Page 1

VISIT VÄRMLAND

Årsrapport 2016


VISIT VÄRMLAND 2016

Strategin för Värmlands besöksnäring beskrivs i följande modell.

Syftet med den här årskrönikan är att ge en inblick i Visit Värmlands arbete så att medlemmar, finansiärer och övriga intressenter på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna skapa sig en överblick över de insatser som gjorts under 2016. Det gångna året kan sammanfattas med orden ”nystart” och ”vidareutveckling”. Jag fick förmånen att börja hos Visit Värmland 1 september 2016. Det första vi valde att göra då var en medlemsundersökning för att se vilka delar av vårt arbete som uppskattades av medlemmar och vilka områden vi kunde förbättra. Det visade sig tydligt att information om många av de insatser vi gör inom exempelvis PR, utbildningar, och marknadsföring inte når fram till alla medlemmar. Det är något vi tagit fasta på och arbetar sedan dess mer aktivt med kommunikationen till våra medlemmar, både via t.ex. nyhetsbrev men även besök hos medlemmar och återkommande medlemsträffar på olika håll i Värmland. Något som slagit mig sedan jag började den här rollen är vilken omfattning på aktiviteter vi genomför med syfte att bidra till våra huvudmål: destinationsutveckling och marknadsbearbetning. Mer om detta kan du läsa om i den här årskrönikan. Oavsett vilken typ av aktivitet vi genomför skall de alltid bidra till vår övergripande målsättning, nämligen en hållbar besöksnäring i tillväxt. För oss innebär det en konkret målsättning att Värmlands besöksnäring skall öka snabbare än Sverige som helhet vilket i praktiken innebär att vi tar marknadsandelar. När vi nu summerar 2016 ser vi att vi har haft en större ökning i antal gästnätter procentuellt sett, än vad Sverige som helhet haft vilket är glädjande. Det ser vi som en sporre för att lägga i ytterligare en växel 2017.

Vårt arbete grundar sig också i temaområdena i strategin.

Tack för ett bra samarbete under det gångna året. Vi ser fram emot att fortsätta stärka Värmlands besöksnäring tillsammans med er. Jonas Jacobsson, Vd, Visit Värmland

Strategin i sin helhet finns att ladda ner på www.visitvarmland.se/sv/om-visit-varmland/ strategidokument


FINANSIERING

Visit Värmland hade vid årets slut 138 direkt anslutna medlemmar. Av dessa var 116 privata företagsmedlemmar, 18 kommuner och 4 paraplyorganisationer. Ytterligare drygt 300 företag och föreningar var anslutna indirekt via paraplyorganisationerna Camping Värmland, Centrum Karlstad, Värmlands Hembygdsförbund och Värmlands Bergslag. Under 2016 erhöll Visit Värmland en basfinansiering från Region Värmland på 2 842 000 kr. Den totala summan för medlemmars serviceavgifter uppgick till 1 474 185 kr varav kommunernas andel stod för cirka 1 miljon kronor. Övrig finansiering erhölls från strukturfonder samt vissa övriga intäkter så som deltagaravgifter och annonsintäkter. Visit Värmland driver för närvarande två större utvecklingsprojekt; Hållbar Besöksnäring samt Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft (IDA). Hållbar Besöksnäring är finansierat av Regionalfonden och Region Värmland. Interreg-projektet IDA är finansierat av Region Värmland, Interreg Sverige-Norge samt Akershus, Hedmarks och Östfolds fylkeskommuner. De båda projekten omsluter cirka 6 miljoner kronor per år.


MEDLEMSUNDERSÖKNING HÖST 2016 I september/oktober 2016 genomförde vi en medlemsundersökning med målsättning att samla in pålitlig data som skall ligga till grund för förbättringsarbete i linje med Visit Värmlands strävan att leverera maximal medlemsnytta. Här har vi lyft ut ett antal frågor och resultat samt typiska svar som vi anser sammanfattar medlemmarnas åsikter. Poäng enligt skalan: 1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt

1. Hur nöjd är du med samarbetet med Visit Värmland totalt sett? 3,38 / 5,00

4. Visit Värmland bidrar till utvecklingen av besöksnäringen regionalt. 3,35 / 5,00

2. Hur nöjd är du med den medlemsnytta du får i förhållande till serviceavgiften du betalar? 2,85 / 5,00

5. Det är lätt att komma i kontakt med Visit Värmland. 4,36 / 5,00

Medlemskommentarer:

6. Visit Värmland medarbetare anstränger sig för att ge sina medlemmar bra service. 3,79 / 5,00

– Behöver mycket mer information om vad som görs. – Har svårt att se vad vi får för avgiften utöver annons och plats på hemsidan. – Har inte själv varit så aktiv 3. Hur nöjd är du med de aktiviteter du har deltagit i/har tagit del av under 2015 och 2016? Exempel på aktiviteter: utbild ningar, mässor, kampanjer, mottagande av utländsk press och researrangörer, produktutvecklingsarbete, nätverksträffar. 3,48 / 5,00 Medlemskommentarer: – Supernöjd med utbildningar, samarbete under mässor och pressresor! – Har inte deltagit i några aktiviteter då jag inte vetat om att de finns och att man kan vara en del av dem.

7. Finns det någon service, aktivitet eller utbildning som Visit Värmland inte erbjuder sina medlemmar idag som du gärna skulle vilja se fanns? Medlemskommentarer: – Arbeta mer mot utlandet – Mer workshops imellan företagen. Ökad digital närvaro, mer marknadsföring. – Värdskap, produktutveckling, destinationsutveckling – Jag hade förväntat mig att man hade vågat lyfta det som är bra grejer för regionen våga plocka fram uspar och vara stolt över dem. Ju mer gäster vi får till Värmland kommer att gynna alla i det långa loppet.


MARKNAD SVERIGE VINJETT

Årets magasin Värmland trycktes i 30 000 ex. och var färdigt i april. Magasinet är på svenska och anpassat för den svenska marknaden, men kan även användas till viss del på den norska och danska marknaden. Magasinet finns att beställa på vår hemsida och finns även nedladdningsbart där. Magasinet finns även hos alla våra medlemmar, hos annonsörer samt på turistbyråer runt om i Värmland och andra platser i Sverige.

VINJETT

E T T M AGASIN OM AT T RE SA I KONTR AS TERNAS L ANDSK AP • 2016

Elvis lever - i Torsby

stor guide:

HÄR HITTAR DUBÄSTA FISKET! d s, nu nappar

et!

FÖLJ MED TILL LANDSKAPET DÄR 50-TALET ALDRIG TOG SLUT

Ye

sara broos ernshtst c”Jag är eige kirmarinerad r i

I september hölls den årliga Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg och där fanns Visit Värmland på plats i en kulturmonter tillsammans med Mimmi Design, Klässbols Linneväveri, Ulvsby Herrgård, Krokstad Herrgård, Utställningar i Karlstad och Selma Spa. Det var ett stort intresse för Värmland.

Vi har träffat

Bok & Biblioteksmässan

Värmland”

SÄFFLE ENLIGT TINA THÖRNER

Mötesplats Idrott & Destination i selmas trädgård godsaker från torfolk shoppingparadis 1 i skogen

Visit Värmland har även producerat en konferensguide för Värmland med syfte att visa upp det samlade utbudet inom möten.

LAND BEFÄSTNINGAR I DALS

Hemfjällstangen

12 14

2

18 2 8

5

Håverud 17 16

Stöllet

m

7

27

Møkeren

519

Årnes

Flod

550 553

Vägsjö-76 fors77 78

Östmark

Kongsvinger

Björbo

Eldforsen

Kvien

80

Vitsand 28

Roverud

Fastnäs

Lindesnäs

Tyngsjö

Tiomilaskogen

53

Hara

Lekvattnet Rådom 54

26

Ekshärad

52

Oleby

Torsby

Gustavsfors Liljendal

Hamra

Ulriksberg

Fredriksberg

Säfsnäs

Bergsäng 51 Bada Lisjön Svenneby 50 Bogen Geijersholm 75 49 71 45 Edebäck Gravendal 43 46 Rämmen 86 Lysvik 44 42 Hagfors Häljeboda Råda Gumhöjden 70 88 22 4 69 Lesjöfors Uddheden Stöpafors 24Eda 20 62 38 40 19 39 68 21 Charlottenberg 35 41 23 57 89 58 409 33 301 Mjönäs Sunnemo 37 Eda Setten Gåsborn 67 73 6465 18 Skillingmark 66 Løken Gräs 74 35 Gunnarskog 36 6061 59 87 34 Sunne 34 Nordmark Köla Munkfors 72 Rottneros 32 Årbotten 90 Åmotfors 3 Gårdsjö 63 17 31 62 359 Mangskog 29 16 63 Hemnes Ransäter Hällefors Koppom Ny 28 Östra Persberg Västra 82 15 61 27 30 Ämtervik Ämtervik 26 Älvsbacka Yngen nhaug Sulvik 25 Filipstad 23 81 Järnskog2 199 Grythyttan Övre Ullerud Jössefors 9 Östervallskog 10 14 93 Brattfors Älgå Edane13 24 Takene Mölnbacka Nyhytta 4 Rødenessj. 22 12 E45 Blombacka Asphyttan Deje 2 Molkom 45 85 Nykroppa Högerud 4 1 n Frykerud Loka Glafsfjorden Glava 20 Karlanda Högboda 21 63 10 11Töcksfors Klässbol 16 8 9 15 7 Ørje Stora Gla Fagerås Forshaga 17 18 19 Holmedal 92 Storfors Lungsund 91 Kil Stavnäs 3 228 kkestad 14V Fågelvik Värmskog Vallargärdet Eidskog

Rånåsfoss

sand

Skotterud

Aursmoen

Magnor

kelangen

47 25

Värmlands län

Arvika

E18

Foxen 102

Glaskogen

7

Stömne

8

Årjäng

11 12Lennartsfors 5 Trättlanda 13 6

Gillberga

Halden

Lelång Stora Le

Boksjø

Tresticklans nationalpark

Kråkviken

Bengtsfors

Edsleskog

Håbol Billingsfors

Skåpafors

Iväg Rölanda Gesäter G ä 20

Ödskölt Bäckefors

Dals D Da aals Skala 900 2401 :Rostock o k000

Säffle

1 1 4

26 Skattkärr

124 Ånimskog

Åse Ås Åsensbruk sens en nssbru b uk

M Mellerud

Kyrksten

84

Väse

Karlstad

Ölme

Ö

83

Karlskog

3

Ki

E18

Kristinehamn

Ga

Degerfors

Björneborg

Värmlandsnäs Eskilsäter

195

Bäckhammar

Södra Ny 93

Tösse

Tisselskog

40 60 Råggärd Råggär gärd gä gär rd Sammanhållna Råggä försvarslinjer som framgår av texten LLerdal er a Dalbosjön Dalb visas i ljusare fält. Järboo

207 Kynnefjäll nnefjä fjääälllll Rännelanda Ränne ne elanda e lan a

6

Skoghall5

Värmlandsbro Svartå

Visnums-Kil Nybble

Åmål Fengersfors

Dals Långed

Ed Töftedal

Naverstad ttad ad 0d

2

Mässvik

Kila

Tveta

Mo

Skåre Segerstad

2Grums

Slottsbron 1 Nysäter Segmon

Svaneholm

Vårvik

5

6

307 Långserud

Ö Silen Torrskog Nössemark

Edsvalla

Vålberg

3

Järnsjön Sillerud

V Silen

Mo

TILL MILITÄRH ISTORISKA PL ATSER

Skanskartor, Värmland

med

KARTOR OCH ENKEL GUIDE

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Befästningar från beredskapstiden 1940 - 1945 lsland i Värmland och Da

EUROPEISKA UNIONEN

30 Kroksjön

Konferensguide Värmland

79

Kristinefors

Uppsälje Nås

Djurö nat.park Brommösund

Hassel

Sn Röfors Finnerödja

E20 Hova

Lyrestad Berga

Laxå

Skagern

Skagersvik 69

26 Sjötorp

Torsö

Mariestad

Toften

S Råda

Gullspång Otterbäcken

43-45

Mu

Åtorp Rudskoga

Vänern

al

Kartnr Skansnr Skansnamn Idala 450 1 Knipan 462 2 Sundingen 463 B 3 Anfastebyn 464 4 Glimås 467 5 Kråkviken 468 6 Busterud 471 7 Hollsten 472 8 Kroppan 473 A o B 9 Dammarne U 138 10 Hattefjäll U 207 11 Håmule U 209 12 Bollungen U 303 13

