Page 1

Jaargang 19 Nummer 2

Kwartaalbalans

Villa Augustus: ‘In de tuin groeien de groenten die in het restaurant geserveerd worden’


Inhoud

Voorwoord

Pagina 3 Visser & Visser actueel Pagina 4 Hoe hoog is uw inkomens­ afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? Pagina 5 Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Pagina 6 en 7 Het verhaal van een ondernemer met idealen Pagina 8

Regeren is vooruitzien. Regeren is stimuleren. We kennen allemaal het spreekwoord “regeren is vooruitzien”. Ik wil er een toevoegen “regeren is ­stimuleren”. Regeren is de afgelopen maanden een actueel thema geweest. Op 30 april jl. hebben we de troons­wisseling meegemaakt. Koningin Beatrix maakte plaats voor haar zoon koning Willem Alexander.

Salarisverwerking en AFAS expert; de combinatie maakt het sterk. Pagina 9 Wegwezen en (n)ooit weer terugkomen Pagina 10 De personeelslening als arbeidsvoorwaarde Pagina 11

Zijn eerste speech als koning van de onderneming ­Nederland was eerlijk en stimulerend. Eerlijk dat we in een periode van kwetsbaarheid en onzekerheid leven. ­Stimulerend om terug te kijken welke kernwaarde we als onderneming Nederland hebben. Drang om grenzen te verleggen, vindingrijkheid, ijver. Stimulerend om naar de toekomst kijken. Wat hebben we nodig? “De hoop van ons land schuilt in het samenspel van al die mensen, met hun talenten, klein en groot. Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Daarmee hebben wij de wereld veel te bieden”

Hoogte kinderalimentatie hangt af van uw zorg Pagina 12 Moeilijk doen…

Daarnaast stond Koning Willem Alexander als aanvoerder voor zijn onderdanen. “Met trots zal ik het Koninkrijk vertegenwoordigen en ­helpen nieuwe kansen te ontdekken. Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, ­Nederlanders, verenigt, ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet.”

Zomaar een aantal elementen uit de eerste speech van onze nieuwe koning. Een parallel naar uw onderneming. Daar bent u de “koning”, u staat aan het roer. Wat is ­belangrijk? Eerlijk naar uw onderneming kijken. Waar sta ik met mijn onderneming? Wat zijn mijn kansen en bedreigingen? Hierbij is het nodig om inzicht te hebben in het rendement van uw bedrijfspositie en financiële positie. Vertaal uw plannen in een begroting. Neem uw personeel mee in uw plannen, wees transparant. Is er onzekerheid, deel dit met uw medewerkers. Boekt u successen, maak ze deelgenoot. Stimuleren van uw men­ sen door hun talenten te benutten. Men zegt wel eens “als personeelslid moet het jouw onderneming zijn”. Dus ­stimuleer uw medewerkers om mee te bouwen aan uw ­onderneming. Uiteraard is het van belang dat u als koning van uw onder­ neming vertrouwen uitstraalt, uw visie deelt en laat zien waar u voor staat. Te positief? Wellicht wel. Maar wat hebben we aan klagen? Regeren is vooruitzien. Regeren is stimuleren. Het team van Visser & Visser staat klaar om u te helpen. Helpen met inzicht te krijgen in uw bedrijfsprocessen en financiële situatie. We zijn graag uw sparringpartner bij het mee denken over uw toekomstplannen en (on)moge­ lijkheden. Samen met u bouwen aan uw onderneming. Dat is onze passie. Marco Ruit AA

mcruit@visser-visser.nl

2


Visser & Visser Actueel

Visser & Visser App Kunt u niet genoeg krijgen van Visser & Visser? Download dan onze app! Afgelopen maand brachten wij een app op de markt omdat we graag op alle belangrijke platformen aanwezig willen zijn. In onze app leest u meer over onze dienstverlening, volgt u de nieuwsberichten van Visser & Visser, is er een fotoalbum te bekijken en nog veel meer! Wilt u op de hoogte blijven van ons kantoor? Download onze app in de Apple of Google Play store, daarmee zijn we letterlijk binnen handbereik!

Commerciële tips

Hotel & Rendement is een uitgave van Visser & Visser Accountants Belastingadviseurs en verschijnt zesmaal per jaar. Hotel & Rendement informeert over actuele ontwikkelingen en trends binnen de hotelbranche . Visser & Visser is specialist op het gebied van advisering in de horecabranch e.

Best Buddies wint een Kroonappel van het Oranjefonds 1.

Maak van uw website een actiesite, waarbij de klant direct kan zien wat u heeft en wat uw aanbiedingen te bieden zijn. 2. Maak op de site duidelijk dat het voordeliger is om rechtstreeks te boeken directe korting per nacht. en geef een Beloon de gast met een korting bij herhalingsboe ingewikkelde regels, doe king. Geen het cash. 3. Maak uw eigen last minutes. Dat wordt beloond! 4 Geef een klant een gebruikersaccount. Zorg voor een duidelijke routeaanduid Google om het uw bezoekers ing via makkelijk te maken. 5. Ontwikkel een app waarop uw gasten direct kunnen boeken. Dat kost minder 6. Kijk naar het onderscheiden dan u denkt. d vermogen van uw hotel. Dat kan het serviceniveau de omgeving, mogelijkheid zijn, tot speciale wensen. Breng dat duidelijk naar voren. 7. Ga over op databasemark eting. Gebruik de data voor het sturen van aanbiedingen nieuwskranten, verjaardagswe , nsen. 8. Richt een club op die de gast recht geeft op speciale kortingen als men terugkomt. Ontwikkel een bonussysteem 9. Maak gebruik van social media, zoals Facebook. Beloon de zoveelste ‘leuk’ met een of een gratis overnachting diner en doe daar uitgebreid verslag van. 10. Maak ook eens een papieren nieuwsbrief; dat valt op tussen het geweld van media en de vele e-mails. digitale

Bezwaar maken tegen

uw WOZ-waarde!

