Page 1

PROVINCIE HENEGOUWEN BELGIË

FR

C O L L E C T I O N W A P I

1 1 ERFGOED PLAATSEN

Een

FR

in Picardisch Wallonië

verrassende zuurstofbel tussen Rijsel en Brussel

www.visitwapi.be

WALLONIË

OMRINGT JE MET WARMTE


WELKOM BIJ DE BELGISCHE ‘PICARDS’ !

Maison du Tourisme van Picardisch Wallonië

‘Lés ceux d'ichi’ nodigen u uit om een uitgestrekte groene ruimte te ontdekken tussen Rijsel en Brussel, die luistert naar de naam ‘Picardisch Wallonië’. In deze gids stellen wij u 11 bijzondere erfgoedsites voor om te bezoeken tijdens uw verblijf bij ons (hotels op p.19). Fijnproevers zullen aandachtig pagina 16 lezen… en een lijst met alle kastelen, musea, parken en tuinen (p. 17) informeert de nieuwsgierigen onder u. Wij vieren graag feest en nodigen u dan ook uit voor de vele feestelijke evenementen (p.18)!

Agentschap Doornik Placette aux Oignons, 20 BE – 7500 Tournai info@visitwapi.be

Agentschap Moeskroen Place Gérard Kasiers, 15 BE – 7700 Mouscron d mtpicardie@skynet.be +32 56 86 03 70

d FR

PROV

INCIE

FR

PLA ATS sch Wallonië

in Picardi

Een

verrassende

zuurstofbel tussen

Rijsel en Brussel

Toegang tot de personen     aan verlaagde mobiliteit

HENEGOU

WEN

BELG

13 GEZIN U

C O L L E C T I O N W A P I

11ERFGENOED-

d’aventures passionnante à vivre en Wallon s ie picarde !

ionn res pass ! d’aventu le héros Wallonie picarde à vivre en

P

EN

HENEGOUW

BELGIË

Deviens le héros

antes

Deviens

PROVINCIE

I I O N W A P C O L L E C T

12 ans De 9 à

De 5 à 8 ans

Tot binnenkort !

IT S TA

SPPEN

FR FR

Een verr

in Picard isch Wa llonië

assende

zuursto

fbel tusse

n Rijse

l en Bruss

el

  Retrouve la recette et devie perdue ns Gran d Apothicair de l’Hôp ital e à la Rose de Notre Dame

le temps seur Remonte Maître bâtis et deviens drales de cathé

rtient à

et appa

Ce carn

be

www.visitwapi.

www.v

   Cafeteria / restauratie

isitwap

i.be

WALL MET WARMTE ONIË OMRINGT JE

..

................

................

Ce carnet appart

P    Parking

WALLONIË

ient à ............

OMRINGT

......................

Alle spelboekjes

JE MET

WARMTE

    Winkel

Alle onze gidsen

Download op www.visitwapi.be

   Speelboekjes

Natuurpark van het ‘Pays des Collines’

Komen-Wasten

Bruxelles Brussel

7

9 7

Moeskroen

11

4

7

6

Edingen

5

DOORNIK

Rijsel

2

8

Aat

3

Brussel

2

RNkuIK DOstaOd van nst

edenis en geschi

Rijsel

nik is al de stad Door namen zoals enis van De geschieddoorspekt met groteXIV… Vandaag 2000 jaar r Karel, Lodewijk ngevat in enis same Clovis, Keize nten. geschied monume wordt die belfort en straten en stad, het pleinen, die door a van de nten muse Ontdek de al, twee monumeWerelderfgoed. de kathedra opgenomen als Unesco zijn

Natuurpark van het ‘Plaines de l’Escaut

e

Informati

> DETAILPLAN OP DE MIDDENPAGINA’S

van 9.30 oktober u d april tot tot 17.30 • Open van u en van 14 belfort en tot 12.30 voor het gstickets • Toegan vanaf € 3,50 in het Office lling de musea disuele voorste en het belfort • Audiov e (20 min.) du Tourism ek (10 min.) jaar Spelletjesbo en 9-12 5-8 jaar

P

n!

Niet te misse

it in het kkingscircu Het ontde hart van de stad voor u uit historische 1.30 u) nodigt die u (1,6 km – name wandeling een aange naar de belangrijkste rden staan meeneemt informatiebo sites. Op over de geschiedenis ling anekdotes Begin uw wande elling stad. van de isuele voorst met de audiovdu Tourisme. in het Office

P

ai de Tourn 14 Tourisme Office du hé aux Poteries, Vieux Marc ai 7500 Tourn 45

22 20 +32 69 tournai.be sme@ touri

LPLAN > f 4 DETAI

5

www.visi

nai

tour twapi.be/

Bergen

www.visitwapi.be


1 Het Kasteel wordt sinds de 14 eeuw bewoond door het geslacht van de Prinsen de Ligne. Het is een stille getuige van een geschiedenis vol anekdotes en het biedt onderdak aan een hele reeks kunstwerken en meubelen uit de 17e en 18e eeuw. De 25 hectare Franse tuinen nodigen uit tot flaneren. U ontdekt ze met een treintje of met een vrije wandeling. e

HET KASTEEL VAN BELŒIL

de Henegouwse verblijfplaats van de Prinsen de Ligne

Informatie

Niet te missen !