Röjdåfors

dsvoll

520

Järna

Vansbro Äppelbo

Gårdsjö Älgarås arås rås ås

Ask Stj Tivede

Unden nd

Ö Läckö k b d som ett riksintresse för kulturmiljövården. Delar av skanprutegevär, en ”kghatt” (Lindénvärn), pansarvärnsgarage, den låsta bommen längs vägen mot utsiktstornet. sen är idag restaurerad och utgör ett bra exempel på en Skansens del väster om vägen är fullständigt restaurerad skyddsrum (SK 24, SK 12 och SK 6 och 4) och många och lottauniformer, attiraljer för fältkök, kommunikations- Hänvisning: www.hembygdsgården.kollsberg.se beredskapsanläggning som bevarats i anslutning till en och ger en mycket bra bild över en tidtypisk försvarsställskyttevärn. Då grävbarheten har varit mycket begränsad i och sjukvårdsutrustning, militärlitteratur mm. bebyggelse. ning från beredskapstiden som var lättförsvarad p g a den bergiga terrängen för att anlägga värngångar, har en Hela området med Skans 453,som idag ägs av I anslutning till den gamla kvarnen i Borgvik finns den kuperade terrängen och som begränsas i öster av 150 meter lång och unik kallmurad stenmur i stället satts hembygdsföreningen, var en period omlastningsplats för bl a två pjäsvärn, ett ovanligt observationsvärn och ett Klarälven. upp som skyddsmur. Tvåradiga stridsvagnshinder finns dåvarande Råsjö Kross AB, som lastade kvartsit från det kulsprutevärn med förbindelsevärn och skyttevärn för Skansen innehåller ett stort antal skyttevärn med uppförda vid den genomgående vägen vid skansens närliggande kvartsitbrottet på järnvägsvagnar. Efter att två soldater med splitterskydd. Utanför Borgviks bykärna mycket välbevarade värngångar, täckta pjäsvärn för norra och södra infart. järnvägstransporterna upphört skänktes området som som framgår av texten finns ett skyddsrum för 24 soldater, ett s k SK 24, som kulsprutor, ”kg-hattar” (Lindénvärn), pansarvärnsgarage, Skyltar finns uppsatta vid de olika befästningsobjekten gåva till Skålleruds Hembygdsförening år 2008. Sammanhållna försvarslinjer medgav 24 soldater liggande eller 48 soldater sittande. skyddsrum och stridsvagnshinder. för att underlätta ett besök på egen hand. PansarvärnsVägbeskrivning: Skansen är belägen 1,5 km norr i ljusare fält.I anslutning till det gamla träsliperiet finns stridsvagnsvisas Skyltar är uppsatta vid de olika befästningsobjekten garagen och skyddsrummet SK 24 är dock låsta. OBS 1 Brattforsheden om Håverud mellan Brudfjällsvägen och Dal-Västra hinder, pansarvärnsgarage med öppna pjäsställningar, för att underlätta ett besök på egen hand. halkrisken vid fuktig väderlek. Värmlands Järnväg (DVVJ), numera kallad De Vackra förbindelsevärn och skyttevärn. Under sommaren anordnas olika aktiviteter vid Vid skansen finns en rastplats anordnad med en inforVyernas Järnväg. Värmland Inom norra delen av bruksområdet finns en mindre skansen och en välordnad rastplats med grillplats mationstavla. Guidad visning anordnas sommartid under Hänvisning: Skansen är öppen för visning onsdagar byggnad som har ena väggen förstärkt med betong och och informationstavla finns tillgänglig vid parkeringen. 7 Fäbacken tiden 05-15 – 09-15. klockan 17-20 sommartid (veckan efter midsommar tom. Krigsflygfält 16 med skans 112 Brattforsheden utgör därmed ett kamouflerat skyttevärn inbyggt i en Guidad visning kan även anordnas sommartid. Vägbeskrivning: Skansen ligger öster om vägen första veckan i augusti). Under beredskapstiden byggdes runt om i Sverige ett byggnad. Vägbeskrivning: Skansen ligger 2 km norr Höljes, Eda Glasbruk – Häljeboda. Brun skylt med ordet ”Skans Möjlighet till privat visning övrig tid. För mera inforLuftbevakningsstation (ls) 60125 A Fäbacken. 40-tal hemliga krigsflygfält. Detta för att flygvapnet inte På Borgviksfjället, omedelbart SV om den gamla avväster vägen mot Långflon. Följ skyltningen. 1 km”, visar avfarten mot Charlottenberg och gården mation ring 0530-30624 (Kanalmuseet, Håverud) eller Under inledningen av beredskapsåren sköttes luftbevakvid ett eventuellt fientligt angrepp skulle riskera att bli rättningsplatsen, finns två kompletta spärrblock typ B 4. Hänvisning: Norra Finnskoga Hembyggsförening. Hultet. Skans 153 ligger 6 km NO Charlottenberg. mejla till kanalmuseet@telia.com ningen i Sverige av landstormssoldater som senare er- utslaget på sina fåtaliga flottilj- och övningsflygfält. Spärrblocken finns vid vägen i anslutning till stridsvagnsJoe Bengtsson telefon 070-31 29 327 och Hänvisning: Turistcenter Morokulien, telefon 0571sattes med lottor. Platsen för övervakningen var en högt Brattforshedens krigsflygfält var avsett som en bakre hindren, 4,5 km NO Borgvik. joe.bengtsson@gmail.com eller Maths Håkansson 28370. E-post moro@eda.se Skans 460 A Parsetjärn och öppen belägen plats med god utsikt, plattform på ett telefon 070-64 17 227 bas som inte skulle kunna nås eller ligga så långt som Restaurerade befästningsobjekt har försetts med De två skansarna söder och norr om vägen Kornsjö – hustak eller ett byggt trätorn. Om det krävdes ett högre möjligt från en eventuell från söder eller öster kommande informationsskyltar för att underlätta ett besök på egen Dals Ed vid Parsetjärn, började att byggas 1940 men torn byggdes detta i en järn- konstruktion. Efter hand fick angripares bombflyg. Men genom den tyska ockupationen hand. Guidad visning kan även anordnas sommartid. stod först helt färdiga 1943. Uppgiften var att hindra en de öppna utsiktsplattformerna en skyddshuv mot väder av Norge den 9 april 1940 kom flygfältet att hamna Vägbeskrivning: Borgviks gamla bruksområde, 14 km tysk angripare som kom över riksgränsen att tränga in i och vind. Normalt betjänades ett ls av 11 – 15 personer. i främsta linjen och bli en främre bas. NV Grums. Dalsland på djupet i Dalsland och nå Vänern, för att sedan fortsätTvå personer tjänstgjorde som luftbevakare samtidigt i Fält 16, som fältet på Brattforsheden kallades, är idag Hänvisning: Borgviks Hembygdsförening, ta anfallet i riktning mot Karlstad eller Göteborg. fyra-timmars pass. Övriga skrev luftbevakningssammandet enda bevarade i landet. Fältet består av en öppen www.borgvikshbf@yahoo.se och Kathrin Lilja Olsen, Skans 453 Håverud Skansarna försvarades av ca 100 man från gräns- ställningar eller utförde vakt- och underhållstjänst. gräsyta med landningsstråk i flera riktningar, fält- och telefon 070-31 50 569, kathrin_stig@hotmail.com Skans 453 har ett välbevarat värn för pansarvärnskanon försvarsförbanden tillhörande Bohusläns regemente I Värmland fanns 1943-10-01, 36 ls fördelade på tre inflygningsytor är idag på väg att återfå sitt ursprungfrån andra världskrigets dagar, insprängt i ett fästningslik- I 17. Det korta avståendet om ca 250 meter mellan olika luftbevakningskompanier. Ls 60125 A Fäbacken liga utseende. Vid fältet finns flygvapnets baracker Skans 118 Sjöänd nande berg, på båda sidor omgivet av stridsvagnshinder skansarna, tillsammans med den goda observationsmöjtillhörde 92.luftbevakningskompaniet med kompanistab och byggnader från 40-talet bevarade. Vidare finns i Skans 118 Sjöänd ligger vid Södra Holmtjärn inom s.k. draktänder, väl synliga från vägen. Terrängavsnittet ligheten, gör att understödjande eld lätt kunde lämnas av i Torsby. Rapporteringen av fientligt flyg skedde med terrängen runt flygfältet uppställningsplatser för flygplan 26 Valberget Glaskogens naturreservat. Vägen som passerar genom är valt med tanke på att man här lätt skulle kunna spärra respektive skans framför den andra skansen. Den starkt telefon till luftbevaknings- och luftskyddscentralen (LC) i tyskarnas tänkta framryckningsväg vid ett anfall mot (flygplansvärn) och spår efter de anläggningar som var skansen är smal och mycket krokig vilket gör terrängen kuperade terrängen tillsammans med vattendraget gör Karlstad som gav eldtillstånd till aktuella luftvärnsförband Sverige, både på vägen och järnvägen och därmed föravsedda för fältets försvar. mycket lättförsvarad. Skansen började byggas 1940 och Skans 164 Torsby att en kringgång av försvaret vid Parsetjärn var svårt. eller information till flygvapnet på krigsflygfält 11 Ölme För skydd av Krigsflygfältet fanns skans 112 omfatbyggdes successivt ut till 1943. Uppgiften var att försvåra dröja en framryckande fiende. Skans 164 som ingick i Torsby-ställningen, omfattade Den norra skansen är idag restaurerad och visar på och 16 Brattfors. Normal tidsfördröjning från upptäckt tande fyra motståndsnästen (1 - 4), främst bestående för en tysk angripare att kringgå försvaret vid Årjäng eller ett 9 km långt befästningsområde väster och norr om Den är en av de försvarsanläggningar som ingår i den ett mycket bra sätt hur en typisk försvarsställning under av fientligt plan till att informationen fanns tillgänglig i av eldställningar för olika typer av luftvärnspjäser, men att hejda ett anfall mot eller från Glava-området. södra flankskyddslinjen, som sträcker sig från Stora Le Torsby. Detta sammanhängande befästningsområde beredskapsåren såg ut. Skansen omfattar täckta och Karlstad var ca 3 minuter men det kunde ibland ta upp till i väster till Köpmannebro i öster. också skyttevärn och stridsställningar för markförsvaret. Skansen är helt restaurerad och ger en mycket bra var det mest utbyggda i Värmland och omfattande bl öppna värn för kulsprutor och pansarvärnskanoner, en 20 minuter. Många av befästningarna finns ännu bevarade, bl a fyra bild av hur en typisk svensk försvarsanläggning under Skansen byggdes under åren 1942-43. a skyddsrumplatser för 3.277 soldater, dvs. skydd för ”kghatt” (Lindénvärn) för kulsprutegevär, skyddsrum, Luftbevakningsstationen är den enda bevarade i kulsprutevärn typ F (för flygfält). I näste 2 har ett luftvärns- beredskapstiden såg ut. Inom skansområdet finns ett Bevarat finns ett pansarvärnsgarage med anslutande tre förstärkta bataljoner jämte lokalförsvarsförband. skyttevärn samt en granatkastarställning. Tvåradiga Värmland från denna period och kan besökas på egen torn för 20 mm luftvärnsautomatkanon och ett skyddstäckt pjäsvärn för kulspruta, pansarvärnsgarage med täckta stridsställning för pansarvärnskanon med en Befästningsområdet omfattade många olika motståndsstridsvagnshinder finns bevarade i anslutning till vägen hand. OBS att marken är privatägd. rum (SK 6), som bl a utnyttjades som luftvärnscentral öppna pjäsställningar för en pansarvärnskanon, öppna embrassyr mot järnvägen och en mot landsvägen. Dessnästen, fem förpostställningar, 29 artilleriställningar och vid skansarnas västra och östra infarter. för stridsledning och samordning mellan jaktflyget och eldställningar för kulsprutor, ett flertal skyddsrum, skytte- två bakre ställningar. Befästningsobjekten bestod bl a av Vägbeskrivning: Luftbevakningsstationen ligger 3,8 utom skyddsrum för 12 man liggande, vapenförråd samt Trätrappor är anlagda i den starkt kuperade terrängen km NNV Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet, på den luftvärnsförbanden, rekonstruerats. värn och mycket välbevarade värngångar. I anslutning ammunitionsupplag. Allt är i mycket gott skick. olika typer av skyddsrum, täckta värn för kulsprutor och och skyltar är uppsatta vid de olika befästningsobjekten högsta delen av berget vid Fäbacken. Ca 150 m SO om Efter andra världskrigets slut avtog de militära aktivitill vägen finns treradiga stridsvagnshinder vid skansens Vid järnvägen fanns tidigare en järnvägsspärr, bestående för att underlätta ett besök på egen hand. pansarvärnskanoner, skyttevärn samt inte mindre än gården vid vägslutet/vändplanen. teterna vid flygfältet, men fältet fortsatte att användas norra och södra infart. av en blockeringsvagn, dvs. ett kasserat godsvagnsunder4,5 km stridsvagnshinder. En rastplats med informationstavla finns anordnad i som militärt övningsområde långt in på 1960-talet då det Skansen kan besökas på egen hand. Guidad visning rede lastat med betongelement. Vagnen var placerad på Värmlands försvarslinje två och tre sammanstrålade i anslutning till vägen vid Parsetjärn. också uppläts för civil flygverksamhet. Sedan år 2003 är kan även anordnas sommartid. ett fundament på östra sidan om spåret. Blockeringsvagn Vägbeskrivning: Skansen ligger vid Parsetjärn längs Torsby-ställningen, vars uppgift var att utgöra ett nordligt Krigsflygfält 16 Brattforsheden kulturreservat. År 2007 Vägbeskrivning: I anslutning till Södra Holmtjärn längs och fundament revs i början av 70-talet men mothållet i skydd för ÖB:s reservarméfördelning som var tänkt att väg 164/166, ca 8 km V Dals Ed. fattade också Sveriges riksdag- och regering beslut om vägen mellan Ström och Lenungshammar, betong, på västra sidan av spåret, finns kvar. anfalla norr om Vänern från Hallsbergsområdet mot ett Hänvisning: Turistbyrån i Ed, telefon 0534/190 22. att anläggningen skall bevaras i sitt ursprungliga skick 12 km NO Årjäng. Vid landsvägen fanns en balkspärr, bestående av två förväntat tysk angrepp över Eda – Arvika mot Karlstad och ingå i Sveriges militärhistoriska arv. Kulturreservatet Hänvisning: Årjängs Turistbyrå, telefon 0573-14 136, stora betongfundament vilka man kunde förbinda med och vidare mot Stockholm. ÖB fastställde 1941 att detta Skans 468 Kråkviken kan besökas på egen hand året om. turist@arjang.se och www.fort118 två kraftig järnbalkar och därmed spärra vägen. Dessa var det mest tänkbara angreppsfallet mot Sverige och Det allra mesta av skans 468 är raserad. Dock finns Vägbeskrivning: Från Karlstad väg 63 mot Filipstad togs bort när Brudfjällsvägen skulle breddas. skulle ligga till grund för fortsatt svensk försvarsplanering. delar av en mycket välbevarad järnvägsspärr kvar till(ca 40 km). 6 km norr Lindfors avtagsväg till höger, skyltat Skans 153 Hultet Till försvarsanläggningen hör också en eskarpering Huvuddelen av Torsby-ställningen är idag raserad men sammans med ett plomberat pansarvärnsgarage. Totalt Krigsflygfält 2 km. Från Filipstad väg 63 mot Karlstad Skans 153 Hultet tillhör de gränsnära befästningarna dvs. ett hinder uppbyggt av stridsvagnshinder fram till ett antal skyddsrum, kulsprute- och luftvärnsställningar byggdes sex liknande järnvägsspärrar i Dalsland under (ca 18 km). 7,5 km söder Brattfors avtagsväg till vänster som i huvudsak byggdes under åren 1940—41. Skansen finns bl a bevarade runt Valbergets krön som ligger cenberget och sedan sten mellan befintliga bergskanter. beredskapsåren. Skansens uppgift var att förhindra en skyltat Krigsflygfält 2 km. har tidvis besatts av 18. och 35. gränsförsvarskompaniet. 6 Höljes Syftet med linjen var att stoppa en tysk framryckning tralt i den forna försvarsställningen (SK 6, 12, 24 och 36). tysk angripares möjligheter att från Årjängsriktningen Hänvisning: Reservatsförvaltare är Länsstyrelsen Värm- Skansens uppgift var att försvåra för en tysk angripare med stridsfordon och hindra en kringgående rörelse. Två spärrblock typ B 4 finns också bevarade i anslutning fortsätta anfallet i sydlig riktning över Bengtfors. Blockland, samhällsplanering och kulturmiljö, telefon: 010-224 att kringgå försvaret vid Eda Glasbruk eller Häljeboda Eskarperingslinjen sträcker sig mellan järnvägen västerut eringsvagnens uppgift var, förutom att spärra järnvägen till stridsvagnshindren på utfarten mot Lekvattnet, 2 km Skans 179 Höljes 70 00 (växel), www.krigsflygfalt16.se samt att hejda ett anfall mot Charlottenberg. fram till bergskanten som stupar brant mot sjön Åklången. för tågtrafik, även att hindra en tysk angripares stridsforVSV Torsby samt två vid stridsvagnshindren i Utterbyn, 5 Skans 179 tillhör de gränsnära befästningarna i norra Den restaurerade och spektakulära skansen ligger På båda sidor av skansen, uppe på bergshöjderna km NNO Torsby. Befästningsobjekten kan besökas på don att framrycka längs järnvägsbanken mot Bengtfors. Värmland som tidigt skulle hejda en tysk framryckning Skans 113 Borgvik i ett mycket kuperat område, varför trätrappor har satts fanns s.k. ”timmerkojor” som var observations- och egen hand. Skans 468 kan besökas på egen hand. längs Klarälven i riktning mot Karlstad. Skansen byggdes skyttevärn. Det finns idag tydliga rester kvar av dessa. Skans 113 Borgvik ingick i det sista låset för försvarslinje upp i den branta terrängen för att underlätta ett besök, Vägbeskrivning: Följ Järnvägsgatan och senare ValVägbeskrivning: Skansen ligger i anslutning till den före i huvudsak åren 1940—41 men kompletterades även tre i södra delen av Värmland. Skansen är delvis belägen dock ej handikappvänliga. Inne i värnet för pansarvärnskanonen har Skålleruds bergsvägen från Torsby centrum till parkeringen nedanför under åren 1943—44. Skansen besattes tidvis av 32. detta järnvägsstationen Kråkviken, vid väg 172, ca 11 km inom Borgviks gamla bruksområde som idag är utpekat Skansen innehåller täckta värn för kulsprutor och kulsHembygdsförening ordnat en liten utställning med föreValberget. Valbergets topp nås efter en promenad förbi N Bengtfors. gränsförsvarskompaniet. mål från beredskapstiden 1939-45. Här visas militär- Hänvisning: Se skans 453 Håverud. har bidragit Branzells Kulturfond Hjördis och Karl-Axel av denna folder. medel för framtagning

Skansnamn Håverud Parsetjärn

ingar Blå markering gäller för befästn varade som delvis är be

55

Dammskog

Yttermalung E45

48 36

kan

12

15 11

Skasen

26 573

71

646

Ambjörby

Göta

Kartnr Skansnr 453 1 460 A 2

äller för befästningar Röd markering g som i huvudsak är raserade Kartnr Skansnr Skansnamn Gesäter 448 1 Julsängen 451 2 Köpmannebro 452 A o B 3 Hedtjärn 454 4 Loviseholm 455 5 Dals Högen 456 6 458 A, B o D Norane 7 Parsetjärn 460 B 8 Haksjön 461 9 Sundingen 463 A 10 Skuggetorp 465 11 Ärtingen 466 12 Gunnarsbyn 469 A 13 Jakobsrud 469 B 14 Viksjön U 208 15 Sundsbron U 210 16 Rådanefors U 301 17 Hökedalen T 501 18 Linderud LgC 19

ch Dalslands Fornminnes- Värmlands Hembygdsförbund o ete med Dalslands Turism, och Hembygdsförbund i samarb t i Karlstad. Visit Värmland och Brigadmusee

tningar Grön markering gäller för befäs rade som helt eller delvis är restaure

oss. Välkommen att besöka

Teckenförklaring

Kartnr Skansnr Skansnamn 1 109 Slottsbron 2 109 a Gruvön 3 110 Ölme krigsflygfält 11 4 111a Karlstads gamla flygfält 4 111 a Hammarö/Nolgård 4 111 b Karlstad/Ö järnvägsbron (Lv) 4 111 c Karlstad/Kvarnberget (B-anläggning) 4 111 g Karlstad/Herrhagen (Lv) 4 111 h Karlstad/Rudsberget (Lv) 4 111 i Karlstad/Sandgrund (Lv) 4 111 j Karlstad/Zakrisdal (Lv) 4 111 k Karlstad/Skåre (Lv förråd) 4 111 ? Karlstad/Sixbacken (Lv)

en epok som för alltid Beredskapstiden 1940 – 45 är peciellt i gränstrakterna satt sina spår i svensk historia. S and finns flera välbevarade mot Norge. I Värmland och Dalsl i form av befästnings- platser från beredskapsåren bl a lt och luftvärnsställningar. tresse system med skansar, krigsflygfä ller i handen är tänkt att väcka in Foldern du nu hå et och fungera som en för det militärhistoriska kulturarv miljöerna. guide till de mest besöksvänliga nformation om de artor och mera i Här finns även k om finns inom området museer med försvarsinriktning s h Dalslands kvarvarande samt om några av Värmlands oc befästningssystem.

1

Röd markering gäller för befästningar som i huvudsak är raserade

Likenäs

29

en ryk llan-F

13

Malung

Dalby

585 30

Skarnes

16

Me

1

Blå markering gäller för befästningar som delvis är bevarade

Kartnr Skansnr Skansnamn 1 111 d Karlstad/Lamberget (Lv) 1 111 e Karlstad/Bergholmen (Lv) 1 111 (j) Karlstad/Zakrisdal fabrik (Lv) 2 111 f Deje (Lv) 3 115 Järnsjön 4 119 Brårud 5 122 Orrtjärn 6 122 b Sandviken 7 125 Skålerud (Art) 8 127 Hån 9 127 a Sandmon 4 10 127 b Töcken (Strvhinder) 1 11 128 b Artetjärn (Strvhinder) 12 132 Mögsjön 13 134 a Finnebäck 14 134 b Tolltan (Art) 15 138 Norserud 16 140 a Grävbacka norra 17 142 Sällboda 18 147 Svartserud 3 19 151 a Knate 20 151 c Emterud västra 19 21 1 152 Treen 22 154 Bäckeliden 23 155 2 Eda bakre 24 156 Eda tull 25 159 a Sundshagen/Hångstad/Klevene (Strvhinder) 26 164 Valberget (Torsby-ställningen) 27 168 Vittjärn 28 171 Arnsjön 29 173 Öjån 30 174 Kroksjön 31 175 Skansheden/Dalby 32 178 a Klarabro västra 33 178 b Klarabro östra 34 1001 Bysjön västra 35 1019 Sandnäs 36 1026 b Värnäs östra

31

Bjurberget

Nyskoga

Sand

Storsjøen

Silj

Siljan

567 Gärdås

S Finnskoga Kjellmyra Flisa

Kirkenær

Nusn Sollerö

Gävunda

Öjen

Malungsfors

en

9

5

Våler

Färnäs

Mora

Venjanssjön Rullbo Gesunda

Sysslebäck

Letten

Vattnäs

Selja 459

Venjan

Öje

Brattmon

32 33

56

Bonäs

Dalarnas län

Limedsforsen

Fryk

11

7

62

seng

Lima

Övre

4

6

Tisjön

Båtstad

ven

Kartnr Skansnr Skansnamn 1 112 Brattforsheden, krigsflygfält 16 2 113 Borgvik (enstaka objekt) 3 118 Sjöänd 4 153 Hultet 5 176 Dypern (privat) 6 179 Höljes 7 ls Fäbacken

5

13

Grön markering gäller för befästningar som helt eller delvis är restaurerade

Höljes

638

räl

6

Elverum Løten

Kla

6

Mångsbodarna Risberg

697

Hammarsbyn ? Karlstad/Kyrkberget (B-anläggning) 111 m Skoghall (Lv) 114 Borgvik 116 Årjäng 117 Värmskog 120 Björnhöjden 121 Vikene 122 a Grunnerud 123 Lennartfors 123 a Åsen 124 Sundsbyn 126 a Skarbol/Stenby 128 Töcksfors 128 a Kullen 128 c Delebröten 128 d Bön 129 Sanda 130 Haget 131 Stommen/Boda 133 Rommenäs 134 Vikene 135 Jössefors 136 Ottebol 137 Osebron 139 Spektorpet 139 V Hofsten 140 b Grävbacka södra 141 Brättne 142 a Tolersrud 143 Ängen 144 Köla 145 Gunnarskog 146 Skillingmark 148 Allstakan södra 149 Djupdalen 150 Allstakan norra 151 b Eda glasbruk 151 d Emterud östra 157 a Häljeboda västra 157 b Häljeboda östra 157 c Håvilsrud 157 d Flan 158 Gruvtorpet 158 a Holmtjärn 159 Nordsjön 160 Värån 161 Åshagen 162 Klockargården 163 Mitandersfors 164: a-m TORSBY-ställningen 164:1-29 -”- (Art) 166 -”- (Art) 167 Ganterud 165 Lekvattnet 172 Röjdåfors 177 Lettern 180 Lövåsen (Art) 181 Säterkull (Art) 1002 Bysjön östra 1003 Fjällsjön västra 1004 Fjällsjön östra 1006 Gunnern östra 1007 Gunnern västra 1008 Lyckan 1009 Lövsjön 1010 Salungen 1011 Nordsjöbruket 1012 Gränsjön 1015 Mangen 1016 Timbo 1017 Svenbergstorp 1018 Fåfängan 1019 a Sandnäs norra 1020 Sandnäsängen 1021 Stöpsjön 1025 Kittorp 1025 a Vikarna 1025 b Vägsjöfors 1026 a Värnäs västra 1027 Brattbröst 1101 Koppartjärnama 1102 Skårsjön 1103 Sjöändan (B-anläggning) 1104 Nässundet (B-anläggning) 1107 Nykroppa (Lv) 1109 Hagfors (Lv) 1110 Munkfors (Lv) 1110:1 Skoga (Lv) 1110:2 Skymnäs (Lv) 1111 Åmotfors (Lv) 1112 Kil (Lv) 1113 Storforsverken (Lv) ? Arvika (Lv)

n

3 10

10

Transtrand

716 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

lälve

O-ringen, Sälen

BEFÄSTNINGAR I VÄRMLAND Teckenförklaring Svart markering gäller för museer med försvarsinriktning 1 Brigadmuseum (SMHA) Ytterligare detaljer om planer och befästningar från beredskapsåren finns vid Brigadmuseum i Karlstad Sandbäcksgatan 31, 653 40 KARLSTAD 054-15 80 60 och www.brigadmuseum.se 2 Museet ”Beredskapsåra” Hembyggsgården söder om Järnskogs kyrka, JÄRNSKOG www.jarnskog.com 3 Eda Skans Museum Normavägen 2, 670 40 ÅMOTFORS www.uppleveda.se/edaskansmuseum 4 Krigsflygfält 16 med flygfältsmuseum (SMHA) Brattforshedens flygfält, 660 60 MOLKOM www.krigsflygfalt16.se 5 Trossnäs Fält 8 Övningsplats för Värmlands Fältjägare och Värmlands Regemente under åren 1832/34 – 1913. www.hembyggd.se/nor 9 7 6 Sprängtekniska Museet Zakrisdal Karlstad Zakrisdalsslingan 5, inne på Zakrisdals fabriksområde i Karlstad www.sprangtekniska.museet

Västerda

Möten i Värmland

ridsvagnen ringsförsök med den nya svenska stlle vara betong. Efter force ansarhindren sku d och m/42 i Brunskog, fastställdes att p i tre rader kompletterade med ggnad i Värmlan Befästningsutby 1940—45 utförda i armerad betong uppsatta v pansarhindren var slutförda Dalsland under beredskapsåren febril minor och taggtråd. Utbyggnaden a ril 1940 startar en När tyskarna invaderar Norge 9 ap svar i väster. 2. Armékåren hösten 1942. verksamhet i Sverige för landets för n får i uppgift att svara för under generalmajoren Oscar Nygre und i söder till Dalarna i norr 6 Kråkviken försvaret längs gränsen från Svines na byggs inledningsvis som ara. Befästningar efästningmed stabsplats i V ansar. De tyngre b ammanhållna i sk fältbefästningar, s kanoner och fullträffsäkra rutor, pansarvärns arna för t ex kulsp etong. skyddsrum byggs däremot direkt i b eralmajoren Axel Rappe konstaterade gen Under våren 1942 n, efter att krigsorganisatiosom nu blivit chef över 1. Armékåre a var i mycket dåligt skick nen gjorts om, att fältbefästningarn färskt timmer och med då de inledningsvis var byggda med ts nu ut mot permanenta stentäckning. Fältbefästningarna by ån 1944 med betongplank. satt betong och fr befästningar i form d, 18 i Dalarna och minst 30 Totalt byggs 123 skansar i Värmlan arje skans vardera vanligtvis eredskapsåren. V i Dalsland under b rkta med en eller flera kul- ner pansarhinder i bruten etong i de för ett gränsförsvarskompani förstä etc. Endast en mindre del av Detta är anledningen till att man fin rna och armerad b sprutegrupper, pansarvärnsgruppertgångsgrupperat för försvar granit vid de gränsnära befästninga rna. kompaniet var dock inledningsvis u var utgångsgrupperat för bakre försvarslinje olika typer av vägspärrar råde. Huvuddelen mpletterades med inom skansens om Pansarhindren ko r balkspärrar samt järnvägsller anfall framför skansen. fördröjningsstrid e som t ex: spärrblock, tippspärrar elle- och blockeringsvagnar. lika typer av spärr spärrar i form av o ärmland av täcktrupper rades vanligtvis i V löjtnant Skansarna försva 2 Parsetjärn L 2, under överste tillhörande Landstormsregemente absplats i Arvika. Under Hjalmar Löfgrens befäl och med st svarsförband. Täcktrupperna 1942 omorganiseras L 2 till lokalför varsbataljonerna, varav i 1. - 6. Gränsförs aljonen var sammanhållna Årjäng och 6. bat perad sydväst om trupper 1. bataljonen grup 14.000 man täck i norra Värmland. 1942 fanns totalt lsammans. inkallade i Värmland och Dalarna til antal starkt varierade över ältförbanden) vars rmalt inte Linjeförbanden (f det aktuella säkerhetsläget, var no för anfall tiden beroende på an var förberedda utgångsgrupperade i skansarna ut . trid inom området injer: eller fördröjningss e olika försvarsl rigsflygfält 11. i Ölme och nsar byggs även k Skansarna i Värmland byggs i tr Utöver dessa ska organisation igen fr o m tt varierande djup 16. i Brattfors. Inom milo V (ny krigs l Rappe som militärområdets • Gränsnära med e generalmajor Axe sträckning från , 40 krigshösten 1942 med • Vaggelinjen med 5 krigsflygfält och inom riket totalt Fredros – Torsby-ställningen förste chef) byggs Älgå - Jössefors – – Vikene – nder flygfält. • Grums – Borgvik är den tidpunkt som flest förband u y-ställningen Sommaren 1943 Gräsmark – Torsb nstgöring i Sverige. Totalt för stridens förande, beredskapsåren var inkallade till tjä 0 man inom armén, enbart Tre platser att försvara var centrala y. man varav 211.00 en var , Vikene och Torsb fanns då 367.000 nämligen: Borgvik 85.000 man grupperade. Anledningd Tyskland. arslinjer i Värmland fanns et den 29 juni me kså i olika försv es skansarna oc uppsägningen av transiteringsavtal Tyskland anfaller Sverige I Dalsland byggd bedömde att om Överbefälhavaren för att skydda Göteborg: er Eda – Arvika – Karlstad likt att göra det öv sk kapitt varierande djup kommer de sanno rn t få en snabb sven Gränsnära med e • tora Le och Väne t Stockholm för at anklinjen mellan S för att nå slutmåle e än 17% av Sveriges totala • Norra och södra fl från Rotviksbro över Ellenö, tulation. Därför satsades inte mindr den under beredskapsperio• Fördröjningslinjen idare mot Köpmannebro. kostnader för befästningsutbyggnaland. Rådanefors och v vvärjningslinje s en omfattande a den, för befästningsarbeten i Värm t Tyskland hade planerat • Dessutom byggde t känt i Sverige at mtland och och Vänersborg Först 1961 blir de kan 0200 över Jä mellan Uddevalla 1943-07-01 kloc förskräckte överbefälhavaren att anfalla Sverige ch ta Sundsvall – Sollefteå, verige på mitten o Tyskarnas snabba framfart i Europa börjar man därför bygga ing från Härjedalen, dela S nomföra landstign general Olof Thörnell. Hösten 1941 ta i 1 – 3 rader, sannolikt samtidigt som en division skulle ge ha inställt anfallet endast ten granit, uppsat et. Efter pansarhinder i bru från Kareliska näs Finland mot Örnsköldsvik. Hitler lär unkt. lanerad anfallstidp efter finskt eller ryskt mönster bl a att det gick att skjuta sönder något dygn före p dock konstatera försök kunde man ren ändrades till armerad dessa granitblock varför pansarhind

O Olshamma Tiveden

Andra arenor vi har deltagit vid för att marknadsföra Värmland är t. ex. O-Ringen och Mötesplats Idrott & Destination.


MARKNAD NORGE 7-9 september

Golfkampanj Norge/Danmark En kampanj tillsammans med Visit Sweden, Svenska Golfförbundet och andra regioner i Sverige för att locka norska och danska golfspelare till Sverige. Kampanjen har ökat antalet greenfeegäster från framförallt Norge, men även till viss del från Danmark.

28-30 oktober

Frederik Finnes, Ehrenbergs Kommunikation Helene Kleppe, hegnar.no Henning Skjørsæter, Egmont Vi blev kontaktade av hegnar.no efter att de Gullen Øyhaug, nyereiselivsavisen hört om den lyckade pressresan 7-9 septemGudmund Lindbæk, King Goya ber. Nu ville deras reporter Helene KleppeUttak 25.10.2016 6 Tine Holm, Content House, Helsetine.no ater Visit Vär sommer 201 också Värmland. Det blev besök på mlandbesöka Nyheter - Result Elizabeth Lindgjærd, Frilansjournalist Selma Spa, golf, Abbas MTB, Skidtunneln ige i n Sver liker nordmenHon rforSahlströmsgården. Torsby och bodde på De (DN, KK, Kondis mfl.) og blogger i Bortebest.no : se el øk 969 rs 186 : de rtall . Lese Ny un everdi: 69 000 nok 16 13:40. Annons 6.20 20.0 . treff like 3 Ulsvby Herrgård och Krokstad Herrgård.  ABC Nyheter. Vår PR-byrå Ehrenbergs Kommunikation i ende undersøkelse, oppgir I en ny landsdekk i r svenskegrensen turen går2ove artiklar, fler kommer Norge hade fått ihop ett härligt journalistgäng nordmenn hvorfor rt. ulæ pop r me dig ferier blir sta sommer. Aktivitets och de fick besöka ett soligt Värmland i börjanvelger i den forbindelse Sverige Värde: NOK 600 000 Mange nordmenn on. asj stin ede av september. De hann med mycket merens feri somsina sompå tre dagar. Äventyrsbanan i Brattfallet, Sahl-rget Foto: Langbe strömsgården, Mårbacka, Abbas MTB, Torsby a bror. Ifølge en ny elsker å reise til söt NordmennDe Skidtunnel, Selma Spa och Niwa-banan. act på vegne av InF av nnomført undersøkelse gje sent av nd, svarer 13 pro mla bodde på Dömle Herrgård och Ulsvby HerrVär it Vis nen destinasjo emål. er sommerens feri rige Sve at enn rte nordm spuredan gård. Publicering av pressresultat har nktet og hva er det börjat, men mer kommer under 2017. turen i utgangspu Men hvorfor tar vi lle mer til det å sku høyest når det kom vi egentlig setter eller rett prisene, servicen det s lde Sky ? feriere i Sverige et? folk der bro e og slett det svensk - Den første reisen spennende

og utrolig har vært magisk

stre Varierende trekkpla Visit Värmland

er video) aken fortsetter und

Always on kampanj – Norge.visitsweden.com Värmland ingår i denna kampanj tillsammans med andra svenska regioner för att med gemensamma krafter locka norrmän till att göra en resa till Sverige och upptäcka något nytt. På den digitala plattformen norge.visitsweden.com lyfts Värmland fram med sitt rika utbud och skapar lust att besöka Värmland. Det fokuseras på olika teman och aktiveras i olika online-kanaler och sociala medier kompletterat med PR. Samarbete med vår PR-byrå Ehrenbergs • Sponsrat värde på Facebook 9000 • Läsartävling på nettavisen.no 6 Ting vi nordmenn liker best med Sverige 300 000 potentella läsare värderat till 77000 NOK • En undersökning – om vad och vart • Tre pressutskick 1. Dette liker vi best med Sverige 2. Hver tredje nordmann skal ”harryhandle” i sommer 3. Camping den mest populære ferieformen hos ”Söta bror” Resultat 16 artiklar i norsk press. Värde 861000 NOK


MARKNAD DANMARK

Golfkampanj Norge/Danmark En kampanj tillsammans med Visit Sweden, Svenska Golfförbundet och andra regioner i Sverige för att locka norska och danska golfspelare till Sverige. Kampanjen har ökat antalet greenfeegäster från framförallt Norge, men även till viss del från Danmark. Samarbete med vår PR-byrå Ehrenbergs Total räckvidd 9.104.792 (Facebook och Instagram exkluderat) Totalt annonsvärde: 783.916,46 SEK

GRATTIS Peter Krenn Välkommen till Värmland! Bifogat finner du två presentkort som du använder när du bokar och sen lämnar dom som betalning när du kommer till Vildmark i Värmland och Långberget. Behöver du hjälp med att boka eller något annat, så kontaktar du mig Jenny Nohrén, Visit Värmland på +46 705 137405 eller jenny.nohren@gmail.com. Hoppas att du får en fantastisk resa och upplevelse!

