__MAIN_TEXT__

Page 1

VALDRES TOPP 30 & KULTURSTIER

37 familieturer - 37 family friendly walks - 37 familienfreundliche Wanderungen

1

WWW.VALDRES.COM


Gjendesheim, Vågå

J O T U N H E I M E N

Valdresflye

SKA Vinstre Eidsbugarden

din Byg

UTSIKTEN/ SKJENEGGE

GRAVOLSKAMPEN

BITIHORN

Øy an

JAVNBERGET

ge

Øvre Årdal

Tyin

VANG TYINSTØLSNØSET SØRRE HEMSING A HORNTIND

E16

Vang s

Tyinkrysset

E16

SKJØLD

Lærdal, Bergen

ØY

Beitostølen

SMØRKØLLVEGEN D MUGNETIND

n

RIDDARBERGET Ryfoss B

S

Heggen

GARDBERGSTIGEN C

Slidre

mjøs

e

Vang

Røn

VESTRE

GILAFJELLET NØSAKAMPEN

SLIDRE

Vaset

KINNHOLT

Helin

E16

GRÅKAMPEN

GRØNSENNKNIP Storfjorden

Støls

Hemsedal

Stor

VALDRES 2

TOPP 30 KULTURSTIER

kartgrunnlag: Statens kartverk NE14256-23052008

WWW.VALDRES.COM


AGET

STRE Lenningen

SLIDRE

SPÅTIND

RUNDEMELLEN

nes

n

21 GOAREN

ETNEDAL

Rogne

NORD -

18 JUTULEN 19 SMØRLIFJELLET

KVITEBERG FAGERNES Ulnes Leira E Strandefjorden

AURDAL SYNET

PPA

Aurdal

Dokka

Bruflat

KONGEVEIEN

MADSLANGRUDBERGET

Tisleidalen

GRIBBE

svidda

FJELLENDEN/BJØRGOVARDEN ESPELIFJELL 20

28 BAGNSBERGATN

Bagn MAKALAUS 26 27 KVITINGEN

Golsfjellet

FØNHUSSTIGEN F

E16

SØRAURDAL HEDALEN NATUR- OG KULTURSTI G

Oslo

Nes i Ådal

ale

Begnadalen

Hed

refjell

PUTTEKOLLEN

n

Gol sfa Vas

Nesbyen

ret

ØRNEFLAG WWW.VALDRES.COM

3


. Foto: www.valdresibilder.no

INNHOLD CONTENT INHALT Innledning / Welcome / Willkommen

2

ØYSTRE SLIDRE 1 Bitihorn 2 Gravolskampen (Heklefjellet) 3 Javnberget 4 Skaget 5 Rundemellen

4 5 6 7 8 9

VANG 6 Mugnetinden 7 Utsikten/Skjenegge 8 Horntind 9 Tyinstølsnøse 10 Skjøld

11 12 13 14 15 17

VESTRE SLIDRE 11 Gilafjellet/Kruk 12 Nøsakampen 13 Gråkampen 14 Grønsennknippa 15 Kinnholtrunden

18 19 20 22 23 24

NORD-AURDAL 16 Synet 17 Gribbe 18 Smørlitoppen 19 Jutulen 20 a) Fjellenden b) Bjørgovarden

26 27 28 29 30 31 32

ETNEDAL 21 Goaren 22 Spåtind/Synnfjell 23 Espelifjellet 24 Den Bergenske Kongevegen over Tonsåsen 25 Madslangrudberget

34 35 36 38 39 40

SØR-AURDAL 26 Makalausfjellet 27 Jettegrytene ved Kvitingen 28 Bagnsbergatn 29 Puttekollen (Valdreshornet) 30 Ørneflag

42 43 44 46 47 48

KULTURSTIER A Sørre Hemsing B Riddarberget C Gardbergstigen D Smørkollvegen E Kviteberg F Fønhusstigen (Kverrvilljuvet) G Hedalen Natur- og Kultursti

50 52 54 56 58 60 62 64

WWW.VALDRES.COM


VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES WILLKOMMEN ZUM WANDERN IN VALDRES Valdres – fra skogkledde åser i Begnadalen og Vassfaret i sør til Jotunheimens hvite tinder i nord – frister deg med noen av Fjell-Norges flotteste fotturmuligheter. Frisk og klar luft, god mosjon og fantastisk utsikt får du med på kjøpet. For å gjøre det lettere for deg å velge blant de utallige mulighetene som finnes, har vi plukket ut 30 familievennlige toppturer − Topp 30 − rundt om i hele Valdres. Turene går i all hovedsak på godt merkede stier og er lett tilgjengelige. Noen av turene kan selv de minste ”tinderanglere” klare, mens andre krever litt mer. From the hilly woodlands of Begnadalen and Vassfaret in the South, to the snowcapped mountains of Jotunheimen in the North – Valdres can offer some of the most rewarding hiking in the mountains of Norway. Enjoy the fresh and clean air, stunning views and a healthy form of exercise – and best of all – it’s for free! To make it easier for you to choose among the countless options, we recommend our selection of 30 family friendly hikes. They are marked and easily accessible. Even the smallest feet can accomplish some of the hikes by themselves, while others are a little more demanding. Vom sagenumwobenen, hügeligen Vassfaret mit tiefen Wäldern und Seen bis zu den schneebedeckten Zweitausen­dern Jotunheimens – in Valdres finden sie eins der besten Wandergebiete Fjellnorwegens. Die frische und klare Luft, gesunde Bewegung und großartige Aussichten gibt’s gratis dazu. Um es leichter für Sie zu machen, unter den vielfältigen Möglichkeiten auszuwählen, stellen wir hier 30 familienfreundliche Wandertouren in der gesamten Region vor. Sie sind leicht zugänglich und größtenteils markiert/ausgeschildert. Einige von ihnen können auch die jüngsten Wanderer selbst bewältgen, andere sind anspruchsvoller. Für die Allerkleinsten ist eine Kindertrage praktisch.

BARNEVENNLIGHET SUITABLE FOR CHILDREN KINDERFREUNDLICHKEIT Alle turene i Topp 30-programmet er i utgangspunktet barnevennlige. Barnevennlighet generelt er vanskelig å angi fordi barn er forskjellige, både i forhold til motivasjon og utholdenhet. Likevel har vi forsøkt å angi en “barnevennlighetsfaktor” på turene som viser til en anbefalt minstealder. Stort sett alle turene kan gås med barn i bæremeis ved gode værforhold, men turer som Ørneflag, Mugnetinden eller Gråkampen kan bli i lengste laget for de minste. Estimert tidsforbruk er angitt i et normalt voksent tempo uten pauser og man bør derfor påregne ekstra tid. All the hikes in the Topp 30 program are generally suitable for children. Although children are different in both physique and motivation level, we have tried to recommend a minimum age limit. Most of the ­suggested hikes are suitable for child carriers under good weather conditions, yet we don’t recommend it on the most ­demanding routes, such as Mugnetinden, Gråkampen or Ørneflag. The duration indicators of the hikes are estimated from an adult’s normal walking speed, and without stops. You should therefore calculate extra time when bringing children. Alle Touren des Topp 30-Programms sind grundsätzlich kinderfreundlich. Kinder sind jedoch unterschiedlich, sowohl was Motivation und Physik anbelangt. Deshalb ist es schwierig, eine allgemeingültige Kategori­sierung der unterschiedlichen Touren unter dem Aspekt Kinderfreundlichkeit durchzuführen. Trotzdem haben wir versucht, grob ein empfohlenes Mindesalter anzugeben. Die meisten Touren eignen sich unter guten Wetterbedingungen auch für Kindertragen (beachten Sie dabei, daß das Kind in der Trage stillsitzt und entsprechend warm angezogen sein muss), für größere Touren wie z.B. Mugnetinden, Ørneflag oder Gråkampen empfehlen wir es jedoch nicht, unbedingt, da diese doch ziemlich weit sind und lange dauern. Alle Wanderzeiten sind für Erwachsene in mode­ ratem Tempo ohne Pausen angegeben und können sich mit Kindern schnell vervielfachen. 5

WWW.VALDRES.COM


FORBEHOLD DISCLAIMER HAFTUNGSAUSSCHLUSS Valdres Destinasjon har gjort sitt beste for å kvalitetssikre informasjonen i denne brosjyren. Vi må allikevel ta forbehold om feil da faktorer utenfor vår kontroll, som vær- og føreforhold, kan gjøre turene mer krevende. Valdres Destinasjon påtar seg på ingen måte ansvar for feil eller avvik i brosjyren. Hver og en turgåer må vurdere sin egen og sine barns evner i forhold til turens vanskelighetsgrad. Husk fjellvettreglene. Valdres Destination has done its utmost to ensure that the information given in this brochure is as accurate as possible. However, factors beyond our control, such as weather conditions, can turn otherwise easy trips into a real challenge. Valdres Destinasjon is not in any way responsible for misleading information or errors in this brochure. You are responsible of choosing hikes according to you own and your children’s capacity and judging the conditions along the way. Wir in der Valdres Destinasjon haben uns bemüht, die Richtigkeit der Angaben in dieser Broschüre sicherzu­ stellen. Uns können jedoch Fehler unterlaufen sein, die Verhältnisse vor Ort können sich ändern (Schilder können umkippen, Straßen unpassierbar sein, Mautgebühren können sich ändern etc.), und bei schlechtem Wetter können auch leichte Touren sehr anspruchsvoll werden. Valdres Destinasjon kann für die Richtigkeit der Information keine Gewährleistung übernehmen. Sie sind als Wanderer selbst dafür verantwortlich, Ihre und die Fähigkeiten Ihrer Kinder sowie die Ansprüche der einzelnen Touren richtig einzuschätzen und im Zweifelsfall rechtzeitig umzukehren. Seien Sie jederzeit auf plötzliche Wetterumschwünge und Temperaturstürze eingestellt und dafür ausgerüstet!

KART MAPS KARTEN Kartene i brosjyren er kun generelle oversiktskart over turmålene, og er ikke egnet til å navigere etter. Gode topografiske turkart (i målestokk 1:50 000) fås kjøpt på turistkontorene eller i bokhandlen. Vi er gjerne behjelpelige med å finne kartet du trenger til den planlagte turen. Ønsker du å gå flere av turene i brosjyren, vil du muligens trenge flere kart. The maps in this booklet are meant to show the location of the hikes only and are not suitable as navigation devices. Topographical hiking maps (scale 1:50 000) can be purchased at all tourist offices or in book stores. We are happy to assist you in finding the map you need for your hike. If you wish to explore a number of the hikes in this booklet, you may need several maps. Die Karten in dieser Broschüre sind ausschließlich Übersichtkarten, die Ihnen die Lage der Tourenziele zeigen sollen, jedoch nicht zur Wegfindung unterwegs geeignet sind. Gute topografische Wanderkarten (Maßstab 1:50 000) können bei den Touristeninformationen oder im Buchhandel erstanden werden. Wir helfen Ihnen gern, die richtige Karte für die von Ihnen geplante Tour zu finden. Wenn Sie alle hier vorgestellten Wanderungen unternehmen möchten, benötigen Sie mehrere Karten.

BOMPENGER TOLL FEES MAUTGEBÜHREN Veier innover fjellet er ofte private og bompengefinansierte. Bompengegebyret varierer, og Valdres ­Destinasjon har dessverre ikke alltid oppdatert informasjon om satsene. Ta derfor forbehold om endringer. De fleste bom­ stasjonene er i dag automatiske, sørg derfor for å ha tilstrekkelig med mynt. 6

WWW.VALDRES.COM


There are many private toll roads in Valdres. Most toll stations are now automatic. Be prepared that the fees mentioned in this brochure may have increased. We recommend that you bring a sufficient amount of coins. In Valdres gibt es eine Menge privater, mautpflichtiger Straßen. Die meisten Mautstationen sind automatisch und wechseln nicht. Es empfiehlt sich, immer ausreichend Münzgeld dabei zu haben. Einige akzeptieren Kreditkarten, und einige haben auch eine SMS-Lösung mit nachträglicher Zahlung per Banküberweisung. Die Gebühren können sich ändern.

SYMBOLFORKLARING KEY ZEICHENERKLÄRUNG

"

Distanse / Distance / Entfernung Tidsbruk / Duration / Zeitbedarf Netto høydeforskjell / net height difference / netto Höhenunterschied Barnevennlighet / suitable for children / Kinderfreundlichkeit

Grønsennknippa (Tour 14). Foto: www.valdresibilder.no

Vi ønsker en riktig god tur! We wish you pleasant hiking! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Wandern!

7

WWW.VALDRES.COM


N

Valdresflye

Vinstre

SKAGET

GRAVOLSKAMPEN BITIHORN

Storeskag

D SMØRKØLLVEGEN

Beitostølen JAVNBERGET Yddin

Skammestein

Heggenes

E16

Rabbalen Volbu Øyangen Turrsjøen Rogne

RUNDEMELLEN

Slidre

Melbybråten

FAGERNES

8

øystre slidre målestokk 1:300 000

WWW.VALDRES.COM

E16


1 "

BITIHORN 1607 moh ca. 4 km en vei ca. 2 timer opp ca. 550 høydemeter fra 6–7 år

approx. 4 km one way approx. 2 hours up approx. 550 meters from 6–7 years

ca. 4 km pro Strecke ca. 2 Stunden hoch ca. 550 m ab 6–7 Jahren

Følg Fv51 fra Beitostølen forbi Båtskaret med Bitihorn på venstre hånd og fortsett i retning ­ ygdin, ca. 10 km. Stor parkeringsplass på venstre side av veien ovenfor ”sameleiren”. B Følg den T-merkede stien ca. 1 km innover. Etter passering gjennom reingjerdet dreier stien til venstre mot toppen (T-ruta fortsetter rett fram mot Yksendalsbu). Tydelig sti uten spesielle vanskeligheter. Storartet utsikt innover Bygdin og Jotunheimen, men også over hele det nordlige Valdres. Follow road 51 North from Beitostølen in the direction of Bygdin. After approx. 10 km, you will see a parking lot on the left side of the road, opposite the Lappish Camp. From there, follow the ­T-marked path for about 1 km. After passing through a reindeer fence, the route up to the summit of Bitihorn turns left and uphill. (The T-marked path continues straight ahead to Yksendalsbu). The route to Bitihorn is clearly marked and not very challenging. However, it does get a little steeper near the top. Enjoy the panoramic view towards Bygdin, Jotunheimen and most of the northern region of Valdres.

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: Merete Hovi

Folgen Sie der Straße 51 von Beitostølen ca. 10 km nordwärts in Richtung Bygdin. Auf der linken Straßenseite liegt gegenüber des Samenlagers ein großer Parkplatz. Ab hier folgen Sie zuerst ca. einen Kilometer weit dem mit roten T’s markierten DNT-Wanderweg in Richtung Yksendalsbu und passieren einen hohen Rentierzaun, bevor die Route auf das Bitihorn links bergan führt. Der Pfad ist deutlich und gut markiert und bietet keine nennenswerten Herausforderungen. Die Aussicht über den See Bygdin, zum südlichen Jotunheimen und über weite Teile des nördlichen Valdres ist bei ­klarem Wetter atemberaubend.

9

WWW.VALDRES.COM


2 "

GRAVOLSKAMPEN (HEKLEFJELLET) 1281 moh ca. 3 km en vei ca. 1 time opp ca. 180 høydemeter fra 3–4 år

approx. 3 km one way approx. 1 hour up approx. 180 meters from 3–4 years

ca. 3 km pro Strecke ca. 1 Stunde hoch ca. 180 m ab 3–4 Jahren

Følg Fv51 fra Beitostølen 6 km nordover mot Båtskaret. Parkeringsplass på høyre side av veien ved Båtskardstølane. Stien starter med en bratt kneik, før den deler seg (stien til høyre går stien til utsiktspunktet Heklefjell, ca. 10 min.) Stien til Gravolskampen fortsetter rett fram og går for det meste i flatt terreng med noen små høydetrinn. På varme dager er det fint å bade i de små tjerna. Fra Gravolskampen er det nydelig utsikt over Vinstre og mot Gausdalsfjella. Tips: Ønsker du en lengre tur, anbefaler vi deg å starte ovenfor stolheisen på Beitostølen. Gå via Grønekinnkampen til Gravolskampen og rundt Gravolstjernet tilbake. Runden er på ca. 15 km og tar 4−5 timer.

Foto: www.valdresibilder.no

Follow road 51 North for approx. 6 km towards Båtskaret. Small parking area on the right hand side by Båtskardstølane. The route starts with a short ascend before the path levels out. Soon after, you will reach a crossing. The path to the right leads to a nice viewpoint at Heklefjell (a 10 minute walk). The path to Gravols­ kampen continues straight ahead. The terrain is mostly flat but with a few small hills. If the weather is warm you can cool off in one of the many ponds along the way. Tip: If you are looking for a longer route, we recommend starting at the top of the ski lift in the center of Beitostølen and hiking via Grønekinnkampen to Gravolskampen and around Gravolstjernet back to Beitostølen. This tour is about 15 kilometers long and takes about 4−5 hours.