Eind april – begin mei worden de salons en de kamers van het kasteel het decor voor een kleurrijk spektakel tijdens de Amaryllis- en orchideeëntentoonstelling. Laat u verleiden door klassieke muziek tijdens de Muzikale Nacht van Belœil in de maand augustus. Musici en zangers installeren zich langs de lanen van de tuin, die romantisch verlicht zijn door kaarsen.

• Open van april tot september: tijdens de weekends van 13 tot 18 u (laatste d om 17.15 u) toegang • In juli en augustus: 7 dagen/week van 13 tot 18 u. Duur van het bezoek: 2 u. • Toegangsticket vanaf € 8 (kasteel + park) dvan audiogidsen • Verhuur • Verhuur van fietsen bij het Office du Tourisme

P

   

P

Office du Tourisme de Belœil Rue du Château 27 7970 Beloeil

+32 69 68 95 16

tourisme.beloeil@skynet.be > i 5 DETAILPLAN

www.visitwapi.be/chateaudebeloeil

Alle kastelen in Picardisch Wallonië vindt u op www.visitwapi.be/chateaux

3


t

er ub

ar de

tA

na

tS

de

ut ca

Es

M

Au

e

le ru e

du Cyg n rue

.

lN .D

Po nt

l' H ôp ita de ru e

de

e

E-42

lte Ga

es

es J ed ru

n Jea St

és u it

rie

ut ca Es

ru e

s de

u ie s- D le

rine

rd va ule

athe Ste-C

Fil

bo

indehet la Justice Het circuitrue historische centrum

rue du Chambge

e M arv is

ar M ru

e

St

rue

iat -P St

e ru

Musea

rd

ue rd

r. des Moulins

iers rois es C

s

rue St-Jean

d rue

e ru

tin

le Fil

on sc ea ux

La

lte

Va ch e

m uc he ru e s

st in

Pe e ru

s

r. d e

Po iss

s6

es

ant

au qu ai d

t bat

re

l'E

Com

sA ug u

S

es

ier

ts ui sP de r.

Brice

Parking

LE

d rd

rue S t

Dienst voor toerisme

Parc communal

EL

é rit ha

s on

P St

ise ica

anade Conseil l'Europe

UX

a lev

y

re

no

iè oz

s ue Q

aC el sd ur

iss

ce

N St

G

r d'O te Tê

e ru

du

Po

Pla

oc eR ru

ut ba ra Ba Rim rd es va rèr ule sF bo de rd va ule

bo

rue

BR

rt é s

es ed ru

e ric -B

ux .a

D.

lac e

i er ar n

es D épo

er t

is

M

N.

dP

Be ya

ov

ai

ré Cu

Gr an

des M aux

eC ac l pl

int Sa ai

qu

rue

r ue

ru e

l ne on

i

lev ard d

B ue en av

relle rue du Becque

qu

ou rtra

bou

eM

de

Av enu eL Av era en y ue He ru nri eB Pa ey r is ae rt

8 A-

o xp i -E s na ne ur as To Fr

y

ed ru

s ire No

de C

GA RE

Ner vie ns

bou

u ea

s ur

ru e

de s

rt da on

t hâ

œ sS

rue

a sC

Place de Lille

ard

uS

uC

de de

er a

ed ru

rs

d ré Cu

rie or

e ru

s

lev

art mp Re

u ed ru

e ch

sC

e in

StJac que

es rm

e ru

eL

du

n pi

v

lan aP el ed ru

ro ha ak

de

e el ad Cl

nt de ue aq

Av en u

rue

iS

M

e ru

la e ru

rue

bou

era y

Ch ild éri c

eL

am tC er ob eR ru

a qu

de Fr in oi se

Av en u

ée

r ue

elm

e ru ru e

ue D

Ro ya

Av en

rt

a elw

ru

D ard lev bou

MO N

S - LI

ÈGE


2

DOORNIK stad van kunst en geschiedenis

De geschiedenis van de stad Doornik is al 2000 jaar doorspekt met grote namen zoals Clovis, Keizer Karel, Lodewijk XIV… Vandaag wordt die geschiedenis samengevat in pleinen, straten en monumenten. Ontdek de musea van de stad, het belfort en de kathedraal, twee monumenten die door Unesco zijn opgenomen als Werelderfgoed.

Informatie

d

Niet te missen !