GRATTIS Anders Jacobsen

Mvh Jenny Nohrén kommunikatör Visit Värmland

Välkommen till Värmland! Bifogat finner du ett gåvobevis. Du bokar din vandreferie via Annika Jonsson på Långberget, annika@langberget.se eller via Marianne Krönsjö på Ulvsby Herrgård, marianne@ulvsbyherrgard.se. Behöver du hjälp med att boka eller något annat, så kontaktar du mig Jenny Nohrén, Visit Värmland på +46 705 137405 eller jenny.nohren@gmail.com. Hoppas att du får en fantastisk resa och upplevelse! Mvh Jenny Nohrén Visit Värmland

Facebook DK - Oplev Värmland Antal følgere: 823 Fra vi launchede Facebooksiden (20. maj 2016) til dags dato (10. november 2016) har vi fået 823 følgere. Den kontinuerligt øgede følgerskare bevirker også, at reach for de enkelte post har været stødt stigende – det samme gælder for engagementet for de enkelte posts (likes, kommentarer, delinger). Der er minimum blevet publiceret ét post per uge. I løbet af perioden har vi brugt ressourcer på at pushe Facebooksiden til specifikke segmenter. Dette er en nødvendighed for at skabe større synlighed om sidens eksistens. Dette vil vi blive ved med at gøre i fremtiden for at tiltrække flere følgere og kommunikere omkring Värmland til flere mennesker.

• Direct Mail 1 • Direct Mail 2 • Pressevent 22 oktober 2016 i samband med resemässan i Köpenhamn med 18 deltagande journalister. • Läsartävling i resemagasinet Vagabond • Mediesammarbete 1, Testfamilj till temaresa – www.eb.dk • Mediesamarbejde 2 – www.dcu.dk • Travel Trend PR • Medierapport
PR-undersökning om danskarnas resvanor Pressmeddelanden: • Manglende internetforbindelse er blevet hot • Danskerne prioriterer sikkerhed højt under ferien • Her er Europas bedste og dårligste bilister • Brand kiss 1, Fjäll och Fritid – Artiklar på fjeldogfritid.dk, Facebooktävling, Instagramtävling • Facebook Oplev Värmland Sidan lanserades 20 maj 2016 och hade 10 november 2016 823 följare. Minst ett inlägg publiceras varje vecka. • Instagram visitvarmland En engelsk sida som postar ett inlägg i veckan och samlar alla bilder under #visitvarmland


MARKNAD TYSKLAND • REITEN

SICHER IN DER

• SKI FAHREN • WILDLIFE

NATUR

N • KAYAK FAHREN •

SCHWIMME N • FISCHEN

ND, SCHWED EN HIGHLIG HTS IM VÄRMLA

• RADFAHREN • KANUFAHRE

ERST BAUEN WIR DAS FLOSS – DANN LASSEN WIR ES ZU WASSER!

• WILDLIFE • REITEN HIKING • RADFAHREN

• KANUFAHRE N • KAYAK

FAHREN • SCHWIMME

uf

N • FISCHEN • SKI FAHREN

ri! die Elchsafa

.... ...................

.... .....

‘s a Los geht

EIN PARADIES FÜR SKIFAHRER – DAS GANZE JAHR HINDURCH

Swedish Workshop

Några exempel på visningsresor: I september arrangerades en visningsresa för en grupp researrangörer och resebyråpersonal från Tyskland via Willy Sharnow Stiftung och Visit Sweden. Gruppen fick bl.a. uppleva både natur och kultur i form av båttur på Vänern, timmerflotte på Klarälven, Värmlands Älgpark, ett besök på Nobelmuseet i Karlskoga och en äkta svensk kräftfest. I juli arrangerades en pressresa med 6 journalister från olika media i Tyskland. De vandrade, var på älgsafari och fick älggaranti på Värmlands Älgpark, åkte timmerflotte och upplevde den värmländska naturen på riktigt nära håll genom att övernatta i Naturbyn. I september hade vi besök av ytterligare en grupp tyska journalister. Nu var det tema kultur och de fick förutom Värmland även uppleva våra norska samarbetspartners i Hedmark, Østfold och Akershus inom IDA-projektet.

Pressresa

B2B Tyskland är ett affärssamarbete med Visit Sweden för att tillsammans bearbeta researrangörer på den tysktalande marknaden och få in nya produkter i deras reseutbud till Sverige. Visit Värmland ingår i detta samarbete tillsammans med 10 andra regioner. Under 2016 var antalet gästnätter inom B2B 9296 för Värmland och man beräknar att varje gästnatt har ett värde på SEK 2300, dvs drygt 21 MKR totalt. I april deltog Visit Värmland på Swedish Workshop som arrangerades av Visit Sweden i Jönköping. Här hade vi över 20 möten med researrangörer från Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Indien, USA. För att positionera Värmland på den tyska marknaden har vi ett PR-avtal med Visit Sweden Tyskland. Här finns en pr-ansvarig som jobbar proaktivt genom regelbunden kontakt med journalister via utskick av pressmeddelanden och pressnyhetsbrev samt pressmöten. Det har postats inlägg om Värmland på Facebook, Instagram och Twitter. Vi har haft ett antal pressresor till Värmland med olika tyska medier, samt haft en artikel i tyska magasinet Norr. Vi har även deltagit i en läsartävling där Värmland fick uppmärksamhet och där Sunne Camping & Sommarland bidrog med en fin vinst. Visningsresor genomfördes under året för både journalister och researrangörer. Några har fått en rutt att resa efter, medan en del har varit i Värmland helt på egen hand.


EERST BOUWEN – DAN RAFTEN!

dens f ari .. a

an

WANDELEN • FIETSEN • KANOËN • KAJAKKEN • ZWEMMEN • VISSEN • SKIËN • NATUUR • PAARDRIJD EN • WANDELEN • FIETSEN • KANOËN • KAJAKKEN • ZWEMMEN • VISSEN • SKIËN •NATUUR • PAARDRIJD EN

HOOGTE PUNTEN IN VÄRMLA ND, ZWEDEN

.... ...

Famtrip med Buro Scanbrit

BUITENLUCHT

.... ...................

MARKNAD NEDERLÄNDERNA

VEILIG IN DE

Ga o p e

l

FAVORIET BIJ SKIËRS

– HET HELE JAAR DOO R

Guerilla-evenemang i Amsterdam

B2B Nederländerna är ett affärssamarbete med Visit Sweden för att tillsammans bearbeta researrangörer i Nederländerna och Belgien och få in nya produkter i deras reseutbud till Sverige. Visit Värmland ingår i detta samarbete tillsammans med 8 andra regioner. Under 2016 var antalet gästnätter inom B2B 18624 för Värmland och man beräknar att varje gästnatt har ett värde på SEK 807 dvs drygt 15 MKR totalt. I april deltog Visit Värmland på Swedish Workshop som arrangerades av Visit Sweden i Jönköping. Här hade vi över 20 möten med researrangörer från Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Indien, USA Visningsresor genomfördes under året för både journalister och researrangörer. Några har fått en rutt att resa efter, medan en del har varit i Värmland helt på egen hand. Några exempel: I april hade Värmland besök av holländska Simi Reizen och TUI Nederland och i juni var det den holländska researrangören Buro Scanbrits tur att komma hit.

Cykel & vandringsmässa, Utrecht och Antverpen.

Swedish Workshop

För att positionera Värmland på den holländska marknaden har vi ett PR-avtal med Visit Sweden Nederländerna. Här finns en pr-ansvarig som jobbar proaktivt genom regelbunden kontakt med journalister via utskick av pressmeddelanden och pressnyhetsbrev samt pressmöten. Det har postats inlägg om Värmland på Facebook, Instagram och Twitter. Det har även genomförts ett så kallat Guerilla-evenemang mitt i centrala Amsterdam för att inspirera och väcka intresset för resor till Värmland.


f moose sa

na

• HIKING • BIKING • CANOEING • KAYAKING • SWIMMING • FISHING • SKIING • WILDLIFE • HORSEBACK RIDING

FIRST THERE´S BUILDING – THEN RAFTING!

.... ....

HIKING • BIKING • CANOEING • KAYAKING • SWIMMING • FISHING • SKIING • WILDLIFE • HORSEBACK RIDING

HIGHLIGHTS IN V ÄRML AND, SWED EN

ar i! .... ......... ...

ÖVRIGA MARKNADER

SAFE IN THE OUTDOORS

o Let´s go

SKIERS FAVOURITE – ALL YEAR ROUND

Resultat av famtrip Nature Travel

I maj reste den brittiska researrangören Nature Travel runt i Värmland och fick fina naturupplevelser hos bland annat Vildmark i Värmland. För att väcka intresse för Värmland på övriga marknader har Visit Värmland tagit fram magasinet Safe in the outdoors som finns tillgängligt att ladda ner via webbsidan.


Möten i Värmland

DIGITAL OCH PRINT VINJETT

Kontakter Visit Värmland: Jonas Jacobssson, vd jonas.jacobsson@visitvarmland.se +46 (0)54-776 60 01 Andreas Norum, projektledare Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft (Interreg) andreas.norum@visitvarmland.se +46 (0)54-776 60 06 Cajsa Jansson, koordinator cajsa.jansson@visitvarmland.se +46 (0)54-776 60 03

VINJETT

Jenny Nohrén, kommunikatör jenny.nohren@visitvarmland.se +46 (0)54-776 60 04 Linda Danielsson, kommunikatör linda.danielsson@visitvarmland.se +46 (0)54-776 60 08

LANDSKAP • 2016 ESA I KONTR ASTERNAS E T T M AGASIN OM AT T R

Tina Wadman, ekonomi/administration tina.wadman@visitvarmland.se +46 (0)54-776 60 05

Elvis lever - i Torsby

stor guide:

HÄR HITTAR DUBÄSTA T! FISKE , nu nappar

Tillsammans gör vi fler och bättre affärer

Cecilia Fjellman, projektledare Hållbar Besöksnäring cecilia.fjellman@visitvarmland.se +46 (0)54-776 60 07

info@visitvarmland.se www.visitvarmland.se

FÖLJ MED TILL LANDSKAPET DÄR 50-TALET ALDRIG TOG SLUT

Visit Värmland Norra Strandgatan 17 652 24 Karlstad

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska regionala utvecklingsfonden

VÄRMLANDSGÅRDEN

d et !

Bli medlem i Visit Värmland

Yes

SAHLSTRÖMSGÅRDEN

sara t s broos n r e chst e är ig e r kirmari”JagVärmnerad i land” Vi har träffat

SÄFFLE ENLIGT TINA THÖRNER

GAMLA KRAFTSTATIONEN DEJE

MAP

Welcome to Värmlandsgården Värmlandsgården is the perfect place to get away from a hectic lifestyle. Situated between two lakes, it is a beautiful location with spectacular views and plenty of opportunities for outdoor and wilderness activities. Värmlandsgården offers beautiful canoe tours, accommodation in nature and activities for every season. • Cabins and Camping

Oslo

MAP

All rooms have views of Lake Sirsjön

VÄRMLAND

• Canoe tours and rental

Karlstad

Housed in an elegant early 1900s mansion, a 5-minute drive from Torsby, this hotel Lake offers a restaurant, a gallery and crafts shops. All rooms have views of Lake Sirsjön. Vänern Guest rooms at Sahlströmsgården Hotel feature a flat-screen TV and a private bathSweden room with shower. The hotel’s large garden is an ideal place for relaxation. Free private parking spaces are found on site. The hotel shop sells artworks, ceramic and glass. Lake Sirsjön provides opportunities for fishing and swimming. Other nearby leisure options include hiking and skiing. Norway Göteborg Right next to the rapids in Deje, you find Gamla Kraftstationen, an old power station, • Free! WiFi is available in all areas and is free of charge. with a unique art gallery, music events and an ecological café. Here one can experience • Bridal suite Oslo different kinds of art, constantly changing throughout the season. It is possible to parAll year (Camping 1 May –• 1Souvenirs/gift October) shop ticipate in art workshops or enjoy jazz, blues, folk music, chamber music or poetry. • Close to SkiTunnel All day Karlstad Summer exhibition 2017 – April 29 to September 24 • Special diet menus (on request) Gamla Kraftstationen is filled with art and crafts by more or less established artists. Families, Paddlers, Canoe• groups up to 100 persons Lake Activities: Fishing, Skiing, Canoeing, Hiking, Sauna and Guided tours ofguided the mansion We offer pre-booked tours for groups. Vänern

• Boat and raft rental • Wilderness Island • Hiking • Fishing

SEASON: OPENING HOURS: SUITED FOR:

5 cabins, Spacious camping spots, Hostel (12 beds), 50 canoes SEASON:

CAPACITY:

GUIDING AVAILABLE IN:

Värmlandsgården Upplund Värmlandsgården 2 68391 Hagfors Phone: +46(0) 563 91111 info@varmlandsgarden.com www.varmlandsgarden.com

CAPACITY:

30 rooms

SUITED FOR:

All people

GUIDING AVAILABLE IN:

All people

SUITED FOR: GUIDING AVAILABLE IN: www.visitvarmland.se

10-14 days – A Soft Adventure route suggeWalk stionon in the day-l Middle 10 days – A cultural Route Suggestion In the Middle of Scandinavia ong orofsever Scand inavia al-da y-long trails10 days – A NORWAY RØROS In The Middle of Scandinavia biking

TRYSIL LJUSN AN

HJÄLMAREN

16 10

OM GL

MA

9

MOSS MÄLAREN STOCKHOLM 10 NORA KARLSTA D 1210 16 16 FREDRIKSTAD ÖREBRO 14

• Guided tours

• Traditional markets

• Art gallery

• Events

Summer

OPENING HOURS:

May - August, 11.00-18.00. September, saturday and sunday, 12.00-16.00.