10

WWW.VALDRES.COM


Folgen Sie der Straße 51 von Beitostølen ca. 6 km nordwärts in Richtung Båtskaret. Kleiner Parkplatz rechter Hand bei Båtskardstølane. Der Wanderweg beginnt mit einer kurzen Steigung von knapp 100 Höhenmetern und teilt sich oben. Rechts geht es zu einem Aussichtspunkt (ca. 10 Minuten pro Strecke), einer lohnenswerten Kurztour an sich. Zum Gravolskampen geht es geradeaus weiter in größtenteils flachem Gelände mit kleinen Höhenstufen. Bei warmen Wetter eignen sich die Teiche auf dem Heklefjell für ein erfrischendes Bad. Vom Gipfelpunkt des Gravolskampen aus bietet sich eine schöne Aussicht über den See Vinstre und zu den Fjellregionen des Gausdal im Osten. Tipp: Wenn Sie an einer längeren Tour interessiert sind, empfehlen wir, oberhalb des Alpin­hanges in Beitostølen zu starten und eine Runde via den Grønekinnkampen, den Gravolskampen und um den See Gravolstjernet zurück nach Beitostølen zu drehen. Diese Tour ist ca. 15 km lang und dauert 4–5 Stunden.

3 "

JAVNBERGET 1097 moh ca. 1,5 km en vei ca. 45 min. opp ca. 240 høydemeter fra 3–4 år

approx. 1.5 km one way approx. 45 min up approx. 240 meters from 3–4 years

ca. 1,5 km pro Strecke ca. 45 Min. hoch ca. 180 m ab 3–4 Jahren

Foto: www.valdresibilder.no

Følg Fv51 til Skammestein og ta av til Vinster­vegen (bomvei, kr 40 i 2010). Parker ved containeren 300−400 m etter bommen. Gå til venstre langs skogsbilveien i ca. 600 m, før stien tar av til høyre ved en liten varde. Tydelig men umerket sti. Utsikt fra toppen mot Beitostølen og resten av det nordlige Valdres. Kort og fin tur. Follow road 51 to Skammestein and exit towards Vinstervegen (toll road, NOK 40 in 2010). Park your car near the containers, 300−400 ­meters after passing the toll station. Follow the mountain road on your left for about 600 meters until the path to Javneberget starts on your right, by a small cairn. Unmarked, but clear path to the top, where you can enjoy a nice view towards Beitostølen and the northern ­region of Valdres. Fahren Sie auf der Straße 51 nach Skam­ me­stein und biegen Sie auf den Vinster­vegen ab 11

WWW.VALDRES.COM


Foto: www.valdresibilder.no

(Maut, NOK 40 in 2010). Parken Sie am Container ca. 300–400 m hinter der Mautstation. Folgen Sie dem Forstweg, der am Container links abbiegt, für ca. 600 Meter. Hier beginnt der Wanderweg zum Javnberget (die Stelle ist mit einem Steinmann markiert, der Weg unmarkiert aber deutlich) rechts bergan in den Wald. Das letzte Stück führt über das offene Fjell zum Gipfelpunkt mit schöner Aussicht über u.a. Beitostølen und zum Bitihorn.

4 "

SKAGET 1685 moh ca. 3,5 km en vei ca. 1,5–2 timer opp ca. 540 høydemeter fra ca. 5 år

approx. 3.5 km one way approx. 1.5–2 hours up approx. 540 meters from approx. 5 years

ca. 3,5 km pro Strecke ca. 1,5–2 Stunden hoch ca. 540 m ab ca. 5 Jahren

Følg Fv51 til Heggenes og ta av mot Yddin (automatbom, kr 50 i 2012). Kjør forbi Yddin Fjellstogo og videre innover. Veien ender opp ved Storeskag. Parker ca. 100 meter før veiens ende. Veien kan ha varierende standard tidlig i sesongen pga. snøsmelting. Gå gjennom tunet til baksiden av hytta, hvor stien starter. Ruta deler seg et stykke oppe i lia, og hoved­ ruta tar til høyre opp østskulderen og svinger så vestover mot toppen. Ruta er spredt vardet. Alternativt kan du følge stien/tråkket rett frem og bratt oppover. Rutene kan kombineres til en fin rundtur, men nedover er det hovedruta som er lettest å følge. Turen anbefales kun i klarvær. Follow road 51 to Heggenes and exit towards Yddin. (Toll road, NOK 50 in 2012). Continue past Yddin Fjellstogo and follow the road that ends up by Storeskag. Park your car approx. 100 m before the roads end. The standard of the road can vary early in the season due to snow melting. The route to Skaget starts behind the DNT cabin. After a while you will reach a path crossing, and we recommend choosing the main route to the right. It will take you up on the East shoulder before it turns westwards towards the top. An alternative route is to follow the path straight ahead and uphill. 12

WWW.VALDRES.COM


The routes can be combined to make a nice round trip, however on your way back down, the main route is the easiest to follow. We only recommend this hike in clear weather.

Foto: www.valdresibilder.no

Fahren Sie auf der Straße 51 bis Heggenes und folgen Sie der Ausschilderung in Richtung Yddin (Maut, NOK 50 in 2012). Sie passieren die Yddin Fjellstogo und fahren bis zum Ende der Straße an der DNT-Hütte Storeskag. Im Frühsommer kann die Straße zum Teil starke Schäden von der Schneeschmelze aufweisen. Parkmöglichkeiten finden Sie ca. 100 Meter vor Ende der Straße. Der Wanderweg zum Skaget beginnt hinter der Hütte. Der Start ist ausgeschildert, der Weg teilweise mit Steinmännchen markiert. In der Südflanke des Berges teilt sich der Weg. Die Hauptroute biegt rechts ab und führt auf die Südostschulter und dann westwärts zum Gipfel. Alternativ kann man geradeaus weitergehen und in der Front recht steil aber unproblematisch direkt aufsteigen. Auf dem Abstieg empfehlen wir jedoch die Hauptroute, die runterzu am leichtesten zu finden ist.

5 "

RUNDEMELLEN 1345 moh ca. 2,5 km en vei ca. 1–1,5 timer opp ca. 340 høydemeter fra 4–5 år år

approx. 2.5 km one way approx. 1–1.5 hours up approx. 340 meters from 4–5 years

ca. 2,5 km pro Strecke ca. 1–1,5 Stunden hoch ca. 340 m ab 4–5 Jahren

Følg Fv51 nordover fra Fagernes i ca. 11 km og ta av til høyre mot Melbybråten. Etter 200 meter, ta 90˚ til høyre opp Køllstadvegen. Følg veien rett fram og forbi bommen (kr 50 i 2010) mot Juvike, Lie og Turrsjøen (ca. 7 km fra bommen). I krysset etter feristen, ta til venstre mot Turrsjøen og fortsett i snaue 2 km. Parkeringsplass på venstre side. 13

WWW.VALDRES.COM


Det er to alternative ruter til Rundemellen som fint kan kombineres til en rundtur: Den ene starter ved parkeringsplassen og den andre ca. 120 m videre langs veien. De fører begge rundt fjellet, på henholdsvis sør- og nordsiden, og møtes i nordvest, der stien tar av mot toppen. I øvre del av ruta er stien vardet. På topplatået er det mange varder, men toppunktet er ikke til å ta feil av (den største varden). Kasse med registreringsbok. Utsikt over store deler av Østlandet. Follow road 51 North from Fagernes, approx. 11 km, and exit to the right towards Melbybråten. After 200 m, turn half right on Køllstadvegen. Keep driving straight and continue past the toll station (NOK 50 in 2010) toward Juvike, Lie and Turrsjøen. (Approx. 7 km). At the junction after passing the cattle guard, turn left towards Turrsjøen and keep going for another 2 km. Parking area on the left hand side. There are two routes to Rundemellin and they can be combined to make a round trip. One begins by the parking area, and the other approx. 120 m up the road. These will both take you around the mountain and meet in the northwest, where a single route continues to the top. The path from here is marked with small cairns. There are many larger cairns in the top area of Rundemellin, but the highest point has the biggest cairn and can’t be missed. Sign your name in the log book and enjoy the superb view of Eastern Norway. Rundemellen is a well-known landmark that can be seen from many areas of Valdres.

Foto: Udo Jacob

Foto: Udo Jacob

Fahren Sie von Fagernes auf der Straße 51 11 km nordwärts (in Richtung Beitostølen) und biegen Sie rechts in Richtung Melbybråten ab. In der Kreuzung nach ca. 200 Metern halten Sie sich halb ­rechts bergan auf dem Køllstadvegen und weiter geradeaus auf der Mautstraße (NOK 50,- in 2010, Schotter) mit automatischem Schlagbaum in Richtung Juvike, Lie und Turrsjøen. Ca. 7 km nach der Mautstation, nach einem Viehgitter, biegen Sie links ab (Turrsjøen ausgeschildert). Folgen Sie dieser Schotterstraße für weitere ca. 2 km. Parkplatz linker Hand, vor der nächsten Querstraße. Zwei Wanderpfade starten jeweils am Parkplatz und ca. 120 m dahinter, beide zur Linken der Straße. Sie führen südlich und nördlich um den Berg herum und können zu einer schönen Rundwanderung kombiniert werden. Nordwestlich vom Gipfel treffen sie aufeinander, wo auch der Pfad zum Gipfel hinauf abzweigt. Im oberen Bereich wird es steinig, und der Weg ist mit Steinmännchen markiert. Auf dem Gipfelplateau gibt es viele große Steinwarten, doch die unverwechselbar größte markiert den Gipfelpunkt. Gipfelbuch und weite Aussicht über große Teile Ostnorwegens. Der Rundemellen ist eine markante Landmarke, die von weiten Teilen Valdres‘ aus sichtbar ist.

14

WWW.VALDRES.COM


N

Fondsbu / Eidsbugarden Tyinholmen

Bygdin

UTSIKTEN/SKJENEGGE

Tyin

TYINSTØLSNØSET

MUGNETIND

Tyinstølen

Beitostølen

HORNTIND Tyinkrysset

SØRRE HEMSING A RIDDERBERGET

E16

Van g

E16

Sk

ak

ad

n ale

B

E16

sm

SKJØLD

jøs

e

Ryfoss

Lomen

Vang

He

lin

VANG

målestokk 1:357 142

15

WWW.VALDRES.COM


6 "

MUGNETINDEN 1739 moh ca. 6 km en vei ca. 2,5–3 timer opp ca. 750 høydemeter krevende men flott for barn fra ca. 8 år

approx. 6 km one way approx. 2.5–3 hours up approx. 750 meters from approx. 8 years

ca. 6 km pro Strecke ca. 2,5–3 Stunden hoch ca. 750 m ab ca. 8 Jahren

Kjør fra Beitostølen til Beito og følg skiltingen videre mot Slettefjellveien. Passer bommen (kr 50 i 2010), fortsett videre forbi Fleinsendin og ta til venstre i krysset. Parker litt ovenfor Mugnestølen, ca. 3,5 km fra bommen. Stor parkeringsplass på venstre side av veien. Stien starter på motsatt side av veien. Den er merket med varder og hvite V’er. Turen går slakt oppover inn til Mugnebottjernet og så brattere opp i et skar. Herfra er det to muligheter: den første, som tar av til høyre, er bratt og krevende. Vi anbefaler heller hovedruta som går ca. 300 m lengre innover før den dreier opp. Den er også bratt, men mindre krevende. Fortsett gjennom steinur videre til toppen. Utsikt mot Jotunheimen og Valdres.

16

WWW.VALDRES.COM

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

From Beitostølen, drive to Beito and follow the signs towards Slettefjellvegen. Drive past the toll station (NOK 50 in 2010), continue past Fleinsendin and turn left at the intersection. Parking area on the left side of the road, near Mugnestølen, approx. 3.5 km from the toll station. The path starts on the opposite side of the road and is marked with cairns and white V’s. It leads ­gently uphill to Mugnebottjernet (pond) and then climbs steeper up into a col. From here you have two options. The steeper and more demanding route (recommended uphill only) turns right, while the main route, which is still steep but less demanding, continues straight ahead for another 300 ­meters and then turns to the right and uphill, too. The last bit leads through rocky terrain to the ­summit with a stunning, highly rewarding view towards Jotunheimen and Valdres.


Fahren Sie von Beitostølen nach Beito und weiter auf der Slettefjellstraße (Slettefjellvegen, Maut, NOK 50 in 2010). Ca. 300 Meter hinter Mugnestølen, 3,5 km nach der Mautstation, liegt linker Hand ein großer Parkplatz. Der ausgeschilderte Wanderweg zum Mugnetinden startet auf der gegenüberliegenden Seite und ist mit Steinmännchen und weißen V’s markiert. Er führt zuerst leicht bergan in den Bergkessel Mugnebotten und zwischen den beiden Seen hindurch, bevor es steiler in einen Paß hinaufgeht. Von hier aus gibt es zwei Aufstiegsvarianten. Die steilere und anspruchsvollere (die wir, wenn überhaupt, nur für den Aufstieg empfehlen) zweigt zuerst rechts bergan ab, während die Hauptroute (ebenfalls steil, aber weniger anspruchsvoll) noch ein Stück weiter geradeausführt, bevor auch sie rechts biegt und aufsteigt. Das letzte Stück zum Gipfel führt durch Steinfelder und Geröll. Die Anstrengung wird durch eine fantastische Aussicht zu Jotunheimens Zweitausendern und über weite Teile des Valdres belohnt.

ca. 3 km en vei ca. 1–1,5 timer opp ca. 425 høydemeter fra 4−5 år

approx. 3 km one way approx. 1–1.5 hours up capprox. 425 meters from 4−5 years

Foto: www.valdresibilder.no

"

UTSIKTEN 1485 moh / SKJENEGGE (SKINNEGGI) 1607 moh ca. 3 km pro Strecke ca. 1–1,5 Stunden hoch ca. 425 m ab 4−5 Jahren

Foto: www.valdresibilder.no

7

Følg E16 til Tyinkrysset og ta av på Fv53 mot Øvre Årdal. Etter 4 km, kjør Fv252 til Eidsbugarden. Parkering mot avgift nedenfor Fondsbu turisthytte (DNT). Turen til Utsikten følger DNT stien mot Yksendalsbu et stykke før den deler seg i to. Her følger du stien til høyre. Fra Utsikten, som bærer navnet sitt med rette, kan man fortsette videre opp­over mot høyeste punkt på fjellryggen, Skjenegge. Panoramautsikten mot Jotunheimen er enestående. Alter­ nativt kan turen også starte fra Tyinholmen. Follow the E16 to Tyinkrysset and exit onto road 53 towards Øvre Årdal. After 4 km, turn right on road 252 to Eidsbugarden. Parking area near the Fondsbu DNT cabin (fee). At first, the route follows the DNT trail to Yksendalsbu (marked with red T’s). However, at the first crossing, the route to Utsikten continues to the right. Once you reach the top, Utsikten really lives up 17

WWW.VALDRES.COM


Foto: www.valdresibilder.no

to its name, since “Utsikten” means “the view.” From there, you can continue further uphill towards the highest point on the ridge, Skjenegge. The panoramic view to Jotunheimen is sensational. Alternatively, there’s a marked route from Tyinholmen to Utsikten. Fahren Sie auf der E16 nach Tyinkrysset und biegen Sie auf die Straße 53 in Richtung Øvre Årdal ab. Nach vier Kilometern biegen Sie rechts auf die Straße 252 in Richtung Eidsbugarden und folgen ihr bis zum Ende. Parken Sie auf dem ausgewiesenen, gebührenpflichtigen Parkplatz unterhalb der DNT-Hütte Fondsbu. Zu Beginn verläuft unser Wanderweg zusammen mit der DNT-Route (markiert mit roten T’s) in Richtung Yksendalsbu, bevor er nach ca. 1,5 Kilometern rechts abbiegt. Vom Aussichtspunkt, der seinen Namen „Utsikten“, zu Deutsch „Aussicht“, zu Recht trägt, können Sie weiter bergan zum höchsten Punkt des Bergrückens Skjenegge wandern. Die Aussicht zu Jotunheimens Gipfelpanorama ist sensationell. Auch von der Berghütte Tyinholmen gibt es einen markierten Pfad zum Utsikten.

8 "

HORNTIND (HØDNTIND) 1454 moh ca. 5 km en vei ca. 1,5 timer opp ca. 400 høydemeter fra 5−6 år

approx. 5 km one way approx. 1.5 hours up approx. 400 meters from 5−6 years

ca. 5 km pro Strecke ca. 1,5 Stunden hoch ca. 400 m ab 5−6 Jahren

Følg E16 til Tyinkrysset og ta av til FV53 mot Øvre Årdal. Etter 4 km, kjør FV252 mot Eidsbugarden. Fortsett ca. 1 km og parker bilen på venstre side av veien. Gå anleggsveien opp til Yljeosen og følg skilting og varding (med hvite V’er) til høyre opp til Horntind. Fra toppen anbefaler vi å følge ryggen ca. 1–2 km sørøstover. Da får du en storslått utsikt ned mot Vangsmjøse. Follow E16 to Tyinkrysset and exit onto road 53 towards Øvre Årdal. After 4 km, turn right on road 252 towards Eidsbugarden. After approx. 1 km, park your car on the left hand side of the road. Follow the construction road towards Yljeosen and follow the markings and cairns (with white V’s) to the right towards Horntind. From the top we recommend following the mountain ridge for approx. 1–2 km Southeast where the view to the valley of Vang and Vangsmjøse is stunning. 18

WWW.VALDRES.COM


9

TYINSTØLSNØSE 1386 moh

"

ca. 2 km en vei ca. 30–45 min opp ca. 300 høydemeter fra 4−5 år

approx. 2 km one way approx. 30–45 min up approx. 300 meters from 4−5 years

Foto: Kjell Arne Berntsen

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Fahren Sie auf der E16 nach Tyinkrysset und biegen Sie auf die Straße 53 in Richtung Øvre Årdal ab. Nach vier Kilometern biegen Sie auf die Straße 252 in Richtung Eidsbugarden ab und folgen ihr für ca. 1 km. In der Linkskurve um die Bucht des Sees liegt linker Hand ein kleiner Parkplatz. Folgen Sie zuerst dem Anlagenweg in Richtung Yljeosen für ca. 3 km. Oben auf der Höhe biegt rechts ein mit Steinnmännchen und weißen V’s markierter Wanderpfad zum Gipfel ab. Die Aussicht zum Jotun­heimengebirge im Norden ist großartig. Wir empfehlen, dem Höhenzug ab dem Gipfel noch ca. 1–2 km weiter südostwärts zu folgen, wo sich eine spektakuläre Aussicht hinunter nach Vang und zum See Vangsmjøse offen­bart.

ca. 2 km pro Strecke ca. 30–45 Min. hoch ca. 300 m ab 4−5 Jahren

Følg E16 til Tyinkrysset og kjør Fv53 mot Øvre Årdal til Tyinstølen. Parkering mot avgift (kr 20 i 2010).