• Open van april tot oktober van 9.30 tot 12.30 u en van 14 tot 17.30 u • Toegangstickets voor het belfort en de musea vanaf € 3,50 d voorstelling in het Office • Audiovisuele du Tourisme (20 min.) en het belfort (10 min.)

P

Het ontdekkingscircuit in het historische hart van de stad (1,6 km – 1.30 u) nodigt u uit voor een aangename wandeling die u meeneemt naar de belangrijkste sites. Op informatieborden staan anekdotes over de geschiedenis van de stad. Begin uw wandeling met de audiovisuele voorstelling in het Office du Tourisme.

   

P    

Spelletjesboek 5-8 jaar en 9-12 jaar

Office du Tourisme de Tournai Vieux Marché aux Poteries, 14 7500 Tournai

+32 69 22 20 45 tourisme@tournai.be > f 4 DETAILPLAN

www.visitwapi.be/tournai

5


« Het is de eerste en waarschijnlijk de laatste keer in mijn leven dat ik op het dak van de Kathedraal zal kunnen klimmen. Zo reusachtig! Het is zo mooi dat het moeilijk met woorden te beschrijven is!  » Henri, een bezoeker aan de werf, net terug van op de daken


3

7

OP HET DAK

VAN DE NOTRE-DAMEKATHEDRAAL

VAN DOORNIK

De Notre-Damekathedraal van Doornik toont een mengeling van romaanse en gotische architectuur. Sinds het jaar 2000 is ze door Unesco opgenomen als Werelderfgoed. In 1999 werd ze beschadigd door een storm en momenteel ondergaat ze een omvangrijke restauratie. Daardoor biedt zich een buitenkans aan: het bezoek aan de restauratiewerf.

Informatie

Niet te missen ! Hoe versterkt men een 80 meter hoge toren die dreigt in te storten? Hoe restaureert men de gevel van een beschermd monument? Zet uw helm op en volg onze gids om het werk van de vakmensen te ontdekken, tot op het dak!

• Bezoek aan de werf ongeveer € 10 (omvat de toegang tot het belfort, het spektakel in het Office du Tourisme en de kerkschat van de kathedraal) Min. leeftijd: 16 jaar • Duur van het bezoek: 2 u d hele jaar vrije toegang tot de • Het kathedraal • Rondleidingen op aanvraag  

P 

Spelletjesboek 5-8 jaar en 9-12 jaar

Office du Tourisme de Tournai Vieux Marché aux Poteries, 14 7500 Tournai

+32 69 22 20 45 tourisme@tournai.be > f4 DETAILPLAN

www.visitwapi/cathedraledetournai

Alle informatie over de werf: www.tournaicoeurcathedrale.eu

7


4 9

HET GASTHUIS ONZE-LIEVE-VROUW MET DE ROOS

acht eeuwen geschiedenis van de geneeskunde

Dit gasthuis is, net zoals de Hospices van Beaune (Bourgogne), een van de laatste grote en zichzelf bedruipende ziekenhuizen uit de middeleeuwen. Het werd in 1242 gesticht door Alix de Rosoit en is momenteel beschermd als Uitzonderlijk Erfgoed van het Waalse Gewest. Het is ten onrechte miskend want het bezit een uitgebreide verzameling kunst en medische instrumenten. Klassieke rondleiding, conferentiebezoek of met audiogids: de keuze ligt bij u!

Informatie • Open d van april tot oktober, elke zaterdag, zondag en feestdag van 14 tot 18.30 u In juli en augustus: elke namiddag behalve op maandag d het bezoek: 2 u • Duur van • Toegangsticket vanaf € 7,50 volgens het gekozen bezoek

P

Niet te missen ! Elke eerste zondag van de maand, om 14.30 u (van april tot oktober behalve in september), neemt een gids u mee voor een conferentiebezoek (meer uitgebreid dan een klassieke rondleiding), vol anekdotes en uitleg over het leven van de zusters.

P

              Spelletjesboek 5-8 jaar en 9-12 jaar

Musée de l’Hôpital, Place Alix de Rosoit, 7860 Lessines

+32 68 33 24 03

info@notredamealarose.com > i 3 DETAILPLAN

www.visitwapi.be/notredamealarose

9


5

ATH

de stad van de reuzen

De ‘ducasse’ of kermis van Ath, die al 5 eeuwen lang de reuzen laat dansen, werd in 2005 door Unesco opgenomen als Immaterieel Werelderfgoed. De reuzen hebben in de stad een eigen stek: het ‘Maison des Géants’, waar ze het hele jaar doorbrengen. Ath is een stad van kunst en geschiedenis. Tussen de historische schatten vinden we bijvoorbeeld de Burbant-toren, symbool van het ontstaan van de stad. Ath is ook een plaats waar het leven aangenaam is en die zich leent voor een shoppinguitstap. Eindig uw bezoek met een glas ‘Gouyasse’, het lokale bier, op de Grand-Place!

