Page 1

2021-2023 DEN VÄRMLÄNDSKA BESÖKSNÄRINGEN

En del av Värmland


Vi kommer, inom kort, efter pandemin att se ett fortsatt ökat intresse för Värmland som destination. Detta är resultatet av aktiv bearbetning av nya utländska marknader i kombination med en kraftig ökning av den nationella turismen. Det är dags att ta ett krafttag och rusta Värmland för framtiden. Vi ska ta tillvara de nya möjligheter som uppstår inom besöksnäringen i pandemins fotspår där kvalité, hållbarhet och natursköna destinationer står i fokus. Svensk landsbygd är av största intresse just nu. Såväl svenska besökare som internationella resenärer vill ta del av det naturliga, traditionella och genuina. Mia Landin vd


SYFTE Syftet med denna handlingsplan är att sätta en riktning för Visit Värmlands arbete i en osäker och föränderlig tid med ökande krav och nya möjligheter. Vi behöver tillsammans säkerställa att Värmland bidrar till att göra besöksnäringen till en ny basnäring för Sverige. Den ska i framtiden generera många arbetstillfällen och en stor andel skatteintäkter till den allmänna välfärden men samtidigt sätta oss på kartan som en attraktiv destination och hembygd. Målsättningen är att detta material ska ge vägledning i vårt gemensamma arbete och utgöra en stark grund för framtida utveckling av den värmländska besöksnäringen, och ytterligare stärka Värmlands attraktionskraft.


rliga land! du sköna, du hä d, an el rm Vä k, Ac er! Svea rikes länd Du krona bland rlovade land, fö t de i tt mi e mm ko g ja Ja, om nder. jag ändå återvä till Värmland r vill jag dö. dä , g leva, ja ja ll vi g en mö, r dä , Ja nd jag tager mi la rm Vä n rå if Om en gång ångrar. aldrig jag mig så vet jag att va och bo; lustigt att le är d an el rm Vä I a. prisar så gärn det landet jag der och tro he d me n ta är t hj Där klappar de rgenas kärna. så fasta som be rikes land, svensk uti Svea en h oc r va h Oc älvens strand, gästa vid Klar som kommer att strar. t bröder och sy han finner blot , g bygga och bo ja där vill ja I Värmeland – cka förnöjder. med enklaste ly stnadens ro, skog ge mig ty Dess dalar och jder. hö frisk på dess och luften är ga sång li uv lj unga sin Och forsarna sj la en gång g somna så stil vid den vill ja . ländska jorden och vila i värm elet version sångsp F A Dahlgrens 6) a (184 Värmlänningarn ell av Anders Fryx n fe ro st Första


VISIT VÄRMLAND Vår mission är att öka värdet på upplevelsen av Värmland och sätta destinationen på kartan som krona bland Svea rikes länder. Värmland ska vara ett skönt och härligt landskap där man vill bygga och bo med upplevelser som prisas så gärna. Vår uppgift är att hjälpa besöksnäringen att utvecklas mot en hållbar, värdeskapande och attraktiv näring som skapar förutsättningar för världens bästa Värmland där det är lustigt att leva och bo, även som gäst. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, det lokala näringslivet, föreningar och människorna på platsen, för att utveckla och förhöja upplevelsen av Värmland. Visit Värmland svarar för och om besöksnäringen i Värmland.


MISSION Öka värdet på upplevelsen av Värmland VISION Världens bästa Värmland! POSITION Livsnjutarnas hemvist BUDSKAP Upptäck hemligheten till ett gott liv MÅL Öka antalet utflyktsmål, i hela Värmland


VÄRDEN


NATUREN Trolsk, vild och storslagen

HISTORIEN Gränslös, oväntad och betydelsefull

KULTUREN Folklig, frigjord och levande

MÄNNISKORNA Jordnära, underfundiga och öppenhjärtiga


NATUREN


Trolsk Vild Storslagen

Värmlands vidsträckta landskap ger besökare en spännande och diversifierad naturupplevelse. Mellan Vänerns öppna havslika vattenyta och blankslipade strandhällar i söder och i de nordligaste delarna som påminner om en fjällzon finns de flesta svenska naturtyper representerade. Detta i kombination med stora ytor av orörd natur, gör Värmland till ett paradis för människor som vill komma bort från den moderna civilisationen och nära naturen. För att tillgängliggöra hela naturen i Värmland måste vi tillhandahålla en hållbar och högkvalitativ infrastruktur av boende, aktiviteter, mat & dryck för besökare som på egen hand vill upptäcka och utforska regionen. Klarälven utgör en naturlig led som transporterar besökare från norr till söder genom hela Värmland för att sedan längst med Vänerns norra skärgård ta dem från väster till öster i den södra delen. Glaskogen och Finnskogen utgör stora partier av vildmarksliknande natur i Värmland och det dramatiska anslaget i naturens väsen finns ännu kvar här.


KULTUREN


Folklig Frigjord Levande

Det finns en lång tradition i Värmland av att bruka jorden, där man med stolthet odlar grödor och föder upp djur till köttproduktion av hög kvalitet. Jägare förser Värmland med vilt och fiskare ser till att vi har lax och gös på våra tallrikar. Utbudet av alla fantastiska råvaror erbjuds både konsument men även till restauranger runt om i Värmland. Råvarorna och möjligheten att skapa unika restauranger i unika byggnader borde locka utflyttade kockar att skapa magi på tallrikarna runt om i Värmland. Värmlänningar har i alla tider tyckt om att berätta historier. Förr gjorde man det runt lägerelden, på syjuntor och i hembygdsgårdar. Fortfarande berättas historier i Berättarladan, på Wermland Opera, när Sven-Ingvars uppträder eller när Jimmy Jansson från Hagfors författat sånger till Melodifestivalen. Även en av de mest kända snapsvisorna berättar om värmlänningar och att värna om brukstraditioner.


HISTORIEN


Gränslös Oväntad Betydelsefull

Värmland har en gedigen och anrik historia med många företeelser som skapat den vackra natur och kultur som Värmland har att erbjuda idag. Historien om Värmland rymmer allt från en dramatisk krigstid, bruksmiljöer, Finnskogens sällsynta natur och kulturarv och andra fornlämningar till vackra herrgårdar där flera framgångsrika personligheter levt. Med sina många vattendrag och Klarälven som rinner genom Värmland växte bruksorter och städer fram helt naturligt. Älven har också haft stor betydelse för Värmlands skogsnäring och användes från tidigt 1800-tal för timmerflottning som höll många värmlänningar sysselsatta och har spelat en stor roll för framväxten av den värmländska skogsindustrin. Historiska vingslag och platser för Värmlands utveckling som satt Värmland på kartan med ett rikt utbud av kulturhistoriska besöksmål som är kända både nationellt och internationellt.


MÄNNISKORNA


Jordnära Underfundiga Öppenhjärtiga

I Värmland ska alla gäster välkomnas med ett leende och öppna armar. Här räcker det åt alla och man får alltid en hjälpande hand när man behöver det. Värmlänningen är stolt och delar gärna med sig. De berättar gärna vitt och brett om hur härligt det är här i Värmland. Det gäller oavsett hur stort man når ut – nationellt eller i vänkretsen. Allt från Ulf Malmros filmer som utspelar sig i Värmland, Mia Skäringers härliga värmländska på Solsidan, Färjestad BK eller Lars Lerin och hans härliga konstskola för sina lärlingar. Detta är självklart inte något nytt. Även Gustav Fröding och Selma Lagerlöf var ambassadörer för Värmland och använde sin hembygd som skådeplats i sina verk. ”Ovänners natur har jag lärt känna i Stockholm och Vänners i Wermland” skrev Stockholmaren Carl Jonas Love Almqvist 1825 sedan han bott i västra Värmland under ett år. Redan då var människorna i Värmland kända som varma, roliga och välkomnande och i sig en anledning att resa till Värmland. Men även för de som reser till Värmland för naturen eller kulturen, är att träffa värmlänningar det som fulländar resan till Värmland. Från det varma bemötandet av servitrisen på uteserveringen i stan, personen som erbjuder vägbeskrivning med tillhörande guidning till den passionerade bonden med butik hemma på gården.


ERBJUDANDE


ÖVERGRIPANDE ERBJUDANDE En salig upptäcktsresa

FUNKTIONELLT Bygden, skogen, vattnen och människorna

EMOTIONELLT Med enklaste lycka förnöjder

UTTRYCK Hållbar tillfredställelse


HANDLINGSPLAN 2021-2023

År 1 – Värmland

Informera och Involvera Hemester kommer fortsatt att vara en aktuell semesterform för många under detta året. Vi vill uppmuntra varje enskild kommun till att visa upp attraktiva platser med historiska eller kulturella värden eller områden med speciellt höga naturvärden. Vi önskar ge värmlänningarna bästa förutsättningarna för att se och förstå vilka möjligheter som finns kopplat till dessa för verksamhet inom besöksnäring i respektive kommun, framförallt avseende boende, aktiviteter, mat & dryck. Tillsammans arbetar vi med lokala företagare och föreningar för att skapa de bästa förutsättningarna för en attraktiv region med många spännande utflyktsmål.


År 2 – Sverige

År 3 – Världen

Putsa & Rusta

Öppna upp och bjud in

Utveckla informationen om historien om Värmland och möjligheten att hitta och upptäcka utflyktsmål på egen hand.

Vi bjuder in och öppnar upp för alla att besöka Värmland och skapar en större attraktionskraft i vår region. Tillsammans med företag, nätverk och kommuner utvecklar vi fler attraktiva platser i centrum och på landsbygd som i sin tur ökar intresset för Värmland. Platserna öppnar upp för fler att vilja etablera sig här, skapar fler arbetstillfällen och ger en hållbar tillväxt för Värmlands besöksnäring.

Tillsammans med föreningar, lokala företagare och organisationer hjälps vi åt att putsa, rusta och besjäla gamla byggnader och ge dem nytt liv i form av kaffestugor, bagerier, restauranger, gårdsbutiker, hotell, värdshus och dansbanor m.m. Uppmuntra till att testa nya verksamheter i form av ”pop-up” verksamheter.


HANDLINGSPLAN 2021-2023

År 1 – Värmland Vidareutveckla ”Värmestern” Berätta historien om Värmland Berätta historier från Värmland Lyft de gamla traditionerna Infoplaketter med QR-koder Koppla QR till informationsdatabas Kartlägg rörelsemönster Identifiera attraktiva platser Kartlägg höga naturvärden Samarbeta med Länsstyrelsen Underlätta för nya etableringar Involvera lokalbefolkningen Visa upp lediga/tomma lokaler Inspirera till företagande Ta betalt för husbilar och busslaster! Experimentera med lokal mat & dryck Testbädd för mat & dryck Visa upp bra fiskevatten (regionalt fiskekort) Identifiera utflyktsmål Lyft bosatta värmlänningar (hemma hos) ............................................................................... ...............................................................................


År 2 – Sverige

År 3 – Världen

Karta med ”kategorilager”

”City people” upptäcker Värmland

Utveckla informationsdatabasen

Journalistresor (Oväntad press)

Geocaching av QR-koder

Bjuda in ännu fler influencers

Återupprätta stolthet i bruksorterna

Aktivt PR-arbete

”Street art” i bruksorterna

Content marketing

Måla fasader och staket

Nytt liv för våra folkfester ex dansbanor

Rusta historiska & gamla byggnader

och marknader (Màrten)

Pop-up fik, restauranger och barer

Pusha för fika

Uppmuntra till enastående bakverk

...............................................................................

Tävla i lokal mat- & dryckeskonst

...............................................................................

Lyft de lokala råvarorna

...............................................................................

Skapa mer redaktionellt innehåll

...............................................................................

Föreslå ”paketresor”

...............................................................................

Fler provar på livet Värmland

...............................................................................

Skylta utflyktsmål ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................


MILJÖ OCH HÅLLBARHET


Område

Berörda globala mål HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Naturen

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Kulturen

Människorna

Historien

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA


Norra Strandgatan 17, 652 24 Karlstad www.visitvarmland.com • www.visitvarmland.org info@visitvarmland.com • #visitvärmland

En del av Värmland

Profile for Visit Värmland

2021-2023 Den värmländska besöksnäringen  

2021-2023 Den värmländska besöksnäringen  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded