Page 1

VISMAgazine Nr 1/2010

– EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA

Tina Nordström: ”Ska någon tjäna pengar på mig är det jag” Framtidens teknik kommer att överraska Smart lönehantering ger många vinster

Sir Richard Branson:

”Vi Har Ett störrE ansVar”


innehåll Pengar att spara

på rabatterade avtal . . . . . . . . . . . . .3

Framtidens teknik

kommer att överraska . . . . . . . . . . .4

Bra kundrelationer för ökad effektivitet internet har öppnat mängder av möjligheter för företag, organisationer och offentlig verksamhet. När vi pratar ökad effektivitet är internet ofta med i bilden. Det är bra, men det finns risker också. Automatiserade flöden kan exempelvis minska de viktiga personliga kontakterna på ett sätt som långsiktigt inte är bra för verksamheten. På Visma är vi medvetna om de här riskerna. Därför sätter vi tydligt fokus på att effektivitet och automatisering inte ska gå ut över de viktiga personliga kontakterna. Det optimala är att lösningar som ger högre effektivitet också bidrar till att höja kvalitén i de mänskliga mötena. För oss själva är det viktigt att bygga långsiktiga kundrelationer just genom tillgänglighet och nära kontakter. Jag tror att den här synen är en av flera viktiga förklaringar till att krisåret 2009 blev ett så bra år som det blev för Visma. Inom Visma Software, den verksamhet jag representerar, slöt vi exempelvis 35 procent fler kundavtal än året innan. Dessutom ökade vi antalet partners med hela 55 procent. På det sättet kombinerar vi växande marknadsandelar med ökad lokal närvaro samtidigt som vi skapar förutsättningar för ökad effektivitet hos kunderna med vår större tillgänglighet. Med affärssystemet Visma Business har nya marknadsandelar tagits i segment där Visma Software tidigare inte varit starka. Bland annat kan vi erbjuda en naturlig övergång från systerföretaget Visma Spcs produkter för mindre företag när kundernas behov växer. De kunderna har dessutom redan vant sig vid att mötas av en kundsyn där medvetenheten om tillgänglighet av hög kvalitet i många fall är en förutsättning för en problemfri verksamhet i det mindre företaget. Den synen bygger vi sedan vidare på. Jag kan nämna fler exempel på de fördelar det innebär att vara Visma-kund. Koncernens breda utbud av produkter och tjänster gör att vi kan matcha kundernas behov i takt med att deras verksamhet och krav förändras. Det företag eller den organisation som sköter alla administrativa rutiner på egen hand kanske kommer fram till att outsourcing av vissa delar är den bästa lösningen för dem. Då finns en Vismalösning för dem. Precis som det gör på rader av områden, där målet är att effektivisera och satsa alla verksamhetens krafter på kärnverksamheten. En kund hos Visma får med andra ord direkt eller indirekt del av hela koncernens styrkor när de väljer att bli kunder hos något av våra bolag. Vi och våra hundratals partners runt om i landet – och övriga Norden också för den delen – gör oss till den tillgängliga lokala leverantören var kunderna än befinner sig. Närhet, kvalitet och pålitlighet är med stor sannolikhet ett viktigt skäl till att Visma placerades i topp när 5 800 skandinaviska företag nyligen angav hur nöjda de är med sina affärssystem i en analys från ett oberoende undersökningsföretag. Till det kan läggas att företag inom Visma tidigare bland annat vunnit SM i kundvård och placerat sig bland de fem främsta i tävlingen om Sveriges bästa arbetsplatser. Bra kundrelationer börjar nämligen inne i det egna företaget. Det är med den vetskapen vi tar oss an utmaningarna från våra kunder när de vill ha effektiva lösningar. Björn Mattsson vd, Visma Software AB

tina nordströms

framgångsrecept . . . . . . . . . . . . . . .6

Modern självutcheckning

ger klirr i kassan . . . . . . . . . . . . . . . .8

En helt ny

upplevelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

sir richard Branson

om ansvar för företagsledare. . . . . 12

Från 0 till 100

på sex månader . . . . . . . . . . . . . . . 14

Proffsigt förarbete

gav lyckat resultat . . . . . . . . . . . . . 16

smart lönehantering

ger många vinster . . . . . . . . . . . . .18

Bättre kassaflöde

med factoring . . . . . . . . . . . . . . . .20

People Business

Profil: Peter Lauring . . . . . . . . . . . .22

notiser

och korta nyheter . . . . . . . . . . . . . .23

UtGiVarE: Visma i Sverige • 0771 442200 • www.visma.se E-POst: red@vismagazine.se rEDaKtiOnELL PrODUKtiOn: Redaktionsbyrån Texta rEDaKtiOn: Lars Fredell • Kristina Carlsson Emelie Lindfelt • Helena Lustig • Martin Sjögren • Wiveca von Seth Renée • Karl Wenehed • Peter Carlsson • Nicole Edlund GraFisK FOrM: Torbjörn Lagerwall och Peter Carlsson

MEDarBEtarE i DEtta nUMMEr: Gunilla Jonsson • Jacob Härnqvist • Carina Haglind Ahnstedt • Magnus Brøyn Henrik Øistad • Henning Karlsen • Elisabeth Løvseth OMsLaGsBiLD: Arkivbild trYCK: Löwex Trycksaker AB UPPLaGa: 20 000 Innehållet i denna tidskrift är avsett som information och ska endast användas efter samråd med professionell rådgivare.

Allt redaktionellt material producerat för Vismagazines räkning lagras elektroniskt och kan komma att publiceras på Vismas webbplatser eller i annan digital kommunikation utan att särskilt meddelande lämnas eller särskild överenskommelse görs angående sådan publicering. Externa medarbetare måste meddela eventuella förbehåll mot detta. I princip publiceras inte material med förbehåll mot elektronisk publicering.


Pengar att spara på rabatterade avtal Lägre kostnader för icke strategiska inköp tack vare redan förhandlade avtal. Inköpstjänsten Visma Småsam erbjuder förmånliga rabatter också för mycket små företag, som inte behöver binda sig för en viss inköpsvolym. Text & foto: Gunilla Jonsson.

Slipkliniken på Kungsholmen i Stockholm, igång sedan 1951, säljer knivar, saxar och andra varor via sin webbshop samt tar emot saxar och knivar för slipning från företag, frisörer och restauranger i hela landet. För några år sedan tog Johnny Hellegård över verksamheten efter sin pappa och driver den nu med hustrun Helena och en chaufför. – Det startade med att en svägerska började arbeta på Visma och tipsade om Visma Småsams avtal. Det tog mig tio minuter att fatta att här fanns pengar att spara, säger Johnny Hellegård. Han har själv förhandlat med

olika företag, även om han som egenföretagare inte har så mycket tid för det.

Snabbt sänkta kostnader Sedan Slipkliniken blev kund hos Visma Småsam i somras har transportkostnaderna hos DHL sänkts från det tidigare förhandlade priset 95 till 50 kronor paketet. – Vi blir mer konkurrenskraftiga när kunderna tycker att det är värt att skicka sina knivar och saxar till oss. Ett likaså förhandlat dieselpris hos OKQ8 gick ner med ytterligare 30 öre/liter.

Visma Advantages tre nivåer • Visma småsam för företag med 1-15 anställda. Kunden behöver en inloggningsuppgift, Vismas, och får tillgång till inköpsportalens avtal, rabatter, varor och tjänster. Kunden väljer vilka leverantörer de vill aktivera avtal med. Årslicens på 1 490 kr betalas till Visma, faktura kommer från respektive leverantör. • Visma Volym för företag med 10-50 anställda. Mittemellantjänst med fler leverantörer och bättre rabatter. Samma inloggningsoch fakturaförfarande som ovan. Årslicens 4 900 kr. • Visma advantage är en helhetslösning för företag med 20-500 anställda. De största inköpsvolymerna, de högsta rabatterna och egen kontaktperson. Webbshop med samlingsfaktura från Visma en gång i månaden. Årslicens beroende på företagets behov.

– Det gör stor skillnad för oss – vi har två bilar som kör hela dagarna. Slipkliniken köper också kontorsvaror via Visma Småsam och Johnny har fått upp ögonen för hotellrabatterna i inköpsportalen. – Det är en jättebra tjänst. Vi betalar årsavgiften och sedan bara fungerar det. Jag brukar gå in och se om det är något nytt. Dessutom får vi nyhetsbrev via mejl.

Inga krav på särskild summa Kristina Carlsson är marknadsansvarig på Visma Advantage vars affärsidé är att sälja inköpstjänster som sparar både pengar och tid för företag. – Vi förhandlar fram och omförhandlar bra rabatter hos olika företag inom många områden. Alla kunder får ta del av rabatterna utan krav att köpa varor eller tjänster för en viss summa. Det är vi som gentemot varje leverantör förbinder oss att göra inköp till avtalad nivå. Visma Advantage har tre nivåer där utbud och rabatter följer varandra i stigande grad. Förutom vinster i tid och pengar pekar Kristina Carlsson på att det är lätt att tacka nej till erbjudanden om avtals- eller leverantörsbyte när man redan har en samlad in-

Johnny Hellegård på Slipkliniken förstod snabbt att det finns pengar att spara på att vara ansluten till en inköpstjänst.

köpstjänst med mycket konkurrensmässiga rabatter. – Också den som sällan gör inköp vet att den dagen behovet uppstår behöver man inte själv leta exempelvis arkivskåp. Kunden kan själv hitta skåpet till rabatterat pris i portalen eller få hjälp av oss.

Slipkliniken AB UTMANING Sänka främst sina frakt- och bränslekostnader. LÖSNING Utnyttja Visma Småsams redan förhandlade rabatter. RESULTAT Många insparade kronor och större konkurrenskraft.

VISMAgazine 1/10

3


FraMtiDEns tEKniK kommer att överraska Det menar Michele Bustamente, expert på programutveckling och cloud computing, och Dalip Dewan, chef för Software R&D på Visma. Vi samlade dem och några teknikguruer inom fri programvara och webbläsare, nämligen Håkon Wium Lie från Opera Software och Zak Greant från Mozilla Foundation. Tillsammans skådade de in i teknikens framtid. Text: Magnus Brøyn. Foto: Henrik Øistad. Kanadensiska Michele Bustamente är högt uppsatt teknikambassadör och chef på Microsoft. Hon har dessutom mycket gemensamt med Dalip Dewan från Visma. Båda är teknologer och visionärer när det gäller teknikens möjligheter i framtiden. Enigheten är påtaglig när de gemensamt påpekar: – En central fråga som vi båda arbetar med, är hur man kan uppnå bra och säker integration mellan tjänster och applikationer som befinner sig i ”the cloud”. Vi löser problem för företag som är på jakt efter bättre optimerade och effektivare IT-lösningar. Det handlar bland annat om integration och nya tekniska möjligheter, både i näringslivet och för oss som privatpersoner i vardagen. God funktionalitet och samspel mellan olika applikationer är viktigt för att skapa effektiva processer och god användarupplevelse. Integrationsarbetet utgör faktiskt en tredjedel av de flesta programvaruprojekt. Det är också en av de centrala orsakerna till fel och misslyckade projekt, så samspelet mellan tjänster och applikationer är avgörande. Det kommer det även att vara i framtiden.