Informatie • Het Reuzenhuis, het Gallo-Romeins Museum en het Museum voor Geschiedenis en Folklore liggen in het stadscentrum. • Stadswandeling ‘Circuit des Lumières’ (2dkm – 45 min.): fiche beschikbaar bij het Office du Tourisme • Programma’s voor groepen op aanvraag

Niet te missen ! Elke 4e zondag van augustus komen duizenden mensen kijken naar de optocht van de reuzen van Ath, een uitzonderlijk en kleurrijk spektakel.

P    

Spelletjesboek 9-12 jaar

Office du Tourisme d’Ath/ Maison des Géants Rue de Pintamont, 18 7800 Ath

+32 68 26 51 70

office.de.tourisme@ath.be > i 4 DETAILPLAN

10

www.visitwapi.be/ath


6

HET PARK VAN EDINGEN

een groentheater

Het Park van Edingen werd aangelegd door de familie d’Arenberg. Vandaag is het park, waar thematuinen en waterpartijen elkaar afwisselen, erkend als Uitzonderlijk Erfgoed van het Waalse Gewest. Laat u leiden langs de lanen met eeuwenoude platanen, in de dahliatuin of naar het paviljoen van de Zeven Sterren…

Informatie d • Open van april tot oktober, elke dag van 10 tot 18 u • Duur van d het bezoek: 2 u • Toegang vanaf € 3 • Verhuur van audiogidsen

P

Niet te missen ! Plantenbeurzen, vertelwandelingen, muziekfestivals… heel wat evenementen zorgen vanaf de lente voor animo in het park. De volledige agenda vindt u op www.enghien-edinghen.be

P

            Spelletjesboek 5-8 jaar en 9-12 jaar

Parc d’Enghien 7850 Enghien

+32 2 397 10 25

tourisme.enghien@skynet.be > k3 DETAILPLAN

www.visitwapi.be/parcdenghien

11


7

KRUIDENKENNER VOOR 1 DAG, 1 circuit, 3 tuinen met geneeskrachtige planten

In het Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos ziet u dat de zusters planten kweekten met 101 eigenschappen. In de ‘Jardins de la Grange’ maakt u kennis met 13 thematuinen. ‘La Maison des Plantes médicinales’ (het Huis van de geneeskrachtige planten) heeft een tuin met meer dan 80 planten en herbariums. Uw uitstap eindigt met een drankje op basis van engelwortel.

Informatie • Open van april tot oktober d • Duur van het bezoek: 1 dag • Arrangement vanaf € 11 • Gespecialiseerde winkel, terras en museum in het Maison des Plantes d in Flobecq médicinales • Bezoekboekje voor de tuinen op de drie sites

P

Niet te missen ! ‘s Middags geniet u van een gezinskeuken op basis van streekproducten of planten uit de tuin van Véronique (van de Jardins de la Grange). Op het menu: salades, quiches en zelfbereide taarten!

   

P    

Hôpital Notre-Dame à la Rose Place Alix de Rosoit, 7860 Lessines

+32 68 33 24 03

info@notredamealarose.com > h2 i 2 i 3 DETAILPLAN

12

www.visitwapi.be/herboristesdunjour


8

HET MUSEUM VAN DE AUTO verzameling Mahy 1000 voertuigen

Welkom aan alle liefhebbers van mooie auto’s en automobielgeschiedenis! Op 50 jaar tijd heeft de heer Mahy een autocollectie opgebouwd met een unieke diversiteit. De Amerikaanse Cadillac, Duitse Horch, Franse Peugeot, Belgische Minerva en nog veel andere merken staan broederlijk naast elkaar te blinken en overtroeven elkaar met fascinerende anekdotes.

Informatie d

Niet te missen !

• Open van april tot september van 10 tot 17u d het bezoek: 2 u • Duur van • Toegangsticket vanaf € 7,50 (€ 5 voor kinderen)

P

De stadscoupé RochetSchneider uit 1913 was te zien in de televisiereeks ‘Les brigades du tigre’, in de Belgische prent ‘Le maître de Musique’ met José Van Dam en Philippe Volter, en in de film ‘Darling Lily’, met Julie Andrews en Rock Hudson. Van een vedette gesproken!