R

SALA 11ARVIK A

VÄSTERÅ 6 S

BALTIC SEA

www.visitvarmland.se

Alsters Herrgårdsväg 3 656 39 Karlstad Phone +46 (0)54-540 23 50 Email alstersherrgard@karlstad.se www.alstersherrgard.se

BIKING FOR ALL FLAVOURS

Cross coun try

– Downhill

www.visitvarmland.se

– Leisure

avia

NA N HUDIKSVALL

1

SWED EN

7 TORSBY

3

GÄVLE

SUNNE SALA

KOPPARBERG MÄLARE KARLS OLM N STOCKH TAD

NORA

4 VÄSTERÅS

ÖREBRO 5 VÄNERN

SKAGERRAK

BALTIC SEA

All people

MÄLAR HJÄLMARE

EN STOCKHOLM

N

ASKERSUND

BALTIC SEA

BALTIC SEA N

VÄTT ERN

N TER VÄT

7

8

GÖTEBORG

GÖTEBORG

8

Göteborg

SEASON:

2

ASKERSUND SKAGERRAK

BALTIC SEA

MAGNO

6

Lake Vänern

HJÄLMAREN

13

VÄNERN

SKAGERRAK

SKAGERRAK

N VÄTTER GÖTEBORG

OSLO

10 KOPPAR BERG

ASKERSUND

ASKERSUND

US

GÄVLE

GÖTEBOR

VÄ TT ER

M A

M

GL O

SKAGERRAK

KONGSVINGE R

16

VÄSTERÅS 15

STOCKHOLM9 ÖREBRO FREDRIK STAD

VÄNERN

VÄNERN

10

RAK

MÄLAREN

16

SYSSLEBÄCK

SWEDEN

SALA 7 6 ARVIKA 16 16 SUNNE

8

21

6

VÄNERN

SKAGER

MAGNOR 16

KOPPARBERG

MOSS NORA

HJÄLMAREN

HJÄLMAREN

ASKERSUND

16 FREDRIKSTAD

ACCOMMODATION 2017

10

OM GL

11

KARLSTAD

HJÄLMAREN

VÄNERN

UND ASKERS

VÄSTERÅS

16

TORSBY

3

VÄRMLAND

Karlstad

N

M A M GLO

4

7

LJ

JÄRVSÖ 4

N

NORA

SUNNE

8

9

of Scandin

2

HAMAR

JØ SA

VE ÄL

25

11

FREDRIKSTAD 9 OLM 7 VÄSTERÅS KARLSTAD STOCKH ÖREBRO MÄLAREN

KOPPARBERG 16

A M

the Middle

Sweden

Oslo

AR

5

ARVIKA 12 SALA

18

FREDRIKSTAD NORA 20 KARLSTAD STOCKHOLM 5 MÄLAREN 19 ÖREBRO

M

KONGSVINGER

18

OSLO

MOSS

2

5 SYSSLEB ÄCK

gestion In

1

ELVERUM

KL

12

MAGNOR

17

3

SUNNE

TORSBY

SWEDEN

17 GÄVLE

N

6

ÖREBRO 9

A M

Route Sug

RØROS NA N TRYSIL HUDIKSVALL JÄRVSÖ

MAP

Norway

Alsters Herrgård

HIKING FOR ALL FLAVOURS

5

HAMAR

ØS A

VE ÄL

BERG 8 16

NORA

5

1 VÄSTERÅS

M

LJUS

9

AR

13

KOPPAR

FREDRIKSTAD

KARLSTAD

6 8

GLO

NORW HUDIKSVALL AY

KL

13

ARVIKA 7

KONGSVINGER

OSLO

SALA

22

MOSS 10

N

MOSS

SUNNE

M

KOPPARBERG

SALA

SWEDEN

TORSBY

MJ

11 GÄVLE 12 13 14

VE ÄL

MAGNOR

ARVIKA

GLO

4

SUNNE ARVIKA 15

GÄVLE

15

AR

14

24 MAGNOR

2

ELVERUM

KL

14

MOSS

OSLO

TORSBY

MAGNOR

TORSBY 12

A M

RØROS

4

13

14

N

OSLO

EN SWED KONGSVINGER

OSLO

KONGSVINGER

23

NA N

TRYSIL JÄRVSÖ 3

16

SYSSLEBÄCK

VE ÄL

SYSSLEBÄCK

INGER KONGSV

SWEDEN

3

N

ØS A

EN LV RÄ KLA

MJ

15 HAMAR

2 SYSSLEBÄCK

GÄVLE

VE ÄL

ELVERUM

1

HAMAR

AR

SYSSLEBÄCK

AR

ØS A

HAMAR

KL

MJ

ØS A

KL

11

ELVERUM

TRYSIL

MJ

ELVERUM HAMAR

ØS A

LJUS

HUDIKSVALL

JÄRVSÖ 17

15 MJ

3

ELVERUM 2

17

AY NORW

HUDIKSVALL

JÄRVSÖ

1

JÄRVSÖ

RØROS

1

NORWAY

TRYSIL LJU SNA N

RØROS LJUSNA TRYSIL N

HUDIKSVALL

VÄ TT ER

Fun Rout NORWAY

N

– A Family

VÄ TT ER

14 - 16 days

14-16 days – A wilderness route suggestion dinaviaAY4 le of ScanNORW n In The Midd RØROS e Suggestio

Karlstad Lake Vänern

• Café

In the Middle of Scandin avia you will find In the Middle of you both relaxat plenty of places Scandinavia you ion and exciting The Middle of Scandinavia is a cultural treasure trove offering ready to offer adventures. Here, can and low. You can the pe, interspersed the forest domina trails high walk along rivers findInhiking something for everyone. This route shows a selection oflandsca with lakes and rivers, the fantastic path intes and lakestheormidd le of Scand open all the forest country but you will also side, high inavia holiday. on a small Middle places to Thethere areoftoScandinavia. visit. A few of them are even on the UNESCO World There find rolling . Hike all by yourself or togeth are bicycle you will find everything bike, pedal rail, geo-ca mountains and a beautiful coastlin on a guided This is a nature and animal lover’s route suggestion er with has cultural experiences make andinspiring you need ience Heritage e. Discover it all tour and learn more about exper with wildlife List. And, tching or just by is dense d bikerothers trails and roads suitab her Scandinavia of you hungry, Middle the toget in by wilderness a walk in the forest. Theing time the nature le for both for the perfect biking You can. challes looking for action. spot alsoNot families with Welcome to the they? you can to wolf, worry, this route proposal also includes Welcometips about spend nge yourself for thethe middle experience ofs.moose in Europe. Heredon’t to enjoy the children and Middle of Scand thealbiggest and funpopulation holiday is all y at narrow of famil ation Scandinavia! inavia! a lakescenery along peaceful count best in combination places winding single to have lunch, dinner or coffee. And a good night’s sleep. This, good all the a range of interesting birds. ories of educ bear, lynx and or the sea, We believe a experience track ryside roads ! Tobeaver, where you with new mem more great a creates it . And you will s in the forests or and biking nature, home ch beautiful in this ng can Stret accommodation package of enjoy tos.basics” never be far “back and comi des all of week withtwo Welcome to The Middle of Scandinavia! several days, go for a swim. You can ites away from estion provi favorto where one eithe need at least your remember! Use this route suggestion or pick holiday a would for pick Welco This route sugg or or opportunity you — several accom r take day trips or book me to the middle of Scand s listed here holiday modefavourites. Recommended minimum age 15 years. modations exciting thing are included. your inavia. get into that to time have Fun – Inspiring – Delicious out to really Back to basics Safe in the outdoo of time. r if you are short Welcome to the wilderness! ational – Safe Easy – Moder Fun – Educ ia! dinav ate – Scan Difficu of lt – Advanced The Middle Welcome to

SOFT ADVENTURE

VÄRMLAND

• Exhibition about Gustaf Fröding, permanent • Shops with local arts and crafts, exhibition available only via reservation literature and souvenirs

www.visitvarmland.se Bruksvägen 10E 669 92 Deje Phone +46 (0)72-5531990 SUITED FOR: Email info@gamlakraftstationen.se www.gamlakraftstationen.se GUIDING AVAILABLE IN:

WILD ADVENTURE

Oslo

Alster manor – in memory of Gustaf Fröding

All day

Gamla Kraftstationen Deje

WILDERNESS AND WATER S FOR FAMILIE

Sweden Norway

Café culinarum Open days you can buy locally produced organic lunch that often is made of Alster manor is located eight kilometers east of Karlstad in beautiful surroundings commodities from Värmland. Pre-booking is possible. with views overlooking lake Vänern. The manor operates as a memory of the beloved Shop Swedish poet Gustaf Fröding, who was born here on August 22 1860. Its history In the power station there is a small shop selling art, crafts and locally food. stretches far back to produced the Middle Ages, but it got its neoclassical appearance when Göteborg businessman and entrepreneur Jan Fröding, Gustaf’s grandfather, bought Alster manor in 1837. Alster manor has a lot to offer its visitors. Our competent guides tell SEASON: April 29 to September 24The story about Gustaf Fröding - an in-depth look of the complex man behind the poems. Walks in the manor’s park and the nearby hiking trails are a great way to OPENING HOURS: Please visit www.gamlakraftstationen.se for updates discover the surroundings.

All year

OPENING HOURS:

Sahlströmsgården Utterbyn 20 SE – 685 92 Torsby Phone: +46 560 100 26 info@sahlstromsgarden.se www.sahlstromsgarden.se

A TASTE OF SCANDINAVIAN CULTURE

MAP

Art & industry romance in an exciting combination

• Swimming and Sauna • Summer café

i selmas trädgård godsaker från torfolk 1 shoppingparadis i skogen

ALSTER MANOR

Sweden Norway

G

BALTIC

SEA

GÖTEBORG

visitvarmland.se GÖTEBO

RG

Årets magasin Värmland trycktes i 30 000 ex och är nu vid årets slut så gott som slut på Visit Värmlands lager. Magasinet är på svenska och anpassat för den svenska marknaden, men kan även användas till viss del på den norska och danska marknaden. Magasinet finns att beställa på vår hemsida och finns även nedladdningsbart, samt på turistbyråer runt om i Värmland och andra platser i Sverige. Vid möten med researrangörer används produktblad på engelska. Bladen har tagits fram till Visit Värmlands medlemmar. Som komplement till detta finns även en logiguide på engelska. Under hela året välkomnas resenärer och besökare på Karlstad Airport med stora bilder som representerar besöksmål i Värmland. Bilderna byts ut med jämna mellanrum och anpassas efter årstiden. Minst en gång i veckan har Visit Värmland uppdaterat på Facebook Värmland som har 31.000 följare. Under året har vi startat ett LinkedIn-konto. www.visitvarmland.se har ca 25.000 besökare i månaden. Under året har sidan utvecklats med bland annat mer content och fler funktioner genom projektet Hållbar Besöksnäring och i samarbete med de kommuner som har duplicerat visitvarmland.se.


STUDIERESA I VÄRMLAND

Välkommen att delta på årets studieresa för turistbyråpersonal och frontpersonal 2016. I år ska vi resa runt i Hagfors och Munkfors. Hoppas du och dina kollegor har möjlighet att följa med och lära er mer om området. Det är också ett bra tillfälle att lära känna era kollegor i branschen. Anmäl till cajsa.jansson@visitvarmland.se senast 27 maj. Vid anmälan meddela eventuella allergier. Ange även om du har önskemål om att bo ensam i en stuga eller tillsammans med någon speciell kollega.

PROGRAM 2 juni 8.30

Avresa med buss från Ransäters Hembygdsgård, Munkfors

9.30

Värmlands Älgpark

11.30

Sun Dance Ranch, lunch och visning av gården

13.30 Hagfors Järnvägsmuseum 14.45 Hagfors Minnesmuseum/Monica Z museet 16.45 Uddeholmsladan 17.30 Björnbyn, incheckning 19.30 Björnbyn, middag 3 juni

Pris för 2 dagar, inkl. buss, alla måltider, logi och visningar.

08.00 Frukost 09.30 Gamla Bruket

4 personer i en stuga 845 kr/person exkl moms 3 personer i en stuga 925 kr/person exkl moms

10.30 Laxholmen Kulturhus Munkfors 11.40 Fridolf Rhudin museet 12.30 Lunch Värdshuset i Ransäter

2 personer i en stuga 1085 kr/person exkl moms 1 personer i en stuga 1560 kr/person exkl moms

13.40 Ransäters Hembygdsgård 14.30 Erlandergården 15.30 Hemresa Med reservation för eventuella ändringar

Studieresa för turistbyråpersonal. Här på stranden vid Björnbyn och Sun Dance Ranch i Ekshärad.

Varje år genomför Visit Värmland en studieresa i Värmland där turistbyråpersonal och annan frontpersonal bland medlemmarna erbjuds att åka med för att lära sig mer om Värmland. Destinationerna växlar varje år och i år såg vi oss omkring i Hagfors och Munkfors.


SAMARBETEN Regionala Nätverket för Turism Regionala Nätverket för Turism utgörs av förtroendevalda ledamöter och ledande tjänstemän med ansvar för regional turism. De flesta har en koppling till den politiska länsnivån genom region, landsting eller regionförbund och uppdrag att utveckla och marknadsföra turismen inom sina geografiska områden. Nätverket lyfter fram näringspolitiska frågor, turismens status som näring och dess roll för regional utveckling. Särskilt intressanta utvecklingsfrågor för nätverket är: infrastruktur och tillgänglighet, hållbar utveckling, regional- och kommunal utveckling, näringsperspektiv, turismens betydelse som näring – behov av kunskapsuppbyggnad, arbetsmarknad, turismen i regiondebatten samt sektorsplanering. Visit Värmland representerar den värmländska besöksnäringen i nätverket. Visit Sweden Visit Sweden är bryggan mellan svensk besöksnäring och målgruppen av internationella resenärer. Organisationen har 12 utlandskontor och ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Visit Swedens personal och övriga fasta kostnader täcks av intäkter från dessa organisationer medan marknadsföringsinsatser bekostas av de regioner som väljer att marknadsföra sig via Visit Sweden. Visit Värmland samarbetar med Visit Sweden på följande internationella marknader: Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna. ATTA Visit Värmland är medlemmar i ATTA (Adventure Travel Trade Association) som är en världsomspännande branschorganisation för naturturistiska företag och destinationer. Under året som gått har vi deltagit i två evenemang med ATTA. Det ena var ett ”Nordic Gathering” där man samlade

destinationer och företag från Norden, Island och Färöarna för att se vilka gemensamma utmaningar och möjligheter som regionen har i ett globalt perspektiv. Den andra träffen var en tvådagars nationell workshop, en så kallad ”Adventure EDU” för naturturistföretag från de regioner som är medlemmar i ATTA. Vid detta tillfälle hölls också en workshop inom ramen för arbetet att skapa en nationell strategi för Naturturism. Detta arbete leds av Svenska Ekoturismföreningen och är ett projekt finansierat av Tillväxtverket. B2B Tyskland Detta är ett 3-årigt affärssamarbete med Visit Sweden för att tillsammans bearbeta tyska researrangörer och få in nya produkter i deras reseutbud till Sverige. Visit Värmland ingår i detta samarbete tillsammans med 9 andra regioner. Under 2015 var antalet gästnätter inom B2B 9975 för Värmland. Det är en ökning med 16 % jämfört med föregående år. För hela B2B Sverige var den totala ökningen 5,4 %. IMOS – In the middle of Scandinavia. Visit Värmland samarbetar med regionerna Örebro, Västmanland och Gävleborg för att tillsammans bli starkare på den internationella marknaden. Under året har vi bland annat deltagit på mässan Viets- en Wandelen i Utrecht i Nederländerna och i Antwerpen i Belgien. I samband med dessa mässor genomfördes även en så kallad road-trip då ett antal researrangörer besöktes i de båda länderna. Inför mässan och road-tripen har olika rundtursförslag tagits fram i alla regioner. Golfkampanj Norge/Danmark En kampanj tillsammans med Visit Sweden, Svenska Golfförbundet och andra regioner i Sverige för att locka norska och danska golfspelare till Sverige.


BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE

En viktig uppgift för Visit Värmland är att kommunicera besöksnäringens betydelse i olika forum regionalt och att föra medlemmarnas talan i nätverk och grupper regionalt, nationellt och internationellt. Besöksnäringen är viktig för Värmland ur flera aspekter: • Besöksnäringen ger monetära effekter, både i form av inresande export och kvar hållen konsumtion, samt skatteintäkter • Besöksnäringen är en långsiktig satsning: produkten/tjänsten/upplevelsen levereras här och är inte flyttbar • Besöksnäringen skapar positiva PR-effekter för Värmland • Besöksnäringen och dess inresande besökare skapar underlag för infra struktursatsningar • I förlängningen kan besöksnäringen bidra till ökad inflyttning och arbetskraft • Besöksnäringen är en bransch med stor andel unga och nyanlända och agerar inkörsport för många grupper på arbets marknaden • Besöksnäringen kommer även värmlänn ingar till godo och gör Värmland till en mer attraktiv plats att leva, verka och bo på Visit Värmland har under 2016 verkat i flertalet nätverk och konstellationer, både på regional nivå samt nationell och internationell nivå i samarbete med strategiska partners, för att lyfta fram besöksnäringens betydelse. Exempel på sådana nätverk och organisationer är Karlstads Universitet, Handelskammaren Värmland, Region Värmland Marknadsråd, Unionsleden, Vänersamarbetet, Länsstyrelsens Regionala Partnerskapet, Adventure Travel Trade Association, Visit Sweden, Regionala Nätverket för Turism och In the Middle of Scandinavia (IMOS).


BESÖKSNÄRINGENS EFFEKTER Överna2ningssta7s7k Värmland  2016  (SCB)   Övernattningsstatistik Värmland Ursprung  

Överna2ningssta7s7k Värmland  2016  (SCB)   Ursprungsland  

107150

31359

228591

Sverige

450286

13648

11840

10742

40370

59100

Norden exkl. Sverige 1367609

10363 76013  

122787

Utav de drygt 2.1 miljoner gästnätter vi hade i Värmland 2016 stod utländska gäster för drygt 36 %. Motsvarade siffra för Sverige som helhet är 25 %.

409805

Europa exkl. Norden

1367609

Världen exkl. Europa

verige

Under 2016 ökade antalet övernattningar i Värmland med drygt 80 000 till 2 154 000. Det är en ökning med ca 4 % jämfört med 2015. Ökningen för Sverige som helhet under samma period var ca 3 %. Detta är glädjande då det är i linje med Visit Värmlands målsättning att Värmlands besöksnäring skall öka med mer än Sverige som helhet gör.

De största utlandsmarknaderna för Värmland 2016 var:

Nationalitetsfördelning på hotell, stugby, vandrarhem och camping

Norden exkl  Sverige  

Europa exkl  Norden  

Världen exkl.  Europa  

1. Norge: 409 805 gästnätter 2. Tyskland: 122 787 gästnätter Sverige

verna1ningssta6s6k Värmland   2016  (SCB)   Övernattningsstatistik Värmland Boendeform Boendeform  

Tyskland

Kina

Schweiz

Övriga Asien  

Nederländerna

Sverige

Danmark

Sydkorea

Norge

Storbritannien och  Nordirland   Övriga  länder  

Hotell

40,0%

Camping

5. Danmark: 31 359 gästnätter

Tyskland

Enligt en rapport framtagen av HUI omsatte Värmlands besöksnäring 12 miljarder kronor 2015 och sysselsatte ca 8000 årsverken.

Nederländerna Danmark Schweitz Övriga Asien

36,7%

Privat förmedlade stugor

Sydkorea

Stugbyar

Övriga länder

Flera kommuner i Värmland har genomfört Bisnode Simpleranalyser för 2016 och besöksnäringen visar en stadig tillväxt i antal anställda och förädlingsvärde.

Storbrittanien och Nordirland

Vandrarhem

Camping

Privar förmedlade  stugor  

Stugbyar

Vandrarhem

3. Kina: 59 100 gästnätter 4. Holland: 40 370 gästnätter

Kina

4,5% 4,1%   14,6%  

Norge

Källa: SCB


Projektet

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING

10101010101010101010101010 01010110 010101010 010 010 10 10 10 0 0 10 0 10 1110 0 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 0 0 10 0 1110 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 110 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 110 10 0 10 0 10 0 10 10 0 10 10 0 10 110 10101010101010101010101010 01010110 010101010 010 010 10101010101010101010101010 10 10 10 0 0 1001010110 0 10 1110 0010101010 10 10 10 0 10010 10 0010 10 10 10 0 0 10 0 1110 0 10 INBJUDAN 10 10 10 0 0 10 0 10 1110 1010 10010 10010 10 0 1010 0 1110 0 10 10010 10010 10010 010 1010 100110 10 0 10 10OBS!0 10anmälnin 10 0gstid 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10 1010 0 10 1010 110 10 10 0 10 0 10 0 10 10Förlängd 0 10 1010 0 10 1010 100010 1010 110 1010 0 10 0 10 0 10 1025 april! 0 10 10 0 10 110 måndag till 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 110 10 0 10 0 10 0 10 10 0 10 10 0 10 110 För vem: 01010110 10101010101010101010101010 010101010 Öka din kompetens om 010 010 lönsam digital 10 10 10 0 0 10 0 10 1110 0 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 0Emarknadsföring 0T10 HE0 1110 0 10 INBJUDAN AV10 uppnå S marknadsföring innebär att man får en trygghet 10 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 110 10 10 0 10Att 10 0 lönsam 10 10 0 10 10 E10 i både marknadsinvesteringen och att kunna gasa och bromsa efter DA0T010 kapacitet och beläggning. Det finns världen verktyg för att 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 110 10 0 10 0 10 0 10 10 10i den0digitala 10 110 Vi tror att du har en verksamhet som säljer tjänster eller produkter. För dig som vill utveckla och göra investeringar på din webbplats, marknadsföra och mäta resultatet som ger svar på vilken marknadsföring upprättning av mätning som är lönsam eller inte. i Google Analytics samt Lönsam digital marknadsföring genomförande av digitala kampanjer. innebär att man får en trygghet i både Att uppnå lönsam marknadsföring

10101010101010101010101010 01010110 010101010 010 010 10 10 10 0 0 10 0 10 1110 0 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 0 0 10 0 1110 0 10 Det här innehåller serien See – Think – Do – Care 10 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 110 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 101. 0Webb10 10 och mål 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 110 10 0 10 0 10 0 10 10 0 10 10 0 10 110 10101010101010101010101010 01010110 010101010 010 010 10 10 10INBJUDAN 0 0 10 0 10 1110 0 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 0 0 10 0 1110 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 110 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 Google Analytics 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 110 10 0 10 0 10 0 10 10 0 10 10 02. 10 110 UTBILDNING:

See • Think • Do • Care Google Analythics

marknadsinvesteringen och att kunna gasa och bromsa efter kapacitet och beOm deltagande läggning. Det finns i den digitala världen verktyg för att marknadsföra och mäta För att följa den röda resultatet som ger svar påtråden vilkenkrävs marknadsföring som är lönsam eller inte. närvaro i

xxxxx

xxxxxx

27 april Elite Stadshotell, Karlstad kl 13.30 - 16.30 seriens samtliga delar. Vill du ta del av en arbetsmetodik för att gå mot lönsam digital marknadsföring? kring konkret utformning av webbplats för att svara upp mot de Visit Värmland bjuder in tillsammans med Impera in till enWorkshops serie föreläsningar Kostnad som tar er från nuvarande position till ett nytt arbetssätt enligt metodiken som heter olika målgruppernas behov. Sätta upp målsättning för respektive målgrupp. 5500 kr/företag ex moms

KRAV: xxxx

ccxxxxx

See – Think – Do – Care

Workshopledare Marcus Bjering, webbanalytiker för medlem i Visit Värmland, 9500 kr/företag ex moms för icke medlem. Vi kommer gå igenom utformningen er befintliga webbplats, Google Analytics, För den som harYoutube, deltagit Facebook ads och Instagram samt kampanjuppsättning på Google Adwords, vid drar samtliga fyra om träffar hur man analyserar utfall och insikter nästa steg. 18 maj Krokstad Herrgård, Säffle kl 13.30 - 16.30 återbetalas halva deltagaravgiften. Max två Vem tror vi att du är? Hur mäter man utfallet från marknadsaktiviteterna? Och hur drar man rätt deltagare företag. Vi tror att du har en verksamhet somper säljer tjänster eller produkter.

DATUM:

Innehåll föreläsningar

5 april

14 april 3 maj

18 maj

Låt oss introducera See – Think – Do – Care

Lokal och ort meddelas senare.

insikter/slutsatser?

ANMÄLAN

Värde verksamhet? Om du representerar en annan

Workshopledare Emelie Borg, webbanalytiker

Dennabehöver processandra är värdeFör andra typer av verksamheter affärsmål bestämmas. Utan affärsradförtillvad 30000 kr/företag, mål finns det ingenFör referens vem Du som har är enframgångsrikt och inte. För exempelvis varför ettett DiMinimisen turistportal som inte säljer, kan affärsmål vara att slussa trafik till aktörernas verksamhet som 3. Kampanjuppsättning Visit Värmland bjuder tillsammans med Impera in till en introduktion om ett nytt arbetssätt intyg måste fyllas i och webbplatser. 30 maj Karlstad CCC kl 13.30 - 16.30 godkännas besluteller säljerinnan tjänster enligt metodiken som heter See – Think – Do – Care. Att uppnå lönsam marknadsföring inneVad krävs av dig som deltar? om deltagande. För mer produkter inom bär att man får en trygghet i både marknadsinvesteringen och att kunna gasa och bromsa efter Uppsättning av kampanjer i Google Adwords och Facebook ads. Föreläsningsserien kommer vara krävande, både till sitt innehåll och att ni som delinformation kontakta besöksnäringen. kapacitet och beläggning. Det finns i den digitala världen verktyg för att marknadsföra tagare och sannolikt kommer behöva göra investeringar på er webbplats, upprättning av Bjering Workshopledare Marcus Maria Nordmark, mäta resultatet som ger svar på vilken marknadsföring som är lönsam eller inte. Om du efter i Google Analyticsmaria.nordmark@ mätning samt genomförande av digitala kampanjer. Är man inte inte värt tiden att delta under föreläsningarna. För att följa den Selma Spa visitvarmland.se, introduktionen vill fördjupa dig, finns möjlighet att anmäla sig till fler seminarier underberedd våren.på det, är detPlats röda tråden krävs närvaro i054-776 seriens 6002. samtliga delar.

Sunne

4. Analys och utvärdering

Vad kostar det?

8 september Selma Spa+ Sunne kl 13.30 - 16.30

5 april 2016på ungefär 25 000 kr. För dig som är Föreläsningarna gerDatum dig som företag ett värde medlem i Visit Värmland kostar det inget. För företag som inte är medlemmar Dagen handlar omkostar analyser för att kunna besvara frågorna ”Är det värt föreläsningsserien 4Tid 000 kr/person. att göra denna aktivitet igen?” och ”Vad hade vi kunnat göra bättre?” 13.15 - 16.30 Anmälan Klicka här.

Statsstödsregeln

Workshopledare Marcus Bjering

OSA 30 mars 2016 ett så kallat ”de minimis-intyg”. För att delta på denna aktivitet måste du underteckna Det betyder att du godkänner och är medveten om att aktiviteten lyder under statsstödsregler och om det den har. Prisvärde somGratis Anmälan Vi vill ha din intresseanmälan senast den 2016-03-22 ??? OBS! Anmälan är bindande. Anmälan sker på denna länk och är bindande: linklink

Om du inte kommer debiteras 200 kr ex moms/per tillfälle.

Begränsat antal platser!

ANMÄL HÄR

BUITENLUC HT

HOO GTEP

f moose sa

D, ZWE DEN

EERST BOUW – DAN RAFT EN EN!

nd

o Let´s go

ens a f ari ..

na

N • WAND ELEN • VISSE N • SKIËN • NATU UR • PAARD RIJDE • ZWEM MEN • FIETS EN • KANO ËN • KAJAK KEN

.... ...

WAND ELEN

UNT EN IN VÄRM LAN

FIRST THERE´S BUILDING – THEN RAFTING!

ar i! .... ......... ...

• FIETS EN • KANO ËN • KAJAK KEN

• ZWEM MEN

• VISSE N • SKIËN •NATU UR

• PAARD RIJDE

N

• HIKING • BIKING • CANOEING • KAYAKING • SWIMMING • FISHING • SKIING • WILDLIFE • HORSEBACK RIDING

HIGHLIGHTS IN V ÄRML AND, SWED EN

.... ....

HIKING • BIKING • CANOEING • KAYAKING • SWIMMING • FISHING • SKIING • WILDLIFE • HORSEBACK RIDING

SAFE IN THE OUTDOORS VEILIG IN DE

.... ....... ......... ...

Visit Värmland och projektet Hållbar Besöksnäring välkomnar dig till en föreläsning speciellt anpassade för besöksnäringen i Värmland. Med gemensamma krafter kan vi sätta Värmland på kartan och öka synligheten i digitala medier.

SKIERS FAVOURITE – ALL YEAR ROUND

Ga o p e l

a

FAVORIET – HET HELE BIJ SKIËRS JA AR DOOR

Visit Värmland har av Region Värmland och Regionalfonden beviljats medel för medfinansiering av projektet Hållbar Besöksnäring i Värmland. Projekttid: mars 2015 – februari 2018 Budget: ca 10 miljoner kr Projektet Hållbar Besöksnäring i Värmland har sedan starten verkat för att stärka Värmlands besöksnäring genom aktiviteter inom digitalisering, samordning och kompetensutveckling. Målet med webb och sociala medier är att få fler utanför Värmland att upptäcka Värmland digitalt. Det ska också leda till att företag som presenteras på webbplatsen får fler besök till sina sidor och därmed fler möjligheter till affärer. Vi har fokuserat på att fylla på med mer innehåll i form av både artiklar och poddar. Vi har också utvecklat sökfunktionen, bland annat för fler språk, skapat utrymme för banners och startat upp Instagramflöde. När det gäller samordning så har projektet främst jobbat med samordning av marknadsföring. Det handlar om strategiska satsningar på våra prioriterade marknader, exempelvis framtagande av magasinet ”Safe in the Outdoors” i tre språkversioner och PR-insatser, kampanjer och deltagande på mässor Under 2016 har vi genomfört digitala utbildningar för företag och andra intressenter som vill bli bättre på digital kommunikation. Det har handlat om att filma med mobilen, hur man gör en strategi för digital kommuikation och hur man kan utveckla sin digitala närvaro.


Projektet

IDA – Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft

Projektet är finansierat av Interreg Sverige/Norge, Akershus, Hedmark och Østfolds Fylkeskommuner samt Region Värmland. Projekttid: mars 2015 – februari 2018 Budget: ca 15 miljoner kr (Norge & Sverige)

INVITAS JON

Kurs: Grunnkurs Facebook Tripadvisor Instagram Krav: Administrere facebookside for bedriften Dato: 14.3 Sarpsborg 15.3 Skjetten

TEMA: Sosiale medier blir viktigere og viktigere – både som Å være aktiv og attraktiv i sosiale medier Facebook, l. Vi arrangere et dagskurs i hvordan markedsføring og informasjonskana del av markedsføringen for din bedrift. TripAdvisor og Instagram kan bli en

INBJUDAN

Facebook treffer du den Hvordan opprette annonse, og hvordan seg å bruke litt penger. riktige målgruppen – det kan lønne

TEMA:

Kurs: Facebook TripAdvisor Instagram

Sociala medier TripAdvisor både som marknadsföringskanal och blir allt du ta eierskap kanviktigare, Att vara aktiv i sociala medier hvordan Hvorfor er Trip Advisor så viktig, og och för att få kundreferenser. Vi samlar till en introduktion i hur Facebook, TripAdvisor til din bedrift. Instagram kan bli en del av marknadsföringen för ditt företag.

Krav: Administrera företagets facebooksida

Instagram Facebook Hvordan bygge engasjement Hva bør du tenkte på når du tar bilde? Hur lägger man upp annonser, och hur når du rätt målgrupp og følgere, og hvordan bruke # (emneknagg). – det kan löna sig att satsa lite pengar. re i mars 2016. for IDA deltakere og samarbeidspartne Dato Velkommen til IDA& seminar! Datum:Vi har satt opp 2 kurs Hvaler TripAdvisor Visit Fredrikstad 19. oktTangen 2016 og Hedda Takle fra Sarpsborg18. -Margit 14 marsKursholdere: hur tar du ägarskapet för så viktigt, TripAdvisor VarförViär viderefører arbeidet i IDAoch prosjektet og skal nå bl. a. se på konkrete ønsker fra turoperatører. betaler for lunsj. 15 mars Skjetten møtelokaler er gratis. Hver og verksamhet? dinen Kurset og Plass

INVITASJON

Scandic Hotell, Tid og sted: Fredrikstad

Program dag 1 Instagram Vad bör du tänka på när du tar en bild? Hur bygger man engagemang 10.00 Kaffe og rundstykker 14.3 INSPIRIA i Sarpsborg kl 11:30man # (hashtag) Tid och följare och hur använder Facebook kurs kl 09:00- kl 11:30 lunsj 10.30 Velkommen og inspirasjonforedrag m Christian Kamhaug, - kl 14:00 18. okt Instagram og tripadvisor kurs kl 1230 tidligere 2016. of Social Media SAS i mars Head Start 10.00 Vi har satt ihop två kurser för IDA deltagare etten Fredrikstad & Hvaler från Visit Hotel Olavsgaard/Skj Tangen och Hedda Takle 15.3 Quality Kaffe/rundstykker Kursledare: Margit11.30 Informasjon / film / synlighet fra prosjektet kl 12:00 Facebook kurs kl 0930- kl 1200 lunsj 19. okt 12.30 Lunsj kurs kl 13:00- kl 14:30 og tripadvisor Instagram Kurs och möteslokal är gratis. Var och en betalar för sin lunch. Avsluttes kl.14.00 13.30 - 16.00 Presentasjon av turoperatørønsker og gruppearbeid. lunsj lunsj: Pris for med 17.00 Tid och plats: Blåtur (Utflukt) INSPIRIA: kr 250,- for IDA deltakere 20.00 i Sarpsborg Middag 14.3 INSPIRIA re/medlemmer og kr 350,- for andre samarbeidspartne Facebook kurs kl 09:00- kl 11:30 lunch kl 11:30 for IDA deltakere Quality Hotell Olavsgaard: kr 250,Instagram och tripadvisor kurs kl 1230 - kl 14:00 re/medlemmer og kr 350,- for andre samarbeidspartne Program dag 2 15.3 Quality Hotel Olavsgaard/Skjetten 09.00 - 11.00 til:kl 12:00 1.3 Informasjon Anno på senest – TV-serien og historien rundt denne samt lunch kl 1200om 0930kurs kldeg kurs. Meld Facebook og hvilket Gi beskjed om du ønsker lunsj besøk på Isegran og kl gamlebyen. 14:30 kl 13:00680 86 950 och tripadvisor kurs Instagram rd.no mobil: Bente Jæger – bente@visitoslofjo 12.00 mobil: 996 49 747 Trip Advisor – viktigheten av å ta eierskap for din egen bedrift Ingvild Haugbråten – ingvild@visiter.no for IDA deltagare. kr 250,-Lunsj 920 12 752 INSPIRIA: om mobil: Pris för lunch: 13.00 og avslutning Ninni Tranum – ninni@akershus.c Quality Hotell Olavsgaard: kr 250,- for IDA deltagare. VELKOMMEN!

Rollups

till kvarn. til din prosjektleder innen 1.oktober platser, förstkonferanse Begränsat antalPåmelding och vilken kurs du vill gå. lunch Meddela om du1.önskar Navn på deltagere – Enkelt rom / dobbeltrom

Projektet medfinansieras av Region

Värmland och Akershus, Hedmark

och Østfold fylkeskommuner.

2. Navn på bedrift Anmäl dig senast 1 mars till: 3. Pris Dagkonferanse 200 kr/dag (inkl lunch) 680 86overnatting +47 950og Konferanse med mobil: helpensjon i dobbeltrom: 500 kr/pp Bente Jæger – bente@visitoslofjord.no Konferanse mobil: med helpensjon +47 920 12 og752 overnatting i enkeltrom: 1000 kr/pp Ninni Tranum – ninni@akershus.com – andreas.norum@visistvarmland.se 4. Norum Eventuelle Frågor: Andreas allergier

Da det vil være litt uteaktiviteter begge dager kreves det godt tøy – gode

Projektet medfinansieras av Region Värmland och Akershus, Hedmark och Østfold fylkeskommuner

sko og fritidsklær.

och Østfold fylkeskommuner.

Andreas Norum – andreas.norum@visitvarmland.se mobil: +46 764 962 773 Bente Jæger – bente@visitoslofjord.no mobil: +47 950 86 680 Ingvild Haugbråten – ingvild@visiter.no mobil: +47 996 49 747 Ninni Tranum – ninni@akershus.com mobil: +47 920 12 752

Projektet medfinansieras av Region Värmland och Akershus, Hedmark och Østfold fylkeskommuner

TRONDHEIM

VELKOMMEN!

Östersund och Østfold fylkeskommuner.

TRONDHEIM

ACTIVITIES

ONE TRIP TWO COUNTRIES! Here, the forest dominates the landscape, interspersed with lakes and rivers, open countryside and high mountains.

Östersund

Kvikne

ART & CULTURE

Tynset

Kvikne

Røros

Os

m lo

Fem unden

G

a

m m

lo G

Femu nden

sil el

va

a

n Oslofjorde

33

ØSTFOL D 34 28

30

31 32

Fredrikstad

Sarpsborg 26

a

Gl

11 13

25

21

a

m

om

Gl

17

7

Årjäng32

Filipstad Sarpsborg Molkom Halden 21 22

Forshaga Arendal Kil Karlstad

Årjäng

Kristinehamn 8

Kristiansand 13

Värmland med litt Norge.indd 1

12

7

Tema-kartor

Säffle

en

Klarälv

39

n e V ä Kristiansand

Arendal

Karlstad

38

Kristinehamn

Säffle +47 40 00 15 08 • www.smakfullerom.no

13

Projektet medfinansieras av Region Värmland och Akershus, Hedmark och Østfold fylkeskommuner

Värmland med litt Norge.indd 1

o • visitoslofjord.no • visitvarmland.se visit-akershus.no • visitelverumregionen.n

Lidköping Skövde 22.09.2015 15:13

GOLF 32 Mjøsen Golfklubb +47 62 36 95 01 • www.msgk.no 33 Elverum Golfklubb +47 62 41 35 88 • www.elverumgolf.no 34 Atlungstad Golf +47 62 57 76 90 • www.atlungstadgolf.no 35 Sorknes Golfklubb +47 95 10 33 34 • www.sorknesgk.no 36 Kongsvingers Golfklubb +47 90 62 92 00 • www.kongsvingergolf.no

Örebro

37 Karlstad Golfklubb +46 (0) 54 86 63 53 • www.karlstadgk.se

Örebro

8 r n n e V ä

41 Mørk Golf 4769833330 • www.morkgolf.no Projektet medfinansieras av Region Värmland och Akershus, Hedmark och Østfold fylkeskommuner

visit-akershus.no • visitelverumregionen.n o • visitoslofjord.no • visitvarmland.se

36 Oscarsborg Hotel & Resort o +47 64 90 40 00 • www.oscarsborghotel.n

n e V ä

28 Høyt & lavt Sørum Activitypark - Climbing Park +47 40 48 47 52 • www.hoytlavt.no/sorum 29 Rudskogen Motorpark – Drop-in gocart +47 69 22 68 10 • www.rudskogen.no 30 Klatring på Grensen – Climbing Park outdoor +47 99 16 00 57 • www.klatringpagrensen .no 31 Skibladner – Boattrip +47 61 14 40 80 • www.skibladner.no

38 Hammarö Golfklubb +46(0) 54 52 26 50 • www.hammarogk.se 39 Sommarro Golf +46 (54) 15 90 15 • www.sommarogolf.se 40 Gamle Fredrikstad Golfklubb 4795855500 • www.gfgolf.no

Karlstad

Gamlebyen Hotel – Hotel 5 8 o +47 40 05 39 09 • www.gamlebyenhotell.n

33 Kihl Gård Farm – Family-run farm +47 90 56 32 82 • www.kihlgard.com Kristinehamn 34 Utne Camping – Campsites and cabins 4769147126 • www.utnecamping.no 35 Smakfulle Rom – an unique hotel

Lidköping

r n

Projektet medfinansieras av Region Värmland och Akershus, Hedmark och Østfold fylkeskommuner

Skövde 22.09.2015 15:13

Lidköping

r n

Forshaga 37

Säffle

visit-akershus.no • visitelverumregionen.no • visitoslofjord.no • visitvarmland.se

Arendal

Filipstad Molkom

Kil

Sarpsborg

Örebro

6

Halden

Uddeholm

Munkfors

VÄRMLAND ØSTFOL D

21 21

Hagfors

VÄRML AND

Charlottenberg 12

Ski

n

9

20

20

10

21

Ørje

Moss

16

Fredrikstad

Töcksfors

Mysen 29

11

Klarälve

a m

om

Gl

7 15

Arvika

Askim

17

Borlänge

23

22 Eidsverket Manor – Hotel, restaurant +47 67 20 97 40 • www.eidsverket.no

Ekshärad

15 14 Torsby 22

Fetsund

21 Hovfjället – Cabins

Oslofjorden

27

Oslofjorden

22

24

Opera 22 Opera Østfold – Open-air 20 +47 92 25 39 34 • www.operaostfold.no 36

Lillestrøm

Kirkenær

Borlänge

VÄRML AND Charlottenberg Munkfors ØSTFOLD

AKERSH US

Kongsvinger

14 Vildmark i Värmland – Timber rafting, canoe +46 560 140 40 • www.vildmark.se 15 Torsby Skidtunnel – Indoor XC skiing +46 560 270 00 • www.skidtunnel.se 16 Nordmarkens kanotäventyr – Canoe +46 573 380 60 • www.nordkanot.se 17 Sundance Ranch – Horsebackriding +46 76 82 00 579 • www.sundanceranch.eu 18 Långberget – Hiking, MTB, Moose & beaver safari +46 564 260 50 • www.langberget.se 19 Guesthouse Eleven – Biking, GEO caching, canoe +46 570 216 66 • www.elevenarvika.se 20 Hovfjället – Hiking, fishing, MTB +46 70 688 65 10 • www.hovfjallet.se 21 Storängens Outdoor – Canoe, beaversafari, bike +46 552 300 80 • www.storangenscampin g.com 22 Valbergsängens sporthotell +46 560 136 30 • www.valbergsangen.se 23 Fetsund Lenser – Timber floating museum +47 63 88 75 50 • www.fetsundlenser.no 24 Pilegrimsleden – st.olav ways +47 48 05 29 49 • www.pilegrimsleden.no 25 Rømskog Spa & Resort – Hiking, Fishing, MTB +47 69 00 25 80 • www.romskogspa.no 26 Stora Lee Camping – Fishing, hiking, canoeing +47 92 41 14 12 • www.romskogspa.no 27 Pilgrimsroute – Hiking trail www.visitoslofjord.no • www.visit-akershus.no

Borlänge

21 Østfoldmuseene – 7 different museums +47 69 11 56 50 • www.ostfoldmuseene.no

Skarnes

4 +46 70 688 65 10 • www.hovfjallet.se Drammen AKERSH US

Skarnes

Fredrikstad

Ski Drøbak

ma

m

Drammen

Kongsvinger

Lillestrøm Fetsund

36

Eidsvoll

14

AKERSHUS

2

Drammen

Sysslebäck

OSLO

Kirkenær

Skarnes

35 23

OSLO

20 INSPIRIA Science Center – Science experiences

Eidsvoll

23 Quality Hotel Olavsgaard +47 63 84 77 00 • www.olavsgaard.no 10 Drøbak Ekshärad Kongsvinger 19 24 Losby Manor – Hotel, restaurant Torsby Askim +47 67 92 33 00 • www.losbygods.no Arvika 41 Hagfors 25 Hurdalsjøen hotel & Conferencecenter 18 Mysen Töcksfors +47 63 95 96 00 • www.hurdalsjoen.no Moss Lillestrøm cabins Uddeholm 10 Ørje 26 Store Lee Camping – Campsite with 17 19 1 Fetsund +47 92 41 14 12 • www.storalee.no 15 27 Årjäng Charlottenberg 27 Rømskog Spa & Resort – Hotel, restaurant 9 21 Munkfors 29 +47 69 00 25 80 • www.romskogspa.no 9 12 16 – Hotel, 11 restaurant 28 Quality Hotell & Resort Sarpsborg 26 Ski 40 +47 69 10 15 00 • www.choice.no Ekshärad Filipstad 19 18 Torsby 29 Hotel Refsnes Gods – Hotel, restaurant 30 Drøbak Halden +47 69 27 83 00 • www.refsnesgods.no Askim 16 Arvika Molkom Hagfors 6 City Hotel Fredrikstad – Hotel, restaurant 21 30 Scandic redrikstad +47 69 38 56 00 • www.scandichotels.no/F Töcksfors MysenUddeholm Forshaga 21 31 Hotel 1016 Olav Digre – Hotel, restaurant Kil Ørje 21 Moss +47 69 15 20 55 • www.hotell1016.no

Flisa

Minnesund Eidsvoll

OSLO

om

om

14

3 25

Gl

Minnesund

Gl

Inspelning av Facing Waves-filmen

Løten Stange

Sahlströmsgården – hotel, restaurant .se 28 +46 560 100 26 • www.sahlstromsgarden

20 Ransäters hembygdsgård – Cabins +46 552 303 43 • www.ransater.com

Elverum

Hamar

4

sa

Flisa 19

1

Brumunddal

sa

19 Akershus Kunstsenter – Art Exhibitions +47 64 84 34 40 • www.akershuskunstsenter.no

Kirkenær+47 69 13 93 00 • www.inspiria.no

Minnesund

m

a

Moelv

M

Stange

Flisa

18 Galleri Würth – Art Exhibitions +47 46 40 12 65 • www.wuerth.no/galleri

om

lv

HEDMA RK

Gjøvik

Løten

5

ma

le

M

Rena 5

16 The Oscarsborg Opera +47 91 64 04 35 • www.oscarsborgoperaen.no – Art Exhibitions 18 17 Henie-Onstad Kunstsenter Sysslebäck +47 67 80 48 80 • www.hok.no

om

si

Lillehammer

15 Fetsund Lenser – Timber floating museum +47 63 88 75 50 • www.mia.no/fetsundlenser

Elverum

31

+46 570 216 66 • www.elevenarvika.se restaurant 16 Ulvsby Herrgård – Manorhouse, +46 565 140 10 • www.ulvsbyherrgard.se with cabins 17 Storängens Outdoor – Campsite g.com +46 552 300 80 • www.storangenscampin Sysslebäck hotel 18 Valbergsängens sporthotell – Sport +46 560 136 30 • www.valbergsangen.se24

Elverum

+47 63 92 22 10 • www.eidsvoll1814.no

33

Gl

y Tr

14 Långberget – Sport hotel +46 564 260 50 • www.langberget.se 15 Guesthouse Eleven – B&B, restaurant

4

Ulvsby Herrgård – Manorhouse with art exhibition +46 565 140 10 • www.ulvsbyherrgard.se

13 The Nobel Museum – Home of Alfred Nobel +46 586-834 94 • www.nobelmuseetikarlskoga.se 14 Eidsvoll 1814 – Norwegian Constitution museum

2

Hamar

HEDMARK

2

3

Brigadmuseum – Military museum +46 54-15 80 60 • www.brigadmuseum.se

9

HEDMA RK

sa

Hamar

+46 570 46 01 85 • www.klassbols.se Nordiska Travmuseet – Trotting museum +46 573 71 18 00 • www.travmuseet.com

8

Trysil

35

9 Best Western Hotel Årjäng 32 Moelv +46 573-130 59 • www.hotelarjang.com

Moelv

7 Arvika kanotcenter – Canoe, MTB, highrope +46 570 182 45 • www.arvikacanoe.se 8 Nordicecotours – Guided sea cayaking tours +46 70 220 62 95 • www.nordicecotours.co m 9 Up2U – Guided hiking tours +46 70 678 82 72 • www.its-up2u.com 10 Glaskogen – Nature reserve, canoe, hike +46 570 440 70 • www.glaskogen.se 11 Eda Outdoor – Cayak rental and guided tours +46 70 669 69 61 • www.edaoutdoor.se 12 Nature Adventure – Bike packages +46 72 74 77 889 • www.natureadventure-g s.se 13 Valfjällsbyn +46 70 24 25 181 • www.valfjallsbyn.se

12 Mårbacka – Home of Selma Lagerlöf +46 565 310 27 • www.marbacka.com

Brumunddal

7

Rena

Brumunddal 6 10 Selma Spa+ – Hotel, spa 3 +46 565 166 57 • www.selmaspa.se 1 11 Bröderna Trysil Olssons – Restaurant er.se +46 570 167 00 • www.olssonsrestaurang Løten restaurant 34 12 Krokstad Herrgård – Manorhouse, e Stange +46 533 69 10 80 • www.krokstadherrgard.s village 13 Naturbyn – Cottage and excperience www.naturbyn.se +46 70 662 94 72 •

Rena

Gjøvik

Wermland Opera +46 54 21 03 90 • www.wermlandopera.com Klässbols Linneväveri – Linen weaving mill

11 Ransäters hembygdsgård – Cultural heritage +46 552 303 43 • www.ransater.com

M

Trysil

Anno Museum +47 62 40 90 75 • www.annomuseum.no

5

5 Vålerbanen – Drop-in gocart +47 40 55 29 39 • www.vaalerbanen.no 6 Basecamp – Kick off, event +47 94 89 90 36 • www.basecampevent.no

10 Sahlströmsgården – Art exhibition +46 560 100 26 • www.sahlstromsgarden.se

Lillehammer

Gjøvik

Koppang

The Norwegian Railway Museum +47 40 44 88 80 • www.norsk-jernbanemuseum.no

4

6

Koppang

+46 573 120 60 • www.sommarvik.se with cabins 7 Haganäset Camping – Campsite +46 571 220 23 • www.haganaset.se – Campsite 8 Kristinehamns Herrgårdscamping +46 550 102 80 • www.herrgardsliv.se

1755m

Lillehammer

3

1755m

va

1755m

Drevsjø

Sølen

Løiten Brænderi +47 90 18 99 05 • www.lbr.no

5 Østerdalen Hotel +47 62 44 50 00 • www.osterdalenhotell.no 6 Sommarvik – Campsite with cabins

y Tr

2178m

Sølen

Koppang

n Ø s t e r d a l e

Rondslottet

Drevsjø

Magnor Glassverk – Glass and glassart +47 62 83 35 00 • www.magnor.no

2

Drevsjø

Sølen

4 Scandic Ringsaker – Hotel +47 62 35 01 00 • www.scandichotels.com

n Ø s t e r l e d a

2178m

3 Budor – Activity resort +47 62 59 45 03 • www.budor.no 4 Sønsterud Gård – Wilderness experience +47 95 40 28 55 • www.sonsterud.net

1

el

3 Skaslien Guesthouse +47 62 94 66 66 • www.skaslien.no

Rondslottet

ONE TRIP TWO COUNTRIES! Enjoy stunning scenery, handicraft and cultural environments in a country of storytelling tradition.

a

sil

1582m

Tolga

Folldal Alvdal

1 Scandic Elgstua – Hotel +47 62 40 10 70 • www.scandichotels.no 2 Vinger Hotel & Spa +47 62 88 81 80 • www.vinger.no

Folldal Alvdal

Røros

Os

a

m

y Tr

Kvikne

Tynset

m

m

n Ø s t e r d a l e

Tynset

lo

Folldal Alvdal

Rondslottet With us the ONE TRIP TWO COUNTRIES! 2178m parts of accomodation and food are important experience. your trip that enhances your travel

1582m

Tolga

EAT & STAY

G

Fem unde n

Östersund

+47 47 47 82 66 • www.hamar.pilegrimsled en.no 2 Norwegian Expedition – Moose safari +47 94 89 90 36 www.travel@norwegianexpedition.com

1582m

Tolga

TRONDHEIM

1 Pilegrimssenteret

Røros

Os

lven

Inbjudningar

Projektet medfinansieras av Region Värmland och Akershus, Hedmark

Klarä

Projektledarna för IDA. Andreas, Bente, Ingvild & Ninni.

Projektet medfinansieras av Region Värmland och Akershus, Hedmark

Skövde 22.09.2015 15:13

Projektet omfattar Värmland, Akerhus, Hedmark och Østfold och syftet är att utveckla exportmarknaden för och få en ökad samverkan mellan natur- och kulturturism samt internationella evenemang i gränsregionen samt i Danmark, Nederländerna och Tyskland. Under 2016 har ca 60 företag på svensk sida och lika många i Norge deltagit i projektet. Inom ramen för projektet har vi genomfört en Kurbitsprocess och deltagit på Swedish Workshop, Visit Swedens mötesplats för svenska destinationer/ företag och utländska researrangörer. Vi har deltagit på Fiets & Wandelenmässorna i Nederländerna som är konsumentmässor med specialinriktning på cykel och vandring. Vi har besökt holländska och belgiska researrangörer och arrangerat gränsöverskridande pressresor tillsammans med Visit Sweden och våra PR byråer. Ett samarbete mellan svenska och norska golfklubbar i syfte att öka antalet golfresor med övernattning har initierats. Det har också arrangerat seminarier inom digitala medier och vi arbetar med paketering mot researrangörer.


SEMINARIEDAG – om digital kommunikation

App app! Caisa Lintunen Pinchos, Kommunikatör på enda renodlade Sveriges första och apprestaurang.

talare program deltagare tar över Tänk om robotarna Fredrik Löfgren nt på Civilingengörsstude itet. Linköpings Univers 6. Vann Årets Teknolog 201 014 Genikampen i SVT 2

Torsdag 6 oktober 2016, Dömle Herrgård Namn 08.30 Andreas Johanss on

09.00 Andreas Norum Anita Teunissen hjärtat Kommunicera med äkta och att våga! Anna Jönsson 09.20 – om att vara relevant, ett telefonnummer Anna Sahlström – Tänk vad en meter, Anna Svedlund skillnad och ett tåg kan göra 10.00 Anna-Maria Jäge r Jenny Engström unikationsansvarig Ann-Brith Hedlund Press – och Komm Anneli Romany 11.00 STF

Registrering och kaffe med smörgås Företag/organisa tion Klässbols Linnev digitala på väg med oss? Välkommen Namn äveri AB Var är det Visit Värmland g Jonas Jacobssson, Katharina Evertss vd Visit Värmland Joakim Jardenber on Sun Dance Ranch gsledare på SKL, arbetar Kristina Lundber Utvecklin g Tänk om Robotarna tar över talisering för Årjängs kommun med projektet ”Digi Lena Henriksson ior Fredrik Löfgren, Ci ch livskvalitet”. Sen vilingengörsstuden Sahlströmsgårde lärande o t på Linköpings Un Lena Ste iversitet. n nsgård gel, investerare, rådgivare, affärsän Grums k e och Vart är detommun Linda Da digitala på , inspiratö r, utbildar nielsson föreläsare vägen med oss? Grums kommun Joakim Jardenborg Linda Harkman teran. , SKL Internetve

Företag/organisa tion Carlstad Brygger i Sunne kommun Torsby Turistbyrå GlobalGreeters i Strängnäs Torsby Skidtunne l & Sportcenter Karlstads univers itet Skogsstyrelsen/S kogsriket Värmla nd Karlstads komm un

FIilipstads komm Linda Jakobsson un Paus Nifa, branschföre Linda Olsson Annika Jonsson ning för värmlän dska matföretag Långber Dra drift gets Spo och infopoints af turistkontor Linnea Olsson Annika Myrell 11.30 tilBgæsteservice rthotell A turistbyrå Mobil Karlstads Turistb Årjängs kommun Peer Heldgaard Kr kunden på plats t Aarhus Linnea Palmqvist yrå Ann-Louise Axels – Mötistensen, CEO Visi son Kristinehamns ko Eda kommun Lise Bergqvist mmun Beatrice Johansso12.15 Madelene Andersson Lunchpromenad n Noboxsolutions agfors Monica Zetterlun Lotta Bra Turisman Bertil Stensgård dmuseesvarig i H unerhiel t/Hagfors Minne m Karlstads Univer smuseum Madelen GlobalGreeters i 12.30 Lunch sitet s Birgitta Gustafsso Strängnä e Andersson n Hagfors Kommu Nordic Ecotours Magnus Christof n Birgitta Svensson 13.30 AB Hur och varför utvecklar Visit Värmland sin digitala närvaro och fersson Frykenbadens Cam Munkfors komm kommunikation? Magnus Rönnän Caisa Lintunen ping/Fryksta Friti un Peter Persson, vd I g dcenter mpera Kommunikation Volvo Cars Pinchos Margareta Bergm Cajsa Jansson an Eda kom 14.00 Visit Vär Heta affärer mun mlandi en kall värld Maria Nordmark Carina Börresen vice Visit Värmland Karlstad Mikael Elford, Mar or til gæsteser s Turistbyrå knadschef Branäsg Maria N Carl Hallgren yström Dra drift af turistkontruppen Mariebergsskoge Karlstad Airport Maria Röhr n AB Cecilia Möller 14.20 Mobil turistbyrå Peer Heldgaard Kristensen värld kall en i Grums k Karlstad affärer ommun Heta s universitetCEO Visit Aarhus Maria Thiery Was Christina Lundqv Madelene Anderss använder ny e on, Turismansvarig i Hagfors ist Filipstads komm Visit Värmland – hur Branäsgruppen Maria Uhlander K un Christina Öster bransch ll traditione arlsson Kristineh teknik i en 14.40 Eda kom Så blevmun jag guide och Greeter amns kommun Maria Westin Christine Öquist Mikael Elford Karlstads komm Karlstad Lena Stensgård, G s Turistbyrå lobalGreeters i Strängnäs Maria Östling un äsgruppen Daniel Olsson Marknadschef Bran Karlstads Turistb Värmlands Muse Marianne Krönsj yrå Elenor Karlsson 15.00 um Kaffepaus ö Ulvsby herrgård Årjängs kommun Marita Närtell Elisabet Johansso n 15.30 Säffle ko Karlstads komm App app mmun Markus Helmers un Elisabeth Dammy son r Cinemahead Caisa Lintunen, ko Årjängs mmunikatör på Pinchos kommun/Unions Martina Erik Danielsson Björck leden Karlskoga Näring Pigga Produktion Mats Olsson sliv & Turism AB Eva Salomonsso 16.00 Kommunicera ermed hjärtat n Torsby k utvecklar Visit Arv ommun ika Hur och varför Michelle Felixson Fredrik Larsson Jenny Engström, P ress – och Kommunikationsansvarig S digitala Munkfors Komm Landstinget i Vär TF Visit Värmland sin Mikael Elford un Gunilla Evers mland kation? 16.40 Region V Branäsgruppen närvaro och kommuni Hur går vi vidare? Samordning? Tillsammans? Nicki von ärmland Göran Larsson Platen Organization Unli Jonas Jacobsson, v Peter Persson Carlstad d Visit Värmland Bryggeri Ola Bolstad mited AB Hans Norén vd Impera Budor.no Kommun Olof Ljungberg 17.00 Årjängs Henric Ceder Fri tid Torsby kommun Torsby Flygplats/ Oscar M Ingela Bönström Torsby kommun agnusson Brusgår 18.00 Utdelning d Länsstyr Sliperiet av Årets Uppstickare och VärmlandsPer Held Konsthall & Gast elsen Värmland IngMarie Junler Turismpris gaard Kristensen ronomi Visit Aar hus i Värmla Per-Anders Ander 19.00 Vildmark Jenny Engström Middag nd sson Lövås Gård STF Pernilla Andersson Jenny Nohrén Kristinehamns ko Visit Värmland Peter Persson mmun Jerry Olsson Impera Wordpro Informa Pär Näslund Jimmy Lundgren tion AB Årjängs kommun Scandic Hotellen Renée M för ändringar. Joakim Jardenbe Karlstad reservationagnusso n rg Med Yakoyak SKL Staffan Davidsson Johanna Henriks en Volvo Cars Värmlands Muse Susanne Ekmark Jonas Jacobsson um 6 OK TOBER 2016 Sliperiet Konstha AND, DÖMLE HERRGÅRD Visit Vär • VÄRML mland Thorsten Gansing ll & Gastronomi Jonas Pe rsson KOMMUNI K ATION MED DIGITAL Nordic Ecotours Karlstads komm OCH NYA KUNDER Tina Wadman AB FLER AFFÄRER Kajsa Arvidsson un Visit Värmland E Karlstads komm Ulrika Andersson konomisk Förenin Karl-Eric Westerb un g erg Torsby Flygplats/ Hovfjället AB Ulrika Ganterud Torsby kommun Katarina Averås Evermark Kristineh Egen företagare, FLER AFFÄRER OCH NYA KUNDER amns kommun Venka Larsson MED DIGITAL represen KOMMUNIK terar Reg ATIONion Värm • VÄRML AND, DÖMLE HERRGÅRD Grums kommun land 6 OK TOBER 2016 Vivi Appelqvist Stiftelsen Glaskog en

Greeter Så blev jag guide och sin stad älskar – en lokalbo som Lena Stensgård ängnäs GlobalGreeters i Str

FLER AFFÄRER OCH NYA KUNDER MED DIGITAL KOMMUN IK

ATION • VÄRML AND,

DÖMLE HERRGÅR D

6 OK TOBER 2016

Fler affärer och nya kunder med digital kommunikation. I vår strävan om att Värmland ska ligga i framkant inom digital utveckling arrangerades ett seminarium på Dömle herrgård den 6 oktober om digital kommunikation. Vi är många som kan bidra till att Värmland ligger i framkant, men vägen dit kan se olika ut. Under dagen fick vi lyssna till föreläsare som på olika sätt tagit fasta på möjligheter med de digitala kanalerna. Internetgurun Joakim Jardenberg menade att det finns ingen ursäkt för att inte börja, börja och våga göra misstag men att det bästa är att hjälpas åt. Vi fick också lyssna till hur Turistbyråer blivit mer flexibla genom digitala lösningar, hur värdskapet kan starta digitalt men utvecklas på plats genom Greeters och hur restaurangen Pinchos nått framgång med sin app samt hur STF:s digitala kampanj ”the Swedish number” blev en viral succé. Efter seminariet fick vi in svar från deltagarna som låter oss veta att • 70 % av de som deltog anser att den digitala utvecklingen kommer förändra deras arbetssätt i stor utsträckning. • Det är viktigt att utvecklingen av Visit Värmlands webbplats prioriteras • Film och bilder är viktiga i alla digital kommunikation • Samordning av digital utveckling spar på resurser och gör oss starka. • Stor önskan om fler utbildningar om alla digitala möjligheter finns.


TURISMPRISER

Att det går bra för besöksnäringen i Värmland är bland annat tack vare driftiga och modiga entreprenörer. Några av dessa har hyllats under året. Med Värmlands Turismpris uppmärksammar Visit Värmland en person, företag eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka den värmländska profilen. Med hedersomnämnandet till Årets Uppstickare vill synliggöra en aktör som genom ett nytänk (utveckling av befintlig verksamhet eller nystart) utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland. Juryn bestod av Visit Värmlands styrelse som också utsåg tre finalister i de två kategorierna. Värmlands Turismpris 2016 – finalister • Sandgrund Lars Lerin • Sun Dance Ranch • Sahlströmsgården Årets Uppstickare 2016 – finalister • Hammarö Golfklubb • Västanå Folk Festival • Sun Dance Ranch Stora Turismpriset

Vinnare av Värmlands Turismpris 2016 blev Sandgrund Lars Lerin med motiveringen: ”Genom att både vinna folkets kärlek och samtidigt våga initiera spännande samarbeten med exempelvis Mikael Persbrandt, Kakan Hermansson och Nino Ramsby, har Lars Lerin lockat ca 85 000 besökare till utställningarna från januari till juli 2016. Köerna har ringlat långa en stor del av sommaren och bidragit till att besöksnäringen slagit nya rekord.”

Årets Uppstickare 2016 blev Hammarö Golfklubb med följande motivering: ”Genom nytänkande och investeringsvilja för att bredda klubbens utbud och vända sig till nya målgrupper har Hammarö Golfklubb lyckats attrahera nya lokala och inresande kunder även inom konferenser och företagsevent.”

Luc Dodeman, Arvika Turist- och Kanotcenter nominerades till Stora Turismpriset 2016 och fick ta emot ett fint diplom och 10 000 kr som länsvinnare. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman och turistchefen i respektive län nominerar en kandidat per län.


MEDLEMMAR

ft (Interreg)

Tillsammans gör vi fler och bättre affärer

info@visitvarmland.se www.visitvarmland.se Visit Värmland Norra Strandgatan 17 652 24 Karlstad

Bli medlem i Visit Värmland

Nya medlemmar 2016: Arvika Golfklubb Carlstad Bryggeri HB Eda Golfklubb Fredros Nature Adventure AB Hagfors Minnesmuseum/Monica Zetterlundmuseet Hovfjällstoppens Stygby AB Kils Golfklubb Nordiska Travmuseet Årjäng Prostgården Sunne Camping och Sommarland Ulleruds Teateraktörer/Gamla kraftstationen Deje Valbergsägens AB Valfjällbyns Stugförmedling Valfjället Skicenter AB Waterworld AB Värmlands Älgpark AB Årjängs Golfklubb

En stark röst för besöksnäringen i Värmland kräver en stark regional organisation. En sådan bygger på engagerade medlemmar som upplever nytta av att jobba tillsammans. Sådana medlemmar har Visit Värmland och under 2016 har vi blivit fler! Vid årets slut var vi 138 st. Vi har träffat många av våra medlemmar under året, både i grupp och individuellt och kommunicerat via nyhetsbrev, Facebook-gruppen för medlemmar och via mail. Under året tog vi också fram nya informationsfoldrar om medlemsnytta och Visit Värmlands verksamhet. En handlingsplan har skapats med ökat fokus på medlemsrekrytering, medlemsvård och medlemsnytta.


STYRELSE, VALBEREDNING & PERSONAL Styrelse Christina Lundqvist, ordförande Christina Lundqvist Viklund, Rally Sweden Karl-Eric Westerberg, Hovfjället Maria Westin, Karlstad kommun Mattias Olsson, Olssons Restauranger Patrik Hjelte, McDonalds Stefan Larsson, Färjestad BK Thomas Stjerndorff, Torsby Kommun Adjungerade Lotta Braunerhielm, Karlstads universitet Valberedning

Jonas Jacobsson VD 054 776 60 01

Andreas Norum Projektledare 054 776 60 06

Cajsa Jansson Koordinator 054 776 60 03

Jenny Nohrén Kommunikatör 054 776 60 04

Maria Nordmark Projektledare 054 776 60 02

Tina Wadman Ekonom 054 776 60 05

Birgitta Sefastsson, Visit Karlstad Jonas Enström, Hushållningssällskapet Mattias Aronsson, Torsby Sporthotell


www.visitvarmland.se info@visitvarmland.se #visitvärmland


Profile for Visit Värmland

Visit Värmland Årskrönika 2016  

Visit Värmland Årskrönika 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded