Page 1

Visma Retail En helhetsleverandør av IT-løsninger innen detaljhandelen


Hvordan fungerer detaljhandelen i dag?

Detaljhandelen er i dag ikke bare butikken. Lønnsomhet er vellykket integrasjon mellom salgskanalene men også mellom butikk (fysisk eller online), hovedkontor, lager og intern flyt og prosesser. Dette for å kunne gi best mulig kundeopplevelse. Uansett hvor forbruker beveger seg, offline som online, må retaileren være der forbrukeren er. Dagens detaljhandel er integrert. Visma Retail hjelper retailere å maksimere sin IT og butikkdataløsning til det fulle for å møte den stadig oppkoblede forbrukeren.

Butikk 70% av alle kjøpsavgjørelser gjøres i butikken. Den butikken som har sterkt fokus på forbrukeren, service og imøtekommenhet vinner kampen om markedet. Forbrukerne vender tilbake til butikken der de har hatt en positiv opplevelse. Mobile handleløsninger muliggjør at forbruker kan handle på sine egne vilkår. Gjennom innovative og moderne løsninger fra Visma Retail øker handleopplevelsen og bidrar til mer fornøyde forbrukere, mer effektive arbeidsmåter og et økt resultat. Smart bruk av moderne teknologi øker handleopplevelsen som i sin tur gjør til at forbrukerne blir mer lojale og handler mer. I butikken kan Visma Retail for eksempel tilby: • Kasse/POS • Mobil kasse/POS • Selvutsjekk • Selvskanning • Mobil selvskanning • Backoffice i butikk • Forbrukerinformasjon og interaktivitet i butikken

Hovedkontor En konkurrenskraftig kjede har en fleksibel hovedkontorløsning med full kontroll på lagersaldo i butikk- og sentrallager, administrasjon av kampanjer, prisstyring og sortiment. Effektiv administrasjon og styring forutsetter at alle deler og prosesser fungerer bra i sammen og kommuniserer med butikk. Et effektivt hovedkontor bidrar til å effektivisere bruk av ressurser, minske kostnader og øke inntekter igjennom å tenke helhet og opplevelse. På hovedkontoret kan Visma Retail for eksempel tilby: • Backoffice med bland annet -- Sortimentstyring -- Logistikk -- Rapportering og analyse -- Fakturakontroll -- Kampanjehåndtering -- Kundehåndtering • Visma Retail Suite -- Et komplett butikkdatasystem med funksjonalitet som støtter alle de viktigste butikkprosessene


Forbruker vil bevege seg fritt - Retailere vinner på å skape helhetsopplevelsen for forbruker uansett kanal.

Forbrukerens beste venn - mobilen Forbrukeren er komfortabel og utålmodig - Retailere vinner på å være på tå hev.

- Retailere vinner på å finne øyeblikk og sammenhenger der budskap og tilbud passer inn.

Teknologi = muliggjører Forbrukeren har makten - Retailere vinner på å se den unike kunden. Forbrukerne dropper ikke butikken - Retailere vinner på å revurdere den fysiske butikkens rolle.

- Retailere vinner på å se teknologi som innovativ bærer. Fremgang er å holde sammen helhetsopplevelsen for forbrukeren uansett kanal. Fokus på forbrukerens handlereise er viktigere enn noensinne. For retailere innebærer det å på alvor møte teknologiskiftet og engasjere seg i sine kunder.

Forbruker I dag er det mer spennende enn noensinne å være forbruker. Den nye handleadferden innbærer at forbrukerens rolle i handelen er styrket, og at makten har skiftet fra retailer til forbruker.

Uansett kanal – i butikk, online eller via mobilen etterspør forbruker handling døgnet rundt.

Den tekniske utviklingen går såpass raskt at forbrukeres vaner, nysgjerrighet og etterspørsel kommer til å kreve at detaljhandelen tilbyr ulike typer av handleløsninger. I dag vil forbruker handle på sine vilkår hvilket gir dem mer innflytelse til å påvirke kjøpsprosessen. I en økende konkurranse innebærer det at retaileren må være der forbrukeren er.

Tjenester Forventningene til detaljhandelen er høye. Å lykkes som retailer i dag krever service og fokus på forbrukerne.

Onlinehandel E-handel har vekken en idé og et behov for å kunne handle ubegrenset, både sett i forhold til tid, sted og utvalg. Forbrukere ser det som en selvfølge å kunne bevege seg i flere kanaler uten tydelige grenser og velger derfor den løsningen som best passer deres behov, såvel som webbrooming og showrooming. Systemet bak en vellykket onlinehandel krever intelligens. Omnikanal Forbruker ønsker å kunne handle hvor de vil, når de vil og hvordan de vil og samtidig få rett pris, fullt sortiment og rett lagerinformasjon. Det stiller krav til service, integrasjon, kommunikasjon og tilgjengelighet. Alle systemer må kommunisere med hverandre for å oppnå en sømløs handleopplevelse.

Å få dette til å henge sammen er nøkkelen i til en vellykket løsning for din omnikanal-strategi.

Visma Retail kan støtte retailere med dette i form av tjenester som prosjektledelse, utdanning og konsulentstøtte, nettopp for at retaileren skal kunne fokusere på sin kjernevirksomhet. Det er viktig at butikkdataløsninger og tjenestepakken er optimalisert for retaileren. Teknisk service & Support Kundetilpasset support- og serviceløsninger hjelper bedrifter i hele Norge å minimere, forkorte og forutse driftsstopp i virksomhetskritiske system. Utgangspunktet er at virksomheten skal fungere effektivt, med så få og korte avbrudd som mulig. Dette når man med høy leveransesikkerhet, høy kompetanse, rask utrykning, løsningsorienterte arbeidsmetoder og profesjonell planlegging.


Mobilitet og mobile handleløsninger er framtidens retail Fleksibilitet og mobilitet i detaljhandelen, såvel mellom ulike innkjøpskanaler som før, under og etter kjøp, blir stadig viktigere for forbrukerne. Mobile handleløsninger som mobil selvskanning og mobil selvbetjening gjør at et kjøp ikke er begrenset til isolerede kanaler.

Løsninger som skaper handleopplevelse Visma Retail skaper handleopplevelse og øker salget. Innovative produkter og løsninger som kompletterer ditt butikkdatasystem er til for å underlette forbrukerens valg, opplevelse, kjøpsprosess og hjelpe deg som retailer å selge mer.

Selvbetjening er den nye måten å handle på Takket være selvskanning, mobil selvskanning og selvutsjekk får forbruker mulighet til selvhjelp og gjøres helt selvstendig i butikken. Fleksibiliteten tilbyr forbrukere å handle hvor de vil, når de vil og hvordan de vil. Dette helt uavhengig av butikkens belastning.

Visma Retail Suite Visma Retails programvare gjør butikken mer moderne og kjeden mer effektiv. Visma Retail Suite er et fleksibelt butikkdatasystem som binder sammen et stort utvalg av programvarefunksjonalitet som på ulike måter gjør butikkene mer effektive og kjededriften mer lønnsom.

Les mer om våre løsninger for detaljhandelen på visma.no/retail


Visma Retail - En helhetsleverandør

Vi i Visma Retail hjelper deg som retailer å lykkes med å tiltrekke dine kunder til handelsplassen, øke salget gjennom forbedret handleopplevelse, og å skape lojale kunder. Dette gjennom smart bruk av teknologi som støtter alle nødvendige prosesser på alle nivå.

Visma Retail er eksperter på driftssikre og stabile IT-løsninger. Gjennom å kombinere det med innovasjon er vår uttalte målsetning å bli den mest verdiskapende IT-partneren i retailbransjen. Vi utvikler butikkdatasystem som bidrar til mersalg og handleopplevelser, som for eksempel løsninger innen backoffice, POS, selvbetjening og mobilitet som forenkler både for retailere og kunder. Vårt totalkonsept for butikkdata støtter og forbedrer alle viktige prosesser i kjededriften så den blir mer lønnsom. Som totalleverandør kan vi ta fullt ansvar for rådgivning, prosjektledelse, installasjon, utdanning, support, teknisk service og IT-drift. Våre løsninger er basert på standardisert og egenutviklet programvare, integrert med utstyr og løsninger fra ledende produsenter. Vi vil være med å drive framtidens retail. Vår ambisjon er å alltid ligge i forkant både teknisk og opplevelsesmessig. Sammen finner vi den løsningen som passer akkurat deg og dine kunder best og som utvikler din virksomhet.

Løsninger tilpasset ulike bransjer

Visma Retails løsninger kan tilpasses til de varierende behov og utfordringer som finnes innen mange ulike bransjer i den moderne detaljhandelen. Vi utvikler våre system og tjenester i nært samarbeid med ledende kjeder i Norden. Bransjene nedenfor er et utvalg.

Apotek

Dagligvare

Sport og fritid

Elektronikk

Mote og sko

Bokhandel

Leketøy


visma.no/retail Med vår hjelpe kan aktører i detaljhandelen tiltrekke sine kunder til handelsplassen, øke salget gjennom forbedret handleopplevelse og skape lojale kunder. Dette gjennom smart bruk av teknologi som støtter nødvendige prosesser på alle nivå. Vi tilbyr helhetlige løsninger innen butikkdata og relaterte tjenester. Som for eksempel kasseapplikasjoner, backoffice-løsninger og sentrale system for styring av kjedebutikker samt tjenester som prosjektledelse, implementering, support og IT-drift. Vi har levert butikkdataløsninger til detaljhandelen i over 25 år. Med bred bransjeerfaring og dyp teknologikunnskap har vi utviklet løsninger som passer dagligvarebutikker, apotek og faghandel.

Visma Retail AS Wirgenesvei 1, 3157 Barkåker, Norge Tlf: +47 33349400 • marked.retail@visma.com • visma.no/retail

Om Visma Retail [NO]