBulli, l’últim vals

2011 Mitjà: EL CONDIMENTARIO DE MARGARITA

Data de publicació: 14/10/2011


2011

“elBulli, l’últim vals”, el documental sobre el último día de elBulli como restaurante Mitjà: ARYA

Data de publicació: 14/10/2011


L’últim

2011 Mitjà: EL PUNT AVUI

Data de publicació: 15/10/2011


Secció de Televisió i Cinema del món a RAC1

2011 Mitjà: RAC1

Data de publicació: 17/10/2011


Vídeos 3alacarta

2011 Mitjà: TV3.CAT

Data de publicació: 17/10/2011


Blog del Sense ficció

2011 Mitjà: TV3.CAT

Data de publicació: 17/10/2011


elBulli o la importància de la posada en escena

2011 Mitjà: CONFLUÈNCIA

Data de publicació: 19/10/2011


elBulli, l’últim vals

2011 Mitjà: MEDIAVIDA

Data de publicació: 20/10/2011


Captura de Facebook (TV3)

2011 Mitjà: FACEBOOK

Data de publicació: 10/2011


Captura de Facebook (Sense ficció)

2011 Mitjà: FACEBOOK

Data de publicació: 10/2011


Captura de Facebook (Vicenç Asensio)

2011 Mitjà: FACEBOOK

Data de publicació: 10/2011


Captura de Facebook (Vicenç Asensio)

2011 Mitjà: FACEBOOK

Data de publicació: 10/2011


Captura de Facebook (Vicenç Asensio)

2011 Mitjà: FACEBOOK

Data de publicació: 10/2011


Captura de Facebook (Vicenç Asensio)

2011 Mitjà: FACEBOOK

Data de publicació: 10/2011


Captura de Facebook (Vicenç Asensio)

2011 Mitjà: FACEBOOK

Data de publicació: 10/2011


Captura de Facebook (Visual13)

2011 Mitjà: FACEBOOK

Data de publicació: 10/2011


Captura de Facebook (Visual13)

2011 Mitjà: FACEBOOK

Data de publicació: 10/2011


Captura de Twitter (#elBulli trending topic)

2011 Mitjà: TWITTER

Data de publicació: 10/2011


Captura de Twitter @visual13

2011 Mitjà: TWITTER

Data de publicació: 10/2011


Captura de Twitter @visual13

2011 Mitjà: TWITTER

Data de publicació: 10/2011


Captura de Twitter - Profile @visual13

2011 Mitjà: TWITTER

Data de publicació: 10/2011


Captura de Twitter - #elbulli

2011 Mitjà: TWITTER

Data de publicació: 10/2011


Captura de Twitter - #elbullilultimvals - #ultimvals

2011 Mitjà: TWITTER

Data de publicació: 10/2011


“El cuiner cuina al seu restaurant, no a casa”

2011 Mitjà: LA VANGUARDIA

Data de publicació: 10/11/2011


Ferran Adrià graba un programa sobre innovación en la cocina

2011 Mitjà: ELMUNDO.ES

Data de publicació: 12/11/2011


2011

10 tendències que arrasaran a internet a l’Espai Armengol Mitjà: HORA NOVA

Data de publicació: 22/11/2011


2011

“Cada cop més petits estalviadors compren or on line i se’ls lliura el lingot a domicili” Mitjà: DIARIDEGIRONA.CAT

Data de publicació: 25/11/2011


Mitjà: DIARI DE GIRONA

DdG

Data de publicació: 25/11/2011

www.diaridegirona.cat

RECICLEU-ME

DIARI CONTROLAT PER L’OFICINA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ. PROHIBIDA QUALSEVOL REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE L’ARTICLE 32,1, PARÀGRAF SEGON DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES. CONXI MOLONS

2011

“Cada cop més petits estalviadors compren or on line i se’ls lliura el lingot a domicili”

L’APUNT FINAL Martí Saballs SUBDIRECTOR D’EXPANSIÓN

COP D’ESTAT A LA BISBAL

L

CONTRACORRENT

Juan Pablo Giménez

«Cada cop més petits estalviadors compren or “on line” i se’ls lliura el lingot a domicili» Juan Pablo Giménez, director general de Demini Bussines Online i reconegut expert en comerç i negocis a través d'Internet, va ser ahir a l'Espai Armengol de Vilajuïga, on va pronunciar la conferència «Deu tendències que arrassaran a Internet» P El que arrasa a Internet tohom sap què és: el porno. R Ui, això és un mite. Actualment ja no és així. El porno va començar molt fort, peròelqueestàfuncionantavuiés elcomerçengeneralilesrelacionsentrepersones i entre companyies. P Si la llei de l’oferta i la demanda és correcta,hideuhavermoltshomesque necessiten un allargament de penis. R (Riu) No cregui, el que passa és que el cost de distribució d’aquests anuncis és nul, ja que és spampur. Aleshores tot el que es pugui vendre, per poc que si-

gui, és benefici. Qui pica, pica. P Sisóccomerciant,vallapenaentrar a fer negoci a la xarxa? R Una botiga a Internet és unes mil vegades més barata que física. Una bona web, pràctica, funcional i agradable per a la botiga, costa uns 500 euros. I amb molt més clients potencials. Només s’ha de tenir paciència i perseverància. P Comespotvendrerobadevestirper internet, sense el ritual d’emprovars’ho, emmirallar-se, etc? R Està clar que aquest procés que diu vostètéelseuvalor. Noobstant,siliofereixen una primera marca amb descompte del 70% i rebent la peça a casa al cap de dos dies, també són bons arguments. L’outlet funciona molt bé online. P La compra diària del súper també comença a ser un servei habitual? R Aixòjadepèndelesmarques.N’hiha quehopotencienifaciliten,id’altresque

EXPERT EN COMERÇ I NEGOCIS A TRAVÉS D’INTERNET «Posar una botiga a internet és unes mil vegades més barat que fer-ho físicament, i amb molts més clients potencials»

 Juan Pablo Giménez diu que tot el que sigui relacionar-se funcionarà cada vegada millor a la xarxa ENTREVISTA DE

Albert Soler GIRONA

a democràcia no es pot trair de la forma que s’ha fet a la capital baixempordanesa. L’acord entre PSC i CiU per treure l’alcaldia a Lluís Sais, d’ERC, no té nom. Els números són els que sumen, però hi ha límits que no es poden ultrapassar. Recordo les xifres de les eleccions del 22 de maig a la Bisbal d’Empòrdà: ERC (1.212 vots i 6 regidors); PSC (1.100 i 6); CiU (628 i 3); ICV (271 i 1) i PP (185 i 1). Després de picabaralles diverses, és escollit com a alcalde Lluís Sais. Ara, s’ha vist que aquella picabaralla no era una broma. PSC i CiU han decidit que Sais no pot continuar. Sais mai ha estat disposat a compartir l’alcaldia els quatre anys a canvi d’un acord de Govern. I em sembla bé. Les alcaldies no es poden negociar. Tant CiU com PSC s’han equivocat. Els municipis – sobretot si són petits– són llocs complexos, on les aliances es formulen per raons molt diverses. Però sempre hi ha d’haver un respecte absolut a la llista més votada i buscar enteses de sentit comú. És una qüestió ètica que només es pot tallar en casos de corrupció i malversació de fons públics o una gestió desastrosa que posi en perill els comptes. És clar que Lluís Sais ha comès errors i alguns podem estar en contra d’algunes decisions (la passera sobre el Daró), però no es mereix el cop d’estat al qual ha estat sotmès. Vaig sovint a la Bisbal i crec que la gestió de Sais ha tingut molts més actius que passius. Després de la grisor de l’exalcalde Romaguera (PSC), la Bisbal ha rebut un gran impuls en els últims anys. Espero que Sais tingui paciència per aguantar i tornar a presentar-se.

hi posen dificultats, inclús et cobren sis euros per tramitar-te la comanda. Elssupermercatsencaranohihanentrat tan fort com la moda i altres. P Quins altres, per exemple? R Curiosament,tambélesgrowshops, que venen llavors de marihuana. En aquestcasésperquèhihapaïsosamb restriccionslegalsialtresqueno,iaixò facilitamoltl’exportació.Aquíéslegal vendre les llavors de la marihuana. I lesdespesesd’enviamentsolenserde tarifa plana. P Internet és global però els països encara legislen en local. Això deu provocar situacions curioses. R Eljoc,perexemple,alsEstatsUnits està prohibit, i a Espanya la situació és... alegal. Només pot vendre loteria ijocsl’estat,peròespermetquehihagi loteries on line, pòquer, etc. P Ilespàginespertrobarparella...o per trobar un contacte efímer? R Aquest sector s’està concentrant. AbanseraMatch.comiaraquitallael bacallà és Meetic.com. És un negoci creixent, perquè el que vol la gent és relacionar-se. Tot el que tingui a veure amb relacionar-se cada cop funcionarà millor a Internet. P Quèéselmésestranyquesapque s’hagi comprat i venut online? R Una de les coses més curioses que hetrobatéslavendadelingotsd’or.La desconfiança en el sistema monetari fa que cada cop més petits estalviadors comprin or on line, i se’ls lliura el lingot a domicili.


“Documenting Documenta” con Ferran Adrià en Canal+

2011 Mitjà: CANAL +

Data de publicació: 12/2011


2011

Canal+ muestra al Ferran Adrià más artístico en “Documenting Documenta” Mitjà: EL CONFIDENCIAL

Data de publicació: 06/12/2011


2011

Canal+ muestra al Ferran Adrià más artístico en “Documenting Documenta” Mitjà: TEINTERESA.ES

Data de publicació: 06/12/2011


2011

Canal+ muestra al Ferran Adrià más artístico en “Documenting Documenta” Mitjà: ELECONOMISTA.ES

Data de publicació: 06/12/2011


2011

Canal+ muestra al Ferran Adrià más artístico en “Documenting Documenta” Mitjà: LAINFORMACION.COM

Data de publicació: 06/12/2011


Adrià hace de su cocina una exposición de arte

2011 Mitjà: ELPERIODICO.COM

Data de publicació: 07/12/2011


Parrilla de Televisión

2011 Mitjà: ELPAIS.ES

Data de publicació: 07/12/2011


Documenting Documenta: elBulli en Kassel

2011 Mitjà: GASTRONOMIA&CIA

Data de publicació: 07/12/2011


2011

Canal+ muestra al Ferran Adrià más artístico en “Documenting Documenta” Mitjà: DIARIODELEON.ES

Data de publicació: 07/12/2011


Documenting Documenta: Ferran Adrià, protagonista en Canal+

2011 Mitjà: ADSLZONE

Data de publicació: 07/12/2011


2011

Canal+ muestra al Ferran Adrià más artístico en “Documenting Documenta” Mitjà: NOTICIASDEGUIPUZKOA.COM

Data de publicació: 07/12/2011


Documenting Documenta. elBulli en Kassel

2011 Mitjà: CREACCIÓN CANAL+

Data de publicació: 07/12/2011


2011

Les aplicacions per a mòbils a l’Espai Armengol Mitjà: HORA NOVA

Data de publicació: 13/12/2011


2011

Tendències de futur d’internet i de les aplicacions mòbils Mitjà: GIRONA NEWS - GIRONA CONVENTION BUREAU

Data de publicació: 20/12/2011


Topete, 19 Pl. de la Sardana, 3 T +34 972 530 367 17493 VilajuĂŻga (Alt EmpordĂ ) video@visual13.com www.visual13.com

Clipping 2011 - Visual13  

Recull de premsa Visual13 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you