   

P    

   

Musée de l'Auto Rue Erna 3 7900 Leuze-en-Hainaut

+32 69 35 45 45

mahymobiles@skynet.be > h4 DETAILPLAN

www.visitwapi.be/mahymobiles

13


9

KOMENWAASTEN,

streek van verrassingen

Komen-Waasten (Comines-Warneton) heeft verschillende troeven: de aangelegde oevers van de vallei van de Leie, de bossen en de natuurwandelingen, het textielverleden en het museum van de lintweverij, en nog meer musea en monumenten. Zoals in Ploegsteert waar de Britse begraafplaatsen en het herdenkingsmonument hulde brengen aan de soldaten die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

d Informatie

P

• De musea d zijn het hele jaar open • Dagbezoeken • Arrangementen vanaf € 14

Niet te missen ! Het museum van de lintweverij belicht de geschiedenis van deze industriële activiteit die de faam vestigde van Komen. Kom en ontdek de complexiteit van het vlechten en weven.

   

P    

Spelletjesboek 9-12 jaar

Office du Tourisme de Comines Chemin du Moulin Soete, 21 7780 Comines

+32 56 55 56 00

office.tourisme.comines-warneton @belgacom.net > b2 DETAILPLAN

14

www.visitwapi.be/ploegsteert


10

MOESKROEN,

streek van feesten

De grensstad staat bekend voor zijn gezellig en feestelijk karakter. Laat u verleiden door de levenskunst van zijn inwoners. De talrijke restaurants en brasseries bieden u een brede waaier smaken, typische gerechten die bereid worden met bier, een traditionele keuken maar ook gastronomische menu’s…

Informations

Niet te missen !

• Mis vooral het beroemde Feest van de Hurlus niet tijdens het 1e weekend van oktober.

Het Folkloremuseum nodigt u met 9 reconstructies uit voor een wandeling door de tijd. Tijdens de schoolvakanties organiseert het museum animaties voor het hele gezin. Rue des Brasseurs, 3 7700 Moeskroen +32 56 86 04 66 musee.folklore@mouscron.be

• winkelstraten en vele gratis feestelijkheden die het hele jaar

Maison du Tourisme du Pays de la Picardie Belge Place Gérard Kasiers, 15 7700 Mouscron

+32 56 86 03 70

mtpicardie@skynet.be > d2 DETAILPLAN

www.visitwapi.be/mouscron

15


11

HET CHÂTEAU DU MYLORD

gastronomische restaurant ★ ★

In Picardisch Wallonië is lekker eten een filosofie! In het Château du Mylord, al 25 jaar lang een prestigieus restaurant en bekroond met 2 Michelinsterren, is culinaire kunst een dagdagelijkse bezigheid. Chef Jean-Baptiste Thomaes combineert streekproducten van het Pays des Collines met mediterrane en oosterse smaken.

Informatie

Niet te missen !

16

Slow Food onttroont Fast Food en wat op ons bord komt, bepaalt mee onze gezondheid. Welkom in Silly waar u alles verneemt over de weldaden van een evenwichtige voeding en authentieke traditionele gerechten. Mis op 1 mei het gastronomisch parcours in Silly niet: ‘le Circuit des Saveurs de Silly’. Alle informatie bij het Syndicat d’Initiative van Silly +32 68 33 16 03

• Château du Mylord Keuken ‘s middags en ‘s avonds open Gesloten op zondagavond, maandagmiddag (behalve op feestdagen), d maandagavond en woensdagavond. Reserveren gewenst Bij mooi weer bediening op het terras Menu ‘Confiance’: 4 gangen voor € 60 of €d85 all-in, enkel in de week, ’s middags en ’s avonds, en op zaterdagmiddag.

P

   

P

Le Château du Mylord Rue Saint-Mortier, 35 7890 Ellezelles

+32 68 54 26 02

chateaudumylord@scarlet.be > h2 DETAILPLAN

www.visitwapi.be/chateaudumylord

Alles over gastronomie in Picardisch Wallonië op www.visitwapi.be/gastronomie


MAAR NOG Andere kastelen Château d'Attre Avenue du Château 8 BE-7941 Attre (Brugelette) +32 68 45 44 60 chateau.de.attre@skynet.be Château d'Antoing Place Bara 18 BE-7640 Antoing +32 69 44.17.29 tourisme.antoing@skynet.be Le Château des Comtes Avenue Reine Astrid BE-7700 Mouscron +32 56 86 03 70 mtpicardie@skynet.be

Andere musea Musée de la Pierre et site des Carrières Chaussée de Mons 419 BE-7810 Maffle (Ath) +32 68 26 92 36 musee-de-la-pierre@ath.be Espace gallo-romain Rue de Nazareth 2 BE-7800 Ath +32 68 26 92 33 egr@ath.be Musée d'Histoire et Folklore Rue de Bouchain 16 BE-7800 Ath +32 68 26 51 70 musee.d.histoire@ath.be Archéosite d'Aubechies Rue de l'Abbaye 1y BE-7972 Aubechies (Belœil) +32 69 67 11.16 contacts@archeosite.be Musée de l'Iguanodon Ruelle des Médecins BE-7320 Bernissart +32 69 76 66 13 musee_iguanodon@hotmail.com Musée de la Vie rurale Rue A. Melsens 28 BE-7950 Huissignies +32 69 68 94 00 musee.vierurale@skynet.be

Musée de la Brasserie Rue P. Desimpel 11 BE-7784 Warneton (Comines-Warneton) +32 56 55 56 00 office.tourisme.comines-warneton @belgacom.net Musée de la Rubanerie Rue des Arts 3 BE-7780 Comines-Warneton +32 56 55 56 00 office.tourisme.comines-warneton @belgacom.net Ecomusée du Pays des Collines Plada 6 BE-7890 Lahamaide (Ellezelles) +32 68 64 51 55 ecomuseedupaysdescollines@skynet.be Maison du Canal Rue du Canal 6 BE-7730 Leers-Nord (Estaimpuis) +32 56 48 13 77 laure.andre@estaimpuis.be Maison du Patrimoine Rue de la Nouvelle Cure 5 BE-7730 Evregnies (Estaimpuis) +32 56 48 13 77 laure.andre@estaimpuis.be Musée de Folklore de Mouscron Rue des Brasseurs 3 BE-7700 Mouscron +32 56 86 04 66 musee.folklore@mouscron.be La Maison Tournaisienne (Musée de Folklore) Réduit des Sions 32-36 BE- 7500 Tournai +32 69 22 40 69 musee.folklore@tournai.be Musée d'Archéologie Rue des Carmes 8 BE- 7500 Tournai +32 69 22 16 72 musee.archeologie@tournai.be Musée d'Histoire et des Arts décoratifs Rue Saint-Martin 50 BE- 7500 Tournai +32 69 33 23 53 musee.histoire.arts.decoratifs@tournai.be

Musée d'Histoire naturelle et Vivarium Cour d'Honneur de l'Hôtel de Ville BE- 7500 Tournai +32 69 33 23 43 museum@tournai.be Musée royal d'Armes et d'Histoire militaire Rue Roc Saint-Nicaise 59-61 BE- 7500 Tournai +32 69 21 19 66 musee.armes@tournai.be Centre de la Marionnette de la Communauté française de Belgique Rue Saint-Martin 47 BE-7500 Tournai +32 69 88 91 40 maisondelamarionnette@skynet.be

Andere parken en tuinen La Feuillerie Rue de la Feuillerie 1 BE-7760 Celles +32 69 45 51 71 contact@lafeuillerie.be Les Jardins de la Grange asbl Mont 12 BE-7890 Ellezelles +32 68 54 27 47 info@lesjardinsdelagrange.be Maison des Plantes médicinales Rue Georges Jouret 9d BE-7880 Flobecq +32 68 57 28 47 maisondesplantesflobecq@skynet.be Le Jardin biologique Rue Charles Quint 58 BE-7700 Mouscron +32 56 33 38 70 La Naïade Boulevard Léopold III 75 BE-7600 Péruwelz +32 69 78 06 72 info@naiade.be

Vindt er u op www.visitwapi.be 17


EVENEMENTEN JANUARI

Flobecq – 3e weekend van januari Les Antoniades

Cultureel Centrum van het Pays des Collines +32(0)68/54.29.02

MAART

Doornik - Halfvasten Carnaval

Office du Tourisme de Tournai +32(0)69/22.20.45

APRIL

Enghien – begin april Tuinbeurs

Office du Tourisme d'Enghien +32(0)2/397.10.20

Doornik – Goede Vrijdag Bloemenmarkt

+32(0)69/22.20.45 Office du Tourisme de Tournai

Lessines – Goede Vrijdag Processie van de Zwarte Penitenten Office du Tourisme de Lessines +32(0)68/33.36.90

Celles

JUNI

Moeskroen- 1e zaterrdag van juni Les Estivales Syndicat d'Initiative de Mouscron +32 56 86 03 70

Celles Antiek en tuindecoratie La Feuillerie +32(0)69/45.51.71

Doornik – 2e weekend van juni Les 4 cortèges (de 4 stoeten) Office du Tourisme de Tournai +32(0)69/22.20.45

Celles Rododendrons en azalea’s in bloei La Feuillerie +32(0)69/45.51.71

Silly – 3e zaterdag van mei De Nacht van de Muziek Syndicat d'Initiative de Silly +32(0)68/33.16.06

Ath – Donderdag van Hemelvaart Les Sortilèges Rue et vous Cultuurhuis van Ath +32(0)68/26.99.89

Doornik – Vrijdag na Hemelvaart Ik hou van Accordeon Office du Tourisme de Tournai +32(0)69/22.20.45

Beloeil - Laatste W.E van augustus Weekend van de experimentele archeologie Archéosite d'Aubechies +32(0)69/67.11.16

Office du Tourisme de Lessines +32(0)68/33.36.90

Archéosite d'Aubechies +32(0)69/67.11.16

JULI

Komen –3e weekend van juli Het Feest van de Marmousets

Chièvres – ongeveer 21 juli Animo in het Museum

Kasteel van Beloeil +32(0)69/68.94.26

Syndicat d'Initiative de Silly +32(0)68/33.16.06

Beloeil - Laatste weekend van juni Feux de Beltaine (Keltisch feest)

MEI

Beloeil – Eerste 10 dagen van mei Amaryllis- en Orchideeëntentoonstelling

Silly - Laatste weekend van augustus Festival ‘Theater in het groen’

SEPTEMBER

Maison du Pays des Collines +32(0)68/54.46.00

La Feuillerie

+32(0)69/45.51.71

Office du Tourisme d’Ath +32(0)68/26.51.70

Ellezelles – Laatste zaterdag van juni Heksensabbat

Office du Tourisme de CominesWarneton +32(0)56/55.56.00

Zeldzame en collectieplanten

Ath – 4e weekend van augustus Ducasse (kermis) van Ath

Museum van het Landelijke Leven +32(0)69/68.44.00

AUGUSTUS

Ellezelles – 1e zondag van augustus La Hamaide in de oogsttijd Ecomusée du Pays des Collines +32(0)68/64.51.55

Beloeil De Muzikale Nacht Kasteel van Beloeil +32(0)69/68.94.26

Lessines – 3e weekend van augustus Fête du Cayoteux 1900 Office du Tourisme de Lessines +32(0)68/33.36.90

Enghien – 2e helft augustus De Muzikale Ontmoetingen van Enghien Office du Tourisme d'Enghien +32(0)2/397.10.20

Lessines – 1e weekend van september Historische feesten van le Festin 1583

Doornik – 2e zondag van september Grote historische processie Office du Tourisme de Tournai +32(0)69/22.20.45

Ellezelles – 3e W.E van september Ambachtenbeurs Maison du Pays des Collines +32(0)68/54.46.00

Celles Zeldzame en collectieplanten La Feuillerie +32(0)69/45.51.71

OKTOBER

Moeskroen – 1e W.E van oktober Het Feest van de Hurlus Syndicat d'Initiative de Mouscron +32(0)56/86.03.70

DECEMBER

Warneton – 1e zaterdag van december Feest van de Mountches

Office du Tourisme van CominesWarneton +32(0)56/55.56.00

Kerstmarkten in alle gemeentes van de streek.


ONZE HOTELS CONTACT

PRIJS

DETAILPLAN

+32 56 56 15 61 alize@hotelalize.be

85 € > 110 €

d2

Best Western Hôtel Horizon ★★★ luxe Avenue des Artisans 1 BE-7822 Ghislenghien (Ath)

+32 68 44 51 11 sales@bestwesternhorizon.be

85 € > 135 €

j3

Hôtel Le Parc ★★★ Rue de l’Esplanade 13 BE-7800 Ath

+32 68 28 54 85 motel.parc@skynet.be

70 € > 95 €

i 4

Paradiso ★★★ Route de Tournai 312 BE-7973 Stambruges (Beloeil)

+32 69 56 03 68 paradiso1@skynet.be

75 € > 85 €

h5

Les Auges ★★★ Place de la Résistance 12 BE-7940 Brugelette

+32 68 45 72 50 lesauges@skynet.be

55 € > 70 €

j4

Au Couvent des Collines ★★★ Ruelle des Ecoles 25 BE-7890 Ellezelles

+32 68 26 40 50 receptie.c.collines@skynet.be

85 € > 135 €

h2

Auberge du Vieux Cèdre ★★★ Avenue Elisabeth 1 BE-7850 Enghien

+32 2 397 13 00 info@aubergeduvieuxcedre.com

95 € > 120 €

k3

La Cour Carrée ★★★ Chaussée de Tournai 5 BE-7900 Leuze-en-Hainaut

+32 69 66 48 25 info@lacourcarree.be

50 € > 70 €

h4

Le Château d’Arondeau ★★★ Rue d’Arondeau, 29 BE- 7601 Roucourt (Péruwelz)

+32 69 22 16 89 jmbarbery@lechateaudarondeau.com

150 € > 180 €

g5

Hôtel d’Alcantara ★★★ Rue des Bouchers Saint-Jacques 2 BE-7500 Tournai

+32 69 21 26 48 philippe@hotelalcantara.be

80 € > 110 €

f4

Hôtel Cathédrale ★★★ Place Saint-Pierre 2 BE-7500 Tournai

+32 69 21 50 77 reservation@hotelcathedrale.be

95 € > 105 €

f4

La Grignotière ★★★ Rue de Billemont 2 BE-7542 Mont-Saint-Aubert (Tournai)

+32 69 55 84 67 lagrignotiere@skynet.be

60 € > 110 €

f3

Relais de la Vallière ★★ Rue de Mons 36 BE-7322 Ville-Pommeroeul (Bernissart)

+32 65 62 05 61 relaisdelavalliere@hotmail.com

30 € > 60 €

h6

Auberge le Vieux Moulin ★★ Rue Bonne Nuit 15 BE-7864 Deux-Acren (Lessines)

+32 68 33 38 04 vieuxmoulin@proximus.be

45 € > 65 €

j2

Hôtel de la Cornette ★★ Place Jean Absil 5 BE-7603 Bon-Secours (Péruwelz)

+32 69 77 20 11

25 € > 45 €

g5

Hôtel Mélissa ★★ Place Jean Absil 10 BE-7603 Bon-Secours (Péruwelz)

+32 69 77 05 00 hotel.melissa@skynet.be

35 €

g5

L’Europe ★★ Grand Place 36 BE-7500 Tournai

+32 69 22 40 67 europehotel@skynet.be

55 € > 70 €

f4

Floréal Club le Panoramique Place 2 BE-7542 Mont-Saint-Aubert (Tournai)

+32 69 89 16 16 mont.saint.aubert@florealclub.be

75 € > 105 €

f3

Best Western Hôtel Alizé ★★★★ Passage Saint-Pierre 34 BE-7700 Mouscron

Onze gîtes, groepsgîtes en gastenkamers vindt u op www.visitwapi.be/sejourner

19


A

N N)

B

C

D

ROESELARE

LANGEMARKPOELKAPELLE

MEULEBEKE E

F ZULTE

INGELMUNSTER OOSTROZEBEKE WIELSBEKE

IZEGEM MOORSLEDE ZONNEBEKE 1

Château de Belœil/ Kasteel van Belœil IEPER

WAREGEM

LENDELEDE 2

3 Cathédrale Notre-Dame HARELBEKE DEERLIJK KUURNE

Ville de Tournai/ Stad van Doornik

LEDEGEM

1

WORT

ANZEG

KORTRIJK ZWEVEGEM MENEN HEUVELLAND

WEVELGEM

WERVIK Comines-Warneton

MESEN

AVELGEM

(Komen-Wasten) 9

2

MOUSCRON

M

(MOESKROEN)

N365

TOURCOING

N58

N58

10

HELKIJN N512

Celles

WATTRELOS Estaimpuis ROUBAIX

ARMENTIÈRES

Pecq

3

N50

N48

LILLE

TOURNAI (DOORNIK)

4

N7

2

3

N508

Antoing Rumes

5

Brunehaut

CARVIN ORCHIES

6

LENS

7

Herboristes d'un jour/ Kruidenkenner voor 1 dag

SAINT-AMANDLES-EAUX 8

Musée de l'Auto/ Museum van de Auto

9

Comines-Warneton/ Komen-Wasten

DOUAI

VA DENAIN


NAZARETH

G

H

I

OOSTERZELE

GAVERE

LEDE

J

K

ERPE-MERE

SINT-LIEVENSHOUTEM

L

AALST

ZINGEM

4

HAALTERT

HERZELE ZWALM 5

Hôpital Notre-Dame à la Rose

TEGEM-PETEGEM

AS

AFFLIGEM

KRUISHOUTEM

DENDERLEEUW

ZOTTEGEM

6

Ville d'Ath/ Stad van Aat

OUDENAARDE

GEM

Parc d'Enghien/ Park van Edingen

LIEDEKERKE

NINOVE

HOREBEKE

ROOSDAAL

LIERDE BRAKEL

MAARKEDAL

GOOIK

KLUISBERGEN

S

GERAARDSBERGEN

Mont de l’Enclus

RONSE

GALMAARDEN 11

7 N57

N60

Flobecq

Ellezelles

7

HERNE

N522

4

Frasneslez-Anvaing

7

BEVER

Lessines

ENGHIEN (EDINGEN)

TU

>

N57 N7

N55

Silly

ATH (AAT)

N7

Leuze-enHainaut N7

BRUXELLES (BRUSSEL)

5

BRAINE-LECOMTE

N56

Brugelette

8

SOIGNIES

Chièvres

N60

Belœil

LENS

1

JURBISE

N50

Péruwelz

LE ROEULX Bernissart

MONS SAINT-GHISLAIN QUAREGNON BOUSSU

HENSIES 10

Ville de Mouscron - Stad van Moeskroen

11

COLFONTAINE

FRAMERIES

DOUR QUÉVY

ALENCIENNES HONNELLES

Bruxelles

Château du Mylord

QUIÉVRAIN

Lille

ESTINNES

11 erfgoedplaatsen in Picardisch Wallonië  

11 erfgoedplaatsen in Picardisch Wallonië

11 erfgoedplaatsen in Picardisch Wallonië  

11 erfgoedplaatsen in Picardisch Wallonië

Advertisement