4

VISMAgazine 1/10

Gör baksidan sexig Michele Bustamente skämtar om att hon får baksidan att verka sexig. Hon talar om baksidan, allt bakomliggande, i dagens moderna ITlösningar och applikationer. Hon skyndar sig att tillägga: kanske inte sexig, eller jo, det är faktiskt precis det som det handlar om. Fokus på baksidan handlar om servrar och integration i ”the cloud”, särskilt när det gäller säkerhet mellan applikationer. Dalip Dewan menar att de flesta företag kommer att utnyttja de ökade möjligheterna till integration av programvara och hosting av tjänster på nät. Det gör att företagen i högre grad kan fokusera på den egna verksamheten, medan IT-lösningarna och programvaran erbjuds över nätet. Visma siktar på att tillsammans med sina partners leverera ett antal on demand-tjänster. Outsourcing av egen drift kan också utnyttjas av företag och användare som annars inte hade haft tillgång till den här typen av lösningar. Både Dalip och Michele har bred erfarenhet av ”on demand” och Software as a Service (SaaS). – Inom Visma har vi hand om IT-lösningar och kritiska data för ca 30 000 nordiska före-

tag. Säkerhet blir allt viktigare och därför håller vi nu på att etablera ett nytt datacenter för att öka kapaciteten och bredda utbudet av tjänster till kunderna. Detta är nämligen utan tvivel en central del av framtidens tekniska lösningar för företag i hela Norden, påpekar Dalip Dewan. Michele håller med och berättar hur i synnerhet mindre företag kan utnyttja datormolnet för att sänka kostnader och spara in betydande resurser, samtidigt som de får tillgång till lösningar och tjänster som de annars inte haft ekonomisk eller teknisk möjlighet att införskaffa. – För företag på alla nivåer kommer det i framtiden att i ännu högre utsträckning handla om att automatisera företagsprocesserna så långt det går. I jakten på ökad effektivitet kommer man att fokusera på att få mer – billigare, snabbare och bättre – vad annars tror du att företagen skulle nöja sig med i framtiden, frågar Michele Bustamente och ser på Dalip Dewan.

Framtidens digitala Harry Potter-papper – För att komma vidare måste vi som programvaruföretag och utvecklare våga göra fel. Därför säger jag till programmerarna på Visma att de


Social förändring formar tekniken – Webben är ett projekt som bara lyfter. Vi trodde redan att det inträffat med den exponentiella tillväxten på mitten av 90-talet, men det är först nu om det verkligen sker, säger Håkon W. Lie från Opera software. Håkon W. Lie är teknikchef på Opera Software, som har nått stor framgång över hela världen med sina webbläsare. Han menar att internet inte bara är ett verktyg för inhämtning av information, utan att det representerar en revolution, med rekordsnabb spridning och tillhandahållande av information på nya sätt. – Revolutionen kan endast jämföras med Gutenbergs uppfinning. Boktryckarkonsten gjorde böcker tillgängliga för människor i Europa och den bok som han utvecklade liknar fortfarande de böcker vi har idag. Det är med samma 500-åriga perspektiv som vi måste se på internet. De tekniska förändringarna kommer inte att upphöra. Därför är det mer intressant att titta på de sociala förändringarna. De sätt som vi använder tekniken på.

Mobil revolution

Visionära tänkare: Dalip Dewan, R&D-chef på Visma, och Michele Bustamente ser spännande tekniska möjligheter i framtiden.

förväntas göra fel. Och jag hoppas att det sker på ett spektakulärt sätt och mycket snabbt, så att vi inte förlorar för mycket och snabbt kan gå vidare med de goda lösningarna för framtiden. Alla måste nämligen göra fel innan man kan utveckla de nya och funktionella programmen, säger Dalip och tillägger: – Jag har förresten stora förväntningar på så kallat digitalt bläck i framtiden. Om bara fem till tio år tror jag att vi kommer att ha elektroniska enheter som är som papper – vi kan ha dem i fickan, vika och rulla ut dem – och fram kommer en tryckkänslig skärm med elektronik som gör att du kan arbeta mobilt. Föreställ dig en mycket flexibel, tunn och vikbar pappersvariant av iPad. Med detta som ett slags papper kommer vi att kunna utnyttja de tekniska möjligheterna nästan som Harry Potter skulle ha gjort. Jag ser även att detta också kommer att bli tredimensionellt – helt enkelt en ny form för mobila enheter. På det här sättet försöker vi att utforska hur framtiden kan komma att se ut. På Visma ser vi detta som en möjlighet att skapa applikationer som uppträder som tekniska enheter. De kan bli virtuella maskiner som i princip är maskinvaruoberoende. De tekniska möjligheterna är många. Det är Dalip Dewan och Michele Bustamente eniga om. Om vi ska tro dem är inte den primära frågan huruvida detta är framtiden – utan hur snabbt den är här.

– Det är viktigt att alla har tillgång till internet. Man ska inte behöva ha den senaste och bästa datorn, och därför är vi på Opera intresserade av att bra webbläsare även blir tillgängliga för mobiltelefoner, spelkonsoler och nya mobila enheter som läsplattor och iPad. – Utvecklingen förändrar sättet vi delar information på. Ett Nintendo Wii står t.ex. ofta i ett rum där man tillbringar tid med andra. Om man har en webbläsare på sitt Nintendo Wii gör det

Håkon W. Lie på Opera.

surfningen mer social än på en dator. Man tar till sig den inhämtade informationen mer som en grupp än som en enskild individ. Utvecklingen kommer att gå mer i den här riktningen. Håkon W. Lie menar att den mest intressanta trenden vi ser nu, är en beteendeförändring i vår användning av tekniken. Först och främst är det en social förändring. – Det kommer ständigt nya prylar, som exempelvis iPhone och iPad, och så kommer det att fortsätta. Men innehållet kommer att överleva prylarna. Den information som vi producerar idag kommer att vara i 500 år. Längre än författarna och maskinerna.

Ökad konkurrens på internet – i en värld där allt fler flyttar ut sin verksamhet på nätet skapas ökad konkurrens, inte bara för programvaruleverantörer, utan även för mindre lokala företag som säljer små fysiska varor. Då är det desto viktigare att vara medveten om vad som gör din verksamhet unik, menar Zak Greant, som tidigare arbetade för Mozilla Foundation.

Zak Greant

Zak Greant räknas som en guru inom fri programvara och använder nu stor del av sin tid till att hålla föredrag om det han menar är avgörande för att företag och organisationer ska kunna hävda sig i framtiden. Han har tidigare arbetat med strategisk utveckling på Mozilla Foundation, som lanserat webbläsaren Firefox och e-postprogrammet Thunderbird. Han har också skrivit flera böcker om fri programvara. Zak menar att en av de största trenderna vi kommer att se framöver, är att många företag migrerar till datormolnet. Detta skapar en ökad konkurrenssituation för många företag. – Det är särskilt programvaruleverantörer som måste anpassa sig, eftersom det sker en stor utveckling inom detta område, delvis också

med ökning av fri programvara och nätbaserad programvara. Det gör det samtidigt svårare för användarna att välja. Denna utveckling kommer att påverka oss alla, men några mer än andra, t ex mindre företag som exempelvis säljer fysiska varor som böcker. De kommer i ännu högre grad utsättas för konkurrens från stora internationella företag som Amazon, och då är det viktigt att fokusera på sina konkurrensfördelar. Zak menar att man har liten möjlighet att hantera konkurrensen från aktörer som Amazon, om man endast konkurrerar om pris. Därför bör man fokusera på det som är unikt för den egna verksamheten. Behovet av att nischa sig ökar med dagens och morgondagens teknik. – Det finns innovativa sätt att konkurrera med de stora. Ett exempel är etsy.com, som är en marknadsplats för handgjorda föremål från hela världen. Min fru och jag köper ständigt saker från enmansföretag över hela världen. Här klarar inte Amazon av att konkurrera, eftersom de inte kan utnyttja sina stordriftsfördelar. För mindre företag gäller det att förstå vilka fördelar de har och renodla dessa i kombination med lokal förankring och spetskompetens.

VISMAgazine 1/10

5


tina nOrDströMs

FRAMgåNgSRecepT VISMAgazine Se och hör mer:

webbTV

visma.no/webtv

Tina Nordström • •

• •

6

Född 6 augusti 1973. TV-kock och programledare från Ramlösa i Skåne. Har två barn tillsammans med sambon Martin Holmquist. Slog igenom på SVT med ”Tinas Mat” 2001. Har ett eget företag, Tina Nordström AB, med catering och föredrag som verksamhet. Har skrivit fem kokböcker som alla har översatts till flera språk.

VISMAgazine 1/10

– Jag säljer ju mig själv som ett varumärke, så det är klart att jag är affärskvinna. Det är jag som är chefen i mitt företag och om det är någon som ska tjäna pengar på Tina Nordström, är det jag själv. Text: Magnus Brøyn. Foto: Henrik Øistad. Det finns knappt en nordisk själ som inte känner igen Tina Nordströms breda leende eller hennes klassiska skånska dialekt. Det smittsamma leendet och den karaktäristiska dialekten har vunnit svenska och norska TV-hjärtan i program som Tinas Mat och New Scandiavian Cooking i snart ett decennium, och i våras dansade hon till sig segern i Let’s dance. Men Tina Nordström har mer än sitt leende och glimten i ögat. Hon är en målinriktad och framgångsrik affärskvinna som har lyckats att bygga upp och sälja ett unikt varumärke – nämligen sig själv. Detta märks tydligt när vi är med på en direktsänd TV-show med Tina. – Är detta maten vi serverar idag, frågar Tina. Hon har valt den själv, men som TV-stjärna har man många medhjälpare. Därför frågar hon för att vara på den säkra sidan. Det närmar sig direktsändning och det är ingen vanlig sändning. Här har de klassiska ”och detta har vi förberett här”-fraserna ersatts med direktsändningens hårda verklighet. Mat står fortsatt på menyn, men runt grytorna på Tinas Cookalong i TV4 är tempot högt och underhållningsfaktorn stor. Detta är ett nytt format för TV. Ett direktsänt matprogram. Med flera hundra personer i publiken och en gäst som lagar mat i direktsändning. – Det ger mer nerv. Jag vill ju skapa spänning och underhållning – men går det fel, då går det verkligen fel. Detta är direktsänd TV, och då ska det vara på det viset. Det skapar spänning och en bra tittarupplevelse. Och det är ju precis detta som det handlar om: upplevelsen och underhållningen, i kombination med matlagning som alla kan följa med i på direkten, säger

Tina. Hon har precis tagit emot Vismagazine och sändningen närmar sig. Det är hektiskt bakom kulisserna i Filmhuset på Östermalm i centrala Stockholm denna kväll. I centrum står Tina från Skåne. Henne känner vi ju från förr, men för att verkligen förstå detta, måste vi gå tillbaka till allra första början. Karriären startade som för de flesta kockar, i ett litet kök i hemtrakten. I Skåne jobbade hon sig uppåt på karriärstegen på olika restauranger under nästan tio års tid, innan hon valde att starta eget. Tillsammans med en vän startade hon ett cateringföretag. – Det började med att jag satsade stenhårt på catering. Min vän var konditor och jag var kock. Tillsammans arbetade vi hårt för att lyckas. Det är det enda som gäller om man vill nå framgång.