Voor vragen of hulp: bel of mail: Chris Dijkstra, bereikbaar op 0342-405140 of cgdijkstra@

App bereikbaar voor alle hotels

visser-visser.nl

Het Nederlandse bedrijf HotelsMobile heeft een app ontwikkeld waarmee hotels en ketens de klanten van dienst kunnen zijn. Het is een generieke app (iPhone en Android) die geheel in eigen stijl en kleurstelling is uit te voeren. De app biedt ruimte voor presentatie, boekingen en informatie over bereikbaarh eid, voorzieningen en de omgeving. Deze informatie is via een online systeem te beheren.

Redactie:

Voor informatie over de in de Hotel & Rendement genoemde onderwerpen en over de regelmatige toezending kunt u contact opnemen met Alianne Berens, via aberens@viss er-visser.nl.

Koolhovenstraat 9 Postbus 60 3770 AB BARNEVELD Telefoon 0342 - 40 51 40

Visser & Visser AccountantsBelastingadviseurs heeft vestigingen in Apeldoorn, Barendrecht, Barneveld, Dordrecht, Gouda, Middelharnis en Oud-Beijerland.

www.hotelenrendement .nl www.visser-visser.nl

Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de nodige zorgvuldighei d wordt betracht, is niet uit te sluiten dat de informatie niet meer (geheel) actueel is als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende onjuistheden en de gevolgen hiervan. Wij adviseren u dan ook altijd advies bij ons in te winnen indien u overweegt op basis van de informatie uit Hotel & Rendement actie te ondernemen. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Een van onze klanten, Best Buddies, is onlangs winnaar geworden van een Kroonappel van het Oranjefonds. Het is daarmee één van de drie mooiste sociale initiatieven van Nederland. Best Buddies stimuleert vriendschap tussen studentvrijwilligers en jonge mensen met een licht ver­ standelijke beperking. Namens Visser & Visser feliciteren wij hen van harte! V&V613-MAG_HOTEL

IN RENDEMENT 5.indd

Editie 1 - 2013

Mr. Chris Dijkstra Alianne Berens

Denk na over nieuwe concepten

Commerciële vernieuw ing

vermindert macht boekingssites App bereikbaar voor alle hotels

1

Doe mee met onze Facebook actie!

Hotel & Rendement Ook deze zomer trekken we er weer met z’n allen op uit: een hotelletje op de Veluwe of een overnachting aan de kust? Een hotel runnen is een hele onderneming. Lees meer in onze uitgave Hotel & Rendement hoe u meer ren­ dement kunt behalen. Onder andere door 10 commerciële tips toe te passen. Aan te be­ velen bij familie, vrienden en kennissen in de horeca!

3

25-03-13 13:35


Hoe hoog is uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat u de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zelf betaalt. Dat gebeurt door inhouding van de bijdrage op uw nettoloon. Deze bijdrage kent een maximumbedrag per jaar. Heeft u meerdere eigen bv’s waar u werkzaamheden voor verricht, dan is bij iedere bv de bijdrage verschuldigd. Hierdoor kunt u boven het maximumbedrag uitkomen. Dat wil echter niet zeggen dat u ook te veel betaalt. U kunt hier namelijk tussentijds zelf iets aan doen. Anders mag u erop vertrouwen dat de Belastingdienst de te veel ingehouden bijdrage netjes aan u terugbetaalt.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan betaalt u dit jaar een lage bijdrage van 5,65% over een maximumbijdrageloon van € 50.853. De inkomensaf­ hankelijke bijdrage Zvw kan dus niet meer bedragen dan

€ 2.873 (5,65% x € 50.853). Heeft u meerdere bv’s, dan bent u bij iedere bv in dienstbetrekking en moet u ook over het loon bij iedere bv de bijdrage Zvw betalen. De totale bijdrage kan hierdoor hoger worden dan het maximum­ bedrag van € 2.873 (2013).

Bijdrage loopt op bij meerdere bv’s Stel u bent als dga in dienst bij drie bv’s. Per bv ontvangt u € 30.000 aan loon. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over dit loon bedraagt 5,65% x € 30.000 = € 1.695. U ­betaalt dus € 5.085 (3 x € 1.695) aan bijdrage Zvw en dat is meer dan het maximumbedrag van € 2.873. U kunt dit voorkomen door gebruik te maken van de doorbetaald­ loonregeling.

Doorbetaaldloonregeling De doorbetaaldloonregeling houdt kort gezegd in dat slechts één bv (inhoudingsplichtige) de loonbetalingen verricht namens alle andere bv’s. Uw andere bv’s betalen dan geen loon meer aan u uit. Uitgaande van het voorbeeld ontvangt u dan van één bv € 90.000 aan loon. Die bv kan dan ook rekening houden met het maximumbijdrageloon van € 50.853, zodat uw bijdrage Zvw dus ook niet meer is dan € 2.873.

Belastingdienst betaalt teveel terug Maakt u geen gebruik van de doorbetaaldloonregeling, dan is er geen nood aan de man, want de Belastingdienst betaalt dan het te veel betaalde bedrag aan bijdrage Zvw aan u terug. Uitgaande van het voorbeeld zou dit beteke­ nen dat u in het derde kwartaal van 2014 een teruggaaf ontvangt van € 2.212 (€ 5.085 - € 2.873). In de meeste gevallen werkt de Belastingdienst zelfs al met voorschotten in het jaar zelf. U kunt de Belastingdienst ook zelf vragen om een voorschot als er te veel inkomens­ afhankelijke bijdrage Zvw wordt ingehouden. De door de Belastingdienst verstrekte voorschotten worden na afloop van het jaar verrekend met de definitieve teruggaaf.

‘de Belastingdienst betaalt het teveel betaalde bedrag aan u terug’ 4


Tips Reken de nieuwe alimentatiebedragen uit! Jaarlijks worden de alimentatiebedra­ gen voor kinderalimentatie en partner­ alimentatie aangepast. Wanneer u reeds een beschikking heeft en de rechter heeft het bedrag aan maandelijkse alimen­tatie al vastgesteld, dan kunt u met behulp van deze gegevens op de website van het Landelijk Bureau Inning

Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer

Onderhoudsbijdragen berekenen hoe­

Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar weer terechtkomen. Hierdoor bestaat de kans dat wanneer u met pensioen gaat uw pensioen-bv, ­wegens ontoereikend vermogen, de toegezegde pensioenverplichtingen niet kan nakomen. Vanaf dit jaar is het mogelijk om zonder fiscale gevolgen eenmalig op de pensioeningangsdatum een vermindering toe te passen op de pensioenaanspraken, ook wel afstempelen genoemd.

De verplichte invoering van de werk­

veel dit bedrag stijgt voor 2013. Ga daar­ voor naar www.lbio.nl/alimentatie/in­ dexering-alimentatie. Verplichte invoering werkkosten­ regeling uitgesteld kostenregeling is uitgesteld naar 2015. U heeft dus ook in 2014 nog de keus voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting of de werkkostenregeling. Zoals het er nu

De voorwaarden zijn streng. Zo is afstempelen pas moge­ lijk bij een lage dekkingsgraad en een onderdekking ­veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggings­ verliezen.

delenkapitaal in die jaren is terugbetaald. Wel kan dan de waarde van de activa worden verhoogd met de terugbe­ taling of de uitkering vermeerderd met samengestelde ­interest. Is door deze correctie de dekkingsgraad toch niet hoger dan 75%, dan is afstempelen nog steeds mogelijk.

Dekkingsgraad van 75% of lager Er moet op de pensioeningangsdatum sprake zijn van een dekkingsgraad van 75% of lager (onderdekking). Deze dekkingsgraad wordt berekend door het totaal aan activa te delen door het totaal aan passiva (exclusief het eigen vermogen). Voor de pensioenverplichting geldt de fiscale waarde. Stel het aan u toegezegde pensioen bedraagt € 75.000 per jaar. De activa van uw pensioen-bv bedragen € 450.000. De passiva bestaan uit een pensioenverplichting van € 700.000 en € 50.000 aan crediteuren. De dekkingsgraad bedraagt nu 60% (€ 450.000 / € 750.000 x 100%). ­Voldoet u aan alle voorwaarden, dan mag u op de pensioen­ ingangsdatum de pensioenaanspraken van uw bv ­een­malig verminderen met 40%. De fiscale waarde van uw pensioen­verplichting bedraagt dan € 420.000. Uw aange­ paste pensioen is in dat geval € 45.000.

Onderdekking door ondernemings- en/of beleggingsverliezen De onderdekking moet zijn veroorzaakt door (reële) onder­ nemings- en/of beleggingsverliezen. Hiervan is in ieder geval geen sprake als u in de zeven kalenderjaren vooraf­ gaand aan uw pensioeningangsdatum bijvoorbeeld een dividenduitkering heeft ontvangen van de bv of als er aan­

naar uitziet, zal de regeling nog op een aantal punten worden vereenvoudigd, zodat deze aantrekkelijker wordt voor het midden- en kleinbedrijf. Ondanks dit uitstel is het toch verstandig

Vennootschapsbelasting voor de pensioen-bv

om u nu alvast te gaan verdiepen in de

Door de afstempeling/vermindering van de pensioenaan­ spraken valt er een deel vrij. Dat vrijgevallen deel hoort tot de belastbare winst en uw pensioen-bv moet hierover ­vennootschapsbelasting betalen. Dit heeft echter geen ­gevolgen voor de verkrijgingsprijs van uw aanmerkelijk belang in de bv.

werkkostenregeling. De implementatie van de regeling neemt namelijk al gauw een aantal maanden in beslag. Mogelijk is het voor u zelfs voordeliger om al in 2014 de overstap te maken. Dat kunt u echter pas bepalen na een volledige in­ ventarisatie van de vergoedingen en

Schriftelijk akkoord

verstrekkingen aan uw werknemers.

Alle betrokken partijen, waaronder uzelf en mogelijk ook uw partner als pensioengerechtigde, het bestuur, de werk­ gever en de betrokken aandeelhouders moeten schriftelijk akkoord zijn met de vermindering van de pensioenaan­ spraken. Het is verstandig vooraf een verzoek in te dienen bij de belastinginspecteur om na te gaan of is voldaan aan alle voorwaarden.

Vermindering als uw pensioenuitkeringen al zijn ingegaan Ontvangt u op 1 januari 2013 al pensioenuitkeringen vanuit uw pensioen-bv, dan mag u toch gebruikmaken van de ­mogelijkheid tot afstempelen. Uiteraard moet wel aan alle voorwaarden worden voldaan. Bovendien is deze mogelijk­heid tijdelijk, namelijk tot en met 31 december 2015.

5


Is hij een ondernemer of een idealist? Deze vraag rijst als we in gesprek zijn met Daan van der Have, medeeigenaar van Villa Augustus te Dordrecht. Op Landgoed Dordwijk spreken we af om zijn verhaal te horen. Niet zomaar een verhaal, maar een verhaal dat gedragen wordt door idealen, plezier en passie.

Het verhaal van een ondernemer met idealen Naam: Daan van der Have Leeftijd: 62 Privé:  Getrouwd, 2 kinderen E-mails per dag: 20 Rijdt een: Audi Boek/Tijdschrift: Filosofie (Spinoza) Klant sinds: 2010

Villa Augustus… Een unieke locatie in Dordrecht waar hotel, restaurant en tuin gecombineerd worden. De moestuin is het hart van Villa Augustus, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Daan vertelt: “Villa Augustus wordt gevormd door een hotel in een voormalige watertoren, een restaurant in het voor­ malig pompgebouw, een limonaia, een markt met groente­ winkeltje en natuurlijk een enorme tuin met groente, fruit, kruiden en bloemen. Vanuit alle locaties kijk je op de moestuin waar alles groeit wat later zijn weg vindt naar het restaurant. Dit levert het bijzondere plaatje op dat je vanuit het restaurant de groente ziet groeien die op je bord geserveerd wordt.” Daan van der Have heeft de tuin zelf ontworpen met als uitgangspunt dat het voort moet brengen alle gewassen die in Nederland geteeld kunnen worden. “Diverse soorten sla, wortelen, peren en rozen groeien moeiteloos naast ­elkaar op. We onderhouden de tuin erg goed, want dit komt zowel de uitstraling als de producten ten goede. De

Daan van der Have over Visser & Visser: Villa Augustus: Oranjelaan 7 3311 DH Dordrecht www.villa-augustus.nl

6

Visser & Visser is een plezierige organisatie met ­betrokken mensen. Iedereen is goed bereikbaar en erg gemotiveerd. Er wordt innovatief gedacht en afspraken worden nagekomen. Dat is voor ons een grote verbete­ ring ten opzichte van onze vorige accountant!

tuin wordt doorsneden door een kanaal. Hier wordt water ingebracht vanuit een door de kunstenares Dora Dolz ont­ worpen ‘bron’. Het water stroomt dan door de tuin via een kleine cascade weer terug in het Wantij. Alles stroomt, ik houd van die symboliek…”.

Van Hotel New York naar Villa Augustus De plannen voor Villa Augustus dateren uit 2004, maar in de tijd daarvoor zijn er ook interessante projecten gereali­ seerd. Het is allemaal begonnen door een bijzondere ­samenwerking tussen drie compagnons, Daan van der Have, Hans Loos en Dorine de Vos. Dit drietal is elkaar in de jaren ‘90 tegen gekomen bij het opzetten van Hotel New York in Rotterdam. Ze deelden dezelfde visie om een stads­ hotel neer te zetten dat een rol zou spelen in het dagelijks leven van de rotterdammers. En waar reizigers het gevoel zouden hebben écht in Rotterdam te logeren. Het succes van Hotel New York is een verhaal op zichzelf, maar na de verkoop van de exploitatie van het hotel, kwam er ruimte in de agenda’s. Een volgend project kwam op hun pad. ­Samen met Hans Loos werd het vervallen Landgoed ­Dordwijk aangepakt en omgetoverd tot een prachtige en rustieke plek. Een nieuwe uitdaging waarbij jaren van ­restaureren volgden om het landgoed en landhuis in oude glorie te herstellen. Tijdens alle werkzaamheden werd in 2004 een zaadje gepland voor Villa Augustus.


Daan van der Have vertelt: “Op een goed moment werden we door gemeente Dordrecht uitgenodigd mee te denken over de stadswerven van Dordrecht. De reden van de uit­ nodiging was dat ze hadden gezien hoe Hotel New York een grote rol heeft gespeeld in het op de kaart zetten van een gebied, namelijk de Kop van Zuid. We hebben een middag over de stadswerven gewandeld en uitgebreid rondgekeken, maar kwamen tot de conclusie dat niets ons aansprak. Tot een half jaar later. We zagen een luchtfoto van de Watertoren aan het Wantij en die sprak meteen tot onze verbeelding. Stel dat de watertoren weer vlakbij het water staat, je om de toren een biologische tuin mag ­maken en in de watertoren een hotel mag maken in je ­eigen sfeer… Gemeente Dordrecht ging akkoord met het plan en we zijn eind 2005 begonnen met bouwen!” Wanneer je de muren rondom Villa Augustus betreedt proef je meteen de sfeer die er hangt. Het beste te om­ schrijven als ongedwongen, natuurlijk, oorspronkelijk en karakteristiek. De belangstelling voor kunst mag gezien worden en er is veel aandacht voor details. Dit is terug te vinden in de vormgeving van het restaurant, de menukaart en de bediening tot de sfeervol ingerichte kamers en prachtige tuin. Daan vertelt: “In de samenwerking tussen ons drieën zijn de rollen goed verdeeld. Dorien heeft de gehele vormgeving op zich genomen, van illustraties tot interieur. Hans heeft veel betekend als organisator en het begeleiden van de bouw en ikzelf heb me bezig gehouden met het eten en de tuin.”

Over partnerships en idealisme Het sluiten van een partnership is vaak snel gedaan, echter het volhouden en het tot een succes maken is een tweede. We vragen Daan naar zijn ervaring: “Tijdens je leven kom je veel mensen tegen, maar bij een sporadisch aantal men­ sen die je tegenkomt gebeurt er daadwerkelijk iets. Dit heb ik gehad met Hans en Dorine. Het klikte en we hadden iets gemeenschappelijks, we deelden een visie. Toch is zo’n klik geen garantie voor een succesvol resultaat. Wij werken nu zo’n twintig jaar samen, een periode waarin je elkaar goed leert kennen. Je moet samen moeilijkheden overwinnen en verschillen van mening overbruggen. Maar mijn ervaring is dat als je dat kan, het de verbinding alleen maar sterker maakt. Daarnaast ben ik van mening dat er twee voor­ waarden zijn voor een goede samenwerking. Eén; je moet onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in elkaars integri­ teit. En twee, je moet aan iets werken waar je plezier in hebt. Wij hebben altijd tegen elkaar gezegd: al zou het mislukken, dan hebben we in ieder geval plezier gehad.”

Tips Te laat betalen aan banden gelegd De betalingstermijnen bij overeenkom­ sten tussen bedrijven en bij overeen­ komsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. Vanaf 16 maart 2013 geldt dat, als er contractueel niets is geregeld, er moet worden betaald bin­ nen dertig dagen na de dag waarop de factuur is ontvangen. Partijen mogen wel een andere termijn afspreken, mits de betalingstermijn niet onredelijk is. Ook mag in een overeenkomst met de klant of leverancier een langere betaal­ termijn van maximaal zestig dagen wor­ den afgesproken. Een nog langere beta­ lingstermijn kan alleen als kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

‘al zou het mislukken, dan hebben we in ieder geval plezier gehad’

De overheid is altijd verplicht om de ­facturen van bedrijven uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de factuur te ­betalen. Let op Wordt er toch te laat betaald, dan mag u

Daan van der Have zou zichzelf niet per se een onder­ nemer willen noemen. Hij ziet zichzelf meer als iemand die idealen wil verwezenlijken. Achter het succes van Villa ­Augustus schuilt eigenlijk de passie om iets toe te voegen aan de huidige wereld. Iets bijzonders toevoegen aan uit eten gaan, logeren of een dagje weg gaan. Het natuurlijke en biologische aspect is daar een uiting van die ook nog eens heel goed bij de huidige tijdgeest past. Het voegt iets wezenlijks toe, namelijk opnieuw ontdekken dat het de ­natuur is die je te eten geeft. Het concept, als je het een concept kunt noemen, is de drijvende kracht. Dat je daar­ onder een zakelijke onderbouwing moet hebben vindt hij logisch, maar is niet de drijfveer. Dit blijkt des te meer als we vragen naar een ideale werkdag van Daan. Hij geeft antwoord: “Het liefste ben ik de hele dag in de tuin aan het werk. Snoeien of met mijn handen in de aarde, dat is een ideale werkdag.”

een standaardvergoeding voor incasso­ kosten vragen. Heeft u hier niets over afgesproken, dan is deze vergoeding een bepaald percentage van de rekening en met een minimum van € 40. (zie www. consuwijzer.nl/thema/incassokosten). Registratieplicht voor de actieve dga Vanaf 1 juli 2012 geldt er niet alleen voor alle uitzendbureaus een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel, maar ook voor alle andere bedrijven die arbeids­ krachten ter beschikking stellen. Zo val­ len bijvoorbeeld ook detacheerders en payrollbedrijven onder de registratie­ plicht. Maar wist u dat die plicht ook voor u geldt als u zich als dga laat uit­ lenen via uw bv aan derden? Twijfelt u of u zich moet registreren in het ­Handelsregister, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel. Zo voor­ komt u problemen achteraf en een mo­ gelijk forse boete bij controle van de ­Inspectie SZW.

7


Salarisverwerking en AFAS expert; de combinatie maakt het sterk.

Tips Bent u op de hoogte van provinciale subsidies? Veel ondernemers laten onnodig subsi­ dies liggen. Tijdgebrek is een veel­ gehoord excuus en dat is jammer. Want door handig gebruik te maken van subsi­ dies kunt u geld besparen. Naast lande­

Elke periode een tijdige en correcte salarisbetaling is een goede arbeidsvoorwaarde voor uw personeel. De salarisverwerking verdient het om door professionals verzorgt te worden. Met 12 gediplomeerde salarisadministrateurs met meer dan 100 jaar ­er­varing, 1100 klanten en meer dan 70 CAO’s kunnen we ­spreken van ruime ervaring en een solide basis. Onze dienstverlening is volledig ­digitaal, van aanleveren van de mutaties tot het verstrekken van de output.

lijke subsidies zijn er ook provinciale subsidies. Wist u dat er ook provinciale regelingen zijn voor bedrijfsfinanciering? Op ­Antwoord voor bedrijven vindt u een handig overzicht van de verschillende regelingen. Van een starterslift in Noord-Brabant tot aan het innovatie­

De meerwaarde van Visser en Visser Salaris en Advies vindt u in de mensen achter de loonstrook. Onze professio­ nals hebben oog voor de wereld om ons heen en kennen de actuele wet- en regelgeving van A tot Z. Gecombineerd met een proactieve instelling zorgen wij ervoor dat u niet ­achter de feiten aanloopt. Onder het mom van “U de lusten wij de lasten” nemen wij u de zorgen uit handen en stellen u in staat om zorgeloos te ondernemen.

‘U de lusten wij de lasten’

fonds in Limburg. En van een stimule­ ringsregeling

vrijetijdseconomie

in

­Gelderland tot aan het MKB & Techno­ fonds in Flevoland. U vindt ze allemaal terug op www.antwoordvoorbedrijven. nl/subsidies/bedrijfsfinanciering/pro­ vincie. Belastingdienst gestart met ­stamrechtproject De Belastingdienst gaat strenger toe­ zicht houden op recentelijk opgerichte

Daarnaast hebben we 2 salaris­administrateurs die gecerti­ ficeerd Afas expert zijn. Zij beheersen de software van Afas door en door. In de praktijk zien we dat veel be­drijven die zelf de salarisadmini­stratie verwerken, maar een klein ge­ deelte benutten van de mogelijkheden die de HRM- en payrollsoftware van Afas te bieden heeft. Om het systeem optimaal te benutten moet je de software goed leren ken­ nen. Op deze manier kunnen personeelsprocessen beter op elkaar worden ­afgestemd. Daardoor worden foutkansen kleiner en kan op een veel efficiëntere manier de salaris­ administratie ­worden gevoerd.

Waarom zou u kiezen voor de Afas-Experts van Visser & Visser? Onze Afas experts hebben een opleiding gevolgd en zijn gecertificeerd Profit Payroll Professional. Zij weten met hun kennis en door hun jarenlange praktijkervaring de Afas software optimaal toe te passen. Juist deze combi­ natie maakt het sterk!

Wat kunnen onze Afas experts voor u betekenen? -

(zuivere) stamrecht-bv’s en al langer be­

- -

staande bv’s met een stamrechtge­ rechtigde dga tussen de 60 en 65 jaar. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat

- -

een bv bij het ingaan van het stamrecht te weinig vermogen heeft om aan de uit­ keringsverplichting te voldoen. Tegen­

- -

vallende beleggingsresultaten kunnen een oorzaak zijn, maar ook in het ver­ leden gedane dividenduitkeringen en

Het (tijdelijk) verzorgen van de salarisadministratie bij u op locatie Advies over het optimaal gebruik van de software Periodieke controle van uw salarisadministratie op wet- en regelgeving Proactief advies over fiscale wet- en regelgeving Inrichting van de software en instructie voor het ­dagelijks gebruik Koppelingen maken met andere pakketten Op maat gesneden rapporten en analyses (manage­ mentinformatie)

verstrekte leningen aan de dga. Kan de bv niet aan haar uitkeringsverplichtin­ gen voldoen, dan kan de Belastingdienst

Paul Wolleswinkel, Hoofd Salarisadministratie

dit zien als afkoop. Het gevolg is direct belasting betalen over de waarde van

Inmiddels worden onze Afas experts tot volle tevredenheid van onze clienten ingezet. Zij hebben met behulp van hun kennis op diverse punten efficiencyvoordeel kunnen ­realiseren.

het stamrecht vermeerderd met mogelijk

Een Afas expert verdient zich dubbel en dwars terug!

revisierente.

Jan-Pieter Vorstelman, AFAS Expert

8


Arbeidsrecht

Op de site www.rechtspraak.nl kunt u de uitspraak onder dit nummer terugvinden. 1

Tips Om dit te voorkomen, geeft de Belasting­ dienst extra voorlichting over de vooren nadelen van een stamrecht-bv en wordt er strenger gecontroleerd op stamrecht- en leningsovereenkomsten. Ook de ontwikkeling van de vermogens­ positie van de stamrecht-bv zal scherper in de gaten worden gehouden. Frauderende bestuurders aangepakt Het vervelendste wat u als ondernemer kan overkomen, is dat u te maken krijgt met faillissementsfraude. Bijvoorbeeld wanneer u als schuldeiser erachter komt dat de frauderende bestuurder van het

Wegwezen en (n)ooit weer terugkomen

bedrijf waarmee u zaken doet, vlak voor

Ontslag blijft een lastige aangelegenheid. Niet alleen voor de ontvanger maar vaak ook voor de boodschapper van de tijding. Er spelen niet alleen juridische aspecten. Soms heeft een samenwerkingsverband zo ­ongeveer het karakter van een huwelijk. Dertig of veertig jaar, het komt nog steeds voor. De manier waarop de ontslagboodschap wordt gecommuniceerd - helder en straight bij voorkeur - maakt vaak “een slok op een borrel” uit.

Minister Opstelten van Veiligheid en

een faillissement zaken wegsluist, waar­ door u fors benadeeld wordt.

Justitie wil daar een stokje voor steken met een nieuw wetsvoorstel. Frauderen­ de bestuurders kunnen straks met een civiel bestuursverbod steviger worden aangepakt. Het verbod zorgt ervoor dat

Maar ik wil het dit keer niet hebben over welke redenen je precies moet hebben voor een ontslag en hoe je het traject moet vormgeven. Het is dit keer tijd voor het inzoomen op de periode tussen de ontslagaanzegging en het daad­ werkelijke einde van het dienstverband. Daar zit namelijk regelmatig nog een fikse periode tussen. Vaak de volledige opzegtermijn zoals te die voor de werkgever geldt. Een tot meerdere maanden. En wat te doen in die “niemands­landperiode”? Niets liever dan afronden en duidelijkheid. Dat zal u ­bekend in de oren klinken. Als er dan toch ontslag volgt, dan ook maar direct wegwezen. Mooi geformuleerd: ­vrijstellen van werk. Dat komt veel voor. Als een soort ­preludium op wat er komen gaat. Wel begrijpelijk, maar juridisch nogal discutabel. De Rotterdamse Voorzieningen­ rechter bepaalde in februari 2013 weer eens dat je zonder goede reden niet iemand mag wegsturen (LJN BZ1944)1. ­Eigenlijk mag dat alleen maar als doorwerken van de ­bewuste werknemer schade aan het bedrijf zou toe­ brengen of er andere zwaarwegende redenen zijn. De rechtspraak is vrij stellig dat een vrijstellen niet mag ­worden toegepast als een voorafje op het ontslag. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit probleem zich in de praktijk regelmatig wel oplost. Het gros van de werk­ nemers laat de vrijstelling voor wat die is en gebruikt de periode om zich te oriënteren op hun toekomst. Wat heb je een aan wedertewerkstelling als je een paar weken later

toch de deur achter je dichtslaan? Maar voor het geval dat de discussie toch gaat spelen de volgende tips: - zorgt u er voor dat er een sluitend geheimhoudings­ beding in het arbeidscontract is opgenomen - stel regels op voor de doorzending van bedrijfsmatige mails naar prive-accounts - organiseer het netwerk zo dat werknemers alleen over (zakelijke) informatie kunnen die ze voor de uitoefening van de eigen functie nodig hebben - motiveer zo goed mogelijk waarom vrijstelling ­dringend noodzakelijk is (denk aan verval van werkzaamheden zonder dat er ander passend werk ­beschikbaar is) - betrek de werknemer bij de communicatie richting ­collega’s en relaties - pas ten aanzien van werknemers in soortgelijke ­functies het principe “gelijke monniken, gelijke kappen toe”. Het zal u duidelijk zijn: ook bij de instructie wegwezen, moet u de weg weten.

frauduleuze bestuurders maximaal vijf jaar geen rechtspersoon kunnen be­ sturen. Het onbehoorlijk bestuur moet zich hebben voorgedaan in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf. De nieuwe wet voorziet ook in een mogelijkheid om een web aan rechtspersonen aan te pakken dat speci­ aal is opgezet om fraude te maskeren.

Mr. Christian van Bemmel Moree Gelderblom Advocaten

www.moreegelderblom.nl

9


De personeelslening als arbeidsvoorwaarde Als werkgever heeft u een aantrekkelijk instrument tot uw beschikking om een goed functionerende werknemer aan u te binden: de personeelslening. U mag uw werknemer een lening verstrekken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, tegen geen of een lage rente. Het mes snijdt aan twee kanten, want uw werknemer profiteert hier uiteraard ook van. U moet dan wel een aantal fiscale regels in acht nemen.

Rentevoordeel Als u geld uitleent aan uw werknemer en deze betaalt ­minder rente over de lening dan bij een krediet­verlener, dan heeft uw werknemer een rente­voordeel. In het alge­ meen geldt dat het rente­voordeel van een geldlening die u aan de werknemer verstrekt, belast is en tot het loon wordt gerekend. Het maakt daarbij wel verschil of u als werk­ gever gebruikmaakt van de oude regeling voor vergoedin­ gen en verstrekkingen in de loonbelasting of van de werk­ kostenregeling.

