Page 14

Helga Marie Auran, Cathrine Grimstad og Tove Engebø-Skas jobber alle med Vismas nettsamfunn og synes det er spennende med responsen og kundekontakten man oppnår.

For Visma er tett kundedialog viktig. Nettsamfunnet gir mulighet til å dele erfaringer og utveksle informasjon. Det er en arena for faglige diskusjoner og informasjonsutveksling der Visma hjelper kunden, men viktigst av alt, der kundene hjelper hverandre ved å dele tips og erfaringer. Mange jobber alene med sine fagfelt i bedrifter og kommuner landet over, da kan et nettsamfunn være kjekt å ha for hånden. – Vi ser at kundene er flinke til å svare på hverandres spørsmål, dette bidrar til økt kunnskap gjennom informasjonsdeling kunder i

I NETTSAMFUNNET KAN BRUKERNE: • Finne relevant informasjon • Abonnere på epost-varslinger for å følge med når det skjer noe • Diskutere med Visma-ansatte og/eller andre brukere • Laste ned programvarefiler • Sende meldinger 1:1 til andre i nettsamfunnet • Support (Visma Unique og Mamut)

14

VISMAgazine

mellom. Ett felles kontaktpunkt effektiviserer informasjonsflyten og gir mulighet til å dele erfaringer med kolleger innenfor samme fagfelt. I tillegg har man alltid tilgang til oppdatert produktinformasjon og ny programvare, sier Grimstad.

INTERAKTIV KUNDEKONTAKT Grimstad ledet utrullingen av Vismas første nettsamfunn i oktober 2010. Med et mål om 2500 brukere sprengte Visma Unique alle grenser og har nå 10 000 brukere. Disse erfaringene har Visma tatt videre og nå kan også Visma Softwares

og Mamuts kunder dele informasjon online. – Det har gått over all forventning, sier Grimstad fornøyd, og legger til: Vi gikk i gang med utviklingen av nettsamfunnet med et ønske om tettere kontakt med kunden, og for å skape et forum for deling av kunnskap og erfaringer. Kort fortalt har vi utviklet en interaktiv kundeportal der vi tilrettelegger for dialog og involvering, på den måten gjør vi kunden til medskaper. Til nå har Visma rullet ut interaktive kundeportaler eller såkalte virksomhetskritiske nettsamfunn for tre av våre segmenter, og vi jobber stadig

Profile for Visma

VISMAgazine 2013 - 2 NO  

VISMAgazine 2013 - 2 NO  

Profile for visma