Page 1


NORRTÄLJE-EN PÄRLA I ROSLAGEN En härlig sommarstad, låg gammal bebyggelse, riktiga torg, gågator och inte minst Norrtäljeån som ringlar sig genom hela centrala Norrtälje. Några timmars besök har dessutom gett följande intryck. En otroligt restaurangtät småstad, allt för många tjejer-damer som rökte på stan !! och så barnvagnarna som dominerade gatubilden. Norrtälje går därmed upp på andra plats ut barnvagnstäthet efter Kirkenäs längst uppe i Norge. Där blir det mörkt och kallt tidigt, så vad ska man ha för sig egentligen ??? Norrtälje ligger också norrut och det blir mörkt, kallt och blåsigt när hösten och vintern anländer. Resultaten ser man på alla barnvagnar !-:) Bengt Jansson


Ortnamnet Norrtälje

Namnet skrevs 1298 in Telgium samt 1409 Norra Tælgha. Detta har i doktrinen ansetts stå för ett med tälja besläktat namn på inbyggare: "deras som bor vid inskärningen", med vilket avses "vid den långa viken". "Telgium", "Tælgha" eller helt enkelt "Tälje", är också anledningen till att ankaret i stadsvapnet har placerats som det gjort. Ankaret ser när det hänger på detta sätt ut som ett "T", den första bokstaven i stadens historiska namn.


Historia

Man har funnit omkring 225 fornlämningar inom den gamla stadsgränsen. Det rör sig om gravar från yngre järnåldern. Det finns två fornborgar och en runristning. Redan på 1200-talet fanns en handelsplats vid Norrtäljeviken. Staden grundades 1622 av Gustav II Adolf och knappt hundra år senare 1719 brändes staden ner av ryssarna under Stora nordiska krigets slutskede, ett öde som drabbade ett stort antal svenska sjöstäder på 1700-talet. Detta drama har i många år skildrats i krönikespelen, en utomhusteater som hållits på lilla torget. Där ligger även de mest kända byggnaderna, de Wallinska gårdarna som byggdes på 1730-talet. 1844 grundades ett gyttjebadhus i Norrtälje vilket gjorde staden till en populär badort i regionen. Stadsbild Norrtälje ligger vid Norrtäljevikens inre del och omges av småbruten odlingsbygd. Det område som utgjorde Norrtälje stad till 1970 (då stadskommunen uppgick i Norrtälje kommun) och Norrtälje församling till 2000 (då församlingen uppgick i Norrtälje-Malsta församling) avgränsas i väster av Lommarsundet. Här låg Roslagens luftvärnsregemente, Lv3. I söder går gränsen i dalgången mellan Kyrksjön i Frötuna församling och Kvisthamraviken av Norrtäljeviken. I öster går gränsen i Broströmmens mynning i Norrtäljeviken. Här ligger Långgarns villaområde. I norr går gränsen strax norr om Norrtälje kriminalvårdsanstalt samt Vinglebacke vid riksväg 76. Härifrån går gränsen ut i sjön Lommaren.


Som belöning för dagens slit, blev det två kartonger cocos-bollar= 2 x 32 ! på hemvägen. SK betyder skadade= några cocoskorn felplacerade. -:) Pris: 1 kartong 70:- 2 kartonger 110:- 2 kartonger SK = 100:-


The End

dnE ehT Photo

Bilden på den dansande flamingon har belagts med censur på grund av reaktioner från känsliga besökare !


En pärla i Roslagen  

Liten småstad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you