Personeelslening voor de eigen woning Dit is voor beide regimes niet het geval als uw werknemer de lening gebruikt voor het kopen, onder­houden of ver­ beteren van een eigen woning. Het rentevoordeel is dan onbelast, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaar­ den. Zo moet uw werknemer onder meer schriftelijk aan u verklaren dat hij de lening in de inkomstenbelasting als een eigenwoningschuld aangeeft. U als werkgever moet deze verklaring in de loon­administratie bewaren. In de aangifte loonheffingen geeft u aan dat er sprake is van een onbelast rentevoordeel.

fietsenregeling. Ook het rentevoordeel van een aan het werk gerelateerde studielening van de werknemer kan on­ der de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen onbelast blijven.

Personeelslening voor andere doeleinden Voor andere renteloze of laagrentende personeels­leningen is het rentevoordeel in het alge­meen wel belast. Gebruikt u de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen, dan hanteert de Belastingdienst de regel van de nominale normrente (in 2013 is die 3%). Is de lening renteloos, dan bedraagt het belaste rentevoordeel dus 3%. Bij een laag­ rentende personeelslening vermindert u het te belasten rentevoordeel met een eventuele eigen bijdrage van uw werknemer. Het belaste rentevoordeel kunt u eenvoudig uit­rekenen door het geleende bedrag te vermenigvuldigen met het verschil tussen de normrente en de rente die u daadwerke­ lijk aan uw werknemer in rekening brengt. Het bedrag dat uit deze berekening komt, kunt u aan het einde van het kalender­jaar aan het loon van de desbetreffende werk­ nemer toerekenen.

Personeelslening en de werkkostenregeling De werkkostenregeling kent het systeem van de normrente niet. Hier is de regel dat het rentevoordeel is belast tegen de waarde in het economisch verkeer. U kunt de waarde bepalen door de rente van verschillende banken te ver­ gelijken.

Aankoop belastingvrije zaken Van een onbelast rentevoordeel is ook sprake als uw werk­ nemer de lening gebruikt voor het kopen van belasting­ vrije zaken, bijvoorbeeld een (elektrische) fiets onder de

Accountancy

Belastingadvies

Pensioenadvies

Interimmanagement

Audit

S alaris & Advies

MKB Coach

Corporate Finance

HRM Adviseurs

Business Adviseurs

IT Solutions

Ons complete dienstenpakket in één oogopslag Een stap verder 10

Uiteraard kunt u als werkgever altijd beslissen om het ­belaste rentevoordeel in de ‘vrije ruimte’ van de werk­ kostenregeling te laten vallen.


Tips Geen administratieve verplichtingen voor ‘kleine’ commissaris Sinds 1 januari dit jaar is iedere commis­ saris btw-plichtig, zelfs als u minder dan vier commissariaten vervult. Mocht de vergoeding voor uw commissariaat­ werkzaamheden echter zo laag zijn dat u onder de kleineondernemersregeling valt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ontheffing van administratieve ver­ plichtingen voor de btw. Dit is het geval

Hoogte kinderalimentatie hangt af van uw zorg

als u verwacht jaarlijks niet meer dan

Ouders die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de opvoeding en verzorging van de kinderen. Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden vanaf 1 april nieuwe richtlijnen. De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel. Ouders die gaan scheiden, hoeven minder kinder­ alimentatie te betalen naarmate zij meer voor de kinderen zorgen.

vanaf 1 ­januari 2013. Voor de inkomsten­

€ 1.345 aan btw te betalen. Voor een ontheffing moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst en gelden er ­enkele voorwaarden. Dient u het ­verzoek in vóór 1 juli 2013, dan krijgt u ontheffing met terugwerkende kracht belasting moet u overigens wel gewoon een administratie bijhouden. Onwetende erfgenamen gevrijwaard

In de oude regels voor het berekenen van kinderalimen­ tatie werd door de rechter uitgegaan van traditionele ­gezinnen, bestaande uit zorgende moeders en werkende vaders. Tegenwoordig hebben vaak beide ouders zowel werk- als zorgtaken. Met het nieuwe rekenmodel hoeven rechters niet meer te kijken naar alle kosten die ouders maken, maar kunnen ze aan de hand van het netto ­besteedbare inkomen van beide ouders voor en na de scheiding bepalen wat iedere ouder gaat betalen.

Let op De nieuwe richtlijnen gelden voor kinderalimentaties die na 1 april worden vastgesteld of gewijzigd. Voor ouders die nu al kinderalimentatie ontvangen of ­betalen, verandert er dus niets.

Kindgebonden budget

van schulden

Met ingang van 1 januari 2013 wordt bij de vaststelling van de alimentatie rekening gehouden met het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke overheidsbijdrage die de verzorgende ouder onder voorwaarden naast de kinder­ bijslag ontvangt). Dat kan tot gevolg hebben dat een van de ouders minder alimentatie hoeft te betalen.

Een erfgenaam die na het zuiver aan­ vaarden van een nalatenschap met een onverwachte schuld uit de erfenis wordt geconfronteerd, krijgt straks de moge­ lijkheid om een machtiging te vragen aan de kantonrechter om alsnog de na­ latenschap beneficiair te aanvaarden.

Berekening

Voorwaarde is wel dat de erfgenamen

Het nieuwe rekenmodel ziet er als volgt uit. In de behoefte­ tabel wordt het totale gezinsinkomen opgezocht vóór de scheiding. Met deze tabel wordt bepaald hoeveel geld ­normaal gesproken aan de kinderen besteed zou moeten worden. Wat de afzonderlijke ouders na de scheiding maximaal kunnen bijdragen in de kosten, berekent de rechter door ieders netto-inkomen op te zoeken in de ­nieuwe draagkrachttabel.

niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Voor deze extra bescher­ ming aan onwetende erfgenamen moet de wet nog wel worden aangepast. Bij beneficiair aanvaarden worden de schulden van de erflater gewoon betaald uit de opbrengst van de erfenis. Als deze

De nieuwe regels rondom de berekening van de kinder­ alimentatie moeten een einde maken aan de eindeloze discussies over wat de kinderen kosten en wat de onder­ houdsplichtige ouder kan missen. Ouders met een omgangsregeling hoeven onder de nieuwe regels minder alimentatie betalen naarmate ze meer voor hun kinderen zorgen. Rechters kunnen nu gebruikmaken van een draag­ krachttabel. Aan de hand van die tabel kan de rechter op basis van het inkomen berekenen hoeveel een ouder aan alimentatie kan betalen.

Zorgkorting

opbrengst niet groot genoeg is, vervallen

De alimentatiebetalende ouder met een omgangsregeling kan in aanmerking komen voor een zorgkorting van 15 tot maximaal 35%. Hij of zij betaalt dan immers op de dagen dat de kinderen bij hem of haar zijn, al een deel van de ­verzorging in natura.

de overgebleven schulden. Uw privéver­ mogen blijft dan buiten schot.

Aanvaardbaarheidstoets Wanneer u als alimentatie-betalende ouder het bedrag te hoog vindt, moet u aan de rechter kunnen aantonen waar­ om u de alimentatie te hoog vindt. De rechter zal uw ­argumenten streng beoordelen aan de hand van de aan­ vaardbaarheidstoets.

11


Colofon De kwartaalbalans is een uitgave van Visser & Visser Accountants - Belastingadviseurs en verschijnt viermaal per jaar. De kwartaalbalans informeert over accountancy, personeel en organisatie, juridische en fiscale zaken, administratieve dienstverlening en over de activiteiten van Visser & Visser in het algemeen.

Column

Moeilijk doen…

Redactie: Steef Visser RA, Theo Krijgsman RA, Esther van der Welle Voor informatie over de in de Kwartaal­balans genoemde onderwerpen en over de regelmatige toezending kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of mail naar communicatie@visser-visser.nl Laan van Westenenk 12 Postbus 1432, 7301 BR Apeldoorn T 055 539 93 99 E apeldoorn@visser-visser.nl

“Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht”

Bijdorp Oost 60 Postbus 223, 2990 AE Barendrecht T 0180 64 21 11 E barendrecht@visser-visser.nl Koolhovenstraat 9 Postbus 60, 3770 AB Barneveld T 0342 40 51 40 E barneveld@visser-visser.nl Wilgenbos 2 Postbus 126, 3300 AC Dordrecht T 078 890 44 44 E dordrecht@visser-visser.nl Harderwijkweg 2 Postbus 3102, 2800 CE Gouda T 0182 35 82 35 E gouda@visser-visser.nl Koningin Julianaweg 56 Postbus 71, 3240 AB Middelharnis T 0187 61 73 00 E middelharnis@visser-visser.nl Maseratilaan 12 Postbus 1409, 3260 AK Oud-Beijerland T 0186 89 08 60 E oud-beijerland@visser-visser.nl www.visser-visser.nl Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is niet uit te sluiten dat de informatie niet meer (geheel) actueel is als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende onjuistheden en de gevolgen hiervan. Wij adviseren u dan ook altijd advies bij ons in te winnen indien u overweegt op basis van de informatie uit de Kwartaalbalans actie te ondernemen. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is toe­gestaan, mits de bron wordt vermeld.

Juni 2013

12

Doet u niet veel te moeilijk? Ondernemen is een vak apart, dat weten we. Dat ondernemers veel kennis hebben, bijzondere dingen kunnen doen ook. Veel andere woorden kunnen de revue passeren zoals innovatie, technologie et cetera. Dit zijn soms lastige dingen, die echt uw aandacht behoeven. Echter, over veel dingen wordt te moeilijk gedacht! Immers u hebt als ondernemer vast uw sores, uw proble­ men. En niets is prettiger dan te kunnen denken en zeggen: problem solved. Maar ja, een probleem oplossen is vaak zo moeilijk. Denkt men. Ik hoor het vaak, dat ondernemers zo vaak geconfronteerd worden met problemen waar ze niets mee te maken willen hebben maar waarop ze wel moeten handelen. Ze vinden het niet leuk en gaan er heel moeilijk van kijken. En denken. Ik ben van mening dat het vaak helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. De historie wijst het uit, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? En dat heeft niets maken met luiheid of het zoeken van de weg van de minste weerstand. Absoluut niet. U kent vast wel het voorbeeld dat u een probleem had en uiteindelijk met een zo voor de hand lig­ gende oplossing komt dat u denkt “dat ik daar niet eerder aan heb gedacht”. Dat u met logisch denken tot een ogen­ schijnlijk simpele oplossing komt? Ziet u wel, u knikt al. Sommige problemen zijn soms kinderlijk eenvoudig op te lossen. Sommige zaken zijn eenvoudig te automatiseren en als je het systeem goed inricht gaat dat prima en levert dat veel gemak op. Inrichten kan even ‘moeilijk doen’-zijn maar

verder… Andere problemen zijn eenvoudig te ontrafelen en op te lossen met de logica van ‘toen wij nog kind waren’. Soms is het ook niet eens zo’n slecht idee jouw probleem die van een ander te laten worden, mensen die het wel goed kunnen oplossen of anderen die er hun professie van gemaakt hebben. Een probleem alleen willen oplossen is niet altijd de op­ lossing. Sparren helpt. Zoek een goede sparringpartner en houd zaken waar je een oplossing voor zoekt eens tegen hem of haar aan. Een collega kan, maar soms ook iemand uit een geheel andere tak van sport. Die denken namelijk niet zo moeilijk over uw business want die hebben er geen verstand van! Vaak merk ik dat ondernemers het prettig vinden hun problemen bij ons op tafel te leggen. Kortom, soms moet je gewoon lekker lui zijn en niet al te moeilijk doen. Denk eens aan vroeger en los het op met de logica van eertijds, laat het kind soms in u bovendrijven! Ook dat kan een stap verder zijn.

V&V Kwartaalbalans juni'13  

De nieuwe kwartaalbalans is weer verschenen. In deze editie vindt u een interview met Daan van der Have van Villa Augustus, een interessant...

V&V Kwartaalbalans juni'13  

De nieuwe kwartaalbalans is weer verschenen. In deze editie vindt u een interview met Daan van der Have van Villa Augustus, een interessant...

Advertisement