Stien starter på motsatt side av veien. Følg DNT-løypa fra Tyinstølen mot Slettningsbu til du kom19

WWW.VALDRES.COM


mer opp på fjellryggen. Ta til høyre og følg vardet rute til Tyinstølnøset. På toppen er det satt opp en orienteringstavle med navn og høyde på ca. femti 2000-metertopper i Jotunheimen som er synlige herfra. Kort og svært familievennlig tur med utsikt over Tyin og mot Jotunheimen. Follow the E16 to Tyinkrysset and exit onto road 53 towards Øvre Årdal and continue to the Tyinstølen DNT Cabin. Parking fee (NOK 20 in 2010). The route begins on the opposite side of the road. Follow the DNT trail (red T’s) from Tyinstølen towards Slettningsbu until you reach the mountain ridge. At the highest point of the route, turn right and follow the cairn markings to Tyinstølsnøse. At the top you will find an information board with the names and elevations of all the 2000-meter peaks in Jotunheimen that are visible from here. This is a short and family-friendly hike with a rewarding view of Tyin and Jotunheimen.

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Fahren Sie auf der E16 nach Tyinkrysset und biegen Sie auf die Straße 53 in Richtung Øvre Årdal ab. Folgen Sie der Straße bis Tyinstølen und parken Sie an der Berghütte (gebührenpflichtig, NOK 20 in 2010). Von hier aus folgen Sie dem DNT-Wanderweg in Richtung Slettningsbu bergan auf die Passhöhe. Am höchsten Punkt biegt rechts die ausgeschilderte und mit Steinmännchen markierte Route zum ­Gipfel der Tyinstølsnøse ab (Pfad im Entstehen, noch nicht durchgehend). Oben steht eine Orientierungs­ platte mit den Namen und Höhen von ca. 50 Zweitausendern in Jotunheimen, die von hier aus sicht­ bar sind. Dies ist eine kurze und sehr familienfreundliche Tour mit lohnenswerter Aussicht.

20

WWW.VALDRES.COM


10 "

SKJØLD 1577 moh ca. 4,5 km en vei ca. 1,5–2 timer opp ca. 460 høydemeter fra 4−5 år

approx. 4.5 km one way approx. 1.5–2 hours up approx. 460 meters from 4−5 years

ca. 4,5 km pro Strecke ca. 1,5–2 Stunden hoch ca. 460 m ab 4−5 Jahren

Følg E16 til Vang og ta av mot Skakadalen 10 ved bensinstasjonen (ikke Skakadalen 8). Passer bommen (kr 30 i 2010) og fortsett i ca. 9 km. Parkering ved grustaket på venstre hånd. Gå videre langs veien i 300–400 m. Stien mot Skjøld starter til høyre ved Storstølen. Godt merket med hvite V’er. Bratt stigning i starten av turen før det flater ut på platået. Utsikten fra kanten av stupet er noe av det råeste Valdres har å by på og må oppleves! Follow the E16 to Vang and follow the signs to Skakadalen 10 (not Skakadalen 8!). Pass through the toll station (NOK 30 in 2010) and continue for approx. 9 km. Parking area on the left hand side of the road. Walk along the same road for about 300–400 m. The route to Skjøld starts to the right by Storstølen. The route is clearly marked with white V’s. In the beginning, it’s quite steep, but the terrain levels out on the plateau. The view from the edge of the cliff is one of the most breathtaking that Valdres has to offer and is highly recommended!

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Fahren Sie auf der E16 nach Vang und biegen Sie bei der Tankstelle auf die nördliche der beiden Mautstraßen in das Skakadalen ab (ausgeschildert Skakadalen 10, nicht Skakadalen 8). Nach ca. 9 km gibt es links eine Parkmöglichkeit (Kiesgrube). Folgen Sie der Straße weitere 300–400 m. Bei Storstølen startet rechts der mit Steinmännchen und weißen V’s markierte Wanderweg auf den Skjøld. Er ist zu Beginn ziemlich steil, ansonsten aber nicht weiter anspruchsvoll, bis er auf dem Plateau abflacht. Der Blick von der senkrechten Abbruchkante zum Vangsmjøsa hinunter gehört zu den spektakulärsten und atemberaubendsten das Valdres zu bieten hat!

21

WWW.VALDRES.COM


VESTRE SLIDRE målestokk 1:250 000

E16

Lomen

Vestre Slidre Kart E16

Slid

ynd N. S in

jo ref

C GARDBERGVEGEN

n

rde

M

.S yn

Slidre

di

n

GILAFJELLET/KRUK He

lin

Røn

NØSAKAMPEN Strø

Vaset GRÅKAMPEN

GRØNNSENNKNIPPA

Storfj

orden

Gomobu

Ulnes E16

FAGERNES

KINNHOLT

N 22

WWW.VALDRES.COM


11 "

GILAFJELLET / KRUK 1582 moh ca. 4–5 km en vei ca. 1,5–2 timer opp 600 høydemeter fra 6−7 år

approx. 4–5 km one way approx. 1.5–2 hours up approx. 600 meters from 6−7 years

ca. 4–5 km pro Strecke ca. 1,5–2 Stunden hoch ca. 600 m ab 6−7 Jahren

Følg E16 nordover forbi Lomen eller sørover forbi Ryfoss. Ta av mot Riste bru. Ta til høyre etter brua og følg skiltingen mot M. Syndin (automatbom, kr. 60 i 2010). Kjør forbi Syndinstogo og over brua ved Pyttingen til stølslaget Nørre Gile. Det er skiltet parkering på høyre side et kort stykke etter brua (alt. nede i strandkanten). Ta med håndkle! Det er fint å bade i Midtre Syndin. Turmålet er merket med små trepiler og enkelte varder i toppområdet. Ruta starter på en liten vei­ stubb og går snart over i en tydelig sti. Innunder Nonskampen blomstrer noen botaniske skatter så snart snøen har gått, som bl.a. den sjeldne Snøsoleia eller Rødsildre og Snøsøte. Etter å ha passert Nons­kampen er det skiltet ”turmål” til venstre mot toppen, men vi anbefaler heller å følge stien ­videre gjennom skaret. Spredt varding den siste km mot toppen. Kasse med registreringsbok. ­Istedenfor å gå strake veien opp til Kruk, kan du velge å ta en omvei til utsiktspunktet på 1557 moh. på den andre siden av massivet. Da passerer du to dyregraver som er en del av et større fangstanlegg for reinsdyr. Denne turen anbefales kun i klarvær.

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Follow road E16 North from Fagernes. If you are arriving from Bergen/Tyinkrysset, take the E16 South towards Fagernes. Exit when you see the sign to “Riste bru” (Riste Bridge). Keep to the right after the bridge and follow the signs towards M. Syndin (automatic toll road, NOK 60 in 2010). Drive past Syndinstogo (tourist cabin), and continue over the bridge by Pyttingen to the area of Nørre Gile. Marked parking area to the right. It’s also possible to park down by the small beach. The Midtre ­Syndin Lake is a great spot for swimming, so we recommend that you bring a towel. The route to Kruk is unmarked, apart from a few wooden signs reading “turmål” and some cairns in the summit area. It starts as a cart track and soon turns into a clear path. Along the route you may spot some rare botanical flowers, which become visible as soon as the snow has melted, normally from

23

WWW.VALDRES.COM


the middle of June to the beginning of July. (This is a Botanical Conservation Area). After ­having passed Nonskampen, a sign reading “turmål” points to the left, directly to the summit, but this route is very poorly marked and difficult to find. We therefore recommend continuing on the same path and through the col, from where the top is visible. Once you reach the top, sign the log book and enjoy the view! Instead of going straight to the summit of Kruk, you can also take a short detour to the viewpoint Krukknappen, 1557 m.s.l. on the other side of the massif. On the way there, you will pass by an animal burial site which is a part of a larger capture area for reindeer. We only recommend this hike in clear weather. Fahren Sie auf der E16 nordwärts bis kurz hinter Lomen oder (von Norden kommend) südwärts bis kurz hinter Ryfoss. Biegen Sie in Richtung Riste bru (Riste Brücke) und folgen Sie nach der Brücke rechts und später links der Ausschilderung M. Syndin (Maut, NOK 60 in 2010). Folgen Sie der Straße an der Syndinstogo vorbei und über die Brücke über den Pyttingen. Parken Sie kurz hinter der Brücke am ausgeschilderten Parkplatz rechter Hand der Straße oder direkt unten am Strand. Nehmen Sie an warmen Sommertagen ein Handtuch zum Baden mit! Die Wanderroute startet als Karrenweg und geht bald in einen deutlichen Pfad über. Sie ist größtenteils unmarkiert, abgesehen von ein paar Holzpfeilen mit der Inschrift „turmål“ (Tourenziel) und versprengten Steinwarten im Gipfelbereich. Unterhalb des Nonskampen kann man im Frühsommer botanische Schätze wie den Schneehahnenfuß und gegenblättrigen Steinbrech blühen sehen. Nach der Passage des Nonskampen weist ein Holzpfeil links hinauf direkt in Richtung Gipfel, aber diese Route ist weglos und sehr schlecht markiert. Wir empfehlen, dem deutlichen Pfad weiter gerade aus in den Sattel zwischen Kruk und Geiteknappen zu folgen, wo er sich auf dem Plateau verliert. Bei guter Sicht ist nun der Gipfel (Kruk, 1582 m) deutlich sichtbar. Gipfelbuch und herrliche Aussicht. Vorher ist der Aussichtspunkt Krukknappen auf der egenüberliegenden Seite des Massivs noch einen Abstecher wert. Unterwegs kommen Sie an einer historischen Fallgrube zum Rentierfang vorüber, Teil einer größeren Fanganlage. Wir empfehlen diese Tour nur bei schönem Wetter.

12

NØSAKAMPEN 1449 moh

"

ca. 2,5 km en vei ca. 1,5–2 timer opp 550 høydemeter fra 5−6 år

approx. 2.5 km one way approx. 1.5–2 hours up approx. 550 meters from 5−6 years

ca. 2,5 km pro Strecke ca. 1,5–2 Stunden hoch ca. 550 m ab 5−6 Jahren

Følg E16 nordover forbi Lomen eller sørover forbi Ryfoss. Ta av mot Riste bru. Ta til høyre etter brua og følg skiltingen mot M. Syndin (bomvei, kr. 60,- i 2010). Kjør forbi Syndinstogo, over brua ved Pyttingen og videre til Strø. Skiltet parkeringsplass med rastebenker ved enden av veien. Følg veien fra parkeringsplassen noen hundre meter gjennom stølslaget til den går over i sti. Fortsett til skiltet sti tar av til høyre mot Nøsakampen. Bademulighet i Skardstjernet. Varding det siste stykket mot toppunktet. Flott utsikt! Follow road E16 North from Fagernes. If you are arriving from Bergen/Tyinkrysset, take the E16 24

WWW.VALDRES.COM


South towards Fagernes. Exit when you see the sign to “Riste bru” (Riste Bridge). Keep to the right after the bridge and follow the signs towards M. Syndin (automatic toll road, NOK 60 in 2010). Drive past Syndinstogo (tourist cabin), over the bridge by Pyttingen and continue to Strø. Marked parking area and picnic tables where the road ends up. Follow the road a few hundred meters on foot, past the summer farm cabins, until you find the trail. Continue until the marked trail turns right towards Nøsakampen. Swimming possibilities in Skards­ tjernet. Follow the cairns to the top and enjoy a magnificent view.

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Fahren Sie auf der E16 nordwärts bis kurz hinter Lomen oder (von Norden kommend) südwärts bis kurz hinter Ryfoss. Biegen Sie in Richtung Riste bru (Riste Brücke) und folgen Sie nach der Brücke rechts und später links der Ausschilderung M. Syndin (Maut, NOK 60 in 2010). Folgen Sie der Straße an der Syndinstogo vorbei und über die Brücke über den Pyttingen und weiter bis zum Ende der Straße bei Strø. Parken Sie am markierten Parkplatz mit Picknicktischen. Nehmen Sie an warmen Sommertagen ein Handtuch zum Baden mit! Folgen Sie der Almenstraße zu Fuß weiter geradeaus bis diese in einen markierten und beschilderten Wanderweg übergeht. Wenige hundert Meter weiter zweigt rechts der Weg zum Nøsakampen ab (ausgeschildert). 10–15 Minuten bergan erreichen Sie den kleinen See Skardtjernet (kleiner Abstecher nach rechts), wo man schön picknicken und baden kann. Zum Gipfel geht es halblinks und dann immer geradeaus bergan. Im oberen Bereich wird es steinig, und man muss gut aufpassen, um die Steinwarten zu finden, die als Markierung dienen. Von oben hat man einen fantastischen Rundblick über die umliegende Seen- und Bergwelt.

25

WWW.VALDRES.COM


13

GRÅKAMPEN 1595 moh

"

ca. 4 km en vei ca. 2 timer opp 700 høydemeter fra 7−8 år

approx. 4 km one way approx. 2 hours up approx. 700 meters from 7−8 years

ca. 4 km pro Strecke ca. 2 Stunden hoch ca. 700 m ab 7−8 Jahren

Fra E16, ta av ved Ulnes kirke og følg skilt til Panoramavegen og Vaset (bomvei kr 40 i 2010). Følg veien til Nøsen og ta av til høyre ved containerplassen, noen hundre meter før Nøsen Fjellhotell. Fortsett i ca. 4 km til veikryss ved Buaråne. Ta til venstre over brua og fortsett 1,5 km mot Bukono/Grunke. Ta første vei til høyre til Halvorstølen. Bratt vei opp til stølsområdet. Fra Halvorstølen, gå langs traktorvei ca. 300 m sørover, ta til høyre ved den lille hytta. Bratt sti opp­ over før den flater ut mot Bukonofjellet. Hold nordvestover til steinvarden på toppen av Gråkampen. På oversiden av Langefonn ligger Hulabakkhula, der en fredløs kar fra Hemsedal skal ha gjemt tyve­ gods på 1600-tallet. Hula ligger på 1320 moh, med lett adkomst via en hylle ovenfor breen. Ta med fakkel eller lommelykt om du ønsker å utforske hula. From the E16, exit by the Ulnes church and follow the signs to Panoramavegen and Vaset (toll road NOK 40 in 2010). Continue on the same road in the direction of Nøsen and turn right by the ­containers, a few hundred meters before you reach Nøsen Fjellhotell. Keep going for another 4 km until you reach a road crossing at Buaråne. Turn left, pass the bridge and continue for another 1.5 km towards Bukono/Grunke. Then turn right towards Halvorstølen. The road is steep until you reach the summer farm area where you will find a place to park. From Halvorstølen, walk about 300 m along the dirt road in a southward direction and turn right by a small cabin. Steep uphill trail before it evens out by Bukonofjellet (mountain). Stay in the direction northwest until you see cairn on the top of Gråkampen. The upper parts are rocky. To the right of the path there is a cave called “Hulabakkhula”. It is situated at the top of a steep and narrow snow field, at an altitude of 1320 m.s.l., easily accessible on a rock gallery above the snow field. Bring torches if you want to explore the cave.

26

WWW.VALDRES.COM

Foto: Svein Erik Ski

Foto: Svein Erik Ski

Fahren Sie auf der E16 nach Ulnes und biegen Sie in Richtung Vaset und Panoramaveien ab. Fahren Sie auf dem Panoramaveien (ab Vaset Maut, NOK 40 in 2010) bis ca. 1 km vor Nøsen und biegen Sie rechts in Richtung Grunke/Bukono ab. Nach ca. 4 km, an der Brücke über die Buaråne biegen Sie


links. Nach weiteren ca. 1,5 km biegen Sie steil rechts hoch ab nach Halvorstølen. Ab Halvorstølen halten Sie sich ca. 300 m südlich und folgen dann dem Pfad bergan auf das Bukono­ fjell und weiter zum Gipfel des Gråkampen Der Gipfelbereich ist steinig. Der Rückweg erfolgt auf der gleichen Route. Variante: Rechter Hand der Route liegt die Hulabakkhöhle, wo ein vogelfreier Dieb im 17. Jahrhundert sein Beutegut versteckte. Die Höhle liegt auf 1320 m Höhe, oberhalb des langen, schmalen Schneefeldes Langfonna und ist über eine Galerie im Fels leicht zugänglich. Nehmen Sie Taschen­ lampen mit, falls Sie die Höhle erforschen wollen. Tolle Aussicht über die Syndinregion.

14 "

GRØNSENNKNIPPA 1366 moh ca. 4 km en vei ca. 1,5 timer opp 350 høydemeter fra 4−5 år

approx. 4 km one way approx. 1.5 hours up approx. 350 meters from 4−5 years

ca. 4 km pro Strecke ca. 1,5 Stunden hoch ca. 350 m ab 4−5 Jahren

Grønsennknippa med adkomst via Vaset (en opplevelsesrik kjøretur i seg selv): Fra E16, ta av ved Ulnes kirke og følg skilt til Panoramavegen og Vaset (bomvei kr 40 i 2010). Følg veien til Nøsen og ta av til høyre ved containerplassen, noen hundre meter før Nøsen Fjellhotell. Fortsett i ca. 4 km til veikryss ved Buaråne. Ta til høyre mot Jaslangen (ny bom kr 30 i 2010) og fortsett videre mot Grønsenn­høgda. Parkering ved rasteplassen på venstre side av veien. Stien opp til Grønsennknippa er skiltet og godt synlig i terrenget. Kasse med registreringsbok på ­toppen. Flott utsikt! Alternativ adkomst, Grønsennknippa via Trollhovd: Fra E16 i Røn, ta av mot Fosheim Bru. Ta til høyre etter brua og etter 1,5 km, ta til venstre mot Trollhovd. Følg veien gjennom bommen (bomvei kr 40 i 2010) og fortsett rett fram. Ta til høyre ved Nørre Trollhovd og fortsett gjennom stølslaget til Grøn­ senn­høgda. Parkeringsplassen er da på høyre side. Følg stien som nevnt ovenfor. Access via Vaset (recommended driving route as it is one of the most beautiful routes in Valdres): From the E16, exit by the Ulnes church and follow the signs to Panoramavegen and Vaset (toll road NOK 40 in 2010). Continue on the same road in the direction of Nøsen and turn right by the ­contai­ners, a few hundred meters before you reach Nøsen Fjellhotell. Keep going for another 4 km until you reach a road crossing at Buaråne. Turn right towards Jaslangen (another toll station NOK 30 in 2010) and continue towards Grønsennhøgda. Parking by the picnic area on the left side of the road. The trail to the top of Grønsennhøgda is clearly marked and very visible from the starting point. Once you reach the top, sign your name in the log book and enjoy the view! Alternative access via Trollhovd: From the E16, exit by Røn over the Fosheim Bridge. Turn right and after 1,5 km left towards Trollhovd. Follow the gravel road through the toll station (NOK 40 in 2010) and keep straight. Turn right at Nørre Trollhovd and keep driving until you reach the parking area at Grøn­sennhøgda (which is to the right when coming this way). Anreise via Vaset und Jaslangen (landschaftlich eine der schönsten Routen in Valdres und 27

WWW.VALDRES.COM


15 "

Foto: Svein Erik Ski

Foto: Julia Helgesen

daher die empfohlene Anfahrtsroute): Fahren Sie bei Ulnes von der E16 ab und folgen Sie der Ausschilderung zum Panoramavegen und Vaset. Weiter geht es auf dem Panoramavegen (Maut, NOK 40 in 2010) bis Nøsen. Ein paar hundert Meter vor dem Nøsen Fjellhotel halten Sie sich rechts in Richtung Jaslangen, und nach ca. 4 km wieder rechts (neue Maut, NOK 30 in 2010). Über Jaslangen erreichen Sie am höchsten Punkt der Straße Grønsennhøgde, wo linker Hand der Parkplatz liegt. Alternative Anreise über Trollhovd: Fahren Sie auf der E16 nach Røn und biegen Sie links über die Fosheim bro (Brücke) ab. Hinter der Brücke biegen Sie rechts. Nach 4–5 km biegen Sie links ab bergan in Richtung Trollhovd (Maut, NOK 40 in 2010). Folgen Sie der Straße durch die Mautstation und bleiben Sie weiter geradeaus, bis Sie Nørre Trollhovd erreichen. Hier biegen Sie rechts durch die Almsiedlung ab und halten sich weiter geradeaus. Bei Grønsennhøgda, am höchsten Punkt der Straße, kurz bevor es bergab nach Jaslangen geht, ist rechter Hand der Parkplatz. Gegenüber dem Parkplatz startet der sehr deutliche und ausgeschilderte Wanderweg zur Grønsennknippa, welche linker Hand der Straße liegt. Folgen Sie dem Weg auf dem Nordwestrücken zum ­Gipfel. Gipfelbuch und wunderbare Aussicht.

KINNHOLTRUNDEN ca. 11 km rundtur ca. 3 timer ca. 200 høydemeter fra ca. 8 år

approx. 11 km total approx. 3 hours approx. 200 meters from approx. 8 years

ca. 11 km insgesamt ca. 3 Stunden ca. 200 m ab ca. 8 Jahren

Fra E16, ta av ved Ulnes kirke og følg skilt til Panoramavegen og Vaset. Ta til venstre mot Gomobu (bomvei kr 30 i 2010). Parkering ved Gomobu Fjellstue. Følg veien videre oppover til fots i ca. 100 m. Ta av på sti til høyre og etter 100 nye meter, til venstre. Ved vanntårnet, hold til høyre og fortsett mot utsiktspunktet ved Sauhølen (tjern). Følg blåmerket sti i lett terreng inn mot Simlehøvda/Semlehovda (1053 moh). Følg stien til venstre mot Valtjern og forsett på stølsveien i 400 m. Ta til høyre ved kiosken. Etter 200 m, ta til venstre og gå over brua. Følg 28

WWW.VALDRES.COM


stien vestover langs Valtjernet til du kommer til stikryss/grind. Følg sti merket ”Nøsen 7 km”, via Gullberghøgda, (1046 moh med flott utsikt mot Kinnholt). Rett før Kinnholt, ta av til høyre, nesten 180 grader, mot Langeberg. Stien runder Storhaug (1074 m). Opp til Langeberg følger stien merket skiløype. Fra Langeberg, (1036 moh), følg sti østover, over Langemyre og tilbake til Gomobu. From the E16, exit by the Ulnes church and follow the signs to Panoramavegen and Vaset. Turn left towards Gomobu (toll road NOK 30 in 2010). Parking at the Gomobu Fjellstue (Mountain Lodge). Continue following the same road by foot for about 100 m. You will then see a trail that starts on the right side of the road. Follow this trail for another 100 m, and then turn left. By the water tower, keep right and continue in the direction of the view point by Sauhølen (pond). Follow the trail with the blue marks in an easy terrain towards Simlehøvda/Semlehovda (1053 m.s.l.). Keep to the left towards Valtjern and continue on a mountain road for approx. 400 m. Turn right by the kiosk. After 200 m, turn left and cross the bridge. Follow the path westwards along Valtjernet until you reach a crossing. Follow the path marked “Nøsen 7 km”) via Gullberghøgda, (1046 m.s.l. with a great view to ­Kinnholt). Just before you reach Kinnholt, make a sharp right (almost 180 degrees) towards Langeberg. The trail ­con­tinues around Storhaug (1074 m.s.l.). Follow a marked cross-country trail to get to Langeberg, (1036 m.s.l.) and from there, follow the path eastwards, over Langemyre and back to Gomobu.

Foto: Svein Erik Ski

Fahren Sie bei Ulnes von der E16 ab und folgen Sie der Ausschilderung zum Panoramavegen und Vaset. In Vaset biegen Sie links nach Gomobu ab (Maut NOK 30 in 2010) und parken dort. Von Gomobu aus laufen Sie weiter entlang der Straße in Richtung Valtjern und biegen nach 100 m rechts auf den Wanderpfad ein, der dort abbiegt. Nach nochmals 100 m halten Sie sich links. Am Wasser­turm gehen Sie rechts zu dem kleinen Aussichtspunkt mit Blick über den See Sauhølen. Folgen Sie nun dem blaumarkierten Weg zur Simlehøgda/Semlehøvda (1053 m). Direkt danach halten Sie sich links in Richtung Valtjern. Die letzten 400 m folgen Sie der Almenstraße bis zum Kiosk, und dort biegen Sie rechts. Nach 200 m biegen Sie links hinunter über die Brücke. Jetzt folgen Sie dem Weg entlang des Nordufers des Valtjern westwärts bis zu einer Wegkreuzung mit Gatter. Hier folgen Sie dem markierten Weg in Richtung „Nøsen 7 km“ über die Gullberghøgda (1046 m) mit schöner Aussicht über Kinnholt. Kurz vor Kinnholt biegen Sie rechts in Richtung Langeberg ab. Der Weg dreht fast 180 Grad nach rechts und führt nordwärts, rechter Hand am Storhaug (1074 m) vorbei. Zum Langeberg hinauf (1036 m) geht es entlang einer markierten Skiloipentrasse. Oben biegen Sie rechts (ostwärts) in Richtung Vaset und queren das Langemyr zurück nach Gomobu.

29

WWW.VALDRES.COM


NORDAURDAL målestokk 1:290 000

Steinsetbygde E16

18 JUTULEN

Nythun Kruk Smørlie Pilset

KVITEBERG E

Hippesbygde

Vaset

SMØRLITOPPEN

FAGERNES rden

defjo

Stran

Leira A) FJELLENDEN

Einerset

E16

Aurdal

SYNET Vestringsbygda

Stølsvidda

B) BJØRGOVARDEN

GRIBBE

Gaukelie Tisleidalen Tisl e

ifjo

rde n

E16

Golsfjellet Storefjell

N 30

WWW.VALDRES.COM


16 "

SYNET 1137 moh ca. 1,5 km en vei ca. 30 min en vei ca. 100 høydemeter fra ca. 2–3 år

approx. 1.5 km up approx. 30 min. up approx. 100 meters from approx. 2–3 years

ca. 1,5 km pro Strecke ca. 30 Min. hoch ca. 100 m ab ca. 2–3 Jahren

Fra E16, ta av ved Ulnes kirke og følg skilt til Panoramavegen og Vaset. Etter ca. 4,5 km oppover i Hippesbygda, ta av til venstre på grusvei ved en rød lagerbygning og fortsett mot Brattåsen (bomvei, kr. 30 i 2010). Ta av til venstre ca. 1 km etter Einarset. Fortsett i ytterligere 650 m til en godt synlig parkeringsplass på høyre side av veien. Følg skilting og merking til Synet. På toppen finner du en registreringskasse og kan nyte den fantastiske utsikten over Valdres og Jotunheimen. Det er også satt opp en orienteringstavle med navn og høyde på ca. 50 topper. Alternativt startpunkt fra Gomobu (ca. 6 km og 1,5–2 timer, egnet for barn fra 5–6 år). Kan kombineres til lengre rundtur via Valtjernstølan. From the E16, exit by the Ulnes church and follow the signs to Panoramavegen. After approx. 4.5 km of driving upwards in Hippesbygda, exit to the left on a gravel road, next to a red warehouse, and continue towards Brattåsen. (Toll road, NOK 30 in 2010). Turn left about 1 km after Einarset. Continue for another 650 m until you see a parking area on the right side of the road. Follow the signs to Synet. Once you reach the top you will find a log book as well as an information board with the names and heights of approx. 50 peaks in the area. A nice view of Valdres and Jotunheimen. Alternative starting point at Gomobu (approx. 6 km and 1.5–2 hrs. to the top, suitable for children from 5–6 yrs.). This can be combined with a round trip via Valtjernstølan.

Foto: www.valdresibilder.no

Fahren Sie von Fagernes auf der E16 in Richtung Bergen nach Ulnes und biegen Sie links in ­ ichtung Vaset/Panoramaveien ab (hinter der Brücke die 2. Straße wieder rechts). In Hippesbygde, R ca. 4,5 km nach der Abfahrt von der E16, geht links direkt vor einem großen, roten Lagergebäude eine nicht ­beschilderte Schotterstraße nach Brattåsen ab (Maut, NOK 30 in 2010). Fahren Ca. 1 km hinter ­Einarset biegen Sie links ab. Nach ca. 650 Metern sehen Sie rechts einen deutlichen Parkplatz. Ab hier ist der blaumarkierte Weg zum Synet ausgeschildert. Gipfelbuch, Orientierungsscheibe und eine unbeschreiblich weite und tolle Aussicht warten auf Sie. Diese Variante können selbst kleine Kinder allein laufen. Alternativer Startpunkt Gomobu (ca. 6 km und 1,5–2 Stunden pro Strecke, deutlich weniger kinder­ freundlich). Kann mit einer größeren Runde über Valtjernstølan kombiniert werden.

31

WWW.VALDRES.COM


17 "

GRIBBE 1057 moh ca. 12 km totalt ca. 3 timer ca. 200 høydemeter fra ca. 7–8 år

approx. 12 km total approx. 3 hours approx. 200 meters from approx. 7–8 years

ca. 12 km insgesamt ca. 3 Stunden ca. 200 m ab ca. 7–8 Jahren

Følg Fv51 mot Gol. Ta av ved Fjellbu Landhandleri (Joker) til Tisleivegen og fortsett til Brattstølen Skisenter. Parkeringsplass. Gå opp til Brattstølen og følg sti nordvestover (forbi høyde 958) og deretter 1,5 km på traktorvei nord­ over til Liaset. Fortsett nordover på grusvei og etter 2,2 km, ta til høyre på traktorvei via Gribbehaugen (1057 moh.) til Gjølmyr. Fra Gjølmyr følger du grusveien tilbake til Brattstølen. Turen kan også sykles med ev. noen små trillestrekninger. Koselig fjelltur i åpent terreng med utsyn til store deler av Valdres og Jotunheimen. Follow road 51 towards Gol and exit by the Fjellbu convenient store (Joker) onto Tisleivegen. C­ ontinue to the Brattstølen Ski Center. Parking area. Walk up to Brattstølen and follow a path northwest (past altitude 958 on map) and from there, 1.5 km on a farm road via Gribbehaugen (1057 m.s.l.) to Gjølmyr. From Gjølmyr, follow the gravel road back to Brattstølen. It is also possible to cycle this route, with a few walking stretches. Nice mountain tour in an open terrain and a panoramic view of Valdres and Jotunheimen.

Foto: www.valdresibilder.no

Rundtour, teilweise auf Schotterstraßen, teilweise auf Wanderwegen. Kann auch geradelt ­werden (mit ein paar kurzen Schiebepassagen). Offenes, leichtes Gelände mit weitem Blick. Fahren Sie von Fagernes auf der Straße 51 in Richtung Gol bis zum Fjellbu Landhandel (Joker) und biegen Sie hier rechts auf den Tisleivegen ab. Fahren Sie bis Brattstølen Skisenter. Von hier aus ­gehen Sie nach Brattstølen hinauf und weiter nordwestwärts auf dem Wanderweg an der Höhe 958 m vorbei, bis Sie auf den Traktorweg nach Liaset treffen, dem Sie 1,5 km bis Liaset folgen. Ab Liaset geht es wei­ ter für 2,2 km in nördlicher Richtung, wo rechts ein Traktorweg abbiegt, der über den Gribbe­haugen (1057 m) nach Gjølmyr führt. Ab Gjølmyr geht es auf der Schotterstraße zurück nach Brattstølen.

32

WWW.VALDRES.COM


18 "

SMØRLITOPPEN 1160 moh ca. 2,5 km en vei ca. 1 time en vei ca. 200 høydemeter fra ca. 4–5 år

approx. 2,5 km one way approx. 1 hour up approx. 200 meters from approx. 4–5 years

ca. 2,5 km pro Strecke ca. 1 Stunde hoch ca. 200 m ab ca. 4–5 Jahren

Fra E16, kjør inn mot Leira sentrum, følg Månovegen oppover og ta til venstre på grusvei mot Skavelbygda. Etter 900 m, ta til venstre på bomvei mot Pilset og Smørlia (kr 40 i 2010). Kjør i ca. 10 km, og etter en krapp venstresving er det noen få parkeringslommer på venstre side av veien. Kryss veien og fortsett på grusvei som tar av til høyre. Etter ca. 400 m ender denne opp ved en støl og går over i sti. Kryss bekken og fortsett på stien som tar deg til toppen.

Towards Smørlitoppen (seen in the background). Foto: www.valdresibilder.no

From road E16, exit to Leira sentrum, follow Månovegen (road) upwards and turn left onto a gravel road towards Skavelbygda. After 900 m, turn left on a toll road towards Pilset and Smørlia (NOK 40 in 2010). Drive for approx. 10 km, and after a sharp left turn you will find a few openings for ­par­king on the left side of the road.

33

WWW.VALDRES.COM


Cross the road and walk on the gravel road that exits on your right. After about 400 m, the road ends up by a mountain farm, and from there you follow a path. Cross the brook and continue on the path that will take you to the top. Biegen Sie von der E16 in Richtung Leira Zentrum ab folgen Sie von dort dem Månovegen bergan. Biegen Sie links auf die Schotterstraße in Richtung Skavelbygda und nach 900 m wieder links auf der Mautstraße nach Pilset und Smørlie (NOK 40 in 2010). Nach ca. 10 km zweigt nach einer scharfen Linkskurve ca. halbwegs zwischen Pilset und Smørlie rechts ein Straßenstummel ab (mit Schlagbaum verschlossen). Linker Hand gibt es ein, zwei Parkplätze hart am Straßenrand. Folgen Sie dem Straßenstummel für ca. 400 m zu einer Almhütte. Ab hier (links an der Hütte vorbei) beginnt der unmarkierte, aber deutliche Wanderweg zum „Smørlitoppen“, einem populären, kinderfreundlichen Tourenziel mit sehr schöner Aussicht.

19 "

JUTULEN 1059 moh drøyt 5 km en vei ca. 1,5 timer opp ca. 200 høydemeter fra ca. 5–6 år

approx. 5 km one way approx. 1.5 hrs. up approx. 200 meters from approx. 5–6 years

gut 5 km pro Strecke ca. 1,5 Stunden hoch ca. 200 m ab ca. 5–6 Jahren

Foto: Kjell Arne Berntsen

Foto: Kjell Arne Berntsen

Fra Fagernes, følg Garlivegen mot N. Etnedal og flyplassen. Fortsett til Nythun Høyfjellstue. Parke­ring mot avgift (kr 25 i 2010). Følg grusveien mot Tveitastølen som starter på motsatt side av veien. Derfra går det sti over Tveita­ stølfjellet (1043 moh.) og videre til Jutulen. Fantastisk utsikt over Steinsetfjorden, Etnedalsfjella og

34

WWW.VALDRES.COM


Synnfjell. Turen går delvis gjennom myrete og steinete partier. Alternativt kan du kjøre hele veien inn til Jutulstølen, (bomvei kr 45 2010). Derfra er det en tydelig sti som fører i en vestlig bue mot toppen. From Fagernes, drive towards N.Etnedal and Fagernes airport. Continue to the Nythun ­ øyfjellstue (Mountain Lodge). Parking fee (NOK 25 in 2010). H Walk along the gravel road towards Tveitastølen, on the opposite side of the main road. From there, a path will take you across Tveitastølfjellet (1043 m.s.l.) and continues to Jutulen. Fantastic view overlooking Steinsetfjorden, Etnedalsfjella and the Synnfjell mountain massif. The route passes through some muddy and rocky areas. Alternatively, you can drive all the way to Jutulstølen (toll road NOK 45 in 2010). From there, follow a clear path in a westward arc to the top. Ab Fagernes folgen Sie dem Garlivegen in Richtung Flugplatz und N. Etnedal bis zur Nythun Høyfjellstue. Parken gegen Gebühr (NOK 25 in 2010). Ab Nythun wandern Sie entlang der Schotterstraße, die gegenüber der Nythun Høyfjellstue abzweigt, bis Tveitastølen. Ab hier folgen Sie dem Pfad über das Tveitastølsfjellet (1043 m) und ein Moor zum Jutulen mit seiner herrlichen Aussicht über den See Steinsetfjorden, die Etnedalsfjellene und Synn­ fjell. Stellenweise etwas anspruchsvoller Pfad, glatte Steine bei Nässe. Alternativ können Sie auch ganz bis nach Jutulstølen fahren (Maut NOK 45 in 2010) und ab hier dem markierten Weg zum Jutulen folgen. Der Weg ist gut und führt erst in einem westlichen Bogen zum Gipfel.

20 "

A) FJELLENDEN 1145 moh ca. 4,5 km totalt ca. 2 timer totalt ca. 150 høydemeter fra ca. 4–5 år

approx. 4.5 km total approx. 2 hrs. approx. 150 meters from approx. 4–5 years

insgesamt ca. 4,5 km ca. 2 Stunden ca. 150 m ab ca. 4–5 Jahren

Følg E16 til Aurdal og ta av mot Danebu (automatbom kr 20 i 2010). Parkering på venstre side av veien 100 m etter avkjøringen til Danebu. Følg blåmerket sti oppover til Fræningen (raste- og badeplass) og videre langs venstre side av vannet til toppen. På vei ned kan du følge stien forbi Fjelltjernet, videre sørøstover til Storstølsknatten (1124 moh) og tilbake til Danebu. Runden kan gås i begge retninger. Follow road E16 to Aurdal and exit towards Danebu (automatic toll road, NOK 20 in 2010). After about 100m past Danebu, you will see a parking area on the left side of the road. Follow the trail upwards to Fræningen (picnic and swimming area) and continue along the left side of the water to the top of Fjellenden. On your way down, you can take the trail past Fjelltjernet, ­continue southeast to Storstølsknatten (1124 m.s.l.) and back to Danebu. This route can be completed in both directions. 35

WWW.VALDRES.COM


20 "

Foto: Kjell Arne Berntsen

Foto: www.valdresibilder.no

Fahren Sie auf der E16 nach Aurdal und biegen Sie in Richtung Danebu ab (Mautstraße mit auto­ matischem Schlagbaum, NOK 20 in 2010). 100 m an der Einfahrt zu Danebu vorbei liegt linker Hand ein deutlicher Parkplatz. Folgen Sie dem blaumarkierten Pfad bergan zum See Fræningen (Picknickplatz und Bademöglichkeit) und weiter linker Hand des Sees entlang bis zum Gipfel des Fjellenden. Auf dem Rückweg können Sie dem Pfad entlang des Fjelltjernet und südostwärts zum Storstøls­ knatten (1124 m) folgen und von dort rechts zurück zum Südufer des Fræningen und zum Parkplatz gelangen. Diese Runde kann in beide Richtungen gegangen werden.

B) BJØRGOVARDEN 1138 moh ca. 7 km totalt ca. 1,5 timer opp ca. 160 høydemeter fra ca. 7 år

approx. 7 km one way approx. 1.5 hrs. up approx. 160 meters from approx. 7 years

insgesamt ca. 7 km ca. 1,5 Stunden hoch ca. 160 m ab ca. 7 Jahren

Atkomst og parkering som til Fjellenden (20 A). Følg blåmerket sti oppover til Fræningen (rasteog badeplass) og videre mot høyre via Storstølsknatten (1124 moh) til Bjørgovarden. På toppen er det en stor varde og postkasse. Flott utsikt i alle himmelretninger.

36

WWW.VALDRES.COM


Directions and parking, same as alt. 20 A) Fjellenden. Follow the trail upwards to Fræningen (picnic and swimming area) and turn right towards Storstøls­ knatten 1124 m.s.l. From Storstølsknatten the path continues in a southeastern direction to the top of Bjørgovarden. On the summit, there’s a big cairn and a summit log. Nice view in all directions.

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Parken Sie und starten Sie die Wanderung wie unter 20 A), Fjellenden. Folgen Sie dem blau­ markierten Pfad bergan zum See Fræningen (Picknickplatz und Bademöglichkeit) und biegen Sie rechts. Der Weg führt über den Storstølsknatten (1124 m) zum Gipfel der Bjørgovarden mit großer Gipfelwarte und schöner Aussicht in alle Richtungen.

37

WWW.VALDRES.COM


etnedal

N

målestokk 1:250 000

S. Lenningen Feplassen

Tangen

22 SPÅTIND

GOAREN 21 Klokkarlie Steinset-

fjorden

Steinsetbygde Fjellsætra

Stølen

Gamlestølen

Rust

Lundmoen

E16

Aurdal ESPELIFJELLET

l e n e d a E t n

Flatøydegard

23

KONGEVEGEN 24

Bruflat

Tonsbakken 33 Tonsåsen

251

MADSLANGRUDBERGET 25

Bagn

38

E16

WWW.VALDRES.COM

33


21 "

GOAREN 1065 moh ca.2 km en vei ca. 45 min opp ca. 180 høydemeter fra ca. 4–5 år

approx. 2 km one way approx. 45 min. up approx. 180 meters from approx. 4–5 years

ca. 2 km pro Strecke ca. 45 Min. hoch ca. 180 m ab ca. 4–5 Jahren

Fra Fagernes, følg veien mot N. Etnedal til Steinsetbygda. Ta av til venstre ca. en kilometer etter Valdres Høyfjellshotell, og etter ca. 100 m ta til høyre inn på bomvei (kr. 30 i 2010). En drøy kilometer innover er det en stor parkeringsplass på høyre siden av veien etter feristen. Gå på traktorveien (rød merking), som tar av til venstre rett før parkeringen, oppover til Klokkarlie. Her går traktorveien over til sti som fører til toppen. Kasse med registreringsbok og flott utsikt. From Fagernes, drive towards N.Etnedal and continue to Steinsetbygda. Exit to the left approx. 1 km after the Valdres Høyfjellshotell and then to the right onto a toll road (NOK 30 in 2010). Keep

driving for one more km, and you will find a parking area by Klokkarlie, after you have passed the cattle guard. Follow the cart track to the left and upwards (red markings) until it becomes a trail that will take you to the top of Goaren. Sign the logbook and enjoy the view.

Foto: www.valdresibilder.no

Von Fagernes aus fahren Sie in Richtung N. Etnedal nach Steinsetbygda in Etnedal. Ca. 1 km nach dem Valdres Høyfjellshotel biegen Sie links steil bergan und ca. 100 m später rechts auf die Maut-

39

WWW.VALDRES.COM


straße (NOK 30 in 2010) in Richtung Tangen ab. Nach einem weiteren Kilometer biegt nach einem Viehgitter ein Traktorweg links nach Klokkarlie bergan (roter Farbfleck auf einem Stein). Wenige Meter weiter gibt es rechter Hand der Straße einen Parkplatz. Folgen Sie dem Traktorweg zu Fuß nach Klokkarlie, wo er in den Wanderweg zum Goaren übergeht. Oben warten ein Gipfelbuch und eine schöne Aussicht.

22 "

SPÅTIND / SYNNFJELL 1414 moh ca. 6 km en vei ca. 2−2,5 timer opp ca. 550 høydemeter fra ca. 6–7 år

approx. 6 km one way approx. 2−2,5 hrs. up approx. 550 meters from approx. 6–7 years

ca. 6 km pro Strecke ca. 2−2,5 Stunden hoch ca. 550 m ab ca. 6–7 Jahren

Fra Fagernes, følg veien mot N. Etnedal og kjør videre mot Lillehammer til Feplassen. Her er det parkeringslommer ved veien med plass til ca. 4–5 biler. Herfra fører merket sti via høyde 1197 moh til toppen. Denne ruta byr på fin utsikt. Alternativt kan man kjøre snaue 3 km videre i retning Lenningen. Her starter DNT-ruta mot Hugulia via toppen av Spåtind. Det er gode parkeringsmuligheter ved stistart.

40

WWW.VALDRES.COM

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: Kjell Arne Berntsen

Alternativt atkomst fra Gamlestølen: Fra Etnedal ved Flatøydegard, følg skilting mot Lillehammer til Rust og ta av til høyre mot Bakkebygda og Gamlestølen. Fra Gamlestølen er det bomvei videre (kr. 30 i 2010). Kjør til Fjellsætri, der det er stor parkeringsplass. Følg merket rute til Spåtind. Stien er lett å gå og veldig tydelig. Spåtind er høyeste topp på Synnfjellet og i Etnedal kommune. På toppen er det postkasse med bok å skrive seg inn i.


Spåtind is the highest point on the Synnfjell massif and in the Etnedal county. From Fagernes, follow the road towards N. Etnedal, and continue in the direction of Lillehammer to Feplassen. Parking pockets along the road for 4–5 cars. From here, follow the marked trail, via the highest point 1197 m.a.s.l. to the top. Alternatively, from Etnedal by Flatøydegard, continue towards Lillehammer to Rust, and turn right towards Bakkebygda and Gamlestølen. From Gamlestølen there is a toll road (NOK 30 in 2010). Drive to Fjellsætri where there’s a parking area. Follow a marked trail which is clear and easy to find. Der Spåtind ist die höchste Erhebung auf dem Synnfjellmassiv und der Gemeinde Etnedal. Ab Fagernes folgen Sie der Ausschilderung nach N.Etnedal und fahren weiter in Richtung Lillehammer bis Feplassen. Hier gibt es Parkmöglichkeiten am Straßenrand für ca. 4–5 Autos. Sie folgen Sie dem markierten Weg via Höhe 1197 m mit besonders schöner Aussicht zum Gipfel des Spåtind. Am Gipfel warten ein leider ziemlich häßliches Bauwerk mit Mast, das zum Glück nur den Gipfel, nicht aber die herrliche Aussicht verunstaltet, und ein Gipfelbuch zum Einschreiben. Alternativ kann man ab Feplassen knapp 3 km weiter bis Sørre Lenningen fahren (Parkplatz) und von dort der DNT-Wanderroute (markiert mit roten T’s) folgen, die über den Spåtind in Richtung Hugulia führt.

Foto: www.valdresibilder.no

Alternative Anfahrt via Gamlestølen: Von Etnedal (Flatøydegard) folgen Sie der Ausschilderung in Richtung Lillehammer bis Rust und biegen dort rechts in Richtung Bakkebygdi und Gamlestølen ab. Von Gamlestølen geht es weiter auf der Mautstraße (nok 30 in 2010) in Richtung Hugulia bis Fjellsætri (großer Parkplatz). Ab hier folgen Sie zu Fuß der markierten und ausgeschilderten Route zum Spåtind (deutlich, einfach und leicht zu folgen).

41

WWW.VALDRES.COM


23

ESPELIFJELLET 970 moh

"

ca. 1 km en vei ca. 15 min. opp ca. 30 høydemeter fra ca. 2–3 år

approx. 1 km one way approx. 15 min. up approx. 30 meters from approx. 2–3 years

ca. 1 km pro Strecke ca. 15 Minuten hoch ca. 30 m ab ca. 2–3 Jahren

Fra Bruflat i Etnedal, kjør nordover på Fv251 og ta av til venstre mot Espelibygda. Fortsett på bomvei (kr. 30 i 2010) til Ølslykkja. Ta til venstre mot Turidtrøen, der det er parkering. Følg stien til Espelifjellet. Høyeste punkt er på 972 moh, men utsiktspunktet er på 970 moh. Veldig kort og lett tur som passer for alle. Nydelig utsikt over Etnedal. From Etnedal, drive up to Espelibygda and continue on the toll road to Ølslykkja (NOK 30 in 2010). Turn left and then at the first possibility left again towards Turidtrøen where you can park your car. Follow the path to Espelifjellet. The highest point is 972 m.s.l., but the viewpoint is a little ­further South at 970 m.s.l. A nice and short walk suitable for the whole family. A beautiful view of Etnedal.

Foto: Ole Knut Steinset

Von Bruflat in Etnedal fahren Sie auf der Straße 251 nordwärts und biegen links hinauf nach Espeli­bygda ab. Weiter fahren Sie auf der Mautstraße (NOK 30 in 2010) nach Ølslykkja. Hier biegen Sie links in Richtung Turidtrøen, wo Sie parken. Von hier aus folgen Sie dem Wanderpfad zum Espelifjellet. Der höchste Punkt ist 972 m, aber zum Aussichts­punkt gehen Sie noch ein Stückchen weiter südlich bis zur Höhe 970 m. Sehr kurze und leichte Tour mit lohnenswerter Aussicht über Etnedal.

42

WWW.VALDRES.COM


24 "

DEN BERGENSKE KONGEVEGEN OVER TONSÅSEN ca. 9 km en vei ca. 2,5−3 timer ca. 450 høydemeter opp fra ca. 7 år

approx. 9 km one way approx. 2,5−3 hrs. approx. 450 meters up from approx. 7 years

ca. 9 km pro Strecke ca. 2,5−3 Stunden ca. 450 m hoch ab ca. 7 Jahren

The Bruflat−Tonsåsen stretch of the historic Kings Road, that led from Oslo to Bergen, is a nice one-day hike. Park your car in the center of Bruflat. (If possible, drive two cars and park one by the Tonsbakken, along road 33, where the route ends up). From Bruflat, follow the road towards Fjellsbygde. The path continues uphill, and crosses the road a few times, before you pass by the old Breie power ­station. From there the path leads into the forest. There are several information boards along the route. The hike ends where the Kings Road meets road 33 at Tonsbakken. You can also take public bus transportation from Tonsbakken til Tonsåsen, and walk the last section back to Bruflat. Remember to check the bus schedule ahead of time. Diese Wandertour von Bruflat über den Tonsåsen nach Tonsbakken ist ein Teil der historischen Königsstraße zwischen Oslo und Bergen. Parken Sie

Foto: Ole Knut Steinset

På den historiske kongeveien mellom Oslo og Bergen er strekningen Bruflat-Tonsåsen en av de best tilrettelagte. Parkering i Bruflat sentrum. Om du tar det som en enveistur, er det en fordel å ­disponere to biler, hvor dere parkerer bil 2 ved Tonsbakken langs Fv33. Man kan også benytte offentlig transport på returen, i så fall blir turen 3,5 km lengre. Ta bussen fra Tonsbakken til Tonsåsen (JVB kjører Fagernes-Dokka flere ganger daglig, forespør rutetabell) og gå derfra tilbake til Bruflat langs veien. Fra Bruflat sentrum, følg stien mot Fjellsbygde. Den går rett opp skråningen og krysser bilveien mot Fjellsbygde flere ganger. Etter nedlagte Breie el-verk (infotavle) går kongeveien bort fra veien og inn i skogen. Det er flere informasjonspunkt fordelt over hele strekningen, som ender opp ved Fv33 på Tonsbakken.

43

WWW.VALDRES.COM


im ­Zentrum von Bruflat. Wenn Sie die Tour als Streckenwanderung gehen, empfiehlt es sich, ein zweites Auto am anderen Ende der Tour bei Tonsbakken an der Straße 33 zu parken. Alternativ kann man den Rückweg auch per Linienbus durchführen. Von Tonsbakken nimmt man in dem Fall den Bus nach Tonsåsen (JVB’s Route Fagernes-Dokka, mehrmals täglich, Fahrplan vorher erfragen) und geht von dort entlang der Straße zurück nach Bruflat (+ 3,5 km). Vom Zentrum in Bruflat folgen Sie dem Wanderweg in Richtung Fjellsbygde. Dieser führt direkt ­bergan und kürzt die Kurven der Straße nach Fjellsbygde ab. Bis zur Informationstafel nach dem stillgelegten Breie E-Werk können Sie beiden folgen, doch nun verlässt der Wanderweg die Straße endgültig. Unterwegs geben weitere Infotafeln Auskunft über historische Ereignisse.

25 "

MADSLANGRUDBERGET 473 moh ca. 0,5 km en vei ca. 15 min. opp ca. 100 høydemeter fra ca. 2–3 år

approx. 0.5 km one way approx. 15 min. up approx. 100 meters from approx. 2–3 years

ca. 0,5 km pro Strecke ca. 15 Minuten hoch ca. 100 m ab ca. 2–3 Jahren

Følg Fv33 mot Dokka drøyt 7 km forbi veikrysset på Tonsåsen. Ta av til høyre ved skilting til Madslang­rudberget. Parkering etter en drøy km. Derfra er det en kort, men på slutten ganske bratt tur til utsiktspunktet. Bergflagget under toppen på Madslangrudberget er malt i 1897 og er det eldste i Valdres.

Foto: Ole Knut Steinset

Alternativ: For en lengre tur, start ved Etna Familiecamping (parkeringsmuligheter) og gå nordvestover på grusveien mot Dølstugu, der sti går videre opp til Fv33. Kryss veien og fortsett på sti bratt oppover på andre siden. Den siste biten følger stien som beskrevet ovenfor.

44

WWW.VALDRES.COM


For rundtur, legg returen vest- og senere sørover fra utsiktspunktet. Stien snor seg etter hvert bratt nedover, krysser fylkesveien igjen og ender ved Etna Familiecamping. Hele runden tar ca. 1,5 timer. Tilrettelagt badeplass ved campingplassen. Drive on road 33 towards Dokka, approx. 7 km past the Tonsåsen road crossing. Then turn right towards Madslangrudberget (road sign). Drive for another km to the parking area. It’s a short route, but it gets steep near the top of the view point. The painted “mountain flag” is just below the top of the Madlangsrud hill, painted in 1897 and the oldest of its kind in Valdres. For a longer round trip, you can start at Etna Familiecamping. There are three parallel routes from the start, following the riverside up to road 33. They all meet before the path crosses road 33 and continue steep uphill. From here it meets the gravel road from the parking lot and continues as described above. After the viewpoint, keep to the South for about 1 kilometer and continue downhill, cross road 33 and you end up at Etna Camping again. This walk takes about 1.5 hrs. in total. You can also park by the Lunde Bridge, cycle along the South bank of the river towards Etna Familiecamping, and walk from there. This is a nice and varied trip, combining cycling and hiking, and it’s also possible to take a swim in the river. Die Bergflagge unter dem Madslangrudberget wurde 1897 gemalt und ist damit die älteste in Valdres. Fahren Sie auf der Straße 33 in Richtung Dokka bis ca. 7 km nach der Tonsåsenkreuzung und biegen Sie rechts auf die Schotterstraße zu dem ausgeschilderten Parkplatz ab (ca. 1 km). Von Westen kommend, ist das Schild etwas schwierig zu sehen. Vom Parkplatz aus dort aus ist es eine sehr kurze, jedoch zuletzt ziemlich steile Tour zum Aussichtspunkt.

Foto: Ole Knut Steinset

Foto: Ole Knut Steinset

Alternative: Eine längere Runde startet beim Etna Familiecamping. Gehen Sie rechts (nordwestwärts) und folgen Sie der Schotterstraße nach Dølstugu und ab dort dem Wanderweg weiter hinauf zur Straße 33. Überqueren Sie die Straße und gehen Sie weiter steil bergan. Das letzte Stück erfolgt wie oben beschrieben. Auf dem Rückweg können Sie sich west- und später südwärts halten. Der Weg schlängelt sich steil ­bergab, überquert wieder die Straße und endet am Campingplatz. Diese Runde dauert ca. 1,5 Stunden. Bademöglichkeiten beim Campingplatz.

45

WWW.VALDRES.COM


SØR-AURDAL

N

målestokk 1:300 000

E16

MAKALAUSFJELLET 27 JETTEGRYTENE VED KVITINGEN

BAGNSBERGATN 28

Bagn

FØNHUSSTIGEN F

E16

Begnadalen

PUTTEKOLLEN Hedalen

HEDALEN NATUR- G OG KULTURSTI

Vassfaret

Storekrak

ØRNEFLAG 46

WWW.VALDRES.COM

E16

Nes i Ådal


26 "

MAKALAUSFJELLET 1099 moh ca. 2,5 km en vei ca. 30–45 min. opp ca. 100 høydemeter + alpinbakken fra ca. 3–4 år

approx. 2.5 km one way approx. 30–45 min. up approx. 100 meters + alpine slope from approx. 3–4 years

ca. 2,5 km pro Strecke ca. 30–45 Minuten hoch ca. 100 m + Alpinhang ab ca. 3–4 Jahren

Fra E16, ta av i Bagn mot Reinli og følg veien fra Reinli innover mot Stavedalen og Nordre Fjellstølen. Ta til høyre mot Liaåsen (bomvei, kr. 30 i 2010), ta så til venstre opp mot det nye hyttefeltet øst for skisenteret. Parker øverst der veien slutter, nær pumpehuset. Stien starter til høyre for parkeringen. Den er uskiltet og umerket, men lett å følge over fjellplatået via toppunkt (1091 moh.) til Makalaus. Postkasse med turlogg. Utsikten fra toppen er “makalaus”! Du kan også parkere nedenfor Stavadalen Skisenter (ingen bom) og gå opp alpinbakken (kort, men bratt). Fra toppen av bakken kommer du inn på stien. Alternativt: Fra Fagernes, kjør Fv51 mot Gol og ta av mot Merket. Følg bomveien (kr. 50 i 2011) innover mot Pardis. Ta til høyre mot Eidvasstølen og parker i veikanten på venstre side like før veien slutter. Gå langs grusveien som tar av til høyre, og følge denne til du ender opp ved en hytte. Gå forbi hytta på høyre side. Herfra på traktorvei til Makalaussætra og videre på sti derfra. Follow the road from Reinli towards Stavedalen and Nordre Fjellstølen. Turn right towards L­ ia­åsen (toll road NOK 30 in 2010) and take the first exit to the left towards an area with private cabins and holiday homes. Park your car at the end of the road, near a small water pump house. ­Alternatively, you can park at the Stavadalen Ski Center and walk uphill. You’ll find the trail at the top of the hill. It’s steep, but a short climb. The main path starts to the right of the parking area. It is not marked, but still easy to follow and takes you over a mountain plateau, to Makalaus. A stunning view in all directions, and lives up to its name “Makalaus”, which means “great”.

Foto: www.valdresibilder.no

Von Bagn aus fahren Sie nach Reinli und weiter in Richtung Stavedalen. Halten Sie sich rechts in Richtung Liaåsen (Mautstraße, NOK 30 in 2010) und nehmen dann die erste Abzweigung links ­bergan zu dem neuen Hüttenfeld östlich des Skizentrums. Halten Sie sich rechts und fahren bis ganz ans Ende der Straße, wo Platz für 2–3 Autos ist. Rechter Hand startet der Wanderweg, der über die Höhe 1091 m zum Gipfelpunkt des Makalausfjellets führt. Gipfelbuch und „makellose“ Aussicht!

47

WWW.VALDRES.COM


Alternativ können Sie unten am Alpinzentrum in Stavadalen parken und die Skipiste hochlaufen (steil, aber unproblematisch). Oben treffen Sie dann auf den beschriebenen Wanderweg. Bei dieser Variante entfällt die Maut. Alternative: Von der Straße 51 zwischen Fagernes und Gol biegen Sie nach Merket ab und fahren auf der Mautstraße (Nok 50 in 2011) weiter nach Pardis. Am Südende des Pardisfjorden biegen Sie rechts in Richtung Eidvasstølen und parken linker Hand kurz vor Ende der Straße, wo ein kleines Straßenstück rechts ab zu einer Hütte führt. Dieses gehen Sie zu Fuß, umrunden die Hütte rechter Hand und kommen auf den Wanderweg zum Makalus, erst auf einem Traktorweg bis Makalaussætra, der dann in einen deutlichen Pfad übergeht und zum Gipfel hinaufführt.

27 "

JETTEGRYTENE VED KVITINGEN

ca. 2,5 km en vei ca. 30–45 min. opp ca. 100 høydemeter fra ca. 3–4 år

approx. 2.5 km one way approx. 30–45 min. up approx. 100 meters from approx. 3–4 years

ca. 2,5 km pro Strecke ca. 30–45 Minuten hoch ca. 100 m ab ca. 3–4 Jahren

Fra Bagn, kjør opp via Reinli til Stavedalen og videre på bomvei (kr. 40 i 2010) mot Nordre Fjellstølen. Omlag 3–4 km etter Stavedalen, ved Kavlan, ta av til høyre på skiltet traktorvei mot jette­ grytene. Her er det gode parkeringsmuligheter. Følg traktorveien videre til fots. Du passerer et grustak, etter dette er veien stengt for kjøretøy. Ruten oppover i skogen er lett å gå, og den siste biten fører på tydelig sti til Kvitingen og videre langs vannet til jettegrytene. Jettegrytene ligger på rekke og rad fra Kvitingen ned mot Stølstjernet og er et artig turmål. Alternativt kan du ta av fra Fv51 over Golsfjellet mot Merket og følge bomveien (kr. 50 i 2011) videre innover mot Pardis. I sørenden av vannet, ta til høyre mot Kinn. Etter 2,9 km deler veien seg ved en stor snuplass og man holder til venstre. Parkering ved enden av veien. En umerket og noe utydelig sti starter til høyre i veiskråningen. Den er stort sett grei å følge, men vær litt oppmerksom. Hold til høyre langs vannet ved umerket stidele. Du passerer over et svaberg, så fortsetter stien litt til venstre på andre siden. Etter en stund står du på oversiden av jettegrytene. Denne turen er en snau kilometer én vei og tar i underkant av 30 min. From Bagn, drive to Reinli and continue towards Stavedalen and Nordre Fjellstølen (toll road NOK 40 in 2010). Continue 3–4 km from Stavedalen to Kavlan. There’s a parking area on the right hand side of the road. Follow the road on foot. You will pass by a gravel pit, and further down the road is closed with a chain (to prevent cars from going in). The route upwards in the forest is easy to follow and the last ­section is a clear path to Kvitingen, and then along the water towards Jettegrytene/potholes. A unique ­attraction for the entire family. 48

WWW.VALDRES.COM


Alternatively, exit from road 51 over the Golsfjellet towards Merket and take the toll road (NOK 50 in 2011) to the southern end of Lake Pardisfjorden. From there, turn right towards Kinn. After 2.9 km, turn left. Parking at the end of the road after another 500 m. A small path exits to the right and leads straight ahead over a meadow and into the forest. At an unmarked path crossing, keep to the right alongside the lake. Continue straight ahead over a rocky area, and soon you will reach the potholes of Kvitingen. Ab Bagn fahren Sie über Reinli und Stavedalen in Richtung Nørdre Fjellstølen (Mautstraße NOK 40 in 2010). Ca. 3–4 km nach Stavedalen, bei Kavlan, biegt rechts der ausgeschilderte Wanderweg zu

den Gletschermühlen am Kvitingen ab (Schild „Jettegryte“). An der Abzweigung gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten. Zuerst führt die Strecke entlang der Schotterstraße zur Kiesgrube und dann auf einem Traktorweg durch den Wald bergan. Das letzte Stück verläuft auf deutlichem, aber unmarkiertem Wanderweg zum See und an ihm entlang bis zu den Gletschermühlen, die wie Perlen an einer Schnur vom Kvi­ tingen abwärts in Richtung Stølstjernet liegen.

Foto: Kjell Arne Berntsen

Alternativ fahren Sie auf der Straße 51 in Richtung Gol nach Tisleidalen und biegen links nach Merket ab. Fahren Sie weiter auf der Mautstraße (NOK 50 in 2011) bis zum Südende des Pardis­fjorden. Hier biegen Sie rechts in Richtung Kinn. Nach 2,9 km teilt sich die Straße an einem großen Wendeplatz (alt. Parkplatz). Biegen Sie links und parken Sie am Ende der Straße, ca. 500 m weiter. Hier führt rechts ein kleiner, unmarkierter Pfad die Straßen­böschung hinun­ter. Er ist im Großen und Ganzen gut zu folgen. An einer Weg­ gabelung im Wald halten Sie sich rechts hinunter zum See und weiter an ihm entlang, geradeaus über eine Felsnase und stehen bald darauf oberhalb der imposanten Gletscher­mühle.

49

WWW.VALDRES.COM


28 "

BAGNSBERGATN ca. 2 km en vei ca. 45 min. opp ca. 240 høydemeter fra ca. 3–4 år

approx. 2 km one way approx. 45 min. up approx. 240 meters from approx. 3–4 years

ca. 2 km pro Strecke ca. 45 Minuten hoch ca. 240 m ab ca. 3–4 Jahren

Gården Bergatn er et nasjonalt krigsminne under Bagn Bygdesamling. Følg E16 fra Fagernes mot Bagn, ca. 29 km fra Fagernes (like før Bagn). Avkjøring til venstre i sving skiltet anbefalt fartsgrense 40 km/t. Krigsminnesmerkeskilt i avkjørselen. Kommer du sørfra, følg E16 forbi Bagn mot Fagernes. Etter første høyresving nord for Bagn, ta av til høyre. Parker noen få meter etter avkjøringen, i veidele med gamleveien (veldig få plasser). Følg grusveien oppover til skiltet sti tar av til høyre. Stien er delvis merket og går gjennom Gråbeinhølet, der det var kamphandlinger i 1940 under andre verdenskrig. Informasjonstavler underveis forteller om hendelsene. Follow the E16 from Fagernes to Bagn for approx. 29 km. Just before reaching Bagn, in a sharp bend, turn left (look for the road sign: recommended speed limit 40 km/h). There is a small war ­memorial sign by the exit. If you arrive from the South, drive past Bagn, and after the first right bend, exit to the right. Parking just after the exit from the main road. Follow the gravel road and find the marked trail that starts on the right hand side. It passes through Gråbeinhølet, a battlefield from 1940 during the Second World War. The farm, Bergatn, is a National War Memorial site. Information boards along the route, tell the story of the battle (Norwegian only).

50

WWW.VALDRES.COM

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Fahren Sie auf der E16 ca. 29 km ab Fagernes in Richtung Bagn. Kurz vor Bagn, in einer scharfen Rechtskurve (Schild: empfohlene Geschwindigkeit 40 km/h). Hier biegen Sie links auf die alte Straße ab (braunes Kriegsdenkmal-Schild) und parken Sie wenige Meter bergan an der Weggabelung mit der alten Straße (ganz wenige Stellmöglichkeiten). Südwärts kommend, ist der Abzweig nach der ersten scharfen Rechtskurve nördlich von Bagn rechts. Folgen Sie der Schotterstraße zu Fuß weiter bergan, bis rechts der ausgeschilderte Pfad durch das Gråbeinhølet, einem Schlachtfeld aus dem Zweiten Weltkrieg, abzweigt. Informationstafeln unterwegs informieren über die Ereignisse (auf Norwegisch). Der Hof Bergatn ist heute eine Kriegsgedenkstätte und Museum.


29 "

PUTTEKOLLEN (VALDRESHORNET) 509 moh ca. 1,5 km en vei ca. 45–60 min. opp ca. 200 høydemeter fra ca. 5 år

approx. 1.5 km one way approx. 45–60 min. up approx. 200 meters from approx. 5 years

ca. 1,5 km pro Strecke ca. 45–60 Minuten hoch ca. 200 m ab ca. 5 Jahren

Følg E16 til Sørum i Begnadalen og ta av mot Austsidevegen, kjør på Hougsrud bro over Begna og ta til høyre mot Begna bruk. Ta av til venstre ved Begna bruk, passer brua over Buvasselva og ta av på tømmervei etter ca. 300 m, skiltet mot Puttekollen (bomvei, kr. 20 i 2010). Det er plass til et par biler ovenfor der stien starter, ca. 100 m før snuplassen (alt. ved snuplassen). Stien stiger jevnt, men ikke for bratt oppover i fint skogsterreng. Vær obs på en krapp høyresving som stien tar ca. halvveis opp. Flott utsikt fra toppen ned mot Sørum (vær obs på stupet, spesielt med barn). Ca. 300 m sør for toppen er det enda et utsiktspunkt, helt ute på pynten, der du kan se helt til Sperillen.

Foto: www.valdresibilder.no

Follow the E16 to Sørum. Exit from the main road towards Austsidevegen, drive over the Hougsrud Bridge and turn right towards Begna bruk (logging and sawmill). From there, turn left, drive on the bridge across Buvasselva and continue for approx. 300 m towards Puttekollen (toll NOK 20 in 2010). There’s enough space for a couple of cars where the trail begins, or you can park 100m further on at the turning point. The marked path climbs steadily but it’s not too steep. Approx. half-way up, the path takes a sharp right turn. From the top, there’s a stunning view down into the valley Begnadalen, but be aware of the cliff (especially with children)! Another ca. 300 m further South, there’s another view point from where you can see all the way to the Sperillen lake.

51

WWW.VALDRES.COM


Fahren Sie in auf der E16 nach Sørum im Begnadalen. Hier fahren Sie ab und auf der Hougsrud Brücke über die Begna. Biegen Sie rechts zur Säge Begna Bruk. Hier biegen Sie links und fahren in Richtung Fluberg bis über die Brücke über den Fluss Buvasselva und nach ca. 300 m rechts in den Wald hinein in Richtung Puttekollen (Forststraße, Maut NOK 20 in 2010). Gegenüber des Wegstarts gibt es an der rechten Seite Platz für ca. zwei Autos, alt. ca. 100 m weiter am Wendeplatz. Der markierte und ausgeschilderte Pfad steigt stetig aber nicht zu steil bergan. Ca. halbwegs zum Gipfel biegt er scharf rechts (aufgepasst!). Vom Gipfel aus hat man eine tolle Aussicht hinunter ins Begnatal, passen Sie jedoch an der Abbruchkante des Steilhangs auf, besonders mit Kindern! Ca. 300 m weiter südlich gibt es noch einen Aussichtspunkt, von dem aus man bis zum See Sperillen sehen kann.

30 "

ØRNEFLAG 1243 moh ca. 8 km en vei ca. 2−3 timer opp ca. 350 høydemeter fra ca. 8 år

approx. 8 km one way approx. 2−3 hrs. up approx. 350 meters from approx. 8 years

ca. 8 km pro Strecke ca. 2−3 Stunden hoch ca. 350 m ab ca. 8 Jahren

52

WWW.VALDRES.COM

Foto: Tonny Ingvaldsen

Foto: Ole Knut Steinset

Ørneflag er den høyeste toppen i Sør-Aurdal kommune og den sørligste toppen i Valdres. Ta av fra E16 mot Hedalen. Fra Fv243, følg skiltingen mot Vassfaret (bomvei kr 40 i 2010) og parker ved Bogbrua, ca. 4−5 km etter avkjøringen. Det går en privat bomvei inn mot DNT-hytta Storekrak, som enten kan gås eller sykles. Fra Storekrak, følg DNT-ruta mot Gulsvik oppover i dalen, nesten helt opp. Ta av til høyre på umerket sti, som følger ryggen nordover mot toppen. Storartet og vid utsikt.


Ørneflag is the highest point in the Sør-Aurdal county and the southernmost top in Valdres. From the South: Follow the E16 to Nes i Ådal and turn left onto road 243 towards Hedalen. From the North: Follow the E16 to Begnadalen and turn right towards Hedalen. From there, continue on road 243 South towards Nes i Ådal. Follow the signs to Vassfaret (toll road, NOK 40 in 2010). Park your car near the Bogbrua (bridge). A private toll road leads to the DNT-hut, Storekrak. Follow it by foot or bike. From Storekrak, follow the T-marked track towards Gulsvik almost all the way up the valley (Ørneflag is to the right) until an unmarked path towards the top of Ørneflagg exits to the right and follows the ridge northwards to the summit. Stunning view.

Foto: Tonny Ingvaldsen

Der Ørneflag ist der südlichste Berg in Valdres und der höchste der Kommune Sør-Aurdal. Biegen Sie von der E16 nach Hedalen ab. Von der Straße 243 aus folgen Sie der Ausschilderung nach Vassfaret (Mautstraße, NOK 40 in 2010). Parken Sie an der Brücke Bogbrua, ca. 4−5 km nach der Abfahrt von der Straße 243. Eine private Waldstraße (gesperrt für Verkehr) führt von hier zur DNT-Hütte Storekrak. Folgen Sie ihr zu Fuß oder per Fahrrad. Von Storekrak nehmen Sie den DNT-Weg in Richtung Gulsvik talaufwärts bis fast in den Sattel hinauf (der Ørneflag liegt jetzt rechter Hand), wo ein unmarkierter Pfad nach rechts abzweigt. Dieser folgt dem Bergrücken nordwärts zum Gipfel. Großartige Aussicht.

53

WWW.VALDRES.COM


Foto: Kjell Arne Berntsen

KULTURSTIER CULTURAL WALKS KULTURLEHRPFADE

54

WWW.VALDRES.COM


Kulturstier er utvalgte turer som går gjennom kulturlandskap, der du kan oppleve kulturminner i sitt originale miljø. Gjennom å vandre på våre utvalgte kulturstier, får du skjerpet sansene dine og blir litt bedre kjent med historien i Valdres. De syv kulturstiene presentert i dette heftet har alle tilrettelagt informasjon langs løypa. Noen har informasjonstavler, mens andre har en egen brosjyre med forklaring til informasjonspunkter.

Culture walks are selected routes that pass through a landscape where you can explore our c­ultural heritage in its original environment. Through walking along these trails, you can enjoy the beautiful surroundings and also get acquainted with the history of Valdres. The seven culture walks presented in this guide have information points along the route. Some have information boards while others have their own brochure with background information about the different points of interests.

Auf den Kulturlehrpfaden in Valdres können Sie historische Kulturdenkmäler in ihrer ­originalen Umgebung erleben. Auf diese Weise lernen Sie die Geschichte der Region besser kennen und sehen Ihre Umgebung mit anderen Augen. Auf den sieben hier präsentierten Kulturlehrpfaden finden Sie unterwegs Informationstafeln oder kleine Broschüren, die Ihnen die historischen Bedeutungen der Informationspunkte entlang der Pfade erklären.

55

WWW.VALDRES.COM


A SØRRE HEMSING

"

ca. 3,5 km en vei ca. 1,5 timer opp ca. 250 høydemeter fra 5–6 år

approx. 3,5 km one way approx. 1.5 hours up approx. 250 meters from 5–6 years

ca. 3,5 km pro Strecke ca. 1,5 Stunden hoch ca. 250 m ab 5–6 Jahren

Følg E16 til Hemsing bru. Kjør over brua og parker nede ved brua eller lengre oppe ved gården. Ved munningen av Vangsmjøsa går det en sti fra fjorden opp til stølene på fjellet. Turen går forbi husmannsplasser og gamle slåtteteiger som er rike på blomsterarter som hjertegress og orkidéer. Videre oppover ligger garden Sørre Hemsing. Her har tiden stått stille i flere hundre år, og de gamle bygningene omkranser det gamle gardstunet. Ved bekken ovenfor tunet ligger en restaurert bekkekvern. Fra Sørre Hemsing går “gøta,” den gamle hovedveien opp til fjellet, og gjennom denne gøta ble husdyrene drevet til fjells. Langs løypa finnes flere informasjonspunkt. På Sørre Hemsing finnes muligheter for bevertning og overnatting på bestilling. From the E16 at the eastern end of lake Vangsmjøsa, exit over the Hemsing bridge. Park by the Hemsing Bru (bridge) or at Sørre Hemsing. The culture trail begins at the mouth of Vangsmjøsa and continues all the way up to the summer farms in the mountain. You pass by old crofts and hayfields that today are enriched with flower ­species such as Lady’s-hair and orchids. Further on, you arrive at the Sørre Hemsing farm. The farm contains 8 buildings from the 17th to the 19th century that have recently been restored. Right above the farm, by the stream, you will find an old restored water mill. Continuing upwards, you follow the old road up into the mountain, which is how they brought their animals to the summer farms from the old days. Along the route, there are several information boards. Sørre Hemsing can provide accommodation and meals upon request. Von der E16 am Ostende des Vangsmjøsa biegen Sie in Richtung Sørre Hemsing ab. Parkmöglich­ keiten finden Sie an der Hemsing Brücke oder bei Sørre Hemsing. Von der Mündung des Sees Vangsmjøsa führt ein Pfad zu den Almen auf dem Berg. Die Wanderung führt an mehreren kleinen Höfen vorbei, auf denen die Dienstleute des Gutsherrn ­wohnten, und zu denen auch ein kleiner Acker gehörte. Auf Ihrer Wanderung bergan passieren Sie alte Wiesen­ parzellen, auf denen Heu geschlagen wurde und wo heute seltene Wiesenpflanzen wie Herz-Zittergras und Orchideen wachsen. Etwas weiter oben liegt der Hof Sørre Hemsing. Hier scheint die Zeit still gestanden zu haben, und die originalen Gebäude aus dem 17. bis 19. Jahrhundert stehen um den alten Hofplatz. Am Bach oberhalb des Hofes steht eine restaurierte Wassermühle. Weiter bergan führt die “Gøta”, die alte “Strasse”, über die der Viehtrieb zur Alm vor­genommen wurde. Unterwegs finden Sie Informationstafeln. Auf Sørre Hemsing können Sie auf Vorbestellung einkehren und übernachten.

56

WWW.VALDRES.COM


Foto: Tanaquil Enzensberger Foto: Tanaquil Enzensberger

21

Haugastølssletta (tufter etter heimstøl)

gd v eb y Øv r

Kvenaden heimstøls tufter 20 (rester etter fjøs)

n ege

Hugasyn

19

Rik slåtteeng

Øvre Haugen (gamle tufter)

18

G t a

n ege nisv Ven

ø

Nerre Haugen 17 (Husmannsplass) Nefstad

Tunhaugen SØRRE uteplass Hestekvena 12 Tunet i Sørre Hemsing 13 16 Slåttemark og beiter 10 11 15 Snarvegen og Gøta Inngang14 Skilt ovenfor Kalvekvena 9til tunet Tørstøge og Kvernhus

HEMSING

Fukteng 8 Smørhaugdalen Utløhaugen

SØRRE HEMSING KULTURSTI

7

6

5 4

Smørhaugen (Husmannsplass)

Utløåkeren Schrøderhaugen (Husmannsplass) 3 2 Fiskeslø

parkering, parking, Parkmöglichkeit

Hem sing bru

1

en åsveg He n s

Start med informasjonstavle

WWW.VALDRES.COM

57


B RIDDARBERGET

"

ca. 6,3 km en vei ca. 1,5–2 timer ca. 80 høydemeter fra 6–7 år

approx. 6,3 km one way approx. 1,5–2 hours approx. 80 meters from 6–7 years

ca. 6,3 km pro Strecke ca. 1,5–2 Stunden ca. 80 m ab 6–7 Jahren

Følg E16 til Ryfoss, og ta Fv293 fra bensinstasjonen oppover mot Høre. Ved krysset i Høre, ta til venstre mot Høre Stavkyrkje. Parker etter ca. 700 m ved Høre skule, på venstre side av veien. Følg veien videre til fots. Etter ca. 700 meter passerer du stavkirken. Fortsett ca. 400 meter videre og ta til venstre ved skiltet som er merket med Kongevegen, Pilgrimsvegen og Kulturløype. Følg skiltene merket med kulturløype videre. Rett etter skiltet merket dyregrav, skiller kulturløypa og kongeveien lag, og du skal ta til venstre. Herfra går du sør-østover på sti til du krysser en bilvei, Gydas veg. Ta til høyre og følg Gydas vei 50 meter, ta så av til venstre på traktorvei. Nedenfor gården Kviishaugen går du til høyre og sørover. Etter Bademyre tar du til venstre på sti mot Riddarberget. ­Riddar­berget er en av to bygdeborger i Vang. Etter Riddarberget, følg stien nedover og til venstre til du krysser elva og kommer inn på gangveien mellom Høre og Ryfoss. Følg gangveien til venstre. Etter ca. 1 km kommer du tilbake til Fv293, som du følger til venstre tilbake til skolen. Informasjonstavler underveis. Follow the E16 to Ryfoss and exit onto road 293 towards Høre. At the intersection, turn left towards Høre Stave Church. Keep driving until you see the Høre School on your left, and park your car. Follow the road by foot for about 700 m and you will pass by the Høre Stave Church. Keep going for another 400 m. and make a left by the main sign: “Kongevegen, Pilgrimsvegen og Kulturløype”. From here, follow the path marked “kulturløype” (culture path). When the two paths, “kulturløype” and “Kongevegen” split up, turn left. From here the culture path continues southeast and you will meet a road, Gydas veg. Turn right and follow Gydas veg for 50 m, and turn left onto a tractor road, where the culture path continues. Just below the farm, Kviishaugen, turn right and southwards. After Bade­ myre, turn left on the path to Riddarberget. This is one of two fortresses in Vang. There are traces of fortresses in many locations in the country, and most of them date back to the migration period ­(200– 400 a.d.). From Riddarberget, follow the trail downwards and to the left, and after ­crossing the river, you are on the walkway between Høre and Ryfoss. Turn left and keep going until you are back on road 293, where you turn left and return to the school. There are information boards along the route. Fahren Sie auf der E16 bis Ryfoss und biegen Sie auf die Straße 293 in Richtung Høre ab. In der Kreuzung in Høre halten Sie sich links in Richtung Høre Stabkirche. Parken Sie an der Høre Schule (linker Hand der Straße). Folgen Sie der Straße zu Fuß weiter. Nach ca. 700 m kommen Sie zur Høre Stabkirche, und nach weiteren 400 m biegen Sie an dem Schild Kongevegen, Pilgrimsvegen und Kulturløype links auf den Wanderweg ab. Im Weiteren folgen Sie den Schildern Kulturløype. Nach dem Schild Dyregrav (Fanggrube) biegt der Kulturlehrpfad links und führt südostwärts. Er überquert die Straße Gydas veg. Hier müssen Sie ca. 50 m rechts entlang der Straße, bevor der Wanderweg links auf einem Traktorweg weitergeht. Direkt unterhalb des Hofs Kviishaugen geht es rechts abwärts weiter. Nach dem Posten Bademyre biegen Sie links auf den Wanderpfad, der zu der Festung Riddarberget führt. Von hier aus geht es etwas bergab und links bis über den Fluss. Ab hier folgen Sie dem Fußweg nordwärts (links), bis Sie wieder die Straße 293 erreichen, der Sie links zurück zur Høre Schule folgen. 58

WWW.VALDRES.COM


Foto: Jahn Børe Jahnsen

Foto: Jahn Børe Jahnsen

Dyregrav Kolgrop 1

Varpebakkin

293

Smedhaugen (Husmannsplass) Teigen (Husmannsplass) Grøve (Husmannsplass)

Høre Stavkirke

Kolgrop 2 Kolgrop 3 Timberberg Tjøregryte

Gravhaug

s ve g

Høre skule 293

Gyd a

RIDDARBERGET

Røys

kirke, church, Kirche severdighet, point of interest, Sehenswürdigkeit

g Gapahuk, shelter, Unterstand

St

orå

E16

ne

gve

Bademyra utsikt mot Flagget

RIDDARBERGET BYGDEBORGEN

WWW.VALDRES.COM

gan

Þ grillplass, barbeque, Grillplatz

g

parkering, parking, Parkmöglichkeit

Þ

g 59


C GARDBERGSTIGEN

"

ca. 2 km en vei ca. 30 min opp ca. 300 høydemeter fra ca. 5 år

ca. 2 km one way ca. 30 min. up ca. 300 meters from ca. 5 years

ca. 2 km pro Strecke ca. 30 Min. hoch ca. 300 m ab ca. 5 Jahren

Gardbergstigen går fra Slidre sentrum gjennom kulturlandskap opp til Gardbergfeltet på Slidre­ åsen. Stien er merket med pilegrims­merket (rødt kors i sirkel, se bildet nedenfor). Hele området har vært benyttet som gravfelt fra eldre til yngre jernalder, og det er registrert over 550 gravrøyser her. Feltet er på drøye 2 km2, og nedre del med Einangsteinen er tilrettelagt for publikum. Einangsteinen er fra rundt år 300 e.Kr., og er den eldste runestein i Nordvest-Europa som står på sin opp­rinnelige plass. Runeinskripsjonen lyder: ”ek goðagastir runo faihido”. Oversatt ”Eg Gudgjest gjorde runene”. Parkering: Du kan parkere ved Einangsteinen, i Slidre sentrum ved Nedre plassen eller ved husmannsplassen Øvre Plassen ovenfor sentrum. For parkering i Slidre, følg skiltingen fra E16 til Slidre sentrum og videre mot sjukeheimen og Plassen. Gardbergstigen starts from the center of Slidre, passing by a cultural landscape up to the Gardberg field on the Slidre hill. This area was used as a burial ground during the Iron Age, and there are more than 550 registered burial mounds and over 900 finds from the Roman Iron Age to the Viking period. The whole area is approx. 2 sq. km and the lower parts with the Einangsteinen rune stone has been made accessible for the public. The Einangsteinen rune stone dates back around the year 300 ad., and is the oldest rune stone in Northwestern Europe that is still in its original location. Directions: Follow the road signs from the E16 to Slidre sentrum. From here follow the signs to the ­nursing home (Sjukeheimen) and continue to Plassen. The route is marked with a special symbol for the pilgrim walk through Valdres (red X in circle, see picture below). Der Gardbergstigen (“Pfad zum Gardberg”) startet im Zentrum von Slidre und führt durch Kultur­ landschaft zum Gardbergfeld. Dieses ist eine der größten Grabstätten aus der Eisenzeit in Norwegen. Hier wurden über 550 Grabhügel mit über 900 Gegenstandsfunden aus der Periode von der römischen Eisenzeit bis zur Wikingerzeit ausgegraben. Das Gardbergfeld ist ca. 2 km2 groß, und die unteren Teile mit dem Einangstein sind heute für Besuchende zugänglich (Mai bis Oktober). Der Einangsstein aus dem Jahr 300 v. Chr. ist der älteste Runenstein, welcher noch an seinem ursprünglichen Platz steht. Anfahrt Parkplatz: Von der E16 biegen Sie in Richtung Slidre sentrum ab und folgen von dort der Ausschilderung “Sjukeheimen” und Plassen. Die Route startet dort und ist mit dem roten Olavskreuz (Symbol des Pilgerwegs durch Valdres) markiert. 60

WWW.VALDRES.COM


Einangsteinen. Foto: Valdresmusea

parkering, parking, Parkmöglichkeit severdighet, point of interest, Sehenswürdigkeit

GARDBERGFELTET eb Øvr

SLIDRE

Øvre Plassen

en

Einangsteinen

sveg ygd

Nedre Plassen

Nesjabråten

E16

ng Va

GARDBERGSTIGEN

Fa g

er

Dokke

ne

s

61

WWW.VALDRES.COM


D SMØRKØLLVEGEN

"

ca. 4,5 km en vei ca. 1,5 timer opp ca. 300 høydemeter fra 5–6 år

approx. 4,5 km one way approx. 1,5 hours up approx. 300 meters from 5–6 years

ca. 4,5 km pro Strecke ca. 1,5 Stunden hoch ca. 300 m ab 5–6 Jahren

Stien, som er en gammel stølsvei, fører fra Beito (775 moh.) opp til stølen Smørkøll (1080 moh.). Fra gammelt av var veien en del av ferdselsveien mellom Øst- og Vestlandet. Veien gikk fra Vang over Slettefjellet, via Beito og over Valdresflye til Gudbrandsdalen. Egen folder er lagt ut ved løypestart, og gamle stedsnavn er skiltet langs løypa. Synbergtjednet, som ligger under 10 minutter fra Heimstølen, kan tilby fine bademuligheter. Parkering: Fra Beito mot Slettefjellvegen, 120 m etter ferista, på høyre side av veien (rett etter avkjør­ selen mot Grønolen Fjellgard). For en kortere tur, kjør 700 meter videre og ta av første vei til høyre til Heimstølen. Herfra er det 3,2 km til Smørkøll, og det meste av stigningen er unnagjort.

The trail, which is an old farm road, takes you from Beito (775 m.s.l.) to the mountain farm house, Smørkøll (1080 m.s.l.). In the old days, the road was a part of the main route between Eastern and Western Norway. From Vang, over the Slettefjell mountain, via Beito and across Valdresflya to Gudbrandsdalen. You’ll find an information folder at the start of the route, and information points along the way. From Beitostølen, drive to Beito and continue in the direction of Slettefjellevegen. Parking 120 m after the cattle guard, on the right side of the road. (Just past the exit to Grønolen Fjellgard). For a shorter walk, drive another 700 m past the cattle guard, turn right and drive up to Heimstølen. From here it’s only 3.2 km to Smørkøll.

Der historische Smørkøllvegen ist ein alter Almweg zwischen Beito (770 m) und der Alm Smørkoll (1080 m) und war früher ein Teil der Hauptverbindungsroute zwischen Ost- und Westnorwegen, die von Vang über das Slettefjell via Beito und über die Valdresflya ins Gudbrandsdalen führte. Am Start des Kultur­lehrpfades finden Sie eine kleine Broschüre, und unterwegs stehen Infotafeln. Von Beitostølen fahren Sie in Richtung Beito und Slettefjellvegen und parken 120 m nach dem Viehgitter, direkt hinter dem Abzweig zum Grønolen Fjellgard. Für eine kürzere Variante können Sie nach dem Viehgitter noch 700 m weiterfahren und rechts zum Heimstølen fahren (die hausnahe Alm). Von hier aus sind es nur 3,2 km zur Alm Smørkøll.

62

WWW.VALDRES.COM


Foto: Inger N. Tørto 51

SMØRKØLL

g varmestue, warm up hut, Wärmestube parkering, parking, Parkmöglichkeit

g

Graupidn Grønolsløo Runde haugen Lange haugen

Kroktjednet Flåmyradn

Brimbakke Brimbakkmyre

SMØRKØLLVEGEN

Pyttingbekken Beinstigmyre

Beitotjednet

Synberg Pyttingadn Sørre Synberg Heimstølshøgde

Nørre Synberg Slettef jellveg en

Tobakkhøgde

Fjellstølen

Stakkstøhøvda

Heimstølen

Øygardsbekken 51

Ugardsmyre Kløvhjellebakkin Fåkjelda Beitokøllen Raude berget Grønolen Fjellgard

WWW.VALDRES.COM

Oppegard

BEITO

Beitostølen 63


E KVITEBERG

"

ca. 3 km totalt ca. 1,5 timer totalt ca. 210 høydemeter fra 4–5 år

approx. 3 km total approx. 1,5 hours approx. 210 meters from 4–5 years

insgesamt ca. 3 km ca. 1,5 Stunden ca. 210 m ab 4–5 Jahren

Kvitebergstien fører opp til en gammel husmannsplass. Fra Fagernes sentrum (ved turistinformasjonen), følg strandpromenaden vestover gjennom parken og over gangbrua. Ta til venstre ved E16 i retning Fagernes Camping, og etter 100 meter følg vei opp til høyre mot Nesjordet. Følg skiltene gjennom bebyggelsen til kartoppslag. Bratt sti ca 300 meter til Kviteberg. Gjestebok på toppen og nydelig utsikt over Fagernes. For rundtur, følg stien mot nord fra Kviteberg forbi to kilder og senere ned til høyre mot Valdres Auto. Følg fortau til Kvitvellafossen. Gå over gangbroen som krysser Neselva ved Kvitvellafossen og følg veien langs elva tilbake til parken. Alternativ start: ved Valdres Folkemuseum. Clearly marked from the Fagernes center (Tourist information): Walk in a westward direction along the Strandefjorden Lake, through the park and across the bridge. When you reach the E16, turn left and continue for another 100 m towards Fagernes Camping. Cross the street and walk uphill on Nesjordetvegen road to a forest path that leads fairly steep up to the pavilion on Kviteberg. Enjoy the view and sign the guest book. For a round trip, continue North from the pavilion and follow the signs to Fagernes. Cross a small field, past two wells and keep right until you reach the gravel road that ends up by a Volkswagen car dealership. Follow the sidewalk along the main road, passing by the Kvitvella waterfall on your left, and continue back to Fagernes. Alternative starting point: at Valdres Folk Museum Gut ausgeschilderte Route von Fagernes Zentrum (Touristinformation) zum Pavillon auf der Fels­ nase Kviteberg oberhalb von Fagernes. Folgen Sie dem Seeufer durch den Park und über die Fußgängerbrücke. Hier geht es links in Richtung Fagernes Camping. Nach 100 m überqueren Sie die Straße und folgen der Ausschilderung den Nesjordetvegen bergauf zu einem Waldpfad, der weiter steil hinauf zum Pavillon führt, von wo Sie eine herrliche Aussicht über den See und den Ort Fagernes haben. Gästebuch. Sie können sich auf dem Rückweg nordwärts wenden (ausgeschildert Richtung Fagernes), an zwei Quellen vorbei, auf etwa gleicher Höhe an der Bergseite entlang und später wieder rechts bergab auf eine Schotterstraße, die zur Straße 51 führt. Folgen Sie dem Fußweg zum Kvitvellafossen, überqueren den Fluss direkt unterhalb des Wasserfalls auf der Fußgängerbrücke und folgen Sie dem linken Fluss­ ufer zurück zum Fagerneser Zentrum. Alternativer Startpunkt: am Valdres Volksmuseum

64

WWW.VALDRES.COM


Foto: www.valdresibilder.no Foto: Kjell Arne Berntsen 51

utsiktspunkt, viewpoint, Aussichtspunkt parkering, parking, ParkmĂśglichkeit

FAGERNES

Kvitvellafossen gangbro

KVITEBERGSTIEN

E16

Kristiansletta

e lv a Ne s

Svartebrøtin

Turistkontor

51

Stra

enade ndprom

gangbro

Kilde Nesveg

en

Strandefjorden Fagernes Camping

Husmannsplass KVITEBERG

Paviljong WWW.VALDRES.COM

E16

Valdres Folkemuseum

65


F FØNHUSSTIGEN (KVERRVILLJUVET)

"

ca. 2,5 km en vei ca. 1−1,5 timer opp ca. 300 høydemeter fra ca. 5 år

approx. 2,5 km one way approx. 1–1,5 hours up approx. 300 meters from approx. 5 years

ca. 2,5 km pro Strecke ca. 1–1,5 Stunden hoch ca. 300 m ab ca. 5 Jahren

Elva og juvet er blitt kjent gjennom diktningen til Mikkjel Fønhus, først og fremst gjennom boka “Det skriker fra Kverrvilljuvet”. Også i andre skildringer og noveller står området sentralt. Underveis finner du mange informasjonstavler om historie og natur og sitater fra Mikkjel Fønhus sine bøker. Følg E16 ca. 10 km sørover fra Bagn. Ta til høyre mot Sæterbygda, umiddelbart etter brua over Hølera. Parkering ved Hølera skole/grendehus ca. 200 m oppover veien. Følg veien tilbake til E16, kryss elva Hølera og følg skiltingen videre til venstre forbi to hus og oppover i skogen til du møter en traktorvei. Denne følges til venstre til en snuplass (Fossen), der det står en liten hytte. Følg så traktorveien videre til høyre og rundt en skarp venstresving. Når veien kommer tilbake til elva, tar stien (blåmerket) etter hvert av til venstre og fører langs elva og over en bekk. Ved Svaet er det gode bademuligheter. Følg stien videre til utsiktspunktet, hvor du ser ned i juvet, med sin mørke naturmystikk. Her finnes det postkasse med turbok. Stien følges samme vei tilbake. Like før utsiktspunktet går et skiltet, bratt tråkk ned til Trøllstugu, en hule i elva. Ved liten vann­ føring er det mulig å vasse til hula. Er vann­føringen stor, er elva likevel et fascinerende skue der den dundrer skumhvit nedover mot dalbunnen. The Kverrvilljuvet is a fascinating gorge of the river Hølera. From Bagn, drive South on the E16 for approx. 10 km. Turn right towards Sæterbygda, just after pas­sing the bridge over the river Hølera. Drive another 200 m. and park by the Hølera School / community center. Follow the same road back to the E16 by foot, cross the river and continue to the left into the woods until you meet a farmer road/tractor road. Continue on this road until you arrive to an open area ­(Fossen) where there’s a small cabin. Keep following the road to the right and then through a sharp left curve. When you return to the river, look for the blue markings to the left, and follow the path along the river and across a stream. By Svaet, there is a nice area for swimming. Keep following the same path to the viewpoint, overlooking the gorge. Before the viewpoint, a marked trail leads very steep down to a cave in the river, Trøllstugu. At low water level late in the season you can wade into the cave. But this tour is also very rewarding in late spring/early summer, when the river goes high during the snow melting and thunders down towards the valley Begnadalen. Return on the same route back to the car. Die Schlucht Kverrvilljuvet der Hølera ist ein schönes Tourenziel in Sør-Aurdal. Fahren Sie auf der E16 bis ca. 10 km südlich von Bagn und biegen Sie unmittelbar hinter der Brücke über die Hølera ­rechts in Richtung Sæterbygda ab. Parken Sie an der Hølera Schule, linker Hand nach ca. 200 m. Gehen Sie auf der Straße zurück zur E16 und überqueren Sie auf dieser wieder den Fluss. Folgen Sie auf der anderen Seite der Ausschilderung links im Wald bergan, bis Sie auf einen Forstweg treffen. Diesem folgen Sie links zu einem Wendeplatz (Fossen), wo eine kleine Hütte steht. Hier biegt der Traktor­weg rechts und anschließend scharf links zurück zum Fluss, wo bald darauf die blaumarkierte 66

WWW.VALDRES.COM


Foto: www.valdresibilder.no

Foto: www.valdresibilder.no

Wanderroute linker Hand abzweigt. Sie führt zuerst weiter auf einem Karrenweg und dann wieder links zum Fluss hinunter und an ihm entlang. Sie überqueren einen Bach. Hier auf den glattgeschliffenen Felsen am Flussbett kann man schön rasten und im Sommer baden. Der Wanderweg führt weiter durch den Wald bis zum Aussichtspunkt, wo man herrlich in die Schlucht hinein sieht. Kurz vorher zweigt noch links ein sehr, sehr steiler Nebenpfad zum Fluss hinunter ab, zu der Höhle Trøllstugu, zu der man bei sehr niedrigem Wasserstand waten kann. Doch auch bei hoher Wasserführung lohnt sich die Wanderung entlang der dann weißschäumenden Hølera sehr.

Hølera bru

Beg na

FØNHUSSTIGEN (KVERRVILLJUVET)

Hølera skole (grendehus) E16

bek

k

Svaet

Fossen

Hølera

Nissebakkin

KVERRVILLJUVET Trollstugu

Sæterbygda 67

WWW.VALDRES.COM


G HEDALEN NATUR- OG KULTURSTI

"

ca. 5,5 km en vei ca. 1−1,5 timer ca. 60 høydemeter fra 4–5 år

approx. 5,5 km one way approx. 1–1,5 hours up approx. 60 meters from 4–5 years

ca. 5,5 km pro Strecke ca. 1–1,5 Stunden hoch ca. 60 m ab 4–5 Jahren

Natur- og kulturstien går mellom Hedalen Stavkirke og Bautahaugen samlinger. Stedvis følger stien den første kjerreveien gjennom Hedalen fra ca. 1840. Informasjonstavler langs stien. Stien går i variert terreng, og har flere avstikkere til hovedveien, som gjør det mulig med mindre rundturer. Gode parkeringsmuligheter ved start- og endepunkt (Bautahaugen samlinger og Hedalen Stavkirke). Ønskes en kortere tur, er det mulig å parkere omtrent midt i løypa ved avkjøringen til Begnadalen (ved Lokalet). This is a nature- and culture walk between the Hedalen Stave Church and the Bautahaugen ­ useum. A part of the route follows the very first road through Hedalen, from approx. 1840. InformaM tion boards along the route. Parking at Bautahaugen Museum or Hedalen Stave Church. It’s also possible to park by the exit to Begnadalen (at “Lokalet”) for a shorter walk.

68

Foto: www.valdresibilder.no

Dieser Kulturlehrpfad führt, teilweise entlang der ersten Straße durch das Hedalen von ca. 1840, vom Bautahaugen Museum zur Hedalen Stabkirche. Entlang der Route erzählen Informationstafeln über Geschichte und Kultur des Hedalen Natur- und Kulturlehrpfades. Sie können an beiden Endpunkten parken, oder unterhalb der Abzweigung der Straße nach Begna­ dalen (beim “Lokalet”). Mehrere Quereinstiege bieten kürzere Rundtourmöglichkeiten.

WWW.VALDRES.COM


Tegning av Ragnhild Strømmen Foto: Sigrid Haugen

Hedalen Stavkirke

Begnadalen 243

Brobyggerbrua

Ildjarntunet

Jøranbybrua

Mølla Gånga Stamfoss

Lia Haug Børtnes Lundstad Hanserud

HEDALEN NATUROG KULTURSTI

Kølhus

parkering, parking, Parkmöglichkeit kirke, church, Kirche severdighet, point of interest, Sehenswürdigkeit 243

Bautahaugen Samlinger

WWW.VALDRES.COM

69


ANDRE BROSJYRER FRA VALDRES OTHER BROCHURES FROM VALDRES ANDERE TOURISTBROSCHÜREN VON VALDRES

7"-%3&4 9$5'(9$1'5,1*%($&21+,.,1*

Valdresbrosjyrene kan hentes på alle turistkontorene i Valdres eller hos våre medlemsbedrif­ter. For mer informasjon, se www.valdres.com The Valdres brochures can be collected at the tourist offices in Valdres. For more information: www.valdres.com Die Valdresbroschüren erhalten Sie bei den Touristen­ informationen in Valdres. Besuchen Sie uns auf www.valdres.com für mehr Info.

2OEHUJ)RWR6YHLQ(ULN6NL

Last ned TurApp for Valdres til din iPhone eller Android:

Turistkontorer / Tourist Offices / Touristeninformationen: Fagernes Turist­­informasjon Fagernes Skysstasjon Tel.: (+47) 61 35 94 10 info@valdres.no

Beitostølen Turist­ informasjon Tel.: (+47) 61 35 94 20 beitostolen@valdres.no

Filefjell Turistinformasjon Intersport ved Tyinkrysset Tel.: (+47) 61 35 94 30 filefjell@valdres.no

VISIT US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/VALDRESDESTINASJON Prosjekt, produksjon og utgivelse: Valdres Destinasjon AS Trykk: Printall AS, Februar 2014 Framsidefoto: www.valdresibilder.no

70

WWW.VALDRES.COM

Profile for Visit Valdres

Topp 30 turer i Valdres  

Topp 30 familievennlige turer i Valdres

Topp 30 turer i Valdres  

Topp 30 familievennlige turer i Valdres

Advertisement