Genombrottet Tina deltog samtidigt ofta i olika kocktävlingar och 2000 blev hon finalist i prestigefyllda Årets kock. Som första kvinna på 12 år ledde det till en del uppmärksamhet. Det var starten på Tinas framgångssaga. – Det är stor skillnad på nu och då. Det fanns inte så många kvinnliga kockar på den tiden, så uppmärksamheten blev stor. Det är ju klart det måste utnyttjas – man är ju inte dum, ler Tina. – Så kom SVT och frågade om jag ville bli TV-kock. Jag gillar utmaningar och därför var jag tvungen att tacka ja, men utan att ha en aning om vad jag satte igång. Tina menar själv att företagarinstinkten kommer från föräldrarna och hennes bror, som alla varit företagare och upptagna med att arbeta för pengarna och skapa sin egen framgång. Tinas föräldrar


drev välkända Ramlösa Wärdshus, något som bidrog till Tinas önskan om att bli kock. – Det var en princip i familjen att vi tidigt skulle börja tjäna egna pengar, och det man ville ha fick man betala själv. Så var det även för mig, säger Tina, som tidigt övertog idén om att starta eget. – I vår familj skulle alla klara sig själva och tjäna sina egna pengar. Det är en inställning som jag alltid har haft. Därför jag gick många kurser som förberedelse inför att jag en dag skulle starta eget. Det var aldrig snack om något annat. Det är tydligt att slumpen inte är någon ingrediens i Tinas framgångsrecept. Med målmedvetenhet och charm har hon lyckats bygga upp sitt varumärke och marknadsvärde, och bli en av Sveriges mest kända kvinnliga företagare med stor ekonomisk framgång.

Övertalad att skriva en bok

utvecklade det nya konceptet där TV-tittarna följer med direkt, men eftersom menyerna är kända en vecka i förväg, står många faktiskt i köket och lagar mat medan Tina och hennes gäst far runt bland grytorna. Det har gjort succé. Alla var dock lite osäkra på hur Tinas idé skulle funka som TV, innan serien startade. – Jag minns pilotavsnittet och att jag genast tänkte att detta måste jag göra! Detta låg helt utanför min bekvämlighetszon – utan tvekan – direktsändning med gäster där jag ska laga mat och underhålla samtidigt som jag hela tiden måste hålla koll på tiden. Men det var också detta som var avgörande för mig. För mig blir det snabbt fegt och trist att hålla sig till det man kan – jag gillar att utmana mig själv och testa nya saker. I direktsänd TV är det alltid något som går fel, men man tar sig alltid igenom det och det är roligt.

Efter genombrottet i TV-rutan har det redan blivit hela 13 säsonger Hemligheten är med olika matprogram. Och dess- att vara effektiv utom har Tina gett ut fem böcker Tina Nordström är affärskvinna och sedan debuten 2001. Den första bo- måste jonglera med många bollar ken blev hon övertalad av kollegor samtidigt. Som företagare, kock, att ge ut och sedan kändes det na- programledare, författare, mor och turligt att fortsätta. Men efter flera sambo måste rollerna kombineras hektiska år, och ett nytt barn förra på ett effektivt och närmast autoåret, är det inte självklart att det matiskt sätt. Själv tycker hon att kommer böcker varje år. För hon vill hon är effektiv. inte ge ut något som hon inte själv – Jag är mycket effektiv! Jag kan stå för eller upplever som unikt. gör listor över saker jag måste Det är nämligen göra och bockar också en del av av allt eftersom ”Med både gäster det blir gjort. receptet. – Böcker är Samtidigt älskar och matlagning en naturlig projag att städa och dukt efter en samtidigt är det inte diska. Tänk, det program-serie gör jag för att bara viktigt, utan – det hade vaav, säger helt avgörande att koppla rit dumt att Tina med ett vara effektiv.” inte göra det – engagemang men efter fem som får oss att böcker måste tro henne. Den jag utvärdera allt mer noggrant. entusiasm vi känner igen finns där. Jag skriver inte en bok bara för Hela tiden. att skriva en bok. Det är viktigt att – När man har så många bollar jag kommer med något nytt – det i luften och är programledare i difinns ju så många böcker där ute, rektsänd TV, med både gäster och säger Tina samtidigt som dagens matlagning på samma gång är det gäst i det direktsända programmet inte bara viktigt, utan helt nödväntar upp en stekspade och använder digt att vara effektiv. den som mikrofon. Det närmar sig För Tina ger det energi att kunna direktsändning och nervositeten inspirera andra. Hon talar om sig skämtas bort med lite sång. Tina själv som en affärskvinna som inte ler, som vanligt, och sjunger med. bara driver ett eget företag, utan Inför den nya TV-serien be- också lever av att sälja sig själv stämde sig Tina för att de vanliga som ett varumärke. Det är något matprogrammen var över. Det var hon är väldigt medveten om. Det dags för nya och större utma- har också gjort henne till Nordens ningar. Det ledde till att hon själv mest framgångsrika TV-kock.

Årets svenska kvinna Tina har många meriter på sin CV, bland annat Årets Skåning 2002 och Årets svenska kvinna 2006. Även om hon menar att receptet på hennes framgång är enkelt. – Jag har bara varit mig själv. Det kan låta enkelt, men så är det. Jag har gjort fel och misstag – vi har alla skrattat åt dem – inte minst jag själv. Men jag har alltid gått in i saker med hela mitt jag. Samtidigt tycker jag att det är roligt att prata, med folk och på TV, och att inspirera till matglädje. Det är också viktigt att det jag gör är äkta, det hade aldrig fungerat med skådespeleri, även om TV-sändningar självklart är lite teater. Samtidigt har en av orsaken till Tinas framgångar varit att inse sina begränsningar, att hon inte kan göra allt själv. – Man kan inte göra allt själv. Med allt som pågår samtidigt, och med två små barn hemma i Skåne, räcker jag inte till för att göra allt jag vill. En nyckelfaktor har varit att omge sig med bra folk, så att jag kan göra det jag är bra på, säger hon och tillägger snabbt: – Min styrka är helt klart att vara som folk är mest. Det har gjort att många kan känna igen sig lite i mig, tror jag. Målet är att inspirera och samtidigt bryta barriärer, genom att visa att det inte måste vara så svårt. Gör du fel, så testa igen. Det direktsända TV-programmet ska starta. Publiken strömmar till och Vismagazine har fått göra sin fotografering och intervju mellan aktiviteterna i TV-studion. Nerverna går på högspänn, men för Tina kommer vintern att medföra lugnare dagar. – Jag måste landa lite mellan varven. Ta det lite lugnt. Julen och vintern är en bra tid för det. Inte minst i år, eftersom jag började arbeta när min dotter bara var tre månader. Därför tycker jag att det är underbart att kunna tillbringa lite mer tid med henne nu i några månader. Nästa år påbörjar jag troligtvis några nya projekt, men jag vet ännu inte helt säkert vad det blir. Jag måste tänka lite först och utvärdera olika erbjudanden, avslutar hon fokuserat samtidigt som producenten räknar ned inför sändning. Det mesta blir troligtvis som förut för Tina från Skåne. Men först ska julmaten lagas. Också för Tina.

VISMAgazine 1/10

7


Modern SjälVutcHecknInG GER KlIRR I KASSAN Text: Jacob Härnqvist. Foto: Mats Åstrand och Jacob Härnqvist (porträtt). När Vismas system för självskanning och självutcheckning implementerades på CityGross i Gävle blev succén omedelbar. Redan första veckan stod de tre utcheckningskassorna för 42 procent av omsättningen. Det berättar Andreas Hallberg (längst t h) på BergendahlsGruppen.

8

VISMAgazine 1/10


Bekvämare köpupplevelse för konsumenten var målet när BergendahlsGruppen implementerade system för självskanning och självutcheckning i fem av sina matbutiker. Och effekten har inte låtit vänta på sig. – I pilotbutiken stod kassorna snabbt för 42 procent av omsättningen, förklarar Andreas Hallberg, butiksdataansvarig på BergendahlsGruppen. BergendahlsGruppen i Hässleholm driver i dag 31 matbutiker från Trelleborg till Sundsvall. Självfallet har företaget i mångt och mycket samma utmaningar som övriga aktörer i branschen: att erbjuda rätt varor till rätt pris på rätt plats – och vid rätt tillfälle. Det som enligt Andreas Hallberg skiljer BergendahlsGruppen från många av konkurrenterna är i stället sättet att möta dessa utmaningar. – Vi är extremt fokuserade på att göra allting så lätt som möjligt för kunden eftersom vi helt enkelt alltid värderat kunden väldigt högt. Så för oss är det naturligt att försöka skapa en så positiv köpupplevelse som möjligt. Och det är här BergendahlsGruppens system för självskanning och självutcheckning kommer in i bilden. – Vi var inte först med självskanning. Däremot har vi sett till att det faktiskt underlättar för kunden på riktigt.

Motsvarar tjugo vanliga kassor Traditionella självskanningsystem sparar nämligen inte tid åt kunden, menar Andreas. – Kunden upplever att köpet går fortare efter-

som han eller hon slipper stå i kö och vänta, men tidsåtgången är ändå densamma. Det där har vi tagit ett steg längre. Systemet bygger på ett självskanningsystem från Visma, kopplad till BergendahlsGruppens befintliga kassasystem – även det signerat Visma. – Det är väldigt enkelt. Kunden skannar in själv och går sedan till ett utcheckningssystem, som består av en obemannad kassa. Där betalar kunden med sitt kort och får sitt kvitto. Poängen är att betalningen tar cirka 20 sekunder, så det hinner aldrig bli någon kö. Faktum är att varje sådan utcheckningskassa ersätter tjugo vanliga kassor. Så det är extremt effektivt både för kunden och för oss, betonar Andreas.

Vismas experter på effektivitet berättar mer om självskanning och självutcheckning på visma.se/retail.

Succé första veckan

RESULTAT De tre utcheckningskassorna i pilotbutiken stod redan första veckan för 42 procent av butikens omsättning.

Systemet med självskanning och utcheckning provades först i Brommabutiken under september 2009. Då hade BergendahlsGruppen först utvärderat andra system, men kommit fram till att Vismas eget var lättare att integrera gentemot det redan installerade kassasystemet. Och succén var given från början. – Redan första veckan i Bromma stod de tre självskanningkassorna för 42 procent av omsättningen. Det visar sig också att det främst är stamkunderna som använder systemet, vilket är precis så som vi vill ha det. Det är de som betyder mest för oss ekonomiskt, och då vinner alla på att de gör de bästa köpen. I dagsläget har fem butiker utrustats med systemet. Planen är att alla nya butiker ska ha tre utcheckningskassor. – Det är roligt att Visma satsar så hårt på system för självskanning och självutcheckning. Vi har ett bra samarbete och jag har fullt förtroende för dem, avslutar Andreas Hallberg.

Läs mer på www.bergendahlsgruppen.se och www.citygross.se UTMANING Göra köpprocessen enklare och snabbare för kunden. LÖSNING Implementering av system för självskanning och självutcheckning från Visma, där kunden skannar in varorna själv och betalar i en obemannad utcheckningskassa.

BergendahlsGruppen AB •

Dagligvaruföretag med 2 500 anställda.

Omsätter SEK 9 miljarder.

Utöver drift av de egna butikskedjorna City Gross och EKO levererar företaget dagligvaror till ca 240 fristående butiker inom bl a koncepten Matöppet och Matrebellerna.

Dotterbolag till handelshuset Bergendahl & Son AB, som ägs av familjen Bergendahl-Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen.

VISMAgazine 1/10

9


Innovativ butiksteknik:

en helt ny upplevelse

GS1 Smart Centre • •

• •

Demonstrerar hur GS1s standarder fungerar i värdekedjan. Visar integration och samarbete i värdekedjan med hjälp av ett gemensamt ”språk”. Är ett samarbetsprojekt mellan många aktörer inom detaljhandeln. Många av branschens leverantörer är representerade, inklusive Visma med sina ledande butiksdatalösningar. Öppnades 22 april 2010 i Bryn i Oslo.

Text: Henning Karlsen. Foto: Photostudio.

Dagen före julafton någon gång i början av millenniet: En pappa befinner sig i en överfylld stormarknad med ett ilsket barn i släptåg. Han registrerar sig på en display, tar med en handskanner och skannar in varorna allt eftersom han lägger ned dem i korgen. Han drar kortet, går förbi den tjugo minuter långa kön och ringer sin vän som är projektledare för pilotbutiken: ”Det var en helt ny upplevelse att handla. Helt fantastiskt!” Jämfört med de stora innovationerna de senaste åren, de som blir större än sig själva och verkligen förändrar vardagen och våra liv – t ex internetbank och mobiltelefon – har detta med att handla i butik praktiskt taget sett likadant ut i många år.

Innovation = teknik + samarbete Det är långt mellan de upplevelser som får dig att använda så stora ord som pappan i ingressen gör. Butikerna ser nya och snygga ut, men konsumenterna ser inte mycket av den nya tekniken. Så var finns den, den innovativa tekniken inom detaljhandeln? – Just nu befinner den sig här hos oss, på Bryn utanför Oslos centrum, säger Torstein Rønning på GS1 Norway. Här öppnar vi nämligen GS1 Smart Centre, en mötesplats för alla aktörer inom detaljhandeln. Centret kommer i praktiken att demonstrera hur alla leden i branschens komplicerade värdekedja hänger samman. Under förutsättning att alla aktörer

10

VISMAgazine 1/10

kan enas om hur de ska få till en så smart och effektiv handel och logistik som möjligt. Det är egentligen inte tekniken det hänger på i slutänden och möjligheterna är många. Allt handlar om öppenhet och samarbete i branschen. Och den omfattar många aktörer: de stora butikskedjorna, de stora leverantörerna av de varor som butikerna säljer, olika speditörer och transportör samt leverantörerna av alla de lösningar som butikerna använder, t ex butiksdata.

en hel värdekedja, i verkligheten – Centralt i Smart Centre finns ett showroom som simulerar varu- och informationsflöden på ett verklighetsnära sätt. Där kan du se allt som sker från det att en vara produceras tills den är ute i butiken. Du kan se både det fysiska och det logiska varuflödet, alltså allt det informationsutbyte som sker dolt för konsumenterna. Du kan också se hur viktigt det är att det fysiska och det logiska varuflödet hänger samman och

är väl integrerat. Här är standardisering ett viktigt nyckelord, påpekar Rønning.

Standardisering i tre steg Denna standardisering kan konkretiseras på flera sätt. Ett är sifferstandarder som möjliggör unik identifiering av varor, gods och aktörer över landsgränser och branscher, t ex artikelnummer och leveransnummer. Ett annat sätt är så kallade informationsbärare, t ex EAN-koder och RFID-taggar (mikrochips och radiosändare), som gör det möjligt att automatisera datainsamlingen. Och för det tredje skickas informationen elektroniskt enligt definierade format och standarder.

Skräddarsydd information Men låt oss gå tillbaka ut i butikerna igen. Där kommer vi i framtiden att få erfara konsekvenserna av den dolda tekniska innovationen i detaljhandelns värdekedja. Tack vare ett integrerat dataflöde kommer du att få exakt den informa-


Raymond Walmestad från Visma demonstrerar lösningarna.

– Vårt Smart Center visar hur alla led i branschens komplicerade värdekedja hänger samman, säger Torstein Rønning från GS1.

tion som är relevant för dig, på ett sådant sätt att den helt klart gör shoppingturen till en ny upplevelse.

Mobilen som handelsverktyg – Tänk dig att du lägger in viss information om dig själv i mobilen, t ex om du har några allergier. När du sedan håller mobilen framför en vara, får du en varning om den innehåller allergener som du bör undvika. Eller så kan du få påminnelser om att plocka med dig vissa varor medan du går genom butiken, styrt av inköpslistan i din mobil. För att inte tala om slutsålda varor. Hade det inte varit praktiskt att få information om att varan finns på lager och är ute i butik om en halvtimme, så att du kan beta av resten av inköpslistan innan du går tillbaka? frågar Rønning retoriskt.

köernas död – Detta är bara några exempel på hur vi kan använda den information som redan finns i bu-

tikens system och presentera den på ett skräddarsytt sätt för den handlande konsumenten. Det är bara fantasin och konsumtionsmönstren som sätter gränserna. Och kanske köerna vid kassorna som utgör ett hinder i sig själv, vilket tekniken helt säkert kan övervinna. I Sverige ser vi att allt fler använder självskanning vid kassorna. Vi ser lösningar där du placerar varukorgen vid en RFID-läsare, som registrerar alla dina varor. Och i framtiden kan vi gott tänka oss att du ganska enkelt lägger in mobilen i ditt handelsnät, och vips är betalningen gjord och du kan gå ut ur butiken, avslutar Torstein Rønning på GS1 optimistiskt. Och så återstår endast frågan om vi kommer att bli till oss av begeistring när vi möter de nya lösningarna på våra shoppingrundor i framtiden. Det får tiden utvisa. Men en sak är säker, framtidens butiker blir aldrig mer desamma.

GS1 Norway •

• • •

Driver GS1 Smart Centre, kurscenter, testcenter och RFID-innovationscenter. En användarstyrd, nonprofit-organisation som är medlem i en global organisation. Utvecklar internationella standarder för effektivt varu- och informationsflöde mellan handelspartners världen över. Systemet består av lösningar för identifiering, datainsamling och datadelning. Är representerade i 108 länder. Över 1 miljon företag använder standarderna. Jobbar mot visionen ”The global language of business”.

VISMAgazine 1/10

11


sir richard Branson till Vismagazine:

Richard Branson • Namn: Sir Richard Charles Nicholas Branson. • Född: 18 juli 1950. • Utbildad vid Stowe School, startade egen elevtidning, ”Student”, som 16-åring. • Startade eget studentrådgivningskontor som 17-åring (”Student Valley Centre”). • Startade postorderförsäljning av skivor 1970. • 1972 startade han en kedja skivbutiker: Virgin Records, senare Virgin Megastores. • På 1980-talet startade han Virgin Atlantic Airways medan Virgin Records blev musikbolag. • 1999 startade han mobilbolaget Virgin Mobile. • 2000 grundade han flygbolaget Virgin Blue. • Enligt Forbes lista över miljardärer 2009 är han världens 261:e rikaste person, med en uppskattad nettoförmögenhet på ungefär 17 miljarder kronor.

FörEtaGsLEDarE Har Ett MYCKEt

Text: Magnus Brøyn. Foto: Arkivbild.

störrE ansVar

Än att Bara BYGGa FraMGånG För FörEtaGEt ”För mig är det enkelt. Om du har en position där du kan påverka saker kommer du inte att sova gott om du inte gör det. Det är inte särskilt komplicerat. Om samma färdigheter som används för att bygga affärsverksamhet och kommersiell framgång kan användas för att skapa social trygghet och fred – då kan alla företagsledare göra viktiga bidrag. Genom stärkt samhällsansvar och engagemang.”

12

VISMAgazine 1/10


Det är enkelt att låta sig inspireras när sir Richard arbetarna? Självfallet de som generellt bryr sig Branson åtnjuter stor respekt, inte minst från om medarbetarna – men i synnerhet de som världsledarna. Tillsammans med Peter Gabriel Branson engagerar sig. Det vet han om. Affärskarriären började med starten av en handlar etiskt och bryr sig om samhället, och startade Richard Branson tankesmedjan The elevtidning och postorderförsäljning av musik- inte uteslutande sneglar på vad som står un- Elders, som utgår från de äldres position i de skivor. Det var hippietider, flowerpower och der strecket och på den kortsiktiga vinsten. Vin- afrikanska kulturerna. Branson har inviterat Gro början på ett mycket framgångsrikt affärsliv. Sir narna är de ledare och företag som använder Harlem Brundtland och de andra för att förena Richard Branson är för många vår tids främsta sin ekonomiska styrka och påverkanskraft för kloka idéer och tankar – kring flera olika samexempel på att idealen från hippietiden kan för- att göra skillnad. Det handlar om att utnyttja va- hällsföreteelser – med särskilt fokus på miljö, enas med verklig affärsmässig framgång. Få rumärkets kraft och företagets position genom konliktlösning och levnadsvillkor. Precis som har haft så stora affärsframgångar som Richard att uppvisa samhälleligt ansvar. Det är i sig med afrikanska äldremän är det de kloka man Branson på så många olika områden – och sam- självt lönsamt eftersom medarbetare, partners frågar om råd när något går fel. Det är nämligen tidigt uppvisat stort engagemang i förhållande och kunder känner sig stolta över företaget, mycket som gått fel och som behöver rättas till sitt samhällsansvar, eller Corporate Social och känner man stolthet är det enklare att bi- till, menar Richard Branson. Därför har han fått Responsibility (CSR). Och han är inte någon dra till att skapa kommersiell framgång. Därför The Elders till att skriva brev till 192 av världens ledare och uppmana till handling i miljöfrågor duvunge. Efter etableringen av Virgin-imperiet, lönar det sig att vara samhällsengagerad. Richard Branson bör veta vad han talar om, och engagemang på olika sätt. Det har de gjort som bland annat omfattar flygbolag, skivbolag, telebolag, fastighetsbolag och utveckling av han är en av världens mest profilerade entre- regelbundet i tre år nu. Sir Richard Branson är rymdturism, har han blivit en eftertraktad man. prenörer och företagare. Därför är han tydlig, inte rädd för att visa sig engagerad. Och han – Dagens företagsledare har ett mycket även i förhållande till den företagsmässiga är det gärna tillsammans med andra. Även de som skapat och lett den värld vi är en del av i större ansvar än att bara bygga företagsmäs- framgången. – Varumärket och omdömet är allt ett företag dag. sig framgång. De har ofta även en samhällelig har – och om du och ditt föprofil, och det gäller inte bara retag uppför er bra, kommer koldioxidkrig dem som leder de riktigt sto”Om du vill att folk kunderna att strömma till. – Det talas mycket om att lösa den globala uppra bolagen, utan även många andra. Med rollen som föreska bry sig som dig, Det har jag många exempel värmningen, och det är helt klart viktigt. Om det precis som att kunderna är ett så stort problem som många menar, är tagsledare följer ett ansvar måste du förtjäna det” på, går någon annanstans om du det större än både första och andra världskriget för att hjälpa till och lösa de missbrukar deras förtroende. tillsammans. Därför kallar jag det The Carbon stora samhälleliga utmaningarna, säger Richard Branson engagerat (som Det kan jämföras med hur du som individ lever War, eller koldioxidkriget. Vi har nämligen inget ditt eget vardagsliv. Om du vill att folk ska för- val. I extrema situationer måste man använda han gärna blir av ämnet). hålla sig till dig, måste du förtjäna det. Dess- extrema medel. Vi behöver dra ut i krig för att utom måste de känna att det är spännande och bekämpa fienden, som är koldioxiden, påpekar kommer till norden Branson och fortsätter: Vismagazine intervjuar Richard Branson med fördelaktigt. – Det kräver en kombination av åtgärder som anledning av att han senare i år kommer till mobiliserar kapital, innovation, kompetens och Norge, som huvudtalare vid näringslivsemina- Framtiden är de äldre riet Oslo Spektrum. Biljetterna för att lyssna Han är med uppriktig tydlighet djupt engagerad internationellt samarbete i högt tempo och stor på entreprenörsgurun kostar närmare 10 000 i samhället på olika sätt. Och han får med sig omfattning. Därför samarbetar vi också med lenorska kronor. Själv är han övertygad om att fö- statschefer och internationella profiler på vä- dande miljöorganisationer och företag runt om retagsmässig framgång också handlar om sam- gen. Branson berättar ivrigt om det som han i världen för att lösa uppgiften. Vi identifierar hällsansvar. Det är skälet till varför han reser själv beskriver som något av det viktigaste, viktiga delar av kriget och mobiliserar snabbt resurser för att vinna dessa till Oslo. Han vill tydliggöra att det förpliktigar nämligen etableringen av The slag. att vara företagsledare i dag. Med en egen väl- Elders samt fredsarbetet och ”Därför lönar det Genom Virgin Unite (se görenhetsorganisation, Virgin Unite, och en rad konfliktlösningen i Zimbabsig att vara samfaktaruta nedan) riktar Ricandra initiativ relaterade till miljö och entrepre- we. Just nu är han särskilt hard Branson fokus på omnörskap, visar Richard Branson vägen. engagerad i detta. Norska hällsengagerad” råden som konfliktlösning, – Det är absolut möjligt att göra en insats Gro Harlem Brundtland är en som betyder något. För alla. Även om vissa kan av dem som regelbundet inbjuds av sir Richard levnadsvillkor och sjukdomar. Med sitt stora göra väldigt mycket, kan alla göra något. Inte Branson att rikta strålkastarljuset på de sociala engagemang i bagaget kommer affärsgurun minst företagsledare. Vi har haft en stor glo- och samhälleliga utmaningarna i världen, vilket från hippietiden till nutidens Oslo för att inspibal finanskris och lågkonjunktur – som också han berättade för norska och svenska tv-tittare rera dagens företags- och samhällsledare, och skapar instabilitet och svåra levnadsvillkor för i programmet Skavlan före påsk. Norges tidi- för att mobilisera kraften i oss en och var. – Jag ser fram emot att komma till Norden, många. Nu talas det om en möjlig andra reces- gare statsminister är nämligen medlem i det sion. Jag säger, var positiv och investera. På så som, enligt Skavlan, måste vara världens mest inte minst eftersom det handlar om att samla in vis kommer vi stärkta ut ur recessionen. Som exklusiva äldreråd, med medlemmar som Nel- pengar till välgörenhet och öka fokus på viktiga individer, som företag och som samhälle. Med son Mandela, Desmond Tutu och Jimmy Carter. samhällsfrågor. Det tjänar vi alla på! engagemang och investeringar är det också enklare att lösa andra problem.

VIrGIn unIte SAMlAr enGAGeMAnGet

utnyttja varumärket – ta ansvar Corporate Social Responsibility är lika självklart för Branson som företagsmässig lönsamhet är för andra. Han strävar efter båda delar. I skön harmoni. För en av världens mest framgångsrika affärsmän handlar det goda samhällsengagemanget också om affärsmässig tydlighet. Richard Branson stannar upp och frågar retoriskt: – Vem tror du får de mest engagerade med-

Eftersom Richard Branson betalar alla administrativa kostnader för Virgin-imperiets välgörenhetsorganisation, Virgin Unite, går alla insamlade medel oavkortat till hjälpändamålen. Med detta som utgångspunkt har Richard Branson skapat ett eget litet ”välgörenhetsimperium” med ett brett engagemang inom tre huvudsakliga områden: 1. ”Big Ideas” med syfte att skapa nya globala ledarskapsmodeller för bekämpandet av klimatförändringar, konflikter och sjukdom genom bland annat The Elders och Carbon War Room. 2. “Entrepreneurial Incubator” där företag och organisationer samlas för att skapa ett entreprenörsdrivet strävande efter ekonomiskt oberoende och stärkt sammanhållning genom bland annat The Branson School of Entrepreneurship, Bhubezi och Entrepreneurs Unite. 3. “Business Mobilisation and Inspiration” erbjuder konsulthjälp och praktisk assistans för verksamheter som vill bygga ett bra samhällsengagemang och ta ansvar genom bland annat initiativ som Mission:Possible, The RE*Generation USA, Virgin Atlantic Indian Village och Red Jet Foundation.

VISMAgazine 1/10

13


Text: Carina Haglind Ahnstedt. Foto: Volvo Cars Sweden & Carina Haglind Ahnstedt (porträtt).

Från 0 till 100 på 6 månader Sega servrar, nätverksproblem och intelligenta virus. Föränderlig datormiljö ställer höga krav på företagens ITfunktion. AFV valde att låta Visma ta hand om all datordrift. – Inom ett halvår accelererade vi från noll till en månatlig omsättning på tio till femton miljoner. Visma har hjälpt oss att göra det möjligt, säger vd Dan Blomberg. AFV står för Alternative Fuel Vehicle och är ett nystartat företag som bygger om Volvo V70 till att också kunna drivas av biogas. Fram till år 2006 producerade Volvo Personvagnar sina egna gasbilar men lade ner när de inte klarade kraven på lönsamhet. – Flera av dem som jobbade med tillverkningen av biogasbilar på Volvo PV såg att det fanns en potential att fortsätta, berättar Christoffer Lillevang, som ansvarar för inköp, logistik, leverans och fakturering på AFV. Framtiden är att göra fler bilar med alternativt bränsle, inte färre, re-

14

VISMAgazine 1/10


sonerade de, och Volvo, som såg möjligheten att samarbeta med en utomstående firma, var positiva. Sagt och gjort, våren 2008 började AFV att ta form och en intensiv tid av utveckling följde. De flyttade in i en gammal lagerbyggnad på Volvoområdet i Torslanda, nyanställde och började bygga upp företagets grundstruktur. – Vi ville ha en hel portfölj med administrativa system och ett verktyg för IT-support som tog hand om allt, berättar vd Dan Blomberg.

Ingen ville sköta servrar Han har tidigare varit anställd på Volvo PV och har bland annat varit ansvarig för att integrera och standardisera det virrvarr av olika system och programspråk som vuxit fram inom olika avdelningar och enheter där. Med det i färskt minne ville han ha ett helt integrerat system, där de lokalt på AFV inte behövde ha något ansvar för driften. – Ingen av oss ville sköta en server, förtydligar Giggi Wachtmeister, som är ekonomiansvarig. Och vi hade inte lust att anställa en person som skulle avsättas särskilt till det. Därför sökte de aktivt bland flera olika leverantörer och fastnade för Visma Drifts heltäckande lösning. – Allt flöt lätt och smidigt. De kom snabbt och kunde presentera en offert utefter våra önskemål redan under första mötet, berättar Dan Blomberg. Efter ett gediget arbete av Vismapartnern Direktkonsult skrevs kontraktet i slutet av oktober förra året. En vecka senare, i början av november, var de i full drift. Allt de behöver lokalt är en webbläsare och en internetuppkoppling. – Det gick otroligt snabbt och ger oss frihet att sköta våra affärsärenden var som helst i världen, säger Dan Blomberg. Vi kan arbeta hemifrån, från våra mobiltelefoner eller sitta vid varandras datorer. All information nås från nätet.

leverantör eller tillverkad bil, inflikar Giggi Wachtmeister. Om det skulle bli något problem med någon av bilarna är det väldigt viktigt för oss att kunna härleda vem som bär ansvaret. En annan fördel är att systemet är flexibelt så att de hela tiden har rätt prestanda baserat på antal användare. För ett företag som har växt från fem till 37 anställda på ett halvår, blir det särskilt viktigt. Den största fördelen är att de slipper allt strul. Om något går snett garanterar Visma att all IT fungerar snarast möjligt. – Vi slipper väntetider medan olika aktörer håller på och felsöker och sedan hänvisar till varandra. För oss är det oväsentligt vems felet är, det som bekymrar oss är att vi står stilla och tappar pengar, konstaterar logistikansvarige Christoffer Lillevang. Finns det några nackdelar? – Inga som vi har upptäckt, tycker Dan Blomberg. Vi litar på Visma som företag både när det gäller soliditet och konfidentialitet. Vi har hittills varit mycket nöjda. – Visst kostar den här helhetslösningen en del, konstaterar Giggi Wachtmeister, men vi har räknat på det och inser att det hade kostat mer om vi skulle ha köpt in alla servrar och själva haft personal som ansvarat för processer och IT. Framöver hoppas AFV att kunna erbjuda fler miljöanpassade bilar. Att kombinera biogas med el eller diesel är några av planerna. – Det vi gör ligger i tiden, understryker Dan Blomberg. Om man jämför koldioxidutsläppen har biogas en avsevärt mindre påverkan på atmosfären än bensin. En bil som drivs av gas släpper ut 39 gram koldioxid per kilometer. För en bensindriven bil är motsvarande siffra närmare 200 gram.

UTMANING Att bygga upp driften och strukturen i ett nystartat företag som snabbt ville kunna börja producera. LÖSNING En integrerad helhetslösning via Vismapartnern Direktkonsult där Visma Software tar ansvar för såväl affärssystem som den totala driften av IT. RESULTAT Ett enkelt och smidigt system där de lokalt på AFV endast behöver en webbläsare och en fungerande internetuppkoppling för att sköta alla affärsärenden, hålla ordning på produktionen samt hantera mobiltelefoni och mejl.

Fakta AFV •

Startade industriellt i november 2009.

Utvecklar och producerar fordon som drivs av alternativa bränslen, i första hand biogas.

Bygger om Volvo V70 som drivs av etanol/bensin till att i stället drivas av biogas/bensin.

Aktuell modell: Volvo V70 AFV Bi Fuel,

Har i dagsläget 37 anställda.

Producerar 40 bilar i veckan som säljs av Volvos återförsäljare runtom i Sverige.

Använder Visma Business samt Visma Drift.

Alltid rätt prestanda Visma Drift tar ansvar för hela driften och ser till att AFV har de senaste versionerna av alla program. Affärssystemet Visma Business håller ordning på inköp, fakturering, lagerutveckling, planering, leverantörer, kunder samt inoch utbetalningar. – Det går också att spåra varje komponent,

Visma har hjälpt AFV göra det möjligt att accelerera från 0 till cirka 15 miljoner i månatlig omsättning, menar AFV:s vd Dan Blomberg.

VISMAgazine 1/10

15


Proffsigt förarbete gav lyckat resultat Ett professionellt och gediget förarbete gav tydliga kravbilder på vilket inköpssystem som skulle passa bäst. Biovitrums förväntningar på ett användarvänligt inköpssystem och en enkel kataloghantering infriades av Visma.

16

VISMAgazine 1/10

Göran Taknelid är strategisk inköpare på Biovitrum och var ansvarig för implementeringen av inköpssystemet Visma Proceedo Beställning. Biovitrum får beröm av Lennart Aronsson, kundansvarig på Visma Proceedo. – Tack vare en proffsig förberedelse med tydliga kravspecifikationer hade Biovitrum en klar bild av vilka flöden de ville hantera i inköpssystemet. Alla flöden var väl genomtänkta och testades grundligt innan lösningen rullades ut i organisationen. Detta tillsammans med en bra projektorganisation gav goda förutsättningar för ett smidigt projektgenomförande och därefter omsättning till förvaltningsfas. Det var nödvändigt för att kunna välja rätt system, menar Göran Taknelid. – Vi var noga med att få med alla berörda av-

Text: Gunilla Jonsson. Foto © Biovitrum.

delningar, inköp, ekonomi och it. Behoven var att vi ville införa e-handel och ett elektroniskt attestflöde, som vi tidigare hade på papper.

Vägde in flera olika delar I samma veva kom önskemål från ekonomiavdelningen att byta ut det gamla e-fakturasystemet. – Då tog vi in det i samma projekt för att kunna se helheten från behov till betalning. Vi vägde också in sidosystem och sidoprocesser. Valet föll på Visma Proceedo Beställning som är igång sedan september förra året och är en On Demand-lösning: kunden kör programvaran via internet. Resten – server, databas, drift, underhåll, uppdateringar, leverantörsintegrationer – står Visma för. Visma Proceedo Beställning är kopplat till


andra system, exempelvis ärendehanteringssystemet, och är integrerat med fakturahanteringssystemet där det matchar ordrar mot fakturor. Målet är att samtliga inköp, från gem till kliniska studier, ska in i inköpssystemet. Undantaget är det som är relaterat till läkemedelstillverkningen som är kopplat till speciella säkerhetskrav och ett kvalitetssystem som inte går att ändra i första taget. – Gränssnittet mot användarna var A och O, plus en enkel kataloghantering. Det är enkelt att lägga upp nya leverantörer och flexibiliteten är stor, antingen egenhanterade kataloger för lite mindre inköp eller så sköter Visma det, för stora leverantörer. Önskemålet är att gå mot 100 procent inköpsorder mot i dag cirka 50 procent, och samtidigt få bättre styrning och kontroll. I Visma Proceedo Beställning är samtliga leverantörer samlade i systemet och åskådliggör redan förhandlade avtal och att man verkligen får det pris som är avtalat.

Förväntningarna infriade Nyligen köpte Biovitrum också Visma Proceedo Avtalshantering. Där finns möjlighet att lagra och administrera avtal, exponera dem för organisationen och inte minst ta fram statistik och få feedback inför omförhandlingar. – Vi har den på plats men behöver göra en del

förarbete, gå igenom strukturer och se över vilka avtal som ska in. Vi behöver sprida information om vilka avtal vi har och tala om för våra cirka 420 användare vad de ska köpa. Även om produkten inte finns i en katalog kan beställaren hitta avtalet och beställa mot det genom att lägga en inköpsanmodan i systemet. – Implementeringen har fungerat utmärkt, de lyssnar på kunderna och det är ju också kunderna som vet vad som saknas. Förväntningarna är infriade, anser Göran Taknelid.

– För oss på inköp frigör det tid och vi kan jobba med mer strategiska frågor, fokusera på sådant som avtalstecknande. Det elektroniska attestflödet underlättar också mycket. Det är bekvämt och tidsbesparande att Visma sköter driften men framför allt att de gör uppgraderingarna, testar och säkerställer att allt fungerar. Lennart Aronsson menar att standardfunktionalitet oftast är det bästa alternativet. – Det är bäst för båda parter, mest kostnadseffektivt, stabilare och krånglar sällan.

Biovitrum • • • •

Internationellt läkemedelsbolag. Marknadsför globalt specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Företagets huvudkontor finns i Sverige. 420 personer arbetar i Sverige med utveckling och produktion av biotekniska läkemedel.

VISMAgazine 1/10

17


Preem Petroleum (2009) • • • •

18

VISMAgazine 1/10

11 procent marknadsandel på bensin, 24 procent på diesel. 190 bemannade bensinstationer. 210 automatstationer. 190 dieselanläggningar för tung trafik.


Smart lönehantering ger många vinster Tack vare en ny och modern lösning av lönehanteringen vinner kunden både tid och pengar. Bonus är att slippa en massa papper och pärmar, säger Fredrik Ek, som genom sitt partnerskap i Preem har avtal med Visma inklusive tjänsteportalen MyVisma.

Text: Gunilla Jonsson. Foto: Lars-Gunnar Gustafsson.

Fredrik Ek har arbetat på bensinstation i många år, både som anställd och egen. Han tog över Preemstationen vid Globen i södra Stockholm 2005 och blev Preem Partner när den möjligheten erbjöds något år senare. Som ansvarig har han fullt upp i den ombyggda stationen med ett stort utbud dagligvaror. Varje tidsbesparing är guld värd. – När jag var ny som partner hanterade jag lönerna i dåvarande lösning, Visma Löneportal, ett tidsödande jobb med många moment att skriva in i Excel, säger Fredrik Ek. Han hade haft ett smidigare system tidigare och tyckte det här var rena stenåldern. Önskemålet var en smidig webblösning med så många uppgifter som möjligt inlagda. Inte oväntat deltog han aktivt i pilotstudien när Löneportalen utvecklades till MyVisma. – De lyssnade på våra synpunkter.

Visma för att få uppgifter. En annan fördel är att kunna göra lönerna när och var jag vill. Det ger en dubbel tillgänglighet eftersom jag också kan se mina egna uppgifter och enkelt kan lägga in grunduppgifter själv. Tidigare fick han knappa in arbetad tid och avdrag manuellt, som lunch, enkel eller kvalificerad ob. – Nu ligger allt i burken och jag behöver bara tänka på avvikelser, som sjukdagar eller semester. I tid tar det mig runt en kvart för de åtta medarbetarna, mot tidigare ett par timmar. Systemet är bra redan nu, tycker Fredrik Ek, men det finns utvecklingsmöjligheter, som att lägga in reseräkningar. – Och ett enklare förfarande med de årliga rapporter vi är skyldiga att skicka, till fackförbund och pensionsförvaltare bland annat. Det tar tid för oss och allt är ju bara ett klick bort.

borde vara lika intresserade av framgångsrika affärer. Senare tillkom Visma Services Löneportalen, senare MyVisma, för en effektiv hantering av lönerna. I januari i år hölls en stor Preemkonferens på Kanarieöarna där representanter för Visma presenterade det nya konceptet. Cirka 20 partners skrev då på avtal för MyVisma. I dag är 94 partners kunder hos Visma, 81 köper redovisnings- och lönetjänster medan 13 är så kallade light-kunder. Det betyder att de själva sköter sina löner i det gamla systemet. Curt Carlsson är regionchef på Preem med ansvar för driften av stationerna: – De som skrivit på för MyVisma är väldigt positiva och tycker att de får väldigt mycket för väldigt lite pengar. – 50 kronor i månaden, klargör Fredrik Ek.

Sparad tid ger förtjänster

Stor konferens på kanarieöarna

Som grund i MyVisma ligger ett schema som följer Bensin- och garageavtalet och som gör att korrektheten har ökat. Meningen är att lösningen ska kunna användas också inom andra branscher. Fredrik Ek behöver inte tänka på om schemat är lagligt – sådana uppgifter finns inlagda i MyVisma som rapporterar alla felaktigheter. Tid är pengar, liksom papper. – Det är jätteskönt att slippa alla papper och pärmar, att ha tillgång till tidrapporter och att kunna skriva ett arbetsgivarintyg utan att ringa

Utvecklingen fortsätter tillsammans med Visma, som också har mycket att vinna genom att de slipper en hel del pappers- och kontrollarbete, menar Fredrik Ek. För några år sedan beslöt sig Preem för en ny modern form av återförsäljare, Preem Partners. I samband med det tecknades avtal med en tredje part, Visma Services, som levererade ett redovisningssystem, för att stödja stationerna och för att ge ledningen mer insyn över stationernas intjänandegrad eftersom man numera skulle dela på intäkterna och båda parter

UTMANING Att kunna sköta lönerna modernt, enkelt och webbaserat. LÖSNING Lönehantering i MyVisma från Visma Services. RESULTAT Stor tidsbesparing, bättre kontroll och tillgänglighet. Slut med papper och pärmar.

MyVisma – en nordisk tjänsteportal Mycket stora mängder information ska registreras, skickas, bedömas, rapporteras och följas upp på löne- och personalområdet och det finns mycket stora möjligheter till effektiviseringsvinster om de manuella rutinerna automatiseras.

Självbetjäning på webben Björn Bergqvist, som utvecklat MyVisma – en nordisk webbportal som samlar dina lönetjänster på ett och samma ställe – menar att nyckeln till att lyckas med automatisering ligger i inte-

grerade webbaserade självbetjäningslösningar. – På löneområdet har allt fler verksamheter börjat använda webbaserade lösningar för registrering av reseräkningar och utlägg. När den integreras med lönesystemet blir attestering, bokföring och lönekörningar mycket enklare.

Allt på ett ställe Förutsättningarna för att sådana lösningar ska fungera är förstås att de verkligen används. Därför måste de vara användarvänliga och lätt-

tillgängliga. Det betyder att det är klokt att samla alla tjänsterna i en och samma lösning. En webbaserad portal kan innehålla enkla funktioner där alla anställda själva på ett smidigt sätt kan registrera reseräkningar, utlägg, övertid, frånvaro, semesterönskemål och personlig information. Alla data finns omedelbart tillgängliga i lönesystemet och kan därefter föras över till ekonomisystemet. Läs mer på www.visma.se/myvisma.

VISMAgazine 1/10

19


Bättre kassaflöde med Snabbare betalningar och mer tid till kärnverksamheten – det är några av fördelarna med Visma Factoring. Så säger åtminstone Björn Wijk på Wijk Trading, som använt tjänsten sedan november förra året. – Likviditeten har alltid varit bra. Men nu är den ännu bättre, konstaterar han. Wijk Trading •

Säljer förbrukningsmaterial i kem, hygien och papper till storkök, hotellnäringen och livsmedelsindustrin.

Anställda: 1 person.

Säte i Stockholm.

Omsättningsmålet är 2 miljoner under 2010.

UTMANING Minska administrationen och öka likviditeten. LÖSNING Avtal med Visma Collectors om tjänsten Visma Factoring. RESULTAT Bättre kassaflöde och minskad hantering av fakturor, mer tid till kärnverksamheten.

20

VISMAgazine 1/10

Text: Jacob Härnqvist. Foto: iStockphoto.

Wijk Trading är ett tradingföretag inom storkök, hotell, restaurang och livsmedelsindustri. – Vi har ett stort sortiment inom hygien/torkpapper, lokalvård, kem och emballage, som vi levererar utan mellanhänder. Storsäljaren är dock ett miljövänligt och Svanenmärkt maskindiskmedel som vi faktiskt har patent på i både USA och Skandinavien, säger Björn. Med så många produkter och kunder blir det förstås en avsevärd mängd fakturor som ska skrivas, skickas och ibland administreras vidare i form av påminnelser. Och ju mer tid ett företag lägger på administration, desto mindre tid blir kvar till kärnverksamheten. Ett dilemma som Björn löst genom Visma Factoring.


Inga fasta avgifter Att sälja fakturor är ett väl beprövat sätt att öka likviditeten och minska administrationen. Att Björn valde Visma som leverantör av tjänsten berodde på att han hade goda erfarenheter av tidigare samarbeten med just Visma. – Jag har ju Vismas affärssystem sedan tidigare, och det har alltid fungerat bra. Dessutom hade Visma ett lite annorlunda upplägg på sin factoringtjänst jämfört med konkurrenterna. Hos Visma kostar det ingenting att bli kund, vilket det faktiskt gör hos de flesta andra. Man binder heller inte upp sig för någonting. Istället värderas varje faktura individuellt, vilket betyder att jag får en offert på vad Visma är beredda att betala för fakturan. Jag kan alltså hela tiden välja om jag vill sälja den eller inte beroende på vad Visma erbjuder. Offerten skiljer sig lite beroende på hur kreditvärdig min kund är, men oftast hamnar det på omkring 97 procent av beloppet, säger Björn.

Björn förmedlar uppgifterna – Visma sköter resten Att likviditeten ökat markant för Björn är logiskt eftersom han har sina pengar två dagar efter att han registrerat fakturan online hos Visma. Eftersom han bara förmedlar uppgifter om belopp och fakturamottagare har också administrationen minskat. Björn behöver heller inte följa upp och behandla obetalda fakturor – även det tar Visma hand om. – Jag har fått ökat fokus på att sälja och leverera, vilket är guld värt. Den avgift Visma tar ut för tjänsten har jag igen alla gånger. Det styr faktiskt upp privatlivet också. För mig är det värt mycket att slippa åka tillbaka till kontoret på kvällarna och jobba med fakturering. Det är väldigt skönt att lämna över allt sådant till Visma. Och det är en trygghet att ha ett så starkt varumärke i ryggen.

Huddinge väljer Visma för sin

nyA InkÖPSlÖSnInG Huddinge kommun har beslutat att Visma ska leverera kommunens nya elektroniska inköp- och fakturahanteringslösning. Affären innebär att Visma Proceedos On Demand-lösning effektiviserar inköp och fakturahanteringsrutinerna i ytterligare en stor svensk kommun. I den nya On Demandlösningen får kommunens beställare ett enda system för att göra elektroniska beställningar och hantera fakturor. Det här ger i förlängningen avsevärda besparingar. – Detta är ytterligare en bekräftelse på att vår On Demand-lösning med tillhörande nätverk av leverantörsintegrationer fungerar

väl i offentlig sektor, säger Visma Proceedos vd Rickard Hansen.

att valet föll på oss, säger Rickard Hansen.

EKONOMISKT MEST FÖRDELAKTIGT Visma tog hem affären i konkurrens med sex andra företag som bjöds in att lämna anbud. Huddinge kommun prövade dem från utgångspunkten att anta det anbud som var ekonomiskt mest fördelaktigt i relation till bland annat teknik, referenser, funktionskrav och användarvänlighet. – Eftersom Huddinge kommun lagt stor vikt vid användarvänlighet och dessutom har genomfört gedigna tester under upphandlingen känns det extra glädjande

ACCELERERANDE BESLUTSVÄGAR Huddinge blir den åttonde kommunen i landet som inför Visma Proceedos On Demand-lösning. Huddinge kommun får sällskap av Täby, Kungsbacka, Sundsvall och Strängnäs med flera. – Nu när det finns många lyckade e-handelsprojekt inom offentlig sektor hoppas vi på en acceleration i beslutsvägarna. Avvaktans tid är över, säger Rickard Hansen.

Visma levererar e-handelslösning åt

kArlStAdS unIVerSItet Visma har fått förtroendet att leverera en e-handelslösning till Karlstads universitet. Leveransen från Visma Proceedo innehåller förutom systemstöd för fakturahantering även kanal för e-faktura och integrationer. Årligen kommer 28 000 leverantörsfakturor att hanteras i systemet. – Vi är stolta över att Karlstads universitet kom fram till att Visma kunde erbjuda den bästa lösningen för deras behov, säger Rickard

Hansen, vd på Visma Proceedo. Affären är ytterligare ett bevis på att Vismas lösningar är väl anpassade för att effektivisera fakturahanteringsprocesserna hos decentraliserade organisationer som universitet, kommuner och större tjänste- och tranportföretag. – Karlstads universitet känner sig trygga i den lösning som Visma levererar. Förutom att få ett modernt och användarvänligt sys-

tem är vi också förberedda på ehandel genom Visma Proceedos verktyg för detta, säger Fredrik Persson Jonhed, upphandlingschef vid Karlstads universitet.

Karlstads universitet – ett modernt universitet Karlstads universitet är ett av landets yngsta. Det gör dem enligt egen utsago lite modernare, lite modigare. De menar sig utmana det etablerade och utforska det okända. Karlstads universitet bildades 1999 och har i dag 1 000 anställda och 12 000 studenter. Erfarenheten av att utbilda sträcker sig dock ända tillbaka

till 1843 då lärarutbildningen startade. Karlstads universitet utmärks av en balans mellan akademisk och samhällsinriktad verksamhet. All forskning bedrivs i nära samarbete med andra samhällsaktörer. Karlstads universitet skapar nytta för det omgivande samhället utan att göra avkall på den akademiska integriteten. Mer om

Karlstads universitet finns att läsa på www.kau.se.

VISMAgazine 1/10

21


PEOPLE BUSINESS

Text: Elisabeth Løvseth. Foto: Henrik Øistad.

För Peter Lauring har det alltid varit ”utomordentligt” viktigt att bygga sin egen verksamhet. För 20 år sedan startade han med två tomma händer. I dag ansvarar han för Vismas miljardomsättning – och 1 600 medarbetare. Peter Lauring kisar mot det skarpa ljuset som strömmar in genom hans kontorsfönster. Från översta våningen på Vismas huvudkontor i Oslo kan han se vida omkring. Chefen för Vismas division för löne- och redovisningstjänster vet att sätta pris på utsikten. För även om det är ett tag sedan minns han mycket väl lokalen han startade sin första verksamhet i. Den låg i källaren till ett bostadshus hemma i Danmark. Där höll han till i många år medan han byggde upp en framgångsrik redovisningsbyrå tillsammans med tre partners. 2002 sålde han företaget till Visma men fortsatte att leda och utveckla det. I dag har han flyttat till Norge och tagit över som toppchef för hela Vismas nordiska division för outsourcing av redovisning och lönehantering, Visma Services. Men vi tar det från början. – Jag har kommit långt. Jag startade med ingenting. Till att börja med drev jag redovisningsfirman på kvällar och helger vid sidan av att jag jobbade på ett revisionsföretag på dagtid. I takt med att jag utvecklade mitt eget företag kunde jag avveckla min anställning. Och anställa fler personer. Som mest satt vi 1718 stycken i ett källarrum. Under begynnelseåren höll han ledningsmötena hemma i köket. Varannan tisdag klockan nio på kvällen.

Valets kval Peters företag blev efter hand mer och mer uppmärksammat. Han blev uppringd av större aktörer som ville köpa upp honom. Han tackade nej till alla. Utom till Visma. – Det fanns flera skäl till varför

22

VISMAgazine 1/10

Visma var mer intressant för oss än de andra. För det första hade de tekniken. För det andra var de nordiska. För det tredje hade de kontanter på fickan och det hade inte vi. Men det mest avgörande var nog att Visma var villiga att låta oss behålla en självbestämmanderätt som gick att leva med. De var inte ute efter att detaljstyra oss, utan ville att vi skulle fortsätta med det vi gjorde och bygga vidare på det. Ändå behövde jag sex månader för att bestämma mig för att sälja – och jag tvivlade också efteråt på om jag hade gjort rätt. I dag är han däremot helt övertygad om att han gjorde rätt. Efter att ha lett den danska delen av Visma Services i några år blev han så småningom chef för hela den nordiska divisionen. – Tänk att få ha varit med på en sådan resa! Jag var med och startade med en miljon i omsättning i Danmark. Och jag var med då vi passerade en miljard i Visma Services! Han säger det med respekt och ödmjukhet i rösten. – Det har varit otroligt lärorikt och utmanande, intygar han och betonar att han också haft en del motgång längs vägen. Och han räknar gärna upp de viktigaste lärdomarna. – Du blir aldrig fullärd. Man är aldrig så klok som man tror. Man måste vara lite ödmjuk för att kunna lära sig något nytt. Redovisning är inte bara mekanik – det är ett hantverk.

Vill ut i världen Så vilka ambitioner finns kvar när man nått så långt? – När man är chef ansvarar man för att förverkliga verksamhetens potential. I den här businessen är det en fantastiskt outnyttjad marknad. Här i Norden har vi kommit långt tekniskt. Vi har goda förutsättningar för att lansera vår kombination av koncept och teknik även utanför Norden. Då är potentialen närmast ändlös. Men vi växer för tillfället inte fort nog. Vi måste hitta en modell som gör att vi också kan

hantera de riktigt stora kunderna. Vi måste kunna följa kunderna ut i Europa, kanske med tiden även ut i resten av världen. Om vi inte tar utländska marknadsandelar kommer utländska leverantörer att äta upp oss, menar Peter. Han hoppas att Visma om tio år har gått från att vara ledande i Norden till att vara ledande redovisningsbyråkedja i Europa. Annars har han inte gjort sitt jobb rätt – potentialen finns ju där, menar han.

People Business Peter ser det också som sitt ansvar att förverkliga potentialen hos de medarbetare han har runt sig. – Det vi sysslar med är ”People Business”. I motsats till en produktionsorganisation kan du inte skilja på leverans och person för då raserar du hela verksamheten. Hos oss är det människorna som ÄR tjänsterna. – Jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter som chef att bidra till att göra andra bra. Det mest spännande i mitt jobb är att se andra använda sin potential till fullo – att gå från att vara okej till att vara väldigt skicklig. När jag ser en talang vill jag gärna pressa personen vidare, om han eller hon är villig att följa med.

litar inte på otydliga ledare – Jag har lärt mig att det är smartast att vara sig själv, säga saker rakt ut som man själv ser dem och stå för sina värderingar. Då är det bättre att betala priset för det. Åtminstone kan man sova gott. – Jag vet att jag kan vara både krävande och direkt. Jag tycker själv att jag kan ta kritik, men andra kanske tycker något annat. Som tur är har jag folk i min närhet som säger till om jag blir för orimlig. Om jag blir irriterad av att få höra sådant har de antagligen rätt. Men ibland blir jag missuppfattad när jag är ironisk. Peter menar att skillnaden på att leda ett stort företag mot ett litet är att man i det stora måste släppa mer på kontrollen. Det kan vara svårt. – Jag har fortfarande en väldigt stark känsla av att ”detta är mitt”. Mentalt är det viktigt för mig att

På kontoret har Peter Lauring foto på det som upptar hans tid utanför jobbet. Fru och fyra barn mellan 8 och 16 år.

tänka så. Och det är nog därför som jag fortfarande uppför mig som en grundare.

Fyrabarnspappa Kombinationen toppchef, make och fyrabarnspappa innebär förstås en del dilemman, men Peter menar att han har en del goda förutsättningar som gör det hela enklare. – Jag är lyckligt gift! Och jag gillar barn! Jag hade inte haft fyra barn tillsammans med samma kvinna om jag inte menade allvar. Och han har fokuserat mer på papparollen sedan han flyttade familjen från Danmark till Norge för tre år sedan. – Det är det bästa vi gjort tillsammans som familj. Vi var tvungna att lära oss något nytt tillsammans, vi fick lösa en del utmaningar för var och en av oss, samtidigt som vi upplevde det tillsammans. – Jag lever säkert inte upp till den norska standarden för en bra pappa, men jag har blivit bättre sedan vi kom hit. Vi är ofta ute på tur och jag följer med i barnens fritidsintressen mer nu än tidigare. Jag är inte någon perfekt far, per definition gör jag inte det jobbet bra nog. Men det är viktigt för mig att vara där när det gäller. Och jag ställer upp på de konfrontationer som är nödvändiga för att mina barn ska kunna lita på mig. Tydlighet är uppenbart viktigt. – Alla ska veta vad jag står för och var de har mig. Det gäller både när jag är pappa Peter och när jag är chefen Peter Lauring.


i korthet Medstop väljer Visma som leverantör till apotekssatsning Nya apotekskedjan Medstop väljer Visma som leverantör av lösningar och tjänster inom butiksdata, recepthantering, affärssystem, redovisning och lönehantering. – PharmaSolutions ger oss en modern och effektiv apotekslösning, som kommer att stödja och utveckla den dagliga verksamheten i våra apotek. Implementeringen sker under hösten 2010, säger Fredrik Söderberg, vd hos Medstop. I januari 2010 tog Medstop över driften av 62 apotek i Mälardalen, Göteborgsregionen och Skåne. Målsättningen är att inom fem år driva minst 75 apotek i kommersiella lägen. I dag har företaget cirka 1 000 medarbetare. Visma och Sirius IT kommer via det samägda bolaget PharmaSolutions att leverera apotekslösningen PharmaSuite som är en komplett butiksdatalösning med tillhörande receptexpeditionsmodul. PharmaSuite är godkänd av Apotekens Service och speciellt anpassad för aktörerna på den omreglerade apoteksmarknaden, där kraven är stora på såväl säkerhet som anpassning.

betare har tillgång till Visma CRM, medan ungefär hälften arbetar med Visma Global. I projektet ingår också att de 2 800 medlemsföretagen efter hand får tillgång till självservice över internet, vilket ytterligare effektiviserar verksamheten.

Fortsatt tillväxt gav bra kvartal för Visma Vismas positiva utveckling fortsätter efter flera år med stark tillväxt. Det första kvartalet 2010 blev det bästa någonsin för Nordens ledande leverantör av programvara och tjänster inom ekonomi och administration. Första kvartalet 2010 nådde Vismakoncernen en omsättning på 953 miljoner norska kronor jämfört med 877 miljoner samma period i fjol. Resultatet (EBITDA) blev 173 miljoner norska kronor mot 157 miljoner förra året, en förbättring med 10,6 procent. – Detta är vårt bästa första kvartal någonsin, både i termer av omsättning och vinst. Resultatet avspeglar Vismas starka marknadsposition och att det finns en stadig efterfrågan på våra produkter och tjänster från en marknad som uppvisar tecken på återhämtning efter ett par finansiellt skakiga år, säger Vismas koncernchef Øystein Moan.

sydsvenska industrioch Handelskammaren väljer Visma Med affärssystemet Visma Global och kundstödet Visma CRM har Sydsvenska Industrioch Handelskammaren i år påtagligt höjt effektiviteten i sin administration. Funktioner, gränssnitt och pris var avgörande för valet. – Vi tog fram ett upphandlingsunderlag utifrån en omfattande kartläggning av hur vi arbetar och vad vi hade att vinna på en modernisering. Vi fick en rad svar från intressanta leverantörer men vi fastnade för Visma Global och Visma CRM för att ersätta våra gamla system, säger Handelskammarens IT-chef Andreas Svenning. – Dessutom presenterades en trygg plan för hur vi skulle kunna överföra informationen från våra gamla system till de nya. De båda systemen är i dag integrerade med varandra vilket ger en stor automatisering och förenkling i vårt arbetssätt, säger Andreas Svenning vidare. I integrationen ingår även en applikation från Vismas partner Incepta Systems AB. Den ser till att Handelskammarens relativt komplexa medlemsfakturering fullt ut samordnas med Visma Global och Visma CRM. Handelskammarens samtliga 25 medar-

som ett genomsnitt för nyföretagandet under första kvartalet 2010.

60 000 nya företag väntas i ny prognos för 2010 Intresset för att starta eget fortsätter att öka. Innan året är slut kan nära 60 000 nya företag ha startats i landet, en ökning med 9,5 procent jämfört med i fjol. Det visar en prognos som tagits fram av programföretaget Visma Spcs. – Det här är goda nyheter både för landet och för det framtida företagandet. Om prognosen håller innebär det att nyföretagandet kommer upp i nivå med utvecklingen före finanskrisen, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs. Krisen som slog till hösten 2008 märktes genom att nyföretagandet minskade fram till hösten 2009. Därefter började registreringen av nya företag öka igen. I prognosen antas månadsutvecklingen för 2010 följa utvecklingen under 2009, men på en nivå som är beräknad

Visma storsatsar på stockholm i nya toppmoderna lokaler Visma, som är Nordens största leverantör av programvaror och tjänster på ekonomiområdet, gör en strategisk framtidsatsning i nya lokaler i Stockholm. Hyresvärden Skanska utvecklar det nya kontoret, som kommer att ligga på Lindhagensterrassen. – Det här ger oss ett utmärkt kommunikationsläge och en lika stark förankring i den svenska huvudstaden som vi redan har i flera andra stora nordiska städer. Genom att samla vår breda kompetens på effektivisering av verksamhetsprocesser i nya och miljöanpassade lokaler stärker vi vår position ytterligare i Stockholm, säger Vismas koncernchef Øystein Moan. Visma har tecknat hyresavtal för hela fastigheten och kommer att få nya toppmoderna lokaler som utformas utifrån verksamhetens behov. Den totala ytan är drygt 11 000 kvadratmeter. I november 2011 beräknas Lindhagensterassen bli ny huvudstadsadress för ett flertal av Vismas verksamheter.

Visma förser idrotten med effektiva lösningar Riksidrottsförbundet har tecknat ett nytt ramavtal om ekonomi- och affärssystem från Visma Software. Avtalet omfattar hela den svenska idrottsrörelsen och gäller ett flertal av Vismas programlösningar. Riksidrottsförbundet samt ett tiotal av RF:s specialidrottsförbund har redan en tioårig historia med affärssystemet Visma Business. Detta omfattas också av det nya ramavtalet samt av Vismas elektroniska fakturahanteringssystem, Visma Invoice Manager. Det är Visma Softwares partner Sundit AB som är leverantör och samarbetspartner.

VISMAgazine 1/10

23


BB

Visma 351 94 Växjö

Effektivitetsexperterna Visma erbjuder en lång rad lösningar som alla bidrar till att effektivisera verksamhetsprocesser. Våra kunder är alla sorters företag, småfirmor, mellanstora och stora bolag, offentlig sektor och organisationer. Kontakta oss så visar vi dig hur vi kan hjälpa din verksamhet att bli effektivare. Program och system:

tjänster:

Outsourcing:

retail:

• Affärs- och ekonomisystem

• Bemanning

• Business Process Outsourcing

• Butiksutrustning

• Ekonomi- och bokföringsprogram

• Betalningslösning för e-handel

• Ekonomisk förvaltning BRF

• Installation och utbildning

• Elektronisk fakturahantering

• Ekonomisk rådgivning

• Elektronisk fakturahantering

• IT-lösningar för detaljhandel

• Inköp och upphandling

• Factoring

• International services

• Löneadministration

• Faktura och reskontraservice

• Lönehantering och HR

• Projektledning och konsulting

• Inkasso

• Redovisningstjänster

• Support, service och drift

• Lönehantering och HR • Redovisningstjänster

visma.se info@visma.se • 0771 44 22 00

och apotek

VISMAgazine 2010 - 1 SE  

VISMAgazine 2010 - 1 SE

VISMAgazine 2010 - 1 SE  

VISMAgazine 2010 - 